Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Możliwości zatrudnienia

Możliwości zatrudnienia

Szukasz pracy w instytucjach lub agencjach UE ?

Sprawdź nasze bazy stanowisk na umowy na czas nieokreślony i określony, a także dla pracowników kontraktowych, stażystów i pracowników oddelegowanych. 

Procedury selekcji pracowników zatrudnionych na czas określony są organizowane raczej przez same instytucje i agencje, a nie przez EPSO. 

Odwiedź naszą stronę internetową z linkami do stron z ofertami pracy poszczególnych instytucji. EPSO nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych agencji ani za zamieszczane na tych stronach ogłoszenia o wakatach.

Uwaga - nie wszystkie wakaty są ogłaszane na tej stronie. Niektóre stanowiska mogą być dostępne tylko dla laureatów procedur selekcji dla pracowników kontraktowych (CAST).