Header

Studenci i absolwenci uczelni wyższych

Oferta dla studentów i absolwentów uczelni wyższych

Instytucje UE oferują studentom i absolwentom, którzy niedawno ukończyli studia, wiele możliwości w zakresie zdobywania doświadczenia zawodowego. W zależności od tego, jaki etap kształcenia wyższego masz już za sobą, możesz zostać „ambasadorem” UE, zgłosić się na staż lub ubiegać się o stanowisko urzędnika zatrudnionego na stałe.

Studenci „ambasadorami” UE

Jeśli jesteś studentem i chciałbyś na swojej uczelni promować możliwości pracy w instytucjach UE, weź udział w programie ƒdla studentów-ambasadorów „EU Careers”. W ramach tego programu będziesz miał okazję:

 • uzyskać szczegółowe informacje na temat pracy w instytucjach UE i rozpowszechniać je wśród studentów
 • nawiązać współpracę z osobami z całej Europy
 • zdobyć doświadczenie zawodowe jeszcze podczas studiów
 • zdobyć doświadczenie w dziedzinie wystąpień publicznych, marketingu i HR-u
 • wziąć udział w szkoleniach przygotowawczych i przez cały czas trwania programu korzystać z pomocy trenera
 • zdobyć kompetencje, dzięki którym Twoje CV będzie atrakcyjniejsze dla potencjalnych pracodawców.

Dla kogo przeznaczony jest ten program?

Poszukujemy otwartych i łatwo nawiązujących kontakty osób, które z zapałem będą promować możliwości współpracy z instytucjami UE na swoich uczelniach wyższych.
Jako pracodawca zatrudniający wielu spośród najlepszych europejskich absolwentów poszukujemy ambasadorów, którzy będą promować naszą „markę” na najlepszych uniwersytetach w Europie. Celem programu, który jest częścią pomyślnie realizowanej od dłuższego czasu inicjatywy, jest odkrywanie innowacyjnych sposobów promowania zatrudnienia w instytucjach europejskich. Niektóre metody promocji to:

 • udział w targach pracy lub organizowanie prezentacji dla innych studentów
 • budowanie sieci współpracy między uczelniami i udzielanie informacji
 • aktywna obecność w internecie i mediach społecznościowych
 • udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące pracy w strukturach unijnych.

Jakie korzyści przyniesie Ci udział w programie?
Po pierwsze nasi ambasadorzy zostaną gruntownie przeszkoleni, tak aby byli w pełni przygotowani do pełnienia powierzonej im roli. Na szkoleniach zdobędziesz umiejętności potrzebne do wykonywania zadań ambasadora. Zapewnimy Ci wszelką potrzebną pomoc i podpowiemy, od czego zacząć.
Po drugie na rynku pracy, na którym panuje ogromna konkurencja, tego rodzaju odpowiedzialne zadanie może sprawić, że Twoje CV będzie rzeczywiście wyjątkowe. Nie tylko nauczysz się metod komunikacji i prezentacji, lecz międzynarodowy wymiar pełnionej przez Ciebie funkcji może pozytywnie wpłynąć na ocenę Twojego CV z punktu widzenia przyszłego pracodawcy.
Informacje praktyczne
Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) odpowiada za nabór pracowników do wszystkich instytucji i agencji UE, w tym Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Więcej informacji na temat naszej działalności znajdziesz na stronie Informacje o EPSO.

Zadania

 • Pełnienie roli punktu kontaktowego dla studentów zainteresowanych pracą w instytucjach UE
 • Identyfikowanie grup docelowych i kontakty z mediami uniwersyteckimi
 • Tworzenie list mailingowych i rozpowszechnianie informacji na temat współpracy z instytucjami UE za pomocą odpowiednich kanałów informacyjnych
 • Robienie prezentacji, uczestniczenie w wydarzeniach związanych z rozwojem zawodowym i poszukiwanie interesujących prelegentów
 • Realizacja zadań przypisanych na konkretne miesiące i regularne zdawanie relacji z wykonanych zadań
 • Zarządzanie profilem na Facebooku lub w innych serwisach i jego regularne monitorowanie

Co Ci zapewniamy?

 • Gruntowne szkolenie i ciągłą pomoc trenera
 • Odpowiedzialne zadania, które będą świetnie wyglądać w Twoim CV
 • Zdobycie nowych kompetencji cenionych przez pracodawców
 • Doświadczenie zawodowe z zakresu marketingu, reklamy, HR-u i komunikacji
 • Możliwość kontaktu ze studentami z całej UE
 • Możliwość kontaktu z wysokimi rangą urzędnikami instytucji UE
 • List polecający zawierający informacje o wynikach Twojej pracy

Dla kogo przeznaczony jest ten program?

