Home > Job opportunities > Ръководител на звено „Информационни и комуникационни технологии“ (звено по ИКТ)

Ръководител на звено „Информационни и комуникационни технологии“ (звено по ИКТ)

Референтен номер: 
EASO/2018/TA/018
Краен срок: 
29/01/2019 - 13:00(брюкселско време)
Местоположение (-я): 
Степен: 
Вид на договора: