Header

Studerande – högskoleutbildade

Vilka möjligheter finns det?

Studerar du eller har du just blivit klar med din högskoleutbildning och vill jobba hos en EU-institution? Beroende hur långt du har kommit med studierna kan du skicka in en ansökan för att jobba som studentambassadör för EU, praktikant eller fast EU-anställd.

Studentambassadörer för EU

Om du vill informera om EU-jobb på ditt universitet kan du söka uppdraget som studentambassadör. Du får möjlighet att

 • lära dig mer om olika EU-jobb och sprida informationen till andra studenter
 • bygga upp ett fantastiskt nätverk i hela Europa
 • skaffa dig yrkeserfarenhet under dina studier
 • förbättra dina kunskaper i marknadsföring, personalfrågor och att tala inför publik
 • gå en introduktionskurs och få handledning under hela uppdraget
 • visa upp ett starkare cv för framtida arbetsgivare.

Vem söker vi?

Vi letar efter motiverade, utåtriktade personer som gärna vill informera om EU-jobb på sina universitet.
EU är en väl ansedd arbetsgivare för nyutexaminerade toppstudenter och därför söker vi ambassadörer på några av de bästa universiteten i Europa. Som studentambassadör för EU ska du bland annat

 • delta i jobbmässor eller hålla föredrag för andra studenter
 • utveckla högskolenätverk och sprida information
 • vara aktiv på nätet, bl.a. i sociala medier
 • svara på frågor om EU-jobb.

Naturligtvis får du också själv ut mycket av uppdraget.
För det första får alla våra ambassadörer en grundlig utbildning som väl förbereder dem för uppgiften. Du får den kompetens som krävs och vi ger dig mycket stöd och idéer om hur du ska sätta igång.
För det andra kan ett sådant här ansvarsfullt uppdrag öka dina chanser på den tuffa arbetsmarknaden för nyutexaminerade akademiker. Du blir bättre på kommunikation och presentation och kan bygga ut ditt cv med internationella erfarenheter.
Praktiska detaljer:
Vi på Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) ansvarar för att rekrytera personal till alla EU:s institutioner och byråer, t.ex. kommissionen, parlamentet och rådet. Läs mer om Epso

Ambassadörernas arbetsuppgifter

 • Vara kontaktpunkt för studenter som är intresserade av EU-jobb
 • Söka upp målgrupper och kontakta universitetsmedier
 • Ta fram mejllistor och sprida information om EU-jobb via lämpliga kanaler
 • Ge presentationer, delta i jobbmässor och hitta intressanta talare
 • Regelbundet rapportera om sin verksamhet
 • Sköta och regelbundet övervaka en Facebooksida eller annat material på nätet

Vad får du själv ut av det?

 • En grundlig introduktionskurs och kontinuerlig handledning
 • Ett ansvarsfullt uppdrag som är bra att ha på ett cv
 • Ny kompetens som värderas högt av framtida arbetsgivare
 • Värdefull yrkeserfarenhet inom marknadsföring, annonsering, personalfrågor och kommunikation
 • Möjlighet att nätverka med studenter i hela Europa
 • Kontakter med högt uppsatta EU-anställda
 • Referensbrev som beskriver dina resultat

Vad vi söker

Vi vill ha motiverade ambassadörer som kan slå ett slag för jobb vid EU-institutionerna.
Du bör vara bra på att

 • kommunicera
 • nätverka
 • dela med dig och lära
 • anpassa dig
 • organisera
 • leverera kvalitet och resultat
 • hitta innovativa och kreativa lösningar
 • klara tuffa utmaningar och stress.

Minimikrav

Ägna minst två timmar i veckan åt ambassadörsuppdraget.
Anordna eller delta i minst ett evenemang eller föredrag om EU-jobb.
Kommunicera regelbundet med din EU-jobbsamordnare.
Delta i all utbildning som erbjuds (på nätet).
Föra register över dina aktiviteter och regelbundet rapportera om dem.
Utöver dessa minimikrav får du själv avgöra hur mycket tid du kan ägna uppdraget vid sidan av studierna och hur du ska informera andra studenter om EU-jobb. Vi söker kreativa studentambassadörer som hittar innovativa sätt att marknadsföra jobben vid EU-institutionerna!

Vem kan söka?

För att få söka måste du

 • kunna delta i den obligatoriska utbildningen i september 2017
 • vara inskriven på ett universitet eller en högskola under hela uppdraget (september 2017–september 2018)
 • vara EU-medborgare
 • tala ett av språken i ditt studieland perfekt.

Hur söker jag?

Urvalsförfarandet för läsåret 2017–2018 är avslutat.

Lista över deltagande universitet

Funderar du på att söka till läsåret 2018–2019? Från och med februari 2018 hittar du mer information på den här webbplatsen.

Kontakt

Vill du veta mer om studentambassadörer? Kontakta oss på EPSO-CAREERS-AMBASSADOR@ec.europa.eu

Praktik

Om du vill prova på ett EU-jobb kan det vara en bra idé att söka praktik hos EU.

Europeiska kommissionen

Kommissionens praktikprogram är öppet för högskoleutbildade från hela världen.

Praktikplatser erbjuds inom en rad områden och ger dig en bra inblick i EU:s arbete. Arbetsuppgifterna beror på var du placeras. Du kan få syssla med konkurrenslagstiftning, personalfrågor, miljöpolitik, kommunikation och mycket annat. Praktiken är för det mesta fem månader, men det beror på vilken EU-institution eller EU-byrå du praktiserar hos.

Vad får jag göra?

Som praktikant får du samma typ av arbetsuppgifter som nyanställda kollegor. Det kan vara att organisera arbetsgrupper och möten, sammanställa information, utarbeta rapporter och svara på frågor. Du får också delta i enhetsmöten och andra aktiviteter. Beroende på var du jobbar kan du också få mer specifika uppgifter. Kommissionens jurister har t.ex. helt andra arbetsuppgifter än revisionsrättens ekonomer eller handläggarna på Europaparlamentet.

Vem kan söka?

Du som har någon form av högskoleexamen kan söka, det spelar ingen roll inom vilket ämne (om du inte har fått ditt examensbevis ännu kan du i allmänhet skicka in ett registerutdrag). Till skillnad från fasta anställningar behöver du inte vara EU-medborgare (ett fåtal platser reserveras för dem som kommer från länder utanför EU), men vanligtvis krävs kunskaper i två EU-språk. Arbetslivserfarenhet och master- eller forskarutbildning är en merit, men i regel inget krav.

Får jag någon lön?

De flesta praktikanter får omkring 1 100 euro i månaden plus ersättning för sina resekostnader.

Var kommer jag att jobba?

De flesta praktikplatser är i Bryssel eller Luxemburg, där de flesta EU-institutioner ligger.

Hur söker jag?

Institutionerna väljer själva ut sina praktikanter. Mer information hittar du i vår vägledning för EU-praktik. För det mesta ansöker du på nätet, men ibland måste du skicka in ansökan på papper. Sista ansökningsdag brukar vara fyra till nio månader innan praktiken börjar. Skicka in din ansökan i god tid.

Nyutexaminerad från universitetet

Om du nyligen har avslutat dina studier kan du söka en tjänst som fast anställd handläggare och få en ansvarsfull nyckelroll i EU:s beslutsfattande redan tidigt i karriären.

 

Urvalet sker genom allmänna uttagningsprov. Det viktigaste provet för högskoleutbildade annonseras varje vår. Det är i allmänhet ett prov för generalister, som inte kräver studier i ett visst område. Provet består av olika delprov och övningar för att bedöma yrkeskunskap och särskilda nyckelkompetenser. Med tanke på hur många det är som söker är detta det mest rättvisa och öppna rekryteringssättet.

 

Våra uttagningsprov utlyses på sidan för lediga jobb i form av ett meddelande om uttagningsprov där man beskriver jobbprofil, behörighetskrav och urvalsförfarande. Hur uttagningsproven är utformade kan variera beroende på yrkesprofilen.

 

Ett uttagningsprov för högskoleutbildade omfattar följande steg:

 

1. Läs meddelandet om uttagningsprov för den profil du är intresserad av och kontrollera att du uppfyller kriterierna.

2. Testa dig själv med hjälp av självbedömningen och fyll i din webbansökan.

3. Om din ansökan godkänns kallas du till datorbaserade prov med flervalsfrågor.

4. Om du är bland dem som får högst poäng i dessa prov får du göra en datorbaserad inkorgsövning.

5. Om du uppfyller urvalskriterierna och är bland dem som får högst poäng i inkorgsövningen kallas du till utvärderingscentrumet i Bryssel.

Där testas du i flera övningar för att vi ska kunna bedöma om du har rätt kompetens för den profil som söks. Alla sökande bedöms på ett objektivt och enhetligt sätt av flera utvärderare enligt tydligt definierade kompetenser. Du kan få ett bidrag till dina resekostnader.

6. Godkända sökande sätts upp på en reservlista (en databas) som de olika EU-institutionerna kan rekrytera från. Det innebär att du kan bli kontaktad direkt av någon av de EU-institutioner som behöver nyanställa.

 

Anmälningsperioden för uttagningsproven börjar vid samma tid varje år – på våren för högskoleutbildade med allmän inriktning och på sommaren för översättare. De eftersökta profilerna (t.ex. jurister och revisorer) kan variera från år till år. Det gäller även de språk vi söker översättare till. Övriga urvalsförfaranden (t.ex. för specialister eller assistenter) utlyses andra tider på året.

 

I urvalsförfarandet bedöms din yrkeskunskap och följande allmänna kompetenser:

 • Analys och problemlösning
 • Kommunikation
 • Kvalitet och resultat
 • Inlärning och utveckling
 • Prioritering och organisation
 • Stresstålighet
 • Samarbete
 • Ledarskap (endast högskoleutbildade)

Ta reda på om du har de egenskaper som krävs genom att göra våra exempelprov.

 

Checklista: Uppfyller du kriterierna för urvalsförfarandet för högskoleutbildade?

 • Du är EU-medborgare
 • Du behärskar ett EU-språk perfekt och har mycket goda kunskaper i ett annat – (för tolkar och översättare krävs tre EU-språk)
 • Du har eller kommer att få ett examensbevis (minst kandidatexamen) senast den 31 juli