Θέσεις εργασίας

Σας ενδιαφέρει η εργασία στα θεσμικά όργανα ή τους οργανισμούς της ΕΕ;

Στη βάση δεδομένων μας μπορείτε να βρείτε ευκαιρίες για μόνιμες και προσωρινές θέσεις εργασίας, όπως και για θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων, πρακτικές ασκήσεις και αποσπάσεις.  

Οι διαδικασίες επιλογής έκτακτων υπαλλήλων οργανώνονται συνήθως από τα ίδια τα θεσμικά όργανα καιοργανισμούς, και όχι από την EPSO. 

Επισκεφθείτε την ειδική σελίδα μας για να βρείτε τους ιστότοπους με τις κενές θέσεις εργασίας των θεσμικών οργάνων. Το περιεχόμενο των ιστοτόπων των οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των προκηρύξεων κενών θέσεων, δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της EPSO.

Σημειωτέον ότι στον δικτυακό τόπο δεν εμφανίζονται όλες οι κενές θέσεις και ότι ορισμένες θέσεις μπορεί να προορίζονται μόνο για τους επιτυχόντες υποψήφιους των διαδικασιών  επιλογής συμβασιούχων υπαλλήλων (Contract Agent Selection) (CAST).