Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Εμπειρογνώμονας στον τομέα των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Εμπειρογνώμονας στον τομέα των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Στοιχεία αναφοράς: 
EACEA/2021/15/TA2f/AD7/Information and Communication Technology (ICT) Expert – Administrator
Προθεσμία: 
08/10/2021 - 12:00(Ώρα Βρυξελλών)
Βαθμός: 
Είδος σύμβασης: