Home > Job opportunities > Ръководител на дейности за съдействие на потребителите във връзка с Платформата за наблюдение

Ръководител на дейности за съдействие на потребителите във връзка с Платформата за наблюдение

Референтен номер: 
ECDC/FGIV/2019/SRS-SPUSM
Краен срок: 
09/09/2019 - 23:59(брюкселско време)
Местоположение (-я): 
Степен: 
Вид на договора: