Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Προϊστάμενος του Τμήματος ετοιμότητας και αντίδρασης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Προϊστάμενος του Τμήματος ετοιμότητας και αντίδρασης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Στοιχεία αναφοράς: 
ECDC/AD/2020/PHF-HSEPR
Προθεσμία: 
03/11/2020 - 23:59(Ώρα Βρυξελλών)
Βαθμός: 
Είδος σύμβασης: