Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Προϊστάμενος του τμήματος νομικών υπηρεσιών και προμηθειών

Προϊστάμενος του τμήματος νομικών υπηρεσιών και προμηθειών

Στοιχεία αναφοράς: 
ECDC/AD/2020/RMS-HoSLSP
Προθεσμία: 
18/01/2021 - 23:59(Ώρα Βρυξελλών)
Βαθμός: 
Είδος σύμβασης: