Študenti – diplomanti

.

Možnosti

Mladi študenti in novi diplomanti si lahko v institucijah EU pridobijo številne delovne izkušnje. Odvisno od stopnje študija so na voljo možnosti za študente ambasadorje, pripravništvo ali zaposlitev za nedoločen čas.

Študenti - ambasadorji zaposlovanja v institucijah EU

Če si kot študent želite promovirati poklicno pot v EU na svoji univerzi, lahko postanete študent - ambasador zaposlovanja v institucijah EU. Študenti ambasadorji imajo na voljo naslednje možnosti:

 

 • seznanijo se z možnostmi za zaposlitev v institucijah EU in jih predstavijo drugim študentom
 • vzpostavijo omrežje po vsej Evropi
 • pridobijo delovne izkušnje med študijem
 • razvijajo svoje spretnosti na področju javnega nastopanja, trženja in kadrovanja
 • v celoti se usposobijo za opravljanje naloge in prejmejo mentorstvo med celotnim trajanjem naloge
 • dodajo svojemu življenjepisu zanimivo izkušnjo za prihodnje delodajalce

Kaj pričakujemo od vas?

Iščemo motivirane, odprte ljudi, ki bodo navdušeno promovirali poklicno pot v institucijah EU na svoji univerzi.

Zaposlujemo vrhunske diplomante in kot cenjeni delodajalci iščemo ambasadorje na nekaterih najboljših evropskih univerzah. Shema ambasadorjev EU je del uspešne pobude, katere namen je poiskati inovativne načine za promoviranje številnih možnosti zaposlovanja, ki jih ponujamo, tudi tako, da se kot ambasadorji:

 

 • udeležujejo zaposlitvenih sejmov ali pripravijo predstavitve drugim študentom
 • ustvarijo univerzitetna omrežja in zagotavljajo informacije
 • so aktivno navzoči na spletu in v družbenih medijih
 • odgovarjajo na vprašanja o zaposlitvi v institucijah EU

Seveda pri tem tudi sami veliko pridobijo!

Vsi naši ambasadorji so najprej deležni celovitega usposabljanja, ki jih odlično pripravi na to nalogo. Razvili boste spretnosti, ki jih boste potrebovali za uspešno opravljanje naloge, zagotovili vam bomo tudi vso podporo in ideje za začetek.

Na izredno konkurenčnem trgu zaposlovanja diplomantov vam lahko taka odgovorna naloga da dodatno vrednost. Razvili boste svoje komunikacijske in predstavitvene spretnosti, mednarodni vidik pa bo dal težo vašemu življenjepisu pri prihodnjih delodajalcih.

Praktične podrobnosti:

Smo Evropski urad za izbor osebja (EPSO) in smo odgovorni za izbor osebja v imenu evropskih institucij in agencij, vključno z Evropsko komisijo, Evropskim parlamentom in Svetom EU. Bolje nas lahko spoznate z obiskom našega spletišča eu-careers.eu.

Opis naloge

 • Kontaktna točka za študente, ki jih zanima zaposlitev v instituciji EU
 • Raziskovanje ciljnih skupin in stiki z univerzami
 • Vzpostavitev poštnih seznamov in razširjanje informacij o poklicni poti v EU prek ustreznih kanalov
 • Priprava predstavitev, udeležba na zaposlitvenih dogodkih in iskanje zanimivih govorcev
 • Izvajanje mesečnih nalog in redno poročanje o svojih dejavnostih
 • Upravljanje in redno spremljanje posebne strani na Facebooku ter spletne navzočnosti

Kaj s tem pridobite vi?

 • Celovito uvajanje v delo in neprekinjeno mentorstvo
 • Odgovorno delo, ki bo odličen dodatek vašemu življenjepisu
 • Pridobivanje novih spretnosti, ki jih delodajalci zelo cenijo
 • Zanimive delovne izkušnje na področju trženja, oglaševanja, kadrovanja in komuniciranja
 • Možnost mreženja s študenti po vsej Evropi
 • Dostop do visokih uradnikov EU
 • Priporočilo na podlagi vašega dela

Koga iščemo?

Iščemo motivirane ambasadorje, ki želijo promovirati prednosti zaposlitve v instituciji EU.

Potrebovali boste naslednje kompetence:

 • odlične komunikacijske spretnosti
 • spretnosti mreženja
 • pripravljenost učiti se in deliti z drugimi svoje izkušnje in znanje
 • sposobnost prilagajanja
 • dobre organizacijske spretnosti
 • sposobnost kakovostnega opravljanja nalog in doseganja rezultatov
 • inovativen in kreativen pristop k delu
 • vzdržljivost

Minimalne zahteve

Najmanj dve uri tedensko morate posvetiti nalogam ambasadorja;

Pripraviti morate najmanj en zaposlitveni dogodek EU ali predstavitev oziroma se ga udeležiti;

Redno morate sodelovati s svojim koordinatorjem EU;

Sodelovati morate v vseh (spletnih) usposabljanjih;

Beležiti morate svoje dejavnosti in o njih redno poročati.

Poleg teh minimalnih zahtev se morate sami odločiti, koliko promocijskih dejavnosti boste lahko opravljali poleg svojega akademskega študija in kako boste drugim študentom predstavili poklicno pot v EU. Iščemo ustvarjalne ambasadorje z novimi zamislimi o promoviranju poklicne poti v institucijah EU!

Pogoji

Izpolnjevati morate naslednje pogoje:

 

 • septembra 2017 se morate udeležiti obveznega usposabljanja
 • med celotnim trajanjem ambasadorskega dela morate biti vpisani v univerzitetni študijski program in ga aktivno izvajati (september 2017–september 2018)
 • imeti državljanstvo EU
 • tekoče obvladati enega od jezikov države, v kateri študirate

Prijava

Marca 2017 bomo na tem spletišču objavili nov razpis za študente - ambasadorje zaposlovanja v institucijah EU ter prijavni obrazec.

Pripravništvo

Če bi radi preskusili, kako je delati v instituciji v EU, se prijavite za pripravništvo

Evropska komisija

V programu pripravništva Evropske komisije lahko sodelujejo univerzitetni diplomanti z vsega sveta.

Pripravniško delo je možno na različnih področjih in omogoča podrobnejše spoznavanje dela institucij EU. Delovne naloge so precej odvisne od tega, kateri službi pripada delovno mesto. Pripravnike pogosto iščejo na področju zakonodaje o konkurenci, človeških virov, okoljske politike, komuniciranja in drugih. Večina pripravništev traja približno 5 mesecev, vendar se to lahko spreminja glede na institucijo/agencijo, za katero delate.

Naloge

Pripravniki opravljajo enake naloge kot novo zaposleni diplomanti. V praksi to pomeni, da lahko organizirajo delovne skupine in sestanke, zbirajo informacije in dokumentacijo, pripravljajo poročila in odgovarjajo na vprašanja ter sodelujejo na sestankih enote in drugih dogodkih. Vsaka služba ima tudi svoje posebne naloge – pravniki v Komisiji bodo opravljali drugačne naloge kot ekonomisti na Računskem sodišču ali uslužbenci na splošnih delovnih mestih v Parlamentu.

Kdo se lahko prijavi?

Prijavijo se lahko diplomanti vseh smeri, ki so že diplomirali (predložiti je treba prepis ocen, če diploma še ni bila podeljena).  V nasprotju z zaposlitvijo za nedoločen čas državljanstvo EU ni obvezno (manjše število mest je rezervirano za nedržavljane EU), vendar je potrebno znanje dveh jezikov EU. Prednost imajo pripravniki z delovnimi izkušnjami in podiplomsko izobrazbo, vendar običajno to ni potrebno.

Plača

Večina pripravnikov prejema mesečni prispevek približno 1 100 evrov in nadomestilo potnih stroškov.

Kraj dela

Večina pripravništev je tako kot večina delovnih mest v institucijah EU v Bruslju in Luxembourgu.

Prijava

Izbirne postopke za pripravnike vodijo posamezne institucije in agencije EU. Več informacij vsebuje naš Kratki vodnik po pripravništvu EUpdf. Navadno se je treba prijaviti na spletu, včasih je treba poslati tudi natisnjeni izvod prijavnega obrazca. Prijave sprejemajo institucije štiri do devet mesecev pred začetkom pripravništva, prijavo je treba oddati pravočasno.

Diplomanti začetniki

Če ste ravnokar diplomirali, se lahko prijavite na delovno mesto upravnega uslužbenca in postanete uradnik za nedoločen čas. Na tem delovnem mestu boste imeli ključno vlogo v postopkih EU in že na začetku poklicne poti visoko raven odgovornosti.

 

Izbirni postopek za delovna mesta za nedoločen čas v institucijah EU je v obliki javnih natečajev. Vsako spomlad se začne najpomembnejši natečaj za diplomante, običajno kot natečaj za splošne profile, za katere ni potrebna določena študijska smer. Javni natečaj vsebuje teste in preskuse v ocenjevalnem centru, s katerimi preverijo vaše poklicne spretnosti in številne temeljne kompetence. Zaradi velikega števila kandidatov je tak postopek najbolj pošten in pregleden.

 

Natečaje objavimo na spletišču www.eu-careers.eu  z razpisom natečaja, ki vsebuje vse podatke o profilu, pogojih za pripustitev k izboru in izbirnem postopku. Natečaji so prilagojeni različnim poklicnim profilom.

 

Za natečaje diplomantov prijavni postopek običajno vsebuje naslednje korake:

 

1. V razpisu natečaja preberite o profilu, ki vas zanima, in preverite, ali izpolnjujete pogoje za pripustitev k izboru.

2. Preskusite svoje spretnosti z izpolnjevanjem samoocenjevalnih vaj ter izpolnite spletno prijavo na strani www.eu-careers.eu.

3. Če bo vaša prijava veljavna, vas bomo povabili k opravljanju računalniško podprtih testov z vprašanji izbirnega tipa.

4. Če boste med kandidati, ki so dosegli največje število točk pri testih, vas bomo povabili na e-simulacijo nalog, vmesni računalniško-podprti test.

5. Če boste izpolnili pogoje za pripustitev k izboru in se uvrstili med kandidate, ki so na e-simulaciji nalog dosegli največje število točk, vas bomo povabili na testiranje kompetenc v ocenjevalnem centru v Bruslju,

S številnimi vajami bodo ocenili vašo primernost za izbrani profil. Več ocenjevalcev oceni jasno opredeljene kompetence kandidatov na objektiven in standardiziran način. Na voljo je prispevek za potne stroške.

6. Uspešni kandidati se uvrstijo v podatkovno zbirko, imenovano rezervni seznam, iz katere zaposlujejo različne institucije EU. Če institucijo zanima vaš profil, se bo neposredno obrnila na vas s ponudbo za zaposlitev.

 

Prijave na natečaj se začnejo v enakem obdobju vsako leto (t. i. cikel), in sicer spomladi za diplomante in poleti za prevajalce. Iskani profili diplomantov (npr. pravo, revizija) se lahko vsako leto spreminjajo, prav tako tudi jezikovne potrebe po prevajalcih. Drugi izbirni postopki, denimo za specialiste ali strokovno-tehnične uslužbence, se začnejo med cikli.

 

V našem izbirnem postopku preverjamo vaše poklicne spretnosti in naslednje splošne kompetence:

– analitično mišljenje in reševanje problemov

– sporazumevanje

– kakovost in učinkovitost

– učenje in razvoj

– prednostno razporejanje in organizacija dela

– vzdržljivost

– skupinsko delo

– vodstvene sposobnosti (samo diplomanti)

Preverite, ali ustrezate iskanemu profilu in preskusite svoje znanje z vzorčnimi testi na naši spletni strani www.eu-careers.eu

 

Kontrolni seznam Ali izpolnjujete temeljne zahteve za diplomante v naših izbirnih postopkih?

 

 • Ste državljan EU
 • Tekoče obvladate enega od uradnih jezikov EU in zelo dobro drugega – (jezikoslovci morajo obvladati 3 jezike EU)
 • Imate ali boste do 31. julija prejeli diplomo (vsaj prvostopenjsko)