Header

Študenti – absolventi

Aké mám možnosti?

Možností, ako môžu mladí študenti alebo čerství absolventi získať pracovné skúsenosti s inštitúciami EÚ je naozaj veľa. Podľa toho, na aký stupeň ste sa vo svojom štúdiu zatiaľ dostali, by ste mohli zvážiť možnosť kandidovať za študentského ambasádora pre kariéru v EÚ, prihlásiť sa na stáž alebo sa stať stálym úradníkom EÚ.

Študentský ambasádor pre kariéru v EÚ

Ak ste študent a chceli by ste na svojej univerzite propagovať prácu v inštitúciách EÚ, neváhajte a prihláste sa na pozíciu študentského ambasádora pre kariéru v EÚ. V rámci tejto skúsenosti budete mať možnosť:

 • dozvedieť sa viac o kariérnych možnostiach v EÚ a odporúčať ich spolužiakom,
 • vybudovať si úžasnú sieť kontaktov po celej Európe,
 • získať pracovné skúsenosti počas štúdia,
 • rozvíjať svoje zručnosti vo vystupovaní na verejnosti, v marketingu a v oblasti ľudských zdrojov,
 • absolvovať kompletné zaškolenie na túto úlohu a pracovať pod odborným vedením,
 • zvýšiť hodnotu vášho životopisu v očiach vašich budúcich zamestnávateľov.

Čo očakávame od vás?

Hľadáme motivovaných, spoločenských ľudí, ktorí by na svojej univerzite zanietene propagovali kariéru v EÚ.
Ako vysoko cenený zamestnávateľ tých najlepších absolventov hľadáme ambasádorov, ktorí by šírili naše dobré meno na tých najkvalitnejších európskych univerzitách. Program študentských ambasádorov pre kariéru v EÚ je súčasťou uznávanej a úspešnej iniciatívy a zahŕňa hľadanie inovatívnych spôsobov, ako propagovať skvelé príležitosti, ktoré ponúkame. Patrí medzi ne napríklad:

 • účasť na veľtrhoch práce alebo príprava prezentácií pre spolužiakov,
 • rozvoj siete univerzít a poskytovanie informácií,
 • zabezpečovanie aktívnej prítomnosti na internete a v sociálnych médiách,
 • odpovedanie na otázky a pochybnosti týkajúce sa kariéry v EÚ.

Aj vás však čaká veľa výhod!
V prvom rade všetci naši ambasádori absolvujú komplexné školenie, ktoré ich na pozíciu ambasádora dokonale pripraví. Budete mať možnosť rozvíjať sa v zručnostiach, ktoré sú pre úspešného ambasádora nevyhnutné, a my vám pri vašich začiatkoch budeme všemožne radiť a pomáhať.
Okrem toho vám takáto zodpovedná úloha môže pomôcť skutočne vyniknúť medzi obrovskou konkurenciou na trhu práce pre absolventov. Zlepšíte si svoje komunikačné a prezentačné zručnosti a preukážete, že máte medzinárodného ducha, čím sa zvýši atraktívnosť vášho životopisu pre budúcich zamestnávateľov.
Praktické podrobnosti:
Náš úrad, Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO), je zodpovedný za výber zamestnancov v mene všetkých európskych inštitúcií a agentúr, vrátane Európskej komisie, Parlamentu a Rady. Viac informácií o nás nájdete na stránke O úrade EPSO.

Opis pozície

 • Pôsobiť ako kontaktná osoba pre študentov, ktorí sa zaujímajú o kariéru v EÚ
 • Vykonávať prieskum v cieľových skupinách a kontaktovať univerzitné médiá
 • Zostavovať e-mailový adresár a vhodnými prostriedkami šíriť informácie o kariére v EÚ
 • Pripravovať prezentácie, zúčastňovať sa univerzitných podujatí týkajúcich sa kariéry a vyhľadávať zaujímavých rečníkov
 • Plniť mesačné úlohy a pravidelne podávať správy o vašich činnostiach
 • Spravovať a pravidelne monitorovať špecializovanú stránku na Facebooku a ďalšie online aktivity

Čo získate vy?

 • Komplexné zaškolenie a odborné vedenie počas celého trvania projektu
 • Zodpovednú pozíciu, ktorá sa bude vynímať vo vašom životopise
 • Nové zručnosti, ktoré si zamestnávatelia u absolventov vysoko cenia
 • Výbornú pracovnú skúsenosť v oblasti marketingu, reklamy, ľudských zdrojov a komunikácie
 • Možnosť nadväzovať kontakty so študentmi po celej Európe
 • Prístup k vysokopostaveným úradníkom EÚ
 • Odporúčací list na základe práce, ktorú odvediete

Koho hľadáme?

Hľadáme motivovaných ambasádorov, ktorí chcú propagovať výhody kariéry v EÚ.
Mali by ste mať tieto schopnosti:

 • vynikajúce komunikačné zručnosti,
 • zručnosti v nadväzovaní kontaktov,
 • ochotu deliť sa o informácie a učiť sa,
 • prispôsobivosť,
 • dobré organizačné zručnosti,
 • schopnosť dosahovať výsledky a kvalitu,
 • inovatívny a tvorivý prístup,
 • odolnosť proti záťaži.

Minimálne požiadavky

Venovať úlohe ambasádora aspoň dve hodiny týždenne.
Usporiadať minimálne jednu akciu alebo prezentáciu zaoberajúcu sa kariérou v EÚ alebo sa zúčastniť minimálne jednej takejto akcie alebo prezentácie.
Pravidelne komunikovať so svojím koordinátorom pre kariéru v EÚ.
Zúčastňovať sa na všetkých ponúkaných školeniach (online).
Viesť si záznamy a pravidelne podávať správy o svojej činnosti.
Rozhodnutie, koľko času budete propagácii kariéry v EÚ venovať nad rámec týchto minimálnych požiadaviek a ako ju zladíte so svojimi akademickými povinnosťami, je len na vás. Takisto sami rozhodujete o tom, ako budete kariéru v EÚ propagovať. Hľadáme ambasádorov, ktorí sú tvoriví a inovatívni!

Kto sa môže prihlásiť

Musíte:

 • byť k dispozícii, aby ste sa zúčastnili nášho povinného školenia v septembri 2017,
 • byť zapísaný na štúdium a študovať na univerzite počas vášho pôsobenia na pozícii ambasádora (september 2017 – september 2018),
 • byť občanom EÚ,
 • plynulo hovoriť jedným z jazykov krajiny, v ktorej študujete.

Ako sa prihlásiť

Výberové konanie na školský rok 2017/18 je ukončené.

Univerzity, na ktorých budú ambasádori pre kariéru v EÚ pôsobiť, nájdete na tomto zozname.

Od februára 2018 nájdete na tomto webovom sídle ďalšie informácie o prihláškach na školský rok 2018/19.

Kontakt

Ak chcete získať viac informácií o tomto projekte, napíšte nám na adresu: EPSO-CAREERS-AMBASSADOR@ec.europa.eu

Stáž

Ak by ste si chceli vyskúšať, aké to je pracovať pre EÚ, neváhajte a prihláste sa na stáž.

Európska komisia

Programu stáží Európskej komisie sa môžu zúčastniť absolventi vysokých škôl z celého sveta.

Stáže sú k dispozícii v mnohých oblastiach a ponúkajú výbornú príležitosť oboznámiť sa s prácou Európskej únie. Náplň práce do veľkej miery závisí od toho, kde (t. j. na akom útvare) bude vaša stáž prebiehať. Môže ísť o oblasť práva hospodárskej súťaže, ľudských zdrojov, environmentálnej politiky, komunikácie atď. Väčšina stáží trvá približne 5 mesiacov, ale ich dĺžka závisí od toho, pre ktorú inštitúciu alebo agentúru budete pracovať.

Čo budem robiť?

Stážisti vykonávajú tie isté úlohy ako novoprijatí absolventi. V praxi to môže znamenať organizovanie pracovných skupín a stretnutí, zhromažďovanie informácií a dokumentácie, prípravu správ a odpovedí na otázky, ako aj účasť na schôdzach oddelenia a iných podujatiach. Niektoré úlohy sú špecifické pre jednotlivé odbory. Napríklad právnici v Komisii budú robiť celkom iné veci ako ekonómovia na Dvore audítorov alebo úradníci v Parlamente.

Kto sa môže prihlásiť?

Prihlásiť sa môžu čerství absolventi vysokých škôl v ľubovoľnom odbore, ktorým už bol udelený titul (ak ešte nedošlo k oficiálnemu udeľovaniu titulov, môžete namiesto diplomu predložiť výpis výsledkov štúdia). Na rozdiel od stálych úradníkov stážisti nemusia byť občanmi EÚ (malý počet miest je rezervovaných aj pre občanov krajín mimo EÚ), ale vo všeobecnosti sa požaduje znalosť dvoch úradných jazykov Únie. Pracovné skúsenosti a postgraduálne štúdium sú výhodou, ale obvykle nie podmienkou.

Ide o platenú stáž?

Pri väčšine stáží stážisti dostávajú mesačný grant v hodnote okolo 1 100 EUR/mesiac a uhrádzajú sa im cestovné výdavky.

Kde budem pracovať?

Prevažná väčšina zamestnancov EÚ pracuje v Bruseli alebo Luxemburgu a rovnako je tomu aj v prípade stážistov.

Ako sa môžem prihlásiť?

Výberové konania pre stáže organizujú jednotlivé inštitúcie a agentúry EÚ. Viac informácií nájdete v našej príručke o stážach v EÚ. Prihlášky na stáž sa zvyčajne podávajú online, ale v niektorých prípadoch od vás môžu požadovať zaslanie kópie prihlášky v papierovej forme. Výber záujemcov prebieha vo všeobecnosti 4 až 9 mesiacov pred plánovaným začiatkom stáže, preto je potrebné poslať prihlášku v dostatočnom predstihu.

Čerství absolventi

Ak ste práve ukončili vysokú školu, budete sa zvyčajne uchádzať o post s profilom administrátora s cieľom stať sa stálym zamestnancom. Už v prvotných fázach vašej kariéry môžete v procesoch EÚ zohrávať kľúčovú úlohu s veľkou mierou zodpovednosti.

 

Výberové konania pre stále pracovné pozície v EÚ sa uskutočňujú ako verejné výberové konania. Pre absolventov je najzaujímavejšie výberové konanie, ktoré sa uskutočňuje každoročne na jar, zvyčajne ako všeobecné výberové konanie, pre ktoré nie je podmienkou žiadna konkrétna oblasť štúdia. Verejné výberové konanie zahŕňa testy a hodnotiace cvičenia na posúdenie odborných znalostí a niekoľkých kľúčových schopností uchádzačov. Vzhľadom na ich veľký počet je takýto výber zamestnancov najspravodlivejší a najtransparentnejší.

 

Naše výberové konania sa uverejňujú na stránke Pracovné príležitosti a vyhlasujú sa prostredníctvom oznámenia o výberovom konaní, v ktorom sa uvádzajú všetky informácie o profile, podmienkach účasti a výberovom konaní. Forma výberových konaní sa líši v závislosti od požadovaného profilu.

 

Pri typickom výberovom konaní pre absolventov prebieha podávanie žiadostí takto:

 

1. Prečítajte si oznámenie o výberovom konaní pre profil, o ktorý máte záujem, a uistite sa, že spĺňate podmienky účasti.

2. Vyskúšajte si naše vzorové testy a vyplňte svoju online prihlášku: Prihlásiť sa.

3. Pokiaľ bude vaša prihláška platná, pozveme vás na počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami.

4. Ak sa vo vstupných testoch zaradíte medzi uchádzačov s najvyšším skóre, dostanete pozvanie na simulované vybavovanie elektronickej pošty, postupový test na počítači.

5. Ak spĺňate podmienky účasti a v simulovanom vybavovaní elektronickej pošty získate jedno z najvyšších hodnotení, dostanete pozvanie do hodnotiaceho centra v Bruseli.

Fázu hodnotenia tvorí séria cvičení určených na posúdenie vašej vhodnosti na daný profil. Všetci kandidáti sú objektívne a štandardizovaným spôsobom hodnotení viacerými hodnotiteľmi a do úvahy sa berú jasne definované schopnosti. Môžete dostať príspevok na cestovné náklady.

6. Úspešní uchádzači budú zaradení do databázy nazývanej rezervný zoznam, z ktorej jednotlivé inštitúcie EÚ prijímajú zamestnancov. Pokiaľ bude váš profil pre niektorú z inštitúcií zaujímavý, kontaktuje vás priamo prijímajúca inštitúcia.

 

Registrácia do výberových konaní začína každý rok v rovnakom čase (tzv. cyklus výberových konaní): na jar pre absolventov a v lete pre prekladateľov. Hľadané profily absolventov (napr. právo, audit), ako aj potrebné jazykové kombinácie prekladateľov sa môžu z roka na rok líšiť. Ostatné výberové konania (napríklad pre špecialistov alebo pre asistentov) sa konajú medzi týmito cyklami.

 

Vo výberovom konaní sa zameriavame na vaše odborné znalosti a tieto všeobecné schopnosti:

 • analýza a riešenie problémov,
 • komunikácia,
 • orientácia na kvalitu a výsledky,
 • vzdelávanie a rozvoj,
 • stanovovanie priorít a organizácia práce,
 • odolnosť proti záťaži.
 • práca v kolektíve,
 • práca vo vedúcom postavení (len absolventi).

Vyskúšajte si naše vzorové testy a zistite, či máte tieto schopnosti a môžete sa stať úspešným zamestnancom inštitúcií EÚ.

 

Kontrolný zoznam Spĺňate základné požiadavky našich výberových konaní pre absolventov?

 • Ste občanom EÚ
 • Plynulo hovoríte jedným z úradných jazykov EÚ a ovládate ďalší úradný jazyk EÚ (pre profily lingvistov musíte ovládať najmenej tri jazyky EÚ)
 • Máte alebo vám bude udelený vysokoškolský titul (aspoň bakalársky stupeň štúdia) do 31. júla.