Home > Job opportunities > Vodja enote za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (enote IKT)

Vodja enote za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (enote IKT)