Poszukujemy osób z motywacją, które będą promować możliwości współpracy z instytucjami UE.
Powinieneś posiadać następujące umiejętności:

 • doskonałe zdolności komunikacyjne
 • umiejętność nawiązywania i podtrzymywania współpracy
 • gotowość do uczenia się i dzielenia informacjami
 • zdolności adaptacyjne
 • umiejętności organizacyjne
 • jakość i wydajność w pracy
 • innowacyjne i kreatywne podejście
 • odporność na stres.

Wymogi minimalne

Pełnienie roli ambasadora przez co najmniej dwie godziny tygodniowo
Organizacja co najmniej jednego wydarzenia lub prezentacji lub udział w co najmniej jednym wydarzeniu lub prezentacji
Regularna komunikacja ze swoim koordynatorem „EU Careers”
Udział we wszystkich oferowanych szkoleniach (online)
Prowadzenie dziennika i opracowywanie sprawozdań ze swojej działalności.
To są wymogi minimalne. Ty sam musisz zadecydować, czy jesteś w stanie przeznaczyć więcej czasu na realizowanie zadań ambasadora, tak aby nie ucierpiały na tym Twoje studia. Poszukujemy ambasadorów, którzy będą w innowacyjny i kreatywny sposób promować współpracę z instytucjami UE.

Kryteria

Musisz:

 • być w stanie wziąć udział w obowiązkowym szkoleniu we wrześniu 2017 r.
 • być studentem zarejestrowanym na uczelni podczas swojego udziału w programie (wrzesień 2017 r. – wrzesień 2018 r.)
 • być obywatelem UE
 • Posługiwać się płynnie jednym z języków obowiązujących w kraju, w którym studiujesz.

Jak wziąć udział w programie

Procedura naboru na rok akademicki 2017/18 została zakończona.

Tutaj znajdziesz listę uczelni uczestniczących w programie.

Począwszy od lutego 2018 r. na tej stronie będzie można znaleźć więcej informacji o udziale w programie w roku akademickim 2018/19.

Kontakt

Aby uzyskać więcej informacji o programie, napisz na adres: EPSO-CAREERS-AMBASSADOR@ec.europa.eu

Staże

Jesteś ciekawy, jak wygląda praca w instytucjach UE? Zgłoś się na staż!

Komisja Europejska

Program staży Komisji Europejskiej jest otwarty dla absolwentów uczelni wyższych z całego świata.

Staże, których zakres tematyczny jest bardzo szeroki, są wyjątkową okazją, aby na własne oczy przekonać się, jak działa UE. Zakres zadań zależy przede wszystkim od tego, do jakiego działu zostaniesz przypisany. Dziedziny, w jakich można odbyć staż, to między innymi prawo konkurencji, zasoby ludzkie, polityka ochrony środowiska lub komunikacja społeczna. Większość staży trwa około 5 miesięcy, ale ostateczna długość stażu zależy od instytucji lub agencji przyjmującej stażystę.

Co robi stażysta?

Stażystom powierza się zadania podobne do tych, które wykonują nowo zatrudnieni absolwenci studiów wyższych. W praktyce oznacza to na przykład organizację grup roboczych i spotkań, opracowywanie zestawień informacyjnych i dokumentów, przygotowywanie sprawozdań i odpowiadanie na zapytania, jak również udział w zebraniach działów i innych spotkaniach. Istnieją też zadania charakterystyczne dla konkretnych działów określonych instytucji – prawnicy w Komisji zajmują się innymi zagadnieniami niż ekonomiści z Trybunału Obrachunkowego lub urzędnicy w Parlamencie.

Kto może zostać stażystą?

Absolwenci studiów dowolnego kierunku, pod warunkiem że już uzyskali dyplom (jeśli dyplom nie został jeszcze wydany, z reguły wystarczy wykaz zaliczeń). W przeciwieństwie do konkursów otwartych dla kandydatów na urzędników, w których warunkiem uczestnictwa jest posiadanie obywatelstwa UE, w przypadku ubiegania się o staż nie jest ono konieczne. Jednak z reguły wymagana jest znajomość dwóch języków urzędowych UE. Doświadczenie zawodowe i studia podyplomowe są atutem, ale nie są niezbędne.

Czy staże są płatne?

W przypadku większości staży stażyści otrzymują miesięczne stypendium w wysokości ok. 1100 euro oraz zwrot kosztów podróży.

Dokąd można pojechać na staż?

Większość staży odbywa się w Brukseli i Luksemburgu, ponieważ to tam znajduje się najwięcej instytucji UE.

Jak zgłosić swoją kandydaturę?

Procedury naboru stażystów organizowane są osobno przez poszczególne instytucje i agencje UE. Więcej informacji zawiera Informator dotyczący staży w instytucjach UE. Z reguły możliwe jest przesłanie swojego zgłoszenia online, ale w niektórych wypadkach wymagane może być przesłanie jego wersji papierowej. Zgłoszenia są zazwyczaj akceptowane w okresie od dziewięciu do czterech miesięcy przed rozpoczęciem staży, dlatego swoją kandydaturę trzeba zgłosić z dużym wyprzedzeniem.

Stanowiska niższego szczebla

Jeśli niedawno ukończyłeś studia, możesz zgłosić swoją kandydaturę na stanowisko administratora, aby zostać urzędnikiem. Administrator odgrywa kluczową rolę w procesach UE i już na wczesnym etapie pełni odpowiedzialne zadania.

 

Nabór na stanowiska stałe (na czas nieokreślony) w instytucjach UE odbywa się w drodze „konkursów otwartych”. Najważniejsze konkursy dla absolwentów są ogłaszane na wiosnę. Są to z reguły konkursy ogólne, w przypadku których nie jest wymagana konkretna dziedzina specjalizacji. W ramach otwartych konkursów przeprowadzane są testy i oceny pozwalające określić umiejętności zawodowe i szereg najważniejszych kompetencji kandydata. Z uwagi na bardzo dużą liczbę kandydatów jest to najbardziej sprawiedliwa i najbardziej przejrzysta metoda selekcji.

 

Za każdym razem gdy organizowany jest konkurs, na stronie Możliwości zatrudnienia publikowane jest ogłoszenie o konkursie zawierające szczegółowe informacje na temat wymaganego profilu, kryteriów, jakie muszą spełnić kandydaci, oraz procedury selekcji. Format konkursu zależy w dużej mierze od poszukiwanego profilu pracownika.

 

W przypadku typowego konkursu dla absolwentów procedura naboru obejmuje następujące etapy:

 

1. Przeczytaj ogłoszenie o konkursie dotyczące profilu, który Cię interesuje, aby sprawdzić, czy na pewno spełniasz podane kryteria.

2. Rozwiąż testy służące do samodzielnej oceny swoich kompetencji i wypełnij formularz zgłoszeniowy online dostępny w zakładce Zaloguj się.

3. Jeśli Twoje zgłoszenie zostanie uznane za ważne, zostaniesz zaproszony na przeprowadzane komputerowo testy z pytaniami wielokrotnego wyboru.

4. Jeśli znajdziesz się wśród kandydatów, którzy uzyskali najlepsze wyniki podczas tych testów, zostaniesz zaproszony do udziału w symulacji typu e-tray przeprowadzanej komputerowo.

5. Jeśli spełnisz wszystkie kryteria i uzyskasz jeden z najlepszych wyników podczas symulacji typu e-tray, zaprosimy Cię do udziału w etapie oceny zintegrowanej sprawdzającym Twoje kompetencje, który odbywa się w Brukseli.

Etap oceny zintegrowanej składa się z szeregu ćwiczeń, które mają posłużyć do stwierdzenia, czy Twój profil odpowiada danemu stanowisku. Wszyscy kandydaci są oceniani w sposób obiektywny i standardowy przez wielu oceniających oraz w oparciu o wyraźnie określone kompetencje. Możesz otrzymać dofinansowanie kosztów podróży.

6. Nazwiska kandydatów, którzy pomyślnie przeszli przez procedurę naboru, zamieszczane są na „liście rezerwowej”, z której instytucje UE rekrutują pracowników. Jeśli któraś z instytucji będzie zainteresowana Twoim profilem, skontaktuje się z Tobą bezpośrednio.

 

Rejestracja do udziału w konkursach odbywa się co roku w tym samym czasie (dlatego mówimy, że odbywają się cyklicznie), wiosną dla absolwentów, a latem – dla tłumaczy pisemnych. Profile absolwentów (np. prawo, audyt), jakich poszukujemy, mogą różnić się z roku na rok, podobnie jak kombinacje językowe w przypadku tłumaczy pisemnych. Pomiędzy tymi elementami cyklu rekrutacji ogłaszane są konkursy na specjalistów lub asystentów.

 

Podczas procedury naboru sprawdzane są głównie umiejętności zawodowe oraz następujące umiejętności ogólne:

 • umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów
 • komunikacja
 • dbałość o jakość i wydajność pracy
 • nauka i rozwój osobisty
 • ustalanie priorytetów i organizacja
 • odporność na stres
 • współpraca z innymi
 • zdolności przywódcze (tylko w przypadku absolwentów studiów wyższych).

Przy pomocy przykładowych testów sprawdź, czy praca w instytucjach UE byłaby dla Ciebie odpowiednia.

 

Najważniejsze kryteria – Sprawdź, czy spełniasz podstawowe kryteria obowiązujące podczas naborów absolwentów studiów wyższych?

 • Jesteś obywatelem UE.
 • Znasz biegle jeden z języków urzędowych Unii Europejskiej, a drugi na poziomie zaawansowanym (w przypadku lingwistów wymagana jest znajomość trzech języków urzędowych UE).
 • Posiadasz dyplom (co najmniej na poziomie licencjatu) lub otrzymasz go do 31 lipca.