Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδικός στην ανάλυση και την αξιολόγηση της δημόσιας πολιτικής

Ειδικός στην ανάλυση και την αξιολόγηση της δημόσιας πολιτικής

Στοιχεία αναφοράς: 
Cedefop/2020/05/AD
Προθεσμία: 
05/06/2020 - 11:00(Ώρα Βρυξελλών)
Τόπος/οι:: 
Βαθμός: 
Είδος σύμβασης: