Praktikophold

Forside > Jobmuligheder > Praktikophold

Hvis du har lyst til at få en smagsprøve på, hvordan det er at arbejde for EU's institutioner, så kan du ansøge om et praktikophold.

Hvert år giver EU's praktikantprogrammer omkring 1 900 unge mulighed for at lære mere om EU og forbedre deres faglige og personlige kompetencer. De fleste EU-institutioner arrangerer praktikophold for unge universitetsuddannede, som varer mellem 3 og 5 måneder.

Vi tilbyder praktikophold inden for en lang række områder, hvor du kan få et godt indblik i, hvad EU arbejder med. Arbejdets indhold afhænger i høj grad af den tjenestegren, du bliver tilknyttet. Der er muligheder inden for konkurrencelovgivning, personaleforvaltning, miljøpolitik, kommunikation og meget mere.

De enkelte EU-institutioner og -agenturer står selv for at udvælge praktikanter. Nedenfor kan du se nogle af de forskellige muligheder. Bemærk, at måske ikke alle muligheder vises her på websitet.

 


Schuman-praktikophold

Sted/steder: Bruxelles (Belgien), Luxembourg (Luxembourg), Andre byer i EU, Strasbourg (Frankrig)
Institution/agentur: Europa-Parlamentet
Kontrakttype: Praktikant

Robert Schuman-praktikophold skal bidrage til EU-borgernes europæiske og faglige uddannelse og give dem et indblik i Europa-Parlamentets arbejde.

Hvem kan søge? Universitetsstuderende på 18 år og derover. Ansøgerne skal have et indgående kendskab til to af EU's officielle sprog og må ikke have arbejdet i mere end to på hinanden følgende måneder i en EU-institution eller et EU-organ.

Varighed: 5 måneder

Lønnet: Ja. Ca. 1 300 euro

Startdato: 1. marts og 1. oktober

Flere oplysninger: https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage


Lønnede praktikophold i Rådet for Den Europæiske Union

Sted/steder: Bruxelles (Belgien)
Institution/agentur: Rådet for Den Europæiske Union
Kontrakttype: Praktikant

Det daglige arbejde for en praktikant afhænger af afdelingens behov, men svarer normalt til de arbejdsopgaver, der varetages af administratorer i starten af deres karriere, dvs.: forberedelse af møder og udarbejdelse af referater, deltagelse i møder i Coreper og Rådets forberedende organer, undersøgelser i forbindelse med et bestemt projekt, oversættelse af dokumenter, indsamling af dokumentation og udarbejdelse af rapporter. Praktikanterne bliver også indbudt til at deltage i et studieprogram, der omfatter besøg og konferencer i andre EU-institutioner i Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg.

Hvem kan ansøge? EU-borgere, som før fristen for at indsende en ansøgning, har bestået mindst første del af deres højere uddannelse, og som har en bachelorgrad eller tilsvarende.

Varighed: 5 måneder

Lønnet: Ja. 1 220,78 euro om måneden, godtgørelse af rejseudgifter og rabatkort til Rådets kantiner.

Startdato:

 • 1. februar (ansøgningsperiode omkring august/september – tjek på det tidspunkt, hvornår slutdatoerne er).
 • 1. september (ansøgningsperiode omkring februar/marts – tjek på det tidspunkt, hvornår slutdatoerne er).

Flere oplysninger: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/

Obligatoriske ulønnede praktikophold i Rådet for Den Europæiske Union

Sted/steder: Bruxelles (Belgien)
Institution/agentur: Rådet for Den Europæiske Union
Kontrakttype: Praktikant

Det daglige arbejde for en praktikant afhænger af afdelingens behov, men svarer normalt til de arbejdsopgaver, der varetages af administratorer i starten af deres karriere, dvs.: forberedelse af møder og udarbejdelse af referater, deltagelse i møder i Coreper og Rådets forberedende organer, undersøgelser i forbindelse med et bestemt projekt, oversættelse af dokumenter, indsamling af dokumentation og udarbejdelse af rapporter. Praktikanterne bliver også indbudt til at deltage i et studieprogram, der omfatter besøg og konferencer i andre EU-institutioner i Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg.

Hvem kan søge? Disse praktikophold er forbeholdt universitetsstuderende på tredje, fjerde eller femte år, som har EU-borgerskab, og som skal gennemføre en obligatorisk praktikperiode som led i deres uddannelse.

Varighed: 2 til 5 måneder 

Lønnet: Nej, men praktikanten får godtgørelse af sine rejseudgifter, rabatkort til Rådets kantiner og betalt syge-/ulykkesforsikring.

Startdato:

 • 1. februar (ansøgningsperiode omkring september/oktober – tjek på det tidspunkt, hvornår slutdatoerne er).
 • 1. september (ansøgningsperiode omkring februar/marts – tjek på det tidspunkt, hvornår slutdatoerne er).

Flere oplysninger: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/

Rådet for Den Europæiske Union: positiv særbehandling af praktikanter med handicap

Sted/steder: Bruxelles (Belgien)
Institution/agentur: Rådet for Den Europæiske Union
Kontrakttype: Praktikant

 

Det daglige arbejde for en praktikant afhænger af afdelingens behov, men svarer normalt til de arbejdsopgaver, der varetages af administratorer i starten af deres karriere, dvs.: forberedelse af møder og udarbejdelse af referater, deltagelse i møder i Coreper og Rådets forberedende organer, undersøgelser i forbindelse med et bestemt projekt, oversættelse af dokumenter, indsamling af dokumentation og udarbejdelse af rapporter. Praktikanterne bliver også indbudt til at deltage i et studieprogram, der omfatter besøg og konferencer i andre EU-institutioner i Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg.

Hvem kan søge? Disse praktikophold er forbeholdt dimittender og tredje-, fjerde- eller femteårsuniversitetsstuderende i EU med et anerkendt handicap.

Varighed: 5 måneder 

Lønnet: Ja. 1 220,78 euro om måneden, godtgørelse af rejseudgifter og rabatkort til Rådets kantiner. Praktikanter med handicap kan efter fremlæggelse af en tilfredsstillende begrundelse få et supplerende beløb på op til halvdelen af praktiklønnen.

Startdato:

 • 1. februar (ansøgningsperiode omkring september/oktober – tjek på det tidspunkt, hvornår slutdatoerne er).
 • 1. september (ansøgningsperiode omkring februar/marts – tjek på det tidspunkt, hvornår slutdatoerne er).

Flere oplysninger: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/


Praktikophold

Sted/steder: Bruxelles (Belgien), Grange (Irland), Luxembourg (Luxembourg)
Institution/agentur: Europa-Kommissionen
Kontrakttype: Praktikant

Europa-Kommissionens praktikantordning er åben for universitetskandidater fra hele verden.

Vi tilbyder praktikophold inden for en lang række områder, hvor du kan få et godt indblik i, hvad EU arbejder med. Arbejdets indhold afhænger i høj grad af den tjenestegren, du bliver tilknyttet. Der er muligheder inden for konkurrencelovgivning, personaleforvaltning, miljøpolitik, kommunikation og meget mere.

Praktikanter får samme type opgaver som nyansatte kandidater. Det kan i praksis betyde organisering af arbejdsgrupper og møder, indsamling af information og dokumentation, udarbejdelse af rapporter og besvarelse af henvendelser samt deltagelse i kontormøder og andre relevante arrangementer. Du vil også få opgaver, der er mere specifikke for dit konkrete ansættelsessted – jurister i Kommissionen vil f.eks. beskæftige sig med noget ganske andet end økonomer i Revisionsretten eller generalister i Parlamentet.

Hvem kan søge? Universitetsuddannede inden for alle områder kan søge, så længe de har færdiggjort en bachelorgrad (du kan normalt få en oversigt over dine eksamensresultater, hvis du endnu ikke har modtaget eksamensbeviset). Det er ikke et krav, at du er EU-borger (der afsættes et mindre antal pladser til ikke-EU-borgere), men du skal have kendskab til to EU-sprog. Erhvervserfaring og kandidatgrad er et plus, men normalt ikke noget krav.

Varighed: 5 måneder

Lønnet: Ja. 1 176,83 euro om måneden pr. 1. marts 2018 samt godtgørelse af rejseomkostninger.

Startdato: 1. marts og 1. oktober 

Flere oplysninger: https://ec.europa.eu/stages/


Tolkepraktikophold i EU-Domstolen

Sted/steder: Luxembourg (Luxembourg)
Institution/agentur: EU-Domstolen
Kontrakttype: Praktikant

Praktikophold for tolke henvender sig overvejende til nyuddannede konferencetolke med en sprogkombination, der er relevant for Direktoratet for Tolkning. Formålet er at give nyuddannede tolke mulighed for at arbejde under tilsyn, mens de finpudser deres kvalifikationer, især inden for retstolkning, der omfatter udarbejdelse af sagsakter, undersøgelse af terminologi og praktiske øvelser i en tolkeboks.

Hvem kan søge? Nyuddannede konferencetolke med eksamensbevis i konferencetolkning og læsefærdighed i fransk

Varighed: 10-12 uger

Flere oplysninger: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/

Praktikophold

Sted/steder: Luxembourg (Luxembourg)
Institution/agentur: EU-Domstolen
Kontrakttype: Praktikant

Den Europæiske Unions Domstol tilbyder hvert år et begrænset antal lønnede praktikophold på fem måneder. Der afholdes for det meste praktikophold i Direktoratet for Juridisk Oversættelse, Direktoratet for Forskning og Dokumentation, Direktoratet for Kommunikation, Direktoratet for Protokol og Besøg, hos den juridiske konsulent for administrative anliggender, i Rettens Justitskontor og Direktoratet for Tolkning.

Hvem kan søge? Universitetsuddannede inden for jura eller statskundskab (med jura som hovedbestanddel) med kendskab til fransk.

Varighed: 5 måneder

Lønnet: Ja. Omkring 1 120 euro pr. måned 

Startdato: 1. marts og 1. oktober 

Flere oplysninger: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/en/


Den Europæiske Centralbank

Sted/steder: Frankfurt (Germany)
Institution/agentur: Den Europæiske Centralbank
Kontrakttype: Praktikant

ECB's praktikprogram giver dig mulighed for at bruge det, du har lært under dine studier, i praksis og få en bedre forståelse af, hvad det vil sige at arbejde for Europa. Som praktikant får du et indblik i ECB's aktiviteter, og du kommer til at bidrage til ECB's arbejde. Dine arbejdsopgaver udføres under opsyn og varierer alt efter, hvilken afdeling du kommer til at arbejde for. Det kan bl.a. omfatte forskning, udarbejdelse af udkast til rapporter, indsamling af statistiske data, udførelse af operationelle opgaver og deltagelse i ad hoc-undersøgelser.

Hvem kan søge? Statsborgere i et EU-land eller et tiltrædende land, som har gennemført mindst første del af en universitetsuddannelse (bachelorgrad)

Varighed: 3-6 måneder (kan forlænges én gang til op til 12 måneder i alt)

Lønnet: Ja. Ca. 1 050 euro om måneden

Startdato: Løbende

Flere oplysninger: http://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.en.html


Praktikophold

Åbent for ansøgninger: 01/05/2021 - 00:01
Frist: 30/06/2021 - 23:59(Bruxellestid)
Sted/steder: Luxembourg (Luxembourg)
Institution/agentur: Revisionsretten
Kontrakttype: Praktikant

Den Europæiske Revisionsret arrangerer tre praktikperioder om året inden for områder af interesse for Revisionsrettens arbejde.

Hvem kan søge? EU-borgere, som enten har en anerkendt universitetsgrad, eller som har gennemført mindst fire semestre af deres universitetsstudier inden for et område af interesse for Revisionsretten (revision, budget, regnskab, administration, HR, oversættelse, kommunikation, internationale forbindelser eller jura).

Varighed: 3, 4 eller 5 måneder.

Lønnet: Ja. Omkring 1 350 euro (afhængig af budgetbevillingerne).

Startdato: 1. februar, 1. maj og 1. september hvert år.

Flere oplysninger: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx


Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

Sted/steder: Byer uden for EU
Kontrakttype: Praktikant

EU har en lang tradition for at tilbyde praktikophold i sine delegationer rundt omkring i verden. Praktikophold henvender sig grundlæggende til studerende og unge, der lige er blevet færdige med en uddannelse. Det er et uddannelsesprojekt, der ikke fører til kontrakt- eller ansættelsesforhold i delegationen.

Hvem kan søge? Afhængigt af, hvilken type praktikplads der er tale om, står praktikophold åbne for EU-borgere, borgere fra kandidatlande, der har gennemført forhandlingerne om optagelse i EU, og borgere fra værtslandet. Ved lønnede praktikophold skal ansøgerne som minimum have en bachelorgrad. Ved ulønnede praktikophold skal ansøgerne være studerende på 3., 4. eller 5. år på en højere læreanstalt. Ansøgerne skal kunne tale arbejdssproget på EU-delegationen. Det er en fordel at have kendskab til værtslandets officielle sprog.

Varighed: Højst 6 måneder

Lønnet? Ja, for unge færdiguddannede med under ét års erhvervserfaring.
Ulønnet obligatorisk praktikophold? Ja, for studerende, der allerede bor og studerer i værtslandet.

Flere oplysninger: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39144/traineeship-eu-d...


Praktikophold

Sted/steder: Bruxelles (Belgien)
Kontrakttype: Praktikant

To gange om året tilbyder Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg praktikophold til universitetsuddannede. Disse praktikperioder giver mulighed for at lære om EØSU's rolle og aktiviteter og at få erhvervserfaring i et multikulturelt miljø.

Hvem kan søge? Universitetsuddannede, som er statsborgere i et EU-land

Varighed: 5 måneder

Lønnet: Ja. Ca. 1 190 euro pr. måned

Startdato: 16. februar og 16. september

Flere oplysninger: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/long-term-traineeships

Kortere praktikophold i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Sted/steder: Bruxelles (Belgien)
Kontrakttype: Praktikant

Der er af og til mulighed for ulønnede praktikophold i kortere perioder uden alderskrav.

Hvem kan søge? Universitetsstuderende og nyuddannede

Varighed: 1 til 3 måneder

Lønnet: Nej

Startdatoer: Løbende

Flere oplysninger: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/short-term-traineeships


Praktikophold

Sted/steder: Bruxelles (Belgien)
Institution/agentur: Det Europæiske Regionsudvalg
Kontrakttype: Praktikant

Med et praktikophold i Regionsudvalget kommer du til at arbejde i hjertet af en dynamisk politisk forsamling. Du kommer til at lære mere om Regionsudvalgets mål og arbejde for europæisk integration. Hver praktikant bliver tilknyttet en bestemt afdeling i Regionsudvalget. Arbejdsopgaverne afhænger i høj grad af afdelingen. Nogle afdelinger er mere politisk orienteret, mens andre har en mere administrativ karakter. Den type arbejde, som praktikanterne får tildelt, svarer generelt til det arbejde, som udføres af tjenestemænd i det laveste løntrin (AD5).

Hvem kan søge? Universitetsuddannede fra EU-lande eller officielle ansøgerlande med indgående kendskab til et af de officielle EU-sprog og godt kendskab til et andet EU-arbejdssprog (fransk eller engelsk)

Varighed: 5 måneder

Lønnet Ja. Ca. 1 000 euro pr. måned

Startdato: 16. februar og 16. september

Flere oplysninger: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Praktikophold for statslige tjenestemænd i Regionsudvalget

Sted/steder: Bruxelles (Belgien)
Institution/agentur: Det Europæiske Regionsudvalg
Kontrakttype: Praktikant

Med disse praktikophold får statslige tjenestemænd mulighed for at bidrage med deres viden og erfaring til de politiske processer i Regionsudvalget, mens de samtidig får praktisk viden/feedback om Regionsudvalgets arbejde, som de kan videreformidle på lokalt og regionalt plan. Praktikanterne får et overordnet indtryk af målene med europæisk samarbejde og integration gennem arbejdet i Regionsudvalget, og de får mulighed for at arbejde i et multikulturelt og flersproget miljø.

Hvem kan søge? Tjenestemænd fra lokale, regionale eller nationale myndigheder i et EU-land eller et officielt ansøgerland. Ansøgerne skal være ansat i en stilling, hvor de udfører opgaver, der svarer til de opgaver, en EU-administrator udfører.

Varighed: 1 til 4 måneder (kan forlænges til 6 måneder)

Lønnet: Nej. Lønnen betales af den udsendende myndighed.

Startdatoer: Løbende

Flere oplysninger: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Korte praktikophold i Regionsudvalget

Sted/steder: Bruxelles (Belgien)
Institution/agentur: Det Europæiske Regionsudvalg
Kontrakttype: Praktikant

Med et kort praktikophold i Regionsudvalget får praktikanterne mulighed for at gennemføre et konkret projekt og få enestående førstehåndserfaring med Regionsudvalgets arbejde. Praktikanterne får praktisk erfaring og viden om det daglige arbejde i Udvalgets afdelinger, og de får mulighed for at arbejde i et multikulturelt og flersproget miljø.

Hvem kan søge? Statsborgere i et EU-land eller et officielt ansøgerland med minimum en bachelorgrad.

Varighed: 1 til 4 måneder (kan forlænges til 6 måneder afhængigt af ressourcerne)

Lønnet: Nej

Flere oplysninger: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx


Praktikophold

Sted/steder: Luxembourg (Luxembourg)
Kontrakttype: Praktikant

EIB tilbyder et begrænset antal praktikpladser til universitetsstuderende og nyuddannede, som gerne vil lære mere om Investeringsbankens arbejde eller have erfaring inden for deres studieområde. Der er 4 forskellige praktikprogrammer: EIB, FEMIP, EPTATF og ACP.

Hvem kan søge? Statsborgere i et EU-land eller et kandidatland (i øjeblikket: Tyrkiet, Serbien og Montenegro) med under et års erhvervserfaring.

Varighed: 1-5 måneder (6 måneder, hvis universitetet anmoder om det)

Lønnet: Ja

Startdato: 1. februar/1. marts og 1. september/1. oktober

Flere oplysninger: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/index.htm

Euro-Middelhavs-faciliteten for Investeringer og Partnerskab (FEMIP)

Sted/steder: Luxembourg (Luxembourg)
Kontrakttype: Praktikant

Hvem kan ansøge? Borgere fra Algeriet, Ægypten, Palæstina*, Israel, Jordan, Libanon, Marokko og Tunesien.

Varighed: 6 måneder (op til 1 år).

Lønnet: Ja.

Startdato: 1. september/1. oktober

*Denne betegnelse må ikke udlægges som en anerkendelse af en palæstinensisk stat og berører ikke de enkelte medlemsstaters holdninger til dette spørgsmål.

Flere oplysninger: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/femip.htm

Det Østlige Partnerskabs forvaltningsfond for teknisk bistand (ETPATF)

Sted/steder: Luxembourg (Luxembourg)
Kontrakttype: Praktikant

Hvem kan ansøge? Borgere fra Aserbajdsjan (på betingelse af undertegnelsen af rammeaftalen), Armenien, Georgien, Moldova og Ukraine.

Varighed: 6 måneder (op til 1 år).

Lønnet: Ja.

Startdato: 1. september/1. oktober

Flere oplysninger: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/eptatf.htm

AVS-landene (Afrika, Vestindien og Stillehavet)

Sted/steder: Luxembourg (Luxembourg)
Kontrakttype: Praktikant

Hvem kan ansøge? Borgere fra Angola, Antigua og Barbuda, Belize, Kap Verde, Comorerne, Bahamas, Barbados, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Den Centralafrikanske Republik, Tchad, Den Demokratiske Republik Congo, Republikken Congo, Cookøerne, Elfenbenskysten, Djibouti, Dominica, Den Dominikanske Republik, Eritrea, Etiopien, Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Republikken Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Jamaica, Kenya, Kiribati, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Marshalløerne, Mauretanien, Mauritius, Mikronesien, Mozambique, Namibia, Nauru, Niger, Nigeria, Niue, Palau, Papua Ny Guinea, Rwanda, Saint Kitts og Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent og Grenadinerne, Salomonøerne, Samoa, São Tomé og Príncipe, Senegal, Seychellerne, Sierra Leone, Somalia, Surinam, Swaziland, Tanzania, Timor Leste, Togo, Tonga, Trinidad og Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambia og Zimbabwe

Varighed: 6 måneder (op til 1 år).

Lønnet: Ja.

Startdato: 1. september/1. oktober

Flere oplysninger: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/acp.htm


Praktikophold

Sted/steder: Bruxelles (Belgien), Strasbourg (Frankrig)
Institution/agentur: Den Europæiske Ombudsmand
Kontrakttype: Praktikant

Den Europæiske Ombudsmand tilbyder praktikophold til studerende på højere læreanstalter eller færdiguddannede med stor interesse i EU's offentlige forvaltning, og især i hvordan EU's administration vedrører borgerne.

Praktikopholdene skal give de nyuddannede praktisk erfaring med Den Europæiske Ombudsmands arbejde og give dem mulighed for at bygge videre på viden og færdigheder, som de har tilegnet sig under deres studier. Afhængigt af praktikopholdets art får praktikanterne til opgave at hjælpe med at undersøge klager, bistå med medie- og kommunikationsaktiviteter, arbejde på IT-projekter eller forskning, der er relevant for Ombudsmandens arbejde. Praktikanterne arbejder under opsyn af en tjenestemand eller ansat i Den Europæiske Ombudsmands kontor, for det meste en kontorchef eller tilsvarende.

Hvem kan søge? Borgere i et EU-land eller i et kandidatland til tiltrædelse, som har en grad eller et eksamensbevis på mindst 3 inden for et af de emner, der er nævnt i opslaget:

Varighed: Maksimalt 1 år (afhængigt af resultaterne).

Lønnet? Ja. Omkring 1 300 euro om måneden i Bruxelles og omkring 1 600 euro om måneden i Strasbourg.

Startdato: 1. januar og 1. september.

Flere oplysninger: https://www.ombudsman.europa.eu/en/office/careers


Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Sted/steder: Bruxelles (Belgien)
Kontrakttype: Praktikant

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse giver nyligt færdiguddannede fra universitetet mulighed for at bruge det, de har lært under deres studier, i praksis, særligt inden for deres specifikke kompetenceområde. Praktikopholdene giver praktikanterne mulighed for at erhverve praktisk erfaring med Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelses daglige arbejde og med databeskyttelse generelt.

Hvem kan søge? Statsborgere i et EU-land, som har gennemført og bestået første del af en videregående uddannelse (universitetsuddannelse af tre års varighed eller tilsvarende).

Varighed: 5 måneder 

Lønnet: Ja. Ca. 950 euro om måneden

Startdatoer: 1. marts og 1. oktober

Flere oplysninger: https://edps.europa.eu/about-edps/recruitment_en#traineeship


FRONTEX

Sted/steder: Warsaw (Poland)
Kontrakttype: Praktikant

Frontex modtager gerne ansøgninger fra højt motiverede kandidater med forskellige uddannelsesmæssige og erhvervsmæssige baggrunde til at bidrage til agenturets arbejde i tråd med deres ekspertise og interesser. Frontex' praktikprogram giver praktikanterne mulighed for at få praktisk erfaring med samarbejdet ved Den Europæiske Unions ydre grænser, lære mere om EU, EU-institutionerne, deres aktiviteter og anvende det, de har lært gennem deres studier eller arbejde, i praksis.

Hvem kan søge? Statsborgere i et EU-land eller et associeret Schengenland, som har gennemført og bestået første del (universitetsgrad af mindst 3 års varighed - minimum en bachelorgrad eller tilsvarende) af en videregående uddannelse (universitetsuddannelse, anden uddannelse på universitetsniveau eller uddannelse inden for retshåndhævelse) af relevans for arbejdet i Frontex.

Varighed: 3-12 måneder

Lønnet? Ja. Ca. 720 euro om måneden.

Startdato: Løbende

Flere oplysninger: https://frontex.europa.eu/careers/traineeships/about/


Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA)

Sted/steder: Cologne (Germany)
Kontrakttype: Praktikant

Agenturet tilbyder praktikmuligheder inden for alle områder i organisationen for både nyuddannede og universitetsstuderende. Disse muligheder skal give en forståelse af agenturet og dets rolle i EU.

Hvem kan søge? Statsborgere i et EU-land eller et land med observatørstatus i EASA’s bestyrelse med en baggrund, der er relevant for agenturets aktiviteter.

Varighed: 12 måneder 

Lønnet: Ja

Startdato: Løbende

Flere oplysninger: https://www.easa.europa.eu/the-agency/careers-working-for-us/traineeships-and-st...


Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)

Sted/steder: Thessaloniki (Greece)
Kontrakttype: Praktikant

Cedefops praktikprogram giver universitetsuddannede og ph.d.-studerende enestående førstehåndserfaring med arbejdet i Cedefop i særdeleshed og i EU's institutioner mere generelt. Det skal desuden give praktikanterne en forståelse af målene med og målsætningerne for EU's integrationsprocesser og -politikker.

Hvem kan søge? Statsborgere i et EU-land eller kandidatland, som har gennemført og bestået første del af en videregående uddannelse (på universitetsniveau) eller tilsvarende.

