Vodja sektorja za obračunavanje plač in upravičenosti