Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Επιστημονικός υπεύθυνος στον τομέα επιτήρησης, ετοιμότητας αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και αντίδρασης

Επιστημονικός υπεύθυνος στον τομέα επιτήρησης, ετοιμότητας αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και αντίδρασης