Komunikacijos pareigūnas (ryšiams su suinteresuotaisiais subjektais)