Πρακτική άσκηση

Αν θέλετε να πάρετε μια γεύση σταδιοδρομίας στα όργανα της ΕΕ, γιατί δεν κάνετε αίτηση για πρακτική άσκηση;

Κάθε χρόνο, περίπου 1.900 νέοι έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και να μάθουν περισσότερα για την ΕΕ χάρη στα προγράμματα πρακτικής άσκησης. Τα περισσότερα όργανα της ΕΕ διοργανώνουν περιόδους πρακτικής άσκησης διάρκειας 3 έως 5 μηνών για νέους πτυχιούχους πανεπιστημίου.

Θέσεις πρακτικής άσκησης υπάρχουν διαθέσιμες σε πάρα πολλούς τομείς και σας προσφέρουν τη δυνατότητα να δείτε από κοντά πώς λειτουργεί η ΕΕ. Το περιεχόμενο της εργασίας σας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την υπηρεσία στην οποία θα τοποθετηθείτε. Μπορεί να ασχοληθείτε με τη νομοθεσία για τον ανταγωνισμό, τους ανθρώπινους πόρους, την περιβαλλοντική πολιτική, την επικοινωνία και άλλα πολλά.

H διαδικασία επιλογής των ασκουμένων διεκπεραιώνεται κάθε φορά ξεχωριστά από τα ίδια τα όργανα ή τους οργανισμούς της ΕΕ. Δείτε παρακάτω τις διαθέσιμες ευκαιρίες πρακτικής άσκησης. Σημειώστε ότι ενδεχομένως να μην εμφανίζονται όλες οι ευκαιρίες σ΄αυτόν τον ιστότοπο.

 


Περίοδοι πρακτικής άσκησης Robert Schuman

Τόπος/οι:: Βρυξέλλες (Βέλγιο), Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο), Άλλες πόλεις της ΕΕ, Στρασβούργο (Γαλλία)
Όργανο/οργανισμός: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Στόχος των περιόδων πρακτικής άσκησης Schuman είναι η συμβολή στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση των Ευρωπαίων πολιτών και η παροχή εμπειρίας σχετικά με το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Πτυχιούχοι πανεπιστημίου ηλικίας 18 ετών και πάνω. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν άριστα δύο από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην έχουν εργαστεί για περισσότερο από δύο συνεχείς μήνες σε θεσμικό όργανο ή οργανισμό της ΕΕ.

Διάρκεια: 5 μήνες

Αμειβόμενη θέση: Ναι. Περίπου 1.300 ευρώ

Ημερομηνίες έναρξης: 1η Μαρτίου και 1η Οκτωβρίου

Περισσότερες πληροφορίες: https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage


Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Αμειβόμενη πρακτική άσκηση

Τόπος/οι:: Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, η καθημερινή εργασία ενός ασκουμένου θα είναι σε γενικές γραμμές ισότιμη με αυτή ενός νέου διοικητικού υπαλλήλου στην αρχή της σταδιοδρομίας του, δηλαδή: προετοιμασία συνεδριάσεων και τήρηση πρακτικών, παρακολούθηση συνεδριάσεων του Coreper και των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου, έρευνα για συγκεκριμένα θέματα, μετάφραση κειμένων, συγκέντρωση τεκμηρίωσης, σύνταξη εκθέσεων. Επίσης, οι ασκούμενοι θα καλούνται να παρακολουθήσουν πρόγραμμα επιμόρφωσης το οποίο περιλαμβάνει επισκέψεις και διαλέξεις σε άλλα όργανα της ΕΕ στις Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο και το Στρασβούργο.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Υπήκοοι χωρών της ΕΕ οι οποίοι, κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το πρώτο μέρος των πανεπιστημιακών τους σπουδών και διαθέτουν πιστοποιητικό απόκτησης πτυχίου ή ισοδύναμο τίτλο.

Διάρκεια: 5 μήνες

Αμειβόμενη θέση: Ναι. 1.220,78 ευρώ μηνιαίως, επιστροφή εξόδων ταξιδιού και εκπτωτική κάρτα του εστιατορίου της ΓΓΣ.

Ημερομηνίες έναρξης:

 • 1η Φεβρουαρίου (περίοδος υποβολής αίτησης κατά τον Αύγουστο/Σεπτέμβριο - ελέγξτε τότε για τις οριστικές ημερομηνίες).
 • 1η Σεπτεμβρίου (περίοδος υποβολής αίτησης κατά τον Φεβρουάριο/Μάρτιο - ελέγξτε τότε για τις οριστικές ημερομηνίες).

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Υποχρεωτική μη αμειβόμενη πρακτική άσκηση

Τόπος/οι:: Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, η καθημερινή εργασία ενός ασκουμένου θα είναι σε γενικές γραμμές ισότιμη με αυτή των νέων διοικητικών υπαλλήλων στην αρχή της σταδιοδρομίας τους, όπως: προετοιμασία συνεδριάσεων και τήρηση πρακτικών, παρακολούθηση συνεδριάσεων του Coreper και των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου, έρευνα για συγκεκριμένα θέματα, μετάφραση κειμένων, συγκέντρωση τεκμηρίωσης, σύνταξη εκθέσεων. Επίσης, θα καλούνται να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα επιμόρφωσης το οποίο περιλαμβάνει επισκέψεις και διαλέξεις σε άλλα όργανα της ΕΕ στις Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο και το Στρασβούργο.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Αυτές οι θέσεις πρακτικής άσκησης προορίζονται για φοιτητές πανεπιστημίου στο τρίτο, τέταρτο ή πέμπτο έτος σπουδών τους, οι οποίοι είναι υπήκοοι χωρών της ΕΕ και οφείλουν να ολοκληρώσουν πρακτική άσκηση ως μέρος των σπουδών τους.

Διάρκεια: 2 έως 5 μήνες 

Αμειβόμενη θέση: Όχι. Επιστροφή εξόδων ταξιδιού. Εκπτωτική κάρτα του εστιατορίου της ΓΓΣ. Ασφάλεια υγείας/ατυχήματος.

Ημερομηνίες έναρξης:

 • 1η Φεβρουαρίου (περίοδος υποβολής αίτησης κατά τον Σεπτέμβριο/Οκτώβριο - ελέγξτε τότε για τις οριστικές ημερομηνίες).
 • 1η Σεπτεμβρίου (περίοδος υποβολής αίτησης κατά τον Φεβρουάριο/Μάρτιο - ελέγξτε τότε για τις οριστικές ημερομηνίες).

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Πρόγραμμα θετικής δράσης για ασκούμενους με αναπηρία

Τόπος/οι:: Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

 

Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, η καθημερινή εργασία ενός ασκουμένου θα είναι σε γενικές γραμμές ισότιμη με αυτή ενός νέου διοικητικού υπαλλήλου στην αρχή της σταδιοδρομίας του, δηλαδή: προετοιμασία συνεδριάσεων και τήρηση πρακτικών, παρακολούθηση συνεδριάσεων του Coreper και των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου, έρευνα για συγκεκριμένα θέματα, μετάφραση κειμένων, συγκέντρωση τεκμηρίωσης, σύνταξη εκθέσεων. Επίσης, οι ασκούμενοι θα καλούνται να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα επιμόρφωσης το οποίο περιλαμβάνει επισκέψεις και διαλέξεις σε άλλα όργανα της ΕΕ στις Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο και το Στρασβούργο.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Αυτές οι θέσεις πρακτικής άσκησης προορίζονται αποκλειστικά για αποφοίτους και τριτοετείς, τεταρτοετείς ή πεμπτοετείς φοιτητές πανεπιστημίου, που έχουν ιθαγένεια χώρας της ΕΕ και αναγνωρισμένη αναπηρία.

Διάρκεια: 5 μήνες 

Αμειβόμενη θέση: Ναι. 1.220,78 ευρώ μηνιαίως, επιστροφή εξόδων ταξιδιού και εκπτωτική κάρτα του εστιατορίου της ΓΓΣ. Κατόπιν υποβολής κατάλληλης αιτιολόγησης, οι ασκούμενοι με αναπηρία μπορούν να λάβουν συμπληρωματικό ποσό έως το ήμισυ της υποτροφίας πρακτικής άσκησης.

Ημερομηνίες έναρξης:

 • 1η Φεβρουαρίου (περίοδος υποβολής αίτησης κατά τον Σεπτέμβριο/Οκτώβριο - ελέγξτε τότε για τις οριστικές ημερομηνίες).
 • 1η Σεπτεμβρίου (περίοδος υποβολής αίτησης κατά τον Φεβρουάριο/Μάρτιο - ελέγξτε τότε για τις οριστικές ημερομηνίες).

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/


Πρακτική άσκηση

Τόπος/οι:: Βρυξέλλες (Βέλγιο), Grange (Ιρλανδία), Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)
Όργανο/οργανισμός: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απευθύνεται σε πτυχιούχους πανεπιστημίου, απ΄ όλο τον κόσμο.

Θέσεις πρακτικής άσκησης υπάρχουν διαθέσιμες σε πάρα πολλούς τομείς και σας προσφέρουν τη δυνατότητα να δείτε από κοντά πώς λειτουργεί η ΕΕ. Τα καθήκοντα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την υπηρεσία στην οποία θα τοποθετηθείτε. Μπορεί να ασχοληθείτε με τη νομοθεσία για τον ανταγωνισμό, τους ανθρώπινους πόρους, την περιβαλλοντική πολιτική, την επικοινωνία και άλλα πολλά.

Οι ασκούμενοι αναλαμβάνουν καθήκοντα ίδια με των νεοπροσληφθέντων υπαλλήλων. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να πρόκειται για τη σύσταση ομάδων εργασίας και τη διοργάνωση συνεδριάσεων, τη συγκέντρωση πληροφοριών και τεκμηρίωσης, την κατάρτιση εκθέσεων και την απάντηση ερωτημάτων, καθώς και τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις της μονάδας και σε άλλες εκδηλώσεις. Επίσης, σε κάθε υπηρεσία υπάρχουν και πιο ειδικά καθήκοντα - π.χ., οι νομικοί της Επιτροπής έχουν διαφορετικά καθήκοντα από τους οικονομολόγους του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή τους υπαλλήλους γενικών καθηκόντων του Κοινοβουλίου.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Μπορούν να υποβάλουν αίτηση πτυχιούχοι οποιουδήποτε κλάδου, εφόσον έχουν ήδη λάβει το πτυχίο τους (σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη εκδοθεί το πτυχίο μπορεί να προσκομιστεί σχετικό πιστοποιητικό). Η ιθαγένεια χώρας της ΕΕ δεν είναι υποχρεωτική (ένας μικρός αριθμός θέσεων προορίζεται για υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ), αλλά γενικά απαιτείται η γνώση δύο γλωσσών της ΕΕ. Η επαγγελματική εμπειρία και οι μεταπτυχιακές σπουδές αποτελούν επιπλέον προσόν, χωρίς να είναι απαραίτητες.

Διάρκεια: 5 μήνες

Αμειβόμενη θέση: Ναι. 1.176,83 € την 1η Μαρτίου 2018 και επιστροφή των εξόδων ταξιδιού.

Ημερομηνίες έναρξης: 1η Μαρτίου και 1η Οκτωβρίου 

Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/stages/


Θέσεις πρακτικής άσκησης στη διερμηνεία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τόπος/οι:: Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Οι θέσεις πρακτικής άσκησης στη διερμηνεία απευθύνονται κυρίως σε νέους πτυχιούχους διερμηνείς συνεδρίων με γλωσσικούς συνδυασμούς που ενδιαφέρουν τη διεύθυνση Διερμηνείας. Σκοπός είναι να δοθεί η δυνατότητα σε νέους πτυχιούχους διερμηνείς να τελειοποιήσουν τις δεξιότητες διερμηνείας τους υπό την εποπτεία έμπειρων διερμηνέων, ιδίως στον τομέα της νομικής διερμηνείας, η οποία περιλαμβάνει μελέτη δικογραφιών, ορολογική έρευνα και εξάσκηση σε καμπίνα διερμηνείας.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: νέοι πτυχιούχοι διερμηνείς συνεδρίων με πτυχίο στη διερμηνεία συνεδρίων και ικανότητα κατανόησης γαλλικών κειμένων

Διάρκεια: 10-12 εβδομάδες

Περισσότερες πληροφορίες: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/

Πρακτική άσκηση

Τόπος/οι:: Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσφέρει κάθε χρόνο περιορισμένο αριθμό αμειβόμενων θέσεων πρακτικής άσκησης διάρκειας πέντε μηνών. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται συνήθως στη διεύθυνση Νομικής Μετάφρασης, στη διεύθυνση Έρευνας και Τεκμηρίωσης