Header

Študenti – diplomanti

Možnosti

Študentom in novim diplomantom, ki želijo pridobiti delovne izkušnje v institucijah EU, se ponujajo številne možnosti. Glede na to, ali so študij že končali ali ne, se denimo lahko prijavijo za študenta ambasadorja, pripravništvo ali zaposlitev za nedoločen čas.

Študenti ambasadorji zaposlitev EU

Če ste študent in želite na svoji univerzi promovirati poklicne poti v instituciji EU, se lahko prijavite za študenta ambasadorja zaposlitev EU. Študenti ambasadorji:

 • seznanijo se z možnostmi za zaposlitev v institucijah EU in jih predstavijo drugim študentom
 • navežejo stike po vsej Evropi
 • pridobijo delovne izkušnje med študijem
 • razvijajo veščine javnega nastopanja, trženja in kadrovanja
 • deležni so uvajanja in delajo pod vodstvom mentorja ves čas ambasadorskega dela
 • dodajo svojemu življenjepisu izkušnjo, zanimivo za prihodnje delodajalce

Kaj pričakujemo?

Iščemo motivirane, odprte, zavzete ljudi, ki bodo na svoji univerzi promovirali poklicne poti v institucijah EU.
Smo delodajalec, ki zaposluje najboljše diplomante, zato iščemo ambasadorje na nekaterih najuglednejših evropskih univerzah. Shema ambasadorji zaposlitev EU je del uveljavljene in uspešne pobude, njen namen pa je inovativno promovirati odlične poklicne možnosti, ki jih ponujamo. Študenti ambasadorji denimo:

 • udeležijo se zaposlitvenih sejmov in pripravijo predstavitve drugim študentom
 • vzpostavijo informativno mrežo na univerzi
 • so aktivno navzoči na spletu in v družbenih medijih
 • odgovarjajo na vprašanja o zaposlitvi v institucijah EU

Seveda pri tem tudi sami veliko pridobijo!
Vsi naši ambasadorji so deležni celovitega usposabljanja, ki jih odlično pripravi na njihovo nalogo. Pridobili boste znanje in spretnosti, potrebne za uspešno opravljanje nalog ambasadorja, pomagali vam bomo tudi s predlogi, kako začeti.
Takšna odgovorna naloga vam lahko da resnično dodatno vrednost na izjemno konkurenčnem trgu zaposlovanja diplomantov. Dodatno težo vašemu življenjepisu bo poleg komunikacijskih in predstavitvenih veščin dal še mednarodni vidik vaše naloge.
Praktične informacije
Smo Evropski urad za izbor osebja (EPSO) in smo pristojni za izbor osebja v imenu evropskih institucij in agencij, tudi Evropske komisije, Evropskega parlamenta in Sveta EU. Več o nas boste izvedeli na našem spletišču – glej O uradu EPSO.

Opis naloge

 • Kontaktna oseba za študente, ki jih zanima zaposlitev v institucijah EU
 • Raziskovanje ciljnih skupin in stiki z univerzitetnimi mediji
 • Priprava poštnih seznamov in ustrezno obveščanje o poklicnih poteh v institucijah EU
 • Priprava predstavitev, udeležba na zaposlitvenih dogodkih na univerzi in iskanje zanimivih govorcev
 • Izvajanje mesečnih nalog in redno poročanje o svojih dejavnostih
 • Urejanje in redno spremljanje namenske strani na Facebooku/spletna navzočnost

Kaj pridobite?

 • Celovito uvajanje v delo in stalno mentorstvo
 • Odgovorno delo, ki bo odličen dodatek vašemu življenjepisu
 • Nove spretnosti, ki jih delodajalci cenijo pri diplomantih
 • Zanimive delovne izkušnje na področju trženja, oglaševanja, kadrovanja in komuniciranja
 • Stiki s študenti v vsej Evropi
 • Dostop do visokih uradnikov EU
 • Priporočilo na podlagi vašega dela

Koga iščemo?

Iščemo motivirane ambasadorje, ki želijo promovirati prednosti zaposlitve v instituciji EU.
Potrebne so naslednje kompetence:

 • odlične komunikacijske spretnosti
 • navezovanje stikov
 • pripravljenost na učenje in sodelovanje
 • sposobnost prilagajanja
 • dobre organizacijske spretnosti
 • kakovost dela in doseganje rezultatov
 • inovativen in kreativen pristop
 • vzdržljivost

Minimalne zahteve

Najmanj dve uri tedensko morate nameniti nalogam ambasadorja
Pripraviti morate najmanj eno predstavitev poklicnih poti v institucijah EU oziroma se je udeležiti
Redno morate sodelovati s svojim koordinatorjem za zaposlitev EU
Opraviti morate vsa (spletna) usposabljanja
Voditi morate dnevnik svojih dejavnosti in o njih redno poročati
Razen teh minimalnih zahtev pravzaprav sami odločate, koliko promocijske dejavnosti boste lahko opravljali poleg svojega študija in kako boste drugim študentom predstavili poklicne poti v EU. Iščemo ustvarjalne ambasadorje z novimi zamislimi za promoviranje poklicnih poti v institucijah EU!

Pogoji

Izpolnjevati morate naslednje pogoje:

 • septembra 2017 se morate udeležiti obveznega tečaja usposabljanja
 • vpisani morate biti na univerzo in redno študirati v času opravljanja ambasadorskih nalog (september 2017–september 2018)
 • imeti državljanstvo EU
 • tekoče obvladati enega od jezikov države, v kateri študirate

Prijava

Izbirni postopek za ambasadorje v študijskem letu 2017–2018 je zdaj končan.

Seznam univerz z našimi ambasadorji zaposlitev EU.

Februarja 2018 bomo na tem spletišču objavili nove informacije o prijavah za študijsko leto 2018–2019.

Kontakt

Morebitna dodatna vprašanja o delu študentu ambasadorja nam pošljite na naslov: EPSO-CAREERS-AMBASSADOR@ec.europa.eu

Pripravništvo

Če bi se radi preskusili na delovnem mestu v instituciji v EU, se prijavite za pripravništvo.

Evropska komisija

V programu pripravništva Evropske komisije lahko sodelujejo univerzitetni diplomanti z vsega sveta.

Pripravniško delo je možno na različnih področjih in omogoča podrobnejše spoznavanje delovanja institucij EU. Delovne naloge so odvisne od tega, kateri službi pripada delovno mesto. Pripravnike pogosto iščejo na področju zakonodaje o konkurenci, človeških virov, okoljske politike, komuniciranja in drugih. Pripravništvo traja večinoma okoli 5 mesecev, vendar se to lahko spreminja, odvisno od institucije/agencije.

Naloge

Pripravniki opravljajo enake naloge kot novo zaposleni diplomanti. V praksi to pomeni, da organizirajo delovne skupine in sestanke, zbirajo informacije in dokumentacijo, pripravljajo poročila in odgovarjajo na vprašanja, sodelujejo na sestankih enote in drugih dogodkih. Vsaka služba ima tudi svoje posebne naloge – pravniki v Komisiji bodo opravljali drugačne naloge kot ekonomisti na Računskem sodišču ali splošni uslužbenci v Parlamentu.

Kdo se lahko prijavi?

Prijavijo se lahko diplomanti vseh smeri (predložiti je treba prepis ocen, če diploma še ni bila podeljena). Drugače kot pri zaposlitvi za nedoločen čas državljanstvo EU ni obvezno (manjše število mest je rezervirano za državljane držav zunaj EU), navadno pa je potrebno znanje dveh jezikov EU. Delovne izkušnje in podiplomska izobrazba pomenijo prednost, niso pa nujne.

Plača

Večina pripravnikov prejme mesečno približno 1 100 evrov, potni stroški so povrnjeni.

Kraj dela

Večina pripravništev, tako kot večina delovnih mest v institucijah EU, je v Bruslju in Luxembourgu.

Prijava

Izbirne postopke za pripravnike vodijo posamezne institucije in agencije EU. Več informacij vsebuje naš Kratki vodnik po pripravništvu EU. Navadno se je treba prijaviti na spletu, včasih je treba poslati tudi natisnjeni izvod prijavnega obrazca. Institucije sprejemajo prijave štiri do devet mesecev pred začetkom pripravništva, prijavo je treba oddati pravočasno.

Diplomanti začetniki

Če ste nedavno diplomirali, se boste verjetno prijavili na delovno mesto upravnega uslužbenca, tj. uradnika za nedoločen čas. Tako boste morda že na začetku poklicne poti prevzeli precejšnjo odgovornost in ključno vlogo v postopkih EU.

 

Izbirni postopek za delovna mesta za nedoločen čas v institucijah EU je v obliki javnih natečajev. Najustreznejši natečaj za diplomante objavimo vsako pomlad, navadno za splošne profile, za katere ni potrebna neka določena strokovna izobrazba. Izbirni postopek poteka s testi in ocenjevanjem, s katerimi preverijo vaše strokovno znanje in številne ključne kompetence. Glede na veliko število kandidatov je tak postopek najbolj pošten in transparenten.

 

Natečaje objavimo na spletišču – glej zaposlitvene možnosti – z razpisom natečaja, ki vsebuje vse podatke o profilu, pogojih in izbirnem postopku. Natečaji so prilagojeni različnim poklicnim profilom.

 

Pri tipičnem natečaju za diplomante prijavni postopek vsebuje naslednje korake:

 

1. V razpisu natečaja preberite o profilu, ki vas zanima, in preverite, ali izpolnjujete pogoje za pripustitev v izbirni postopek.

2. Preskusite svoje znanje in spretnosti s samoocenjevalnimi testi ter izpolnite spletno prijavnico (po prijavi v sistem).

3. Če bo vaša prijava veljavna, vas bomo povabili na računalniško podprte teste z vprašanji izbirnega tipa.

4. Če boste med kandidati, ki so na testih dosegli največje število točk, vas bomo povabili na e-simulacijo nalog, vmesni računalniško podprti test.

5. Če izpolnjujete pogoje in boste med kandidati, ki so na e-simulaciji nalog dosegli največje število točk, vas bomo povabili na preverjanje kompetenc v ocenjevalnem centru v Bruslju.

V ocenjevalnem centru bodo z raznimi vajami ocenili vašo primernost za izbrani profil. Ocenjevanje je objektivno in standardizirano, vsakega kandidata ocenjuje več ocenjevalcev po jasno opredeljenih kompetencah. Potne stroške vam bomo povrnili.

6. Uspešne kandidate vpišemo v podatkovno zbirko, imenovano rezervni seznam, v kateri institucije poiščejo ustrezne profile. Če institucijo zanima vaš profil, se bo na vas neposredno obrnila.

 

Prijave na natečaj se začnejo vsako leto ob istem času (t. i. cikel), in sicer spomladi za diplomante in poleti za prevajalce. Iskani profili diplomantov (npr. pravo, revizija) se lahko iz leta v leto spreminjajo, prav tako potrebe po prevajalcih posameznih jezikov. Drugi izbirni postopki, denimo za specialiste ali strokovno-tehnične uslužbence, se začnejo med cikli.

 

V izbirnem postopku preverjamo vaše strokovne spretnosti in naslednje splošne kompetence:

 • analitično mišljenje in reševanje problemov
 • sporazumevanje
 • kakovost in učinkovitost
 • učenje in razvoj
 • prednostno razporejanje in organizacija dela
 • vzdržljivost
 • skupinsko delo
 • vodstvene sposobnosti (samo diplomanti)

Preverite, ali izpolnjujete zahtevne pogoje – preskusite se z našimi vzorčnimi testi.

 

Kontrolni seznam: Ali izpolnjujete temeljne zahteve naših izbirnih postopkov za diplomante?

 • Ste državljan EU
 • Tekoče obvladate enega od uradnih jezikov EU in zelo dobro drugega – (jezikoslovci morajo obvladati 3 jezike EU)
 • Imate oziroma boste do 31. julija prejeli diplomo (najmanj prve stopnje)