Komunikāciju speciālists (attiecībā uz ieinteresētajām personām)