Varighed: 9 måneder

Lønnet? Ja. 919,4 euro om måneden for praktikanter fra udlandet og for praktikanter, som bor i Grækenland, og som er nødt til at flytte til Thessaloniki under praktikopholdet, og 689,5 euro om måneden for praktikanter, som allerede bor i Thessaloniki.

Startdato: 1. oktober

Flere oplysninger: http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/traineeships


Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)

Sted/steder: Helsinki (Finland)
Kontrakttype: Praktikant

Der er op til 20 praktikpladser om året inden for videnskabelige områder som kemi, toksikologi, biologi, miljøvidenskab og miljøteknologier og inden for administrative områder som jura, kommunikation, finans, HR og IKT.

Hvem kan søge? Universitetsstuderende, som er statsborgere i et EU-land eller i et EØS-land (Norge, Island og Liechtenstein).

Varighed: 3-6 måneder 

Lønnet: Ja. Ca. 1 300 euro om måneden

Startdato: Marts og september

 

Flere oplysninger: https://echa.europa.eu/about-us/jobs/traineeships


Praktikophold

Sted/steder: Parma (Italy)
Kontrakttype: Praktikant

EFSA tilbyder lønnede praktikophold til højt kvalificerede unge fagfolk i begyndelsen af karrieren på et område, de selv vælger.

Hvem kan søge? Universitetsuddannede med engelsk på B2-niveau, som er statsborgere i et EU-land eller et tredjeland.

Varighed: 12 måneder 

Lønnet: Ja, 1 150 euro om måneden.

Startdato: November/februar (kan ændres, så læs indkaldelsen).

Flere oplysninger: http://www.efsa.europa.eu/en/careers/youngprofessionals


Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EUROFOUND)

Sted/steder: Dublin (Irland)
Kontrakttype: Praktikant

Formålet med praktikopholdene i Eurofound er bl.a. at give nyuddannede en unik og personlig oplevelse af, hvordan Eurofound fungerer inden for EU og give dem praktiske erfaringer med og kendskab til, hvordan Eurofound arbejder til daglig.

Hvem kan søge? Statsborgere i et EU-land eller et kandidatland, som har bestået første del af en videregående uddannelse (universitetsuddannelse) eller tilsvarende. 

Varighed: 6 måneder (kan forlænges med op til 6 måneder).

Lønnet? Ja. Omkring 1 410 euro.

Startdato: Løbende

Flere oplysninger: https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/vacancies/information-on-trainee...


Praktikophold

Sted/steder: Vilnius (Lithuania)
Kontrakttype: Praktikant

Det overvejende formål med praktikopholdene er, at give praktikanterne: et læringsforløb på arbejdspladsen inden for nøgleområder af instituttets arbejde, mulighed for at anvende og udvide den viden, de har fra deres studier eller tidligere job, praktisk erfaring med arbejdet i EU's agenturer og institutioner og mulighed for at få erhvervserfaring i et EU-agentur.

Hvem kan søge? Universitetsuddannede, som er statsborgere i et EU-land, et EFTA-land eller et IPA-land.

Varighed: Op til 6 måneder

Lønnet? Ja. Ca. 750 euro om måneden

Startdato: Løbende

Flere oplysninger: http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment


Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling (Fusion for Energy)

Sted/steder: Barcelona (Spain), Cadarache (France), Garching (Germany)
Kontrakttype: Praktikant

Fusion for Energys praktikprogram har til formål at skabe opmærksomhed om, kendskab til og forståelse af Fusion for Energys rolle i ITER-projektet og i den europæiske kontekst samt at tilbyde læring til universitetsuddannede – inden for områderne nuklear teknologi, fysik, forvaltning og kommunikation.

Hvem kan søge? Statsborgere i et af EU's medlemslande eller Schweiz, som har en universitetsuddannelse af mindst tre års varighed (minimum bachelorgrad) og indgående kendskab til engelsk.

Varighed: 4 til 9 måneder

Lønnet: Ja. Ca. 1 000 euro om måneden samt godtgørelse af rejseomkostninger

Startdato: Oktober

 

Flere oplysninger: https://fusionforenergy.europa.eu/traineeships/


Praktikophold

Sted/steder: Lissabon (Portugal)
Kontrakttype: Praktikant

Praktikprogrammet giver praktikanterne erhvervserfaring inden for søfartssikkerhedslovgivning, bekæmpelse af havforurening og samarbejde mellem medlemslande om sikkerheden til søs. Praktikopholdet giver praktikanterne mulighed for at få praktisk erfaring gennem deres arbejde og at anvende den viden, de har fået på deres studie eller gennem deres tidligere arbejde, inden for områderne søfartssikkerhed, kommunikation eller administration.

Hvem kan søge? Statsborgere fra et EU-land, Island eller Norge eller fra et kandidatland, der er omfattet af en førtiltrædelsesstrategi, med godt kendskab til engelsk. Ansøgerne skal have gennemført og bestået første del af en videregående uddannede (på universitetsniveau).

Varighed: 3-6 måneder

Lønnet? Ja. Fastsættes i hvert enkelt tilfælde.

Startdato: 1. marts og 1. september

Flere oplysninger: http://emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies.html


(EMA) Det Europæiske Lægemiddelagentur

Sted/steder: Amsterdam (The Netherlands)
Kontrakttype: Praktikant

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har et praktikprogram for universitetsuddannede, der er i begyndelsen af deres karriere. Programmet giver praktikanterne indsigt i EMA og dets rolle inden for EU og det europæiske reguleringsnet for lægemidler og giver værdifuld erhvervserfaring.

Hvem kan søge? Statsborgere fra EU- og EØS-lande, der for nylig har afsluttet en universitets- eller forskningsuddannelse, eller som er universitetsstuderende gennem Erasmus+ eller et tilsvarende program.

Varighed: 10 måneder 

Lønnet: Ja. 25 % af den månedlige grundløn for en midlertidig ansat i lønklasse AD5 (trin 1) med justeringskoefficient for Holland.

Startdato: Oktober

Flere oplysninger: https://careers.ema.europa.eu/content/Traineeship/?locale=en_GB


Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA)

Sted/steder: Lissabon (Portugal)
Kontrakttype: Praktikant

Med et praktikophold i EMCDDA får praktikanterne praktisk viden om arbejdet i et europæisk agentur.

Hvem kan søge? Universitetsuddannede, som er statsborger i et EU-land, Norge eller Tyrkiet.

Varighed: 3-8 måneder 

Lønnet: Det afhænger af budgettet

Startdato: Løbende

Flere oplysninger: http://www.emcdda.europa.eu/about/jobs


ENISA – Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed

Sted/steder: Athen (Grækenland)
Kontrakttype: Praktikant

Gennem sin praktikordning har ENISA gavn af input fra entusiastiske nyuddannede, som kommer med nye synsvinkler og ny akademisk viden, og som er med til at forbedre det daglige arbejde i ENISA.

Hvem kan søge? Statsborgere i et EU-land eller Norge, Island og Liechtenstein, som har gennemført og bestået første del af deres videregående uddannelse eller tilsvarende.

Varighed: 3-12 måneder 

Lønnet: Ja Ca. 1 000 euro om måneden

Startdato: Løbende

Flere oplysninger: https://www.enisa.europa.eu/recruitment/working-for-enisa/traineeship


(ERA) EU's Jernbaneagentur

Sted/steder: Valenciennes (Frankrig)
Kontrakttype: Praktikant

EU's Jernbaneagentur (ERA) spiller en vigtig rolle i udviklingen af det fælles europæiske jernbaneområde, og vi vil gerne have din hjælp til at nå vores ambitiøse mål. Du vil komme til at deltage i virkelige projekter, der har forbindelse med din personlige baggrund, sammen med rigtig gode fagfolk og inden for et åbent og stimulerende arbejdsmiljø.

Hvem kan søge? Universitetsuddannede (af mindst 3 års varighed), som har et meget godt kendskab til engelsk og et andet sprog (for EU-borgere skal det være et af EU's officielle sprog).

Varighed: 3-5 måneder 

Lønnet? Ja. Omkring 1 200 euro pr. måned

Startdato: 1. marts og 1. oktober

Flere oplysninger: http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Traineeship.aspx


Praktikophold

Sted/steder: Torino (Italien)
Kontrakttype: Praktikant

Formålet med praktikopholdene er at give praktikanterne erhvervserfaring med administration af samarbejdet på uddannelsesområdet, give dem indsigt i ETF's målsætninger og aktiviteter og gøre det muligt for dem at bruge deres viden i praksis.

Hvem kan søge? Borgere i et EU-land og ETF's partnerlande.

Varighed: 3-6 måneder

Lønnet? Ja

Startdato: Løbende

Flere oplysninger: https://www.etf.europa.eu/en/about/recruitment


Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)

Sted/steder: Wien (Østrig)
Kontrakttype: Praktikant

Et af formålene med praktikopholdet i FRA er at give praktikanterne mulighed for at bidrage til agenturets mission om at gøre grundlæggende rettigheder til virkelighed for alle i EU.

Hvem kan søge? Universitetsuddannede, der som minimum har bestået første del af en højere uddannelse og har færdiggjort en universitetsuddannelse eller tilsvarende, når ansøgningsfristen udløber. Praktikanterne udvælges blandt statsborgere i EU-landene og EU-kandidatlandene (Albanien, den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, Montenegro, Serbien og Tyrkiet) og potentielle kandidatlande (Bosnien-Hercegovina og Kosovo).

Varighed: 9 måneder

Lønnet? Ja.

Startdato: 1. oktober

Flere oplysninger: http://fra.europa.eu/en/about-fra/recruitment/traineeship


Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol)

Sted/steder: The Hague (The Netherlands)
Kontrakttype: Praktikant

Europol tilbyder gode læringsmuligheder til nyuddannede og fagfolk. Praktikopholdene giver praktikanterne mulighed for at prøve kræfter med arbejdet i Europol og være en del af et multikulturelt team. Hvert år udbyder Europol en række praktikpladser, der giver enkeltpersoner mulighed for at lære mere om agenturets aktiviteter og anvende deres kunnen i praksis til at bidrage til Europols arbejde.

Hvem kan søge? Statsborgere fra et EU-land, som har gennemført eller er ved at gennemføre en universitetsuddannelse eller erhvervsuddannelse af relevans for Europols opgaver, og som har et meget godt kendskab til mindst to officielle EU-sprog (hvoraf det ene skal være engelsk). 

Varighed: 3-6 måneder

Lønnet? Ja. Ca. 790 euro om måneden

Startdato: Løbende

Flere oplysninger: https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/internships


EUIPO - Pan-European Seal Programme

Sted/steder: Alicante (Spanien)
Kontrakttype: Praktikant

Denne ordning giver unge universitetsuddannede en enestående mulighed for at få førstehåndserfaring med EU generelt og med EUIPO mere specifikt. Det er også en mulighed for at bruge det, de har lært på deres studier, i praksis, især inden for deres specifikke kompetenceområde. Ordningen vil desuden hjælpe dem med at forstå målene med og procedurerne for EU-varemærket og EF-designsystemet samt for håndhævelse og krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder.

Hvem kan søge? Personer, som har gennemført mindst første del af en videregående uddannelse og fået et eksamensbevis derpå, og som har praktisk kendskab til et af EU's fem officielle arbejdssprog (engelsk, fransk, tysk. italiensk og spansk).

Varighed: 12 måneder

Lønnet? Ja

Startdato: Løbende

Flere oplysninger: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO - Unge erhvervsudøvere

Sted/steder: Alicante (Spanien)
Kontrakttype: Praktikant

Denne praktikordning skal give unge erhvervsudøvere praktisk erfaring med EU generelt og EUIPO i særdeleshed samt give dem mulighed for at bruge det, de har lært på deres studie eller gennem tidligere job, i praksis, særligt inden for deres specifikke kompetenceområde.

Hvem kan søge? Personer, som har gennemført mindst første del af en videregående uddannelse og fået et eksamensbevis derpå, og som har praktisk kendskab til et af EU's fem officielle arbejdssprog (engelsk, fransk, tysk. italiensk og spansk).

Varighed: 12 måneder og 2 uger.

Lønnet? Ja

Startdato: Mellem 1. september og 15. oktober

Flere oplysninger: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO - unge medarbejdere inden for intellektuel ejedomsret

Sted/steder: Alicante (Spanien)
Kontrakttype: Praktikant

EUIPO tilbyder praktikophold med tilskud til yngre medarbejdere på nationale og internationale kontorer for industriel ejendomsret. Praktikopholdene omfatter teknisk undervisning inden for specifikke områder af administration af intellektuelle ejendomsrettigheder, særligt med hensyn til varemærker og design. Det er en mulighed for at lære om EUIPO's e-registreringstjeneste, overvære forvaltningsteknikker og -strategier, forstå EUIPO's databaser og erhverve teknisk viden. Praktikanterne arbejder også inden for andre specifikke ekspertiseområder såsom HR, kommunikation eller informationsteknologi.

Hvem kan søge? Personer, som har gennemført mindst første del af en videregående uddannelse og fået et eksamensbevis derpå, og som har praktisk kendskab til et af EU's fem officielle arbejdssprog (engelsk, fransk, tysk. italiensk og spansk).

Varighed: 5 måneder

Lønnet? Ja

Startdato: Løbende

Flere oplysninger: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO - Ulønnede praktikophold

Sted/steder: Alicante (Spanien)
Kontrakttype: Praktikant

Dette praktikprogram er for universitetsuddannede, som i løbet af deres studie eller på anden måde allerede har fået en vis erfaring inden for EUIPO's arbejdsområde.

Hvem kan søge? Personer, som har gennemført mindst første del af en videregående uddannelse og fået et eksamensbevis derpå, og som har praktisk kendskab til et af EU's fem officielle arbejdssprog (engelsk, fransk, tysk. italiensk og spansk).

Varighed: 2-6 måneder

Lønnet? Nej

Startdato: Løbende

Flere oplysninger: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships


EU-Satellitcentret (SatCen)

Sted/steder: Torrejon de Ardoz (Spain)
Institution/agentur: (SatCen) EU-Satellitcentret
Kontrakttype: Praktikant

Praktikophold i EU-Satellitcentret giver praktikanterne praktisk erfaring med og viden om centrets daglige arbejde, mens Satellitcentret har gavn af praktikanternes arbejde med specifikke opgaver og deres opdaterede akademiske viden.

Hvem kan søge? Statsborgere i et EU-land eller et tredjeland, der har godkendt bestemmelserne i bilaget om deltagelse i SatCen's aktiviteter

Varighed: 2-6 måneder (kan forlænges op til 12 måneder)

Lønnet: Ja. Ca. 1 000 euro om måneden

Startdato: Løbende

Flere oplysninger: https://www.satcen.europa.eu/recruitment/traineeship_programmes


Det Fælles Forskningscenter

Sted/steder: Geel (Belgium), Ispra (Italien), Karlsruhe (Tyskland), Petten (The Netherlands), Seville (Spain)
Institution/agentur: Joint Research Centre
Kontrakttype: Praktikant

Det Fælles Forskningscenter tilbyder praktikanter et stimulerende, multikulturelt og tværfagligt forskningsmiljø. Der er to former for praktikophold:

1. praktik i forbindelse med forberedelsen af et afsluttende speciale på universitetet

2. praktik efter en universitetsuddannelse (eller tilsvarende) inden for fem år efter afslutning af den seneste universitetsgrad.

Hvem kan søge? Statsborgere i et EU-land, et kandidatland, der er omfattet af en førtiltrædelsesstrategi, eller et andet land, der bidrager økonomisk til rammeprogrammet.

Varighed: 3 til 5 måneder 

Lønnet: Ja. Afhænger af ansættelsesstedet.

Startdatoer: Løbende

Flere oplysninger: https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/temporary-positions/jrc-trainee...


Den Europæiske Unions Enhed for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust)

Sted/steder: The Hague (The Netherlands)
Kontrakttype: Praktikant

Året igennem tilbyder Eurojust en række praktikpladser for at give folk mulighed for at lære mere om, hvad vores organisation laver, og bruge deres viden og færdigheder i praksis ved at bidrage til arbejdet i Eurojust. 

Hvem kan søge? Statsborgere i et EU-land eller kandidatland, som har bestået eller er i gang med en uddannelse, der svarer til en videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse, der er relevant for et praktikophold i Eurojust, eller som har erhvervserfaring, der kan bruges under praktikopholdet.

Varighed: 3-6 måneder

Lønnet? Nej.

Startdato: Løbende

Flere oplysninger: http://www.eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx


Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CDT)

Sted/steder: Luxembourg (Luxembourg)
Kontrakttype: Praktikant

Oversættelsescentret tilbyder praktikpladser til især universitetsstuderende fra EU's medlemslande og statsborgere fra kandidatlande, som har lyst til at lære mere om Oversættelsescentrets aktiviteter og få personlig erfaring i et multikulturelt og flersproget miljø samt mulighed for at skabe netværk.

Hvem kan søge? Ansøgere skal have gennemført mindst fire semestre af deres universitetsstudier eller tilsvarende uddannelse inden for et område af interesse for Oversættelsescentret og have en vis erfaring inden for et af Oversættelsescentrets aktivitetsområder. Ansøgerne skal have indgående kendskab til et af EU's officielle sprog og et tilfredsstillende kendskab til et andet af disse sprog. 

Varighed: 3-6 måneder

Lønnet? Ja. 25 % af den månedlige grundløn for en midlertidig ansat i lønkasse AD5, trin 1.

Startdato: Løbende

Flere oplysninger: https://cdt.europa.eu/en/traineeships


Praktikophold

Sted/steder: Bilbao (Spain), Bruxelles (Belgien)
Kontrakttype: Praktikant

Formålet med praktikophold i EU-OSHA er at give praktikanterne en forståelse af agenturets mål og aktiviteter, praktisk erfaring med og viden om det daglige arbejde i EU-OSHA samt muligheden for at arbejde i et forskelligartet, multikulturelt og flersproget miljø og bidrage til udviklingen af gensidig forståelse, tillid og tolerance.

Hvem kan søge? Universitetsuddannede, som er statsborgere i et EU-land, Island, Norge eller Liechtenstein (parter i EØS-aftalen). Ansøgerne skal have indgående kendskab til to officielle EU-sprog.

Varighed: 6 måneder (med mulighed for forlængelse på yderligere 6 måneder).

Lønnet: Ja. Ca. 1 190 euro om måneden.

Startdato: 1. september.

Flere oplysninger: https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/careers/euoshatr2001-traineeships-202020...


Praktikophold

Sted/steder: Frankfurt (Germany)
Kontrakttype: Praktikant

 

Hvem kan søge? Praktikanterne skal være statsborgere i et EU-land, Island, Liechtenstein eller Norge eller et kandidatland under tiltrædelse. Ansøgerne skal være indskrevet på en videregående uddannelse eller have færdiggjort en videregående uddannelse. Der er ikke noget krav om, hvor langt ansøgerne skal være nået i deres studium for at ansøge om praktikopholdet.

Varighed: 1-6 måneder

Lønnet: Ja. Ca. 1 300 euro om måneden.

Startdato: Varierer

Flere oplysninger: https://eiopa.europa.eu/about-eiopa/careers


Praktikophold

Åbent for ansøgninger: 29/04/2019 - 00:00
Frist: ingen ansøgningsfrist
Sted/steder: Ljubljana (Slovenien)
Kontrakttype: Praktikant

 

Praktikprogrammet henvender sig hovedsageligt til unge universitetsuddannede, men kan også tilbydes til andre, som inden for rammerne af livslang læring for nyligt har gennemført en universitetsuddannelse og er ved at starte en ny karriere. 

Hvem kan søge? 

 • Statsborgere i et EU-land på mindst 18 år.
 • Ansøgerne skal have gennemført en uddannelse på universitetsniveau af mindst tre års varighed afsluttet med et eksamensbevis (som er udstedt i et EU-land eller anerkendt af myndighederne i det pågældende EU-land som værende på tilsvarende niveau).
 • Ansøgerne må ikke allerede have gennemført eller være i gang med at gennemføre et praktikophold i en EU-institution eller et EU-organ eller på nogen måde være eller have været ansat i en EU-institution eller et EU-organ.

Varighed: 6 måneder

Lønnet: Ja. 600 euro (månedlig ydelse) og 350 euro (boligtilskud).

Startdato: 1. september eller 1. marts.

Flere oplysninger: https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancie...


Praktikophold for administrative profiler

Sted/steder: Paris (France)
Kontrakttype: Praktikant

EBA offentliggør en indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende forskellige praktikophold. Formålet med praktikprogrammet er at give dimittender unik førstehåndserfaring med EBA's daglige arbejde og kendskab til målsætningerne for og målene med finansiel regulering og finansielt tilsyn i almindelighed og indsigt i EBA's målsætninger i særdeleshed.

Hvem kan ansøge? Nyuddannede

Varighed: 6 måneder med mulighed for forlængelse med yderligere 6 måneder (højst 12 måneder i alt)

Løn: I henhold til EBA's afgørelse om praktikophold (se EBA's website)

Startdato: Forskellige

Flere oplysninger: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships

Praktikophold for tekniske profiler

Sted/steder: Paris (France)
Kontrakttype: Praktikant

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) iværksætter en indkaldelse af interessetilkendegivelser for praktikophold for forskellige tekniske profiler i:

 1. Afdelingen for økonomisk analyse og statistik (EAS)
 2. Afdelingen for tilsynsmæssig regulering og tilsynspolitik (PRSP) og kontoret for politikkoordinering (PAC)
 3. Afdelingen for bankmarkeder, innovation og forbrugere (BMIC)
 4. Det juridiske kontor.

Formålet med praktikprogrammet er at give dimittender unik førstehåndserfaring med at bidrage til EBA's daglige arbejde og kendskab til målsætningerne for og målene med finansiel regulering.

Hvem kan ansøge? Nyuddannede

Varighed: 6 måneder med mulighed for forlængelse med yderligere 6 måneder (højst 12 måneder i alt)

Løn: I henhold til EBA's afgørelse om praktikophold (se EBA's website)

Startdatoer: Forskellige

Flere oplysninger: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships


Praktikophold

Sted/steder: Prag (Tjekkiet)
Institution/agentur: (GSA) Det Europæiske GNSS-Agentur
Kontrakttype: Praktikant

GSA tilbyder lønnede praktikophold i forskellige afdelinger.

Hvem kan søge? 

 • Universitetsuddannede, som er statsborgere i et EU-land. 
 • Ansøgerne skal have indgående kendskab til to officielle EU-sprog.
 • Ansøgerne må ikke tidligere have gennemført et praktikophold i GSA.

Kontraktens varighed: 6 måneder

Mulighed for forlængelse: ja

Lønnet: ja 1 000 EUR (månedligt tilskud)

Flere oplysninger: https://www.gsa.europa.eu/traineeship-listing


Praktikophold

Sted/steder: Bruxelles (Belgien)
Kontrakttype: Praktikant

Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA) har et 1-årigt praktikprogram, som er målrettet dimittender, der ønsker at komme ind på arbejdsmarkedet i en organisation, der udgør kernen i forsvarssamarbejdet i Europa.

Med et praktikophold i EDA får du:

 • et unikt indblik i politikkerne og processerne vedrørende udviklingen den europæiske forsvarskapacitet
 • mulighed for at bruge den viden, du har opnået via din uddannelse
 • kendskab til et multikulturelt og dynamisk fagligt miljø

Hvem kan ansøge? Nydimitterede universitetsuddannede, som ikke tidligere har gennemført et lønnet eller ulønnet praktikophold af mere end seks ugers varighed, og som ikke har haft nogen form for beskæftigelse i en anden EU-institution eller et andet EU-organ af mere end seks ugers varighed. For at komme i betragtning skal ansøgerne inden ansøgningsfristen opfylde de udvælgelseskrav, der er anført i stillingsopslaget.

Varighed: Et år

Løn: 1.229,32 euro om måneden (2001)

Startdato: 1 gang årligt (den 1. eller den 6. september)

Flere oplysninger: https://eda.europa.eu/careers/current-vacancies


Praktikophold (forskellige profiler)

Åbent for ansøgninger: 29/03/2021 - 12:00
Frist: ingen ansøgningsfrist
Sted/steder: Paris (France)
Kontrakttype: Praktikant

ESMA har organiseret generelle indkaldelser af interessetilkendegivelser vedrørende praktikpladser uden nogen specifik ansøgningsfrist for følgende profiler:

 • Tværgående
 • Juridisk
 • Finansielle markeder

Formålet med vores praktikprogrammer er at give færdiguddannede/bachelorstuderende en unik førstehåndserfaring med ESMA's arbejde. Praktikophold tilbyder 6-12 måneders praktisk uddannelse inden for markedsanalyse, statistik eller dataforvaltning. De giver også indsigt i begrebsmæssige og empiriske aspekter af de finansielle markeders funktion og integration samt regulering, tilsyn og håndhævelse i EU. Du kan finde yderligere oplysninger i stillingsopslagene på ESMA's rekrutteringsportal.

Hvem kan ansøge? Færdiguddannede og bachelorstuderende

Varighed: 6 måneder med mulighed for forlængelse med yderligere 6 måneder (højst 12 måneder i alt)

Løn: 1.185,07 euro (for bachelorstuderende) / 1.777,60 euro (for færdiguddannede)

Startdato: varierer.

Flere oplysninger: https://esmacareers.adequasys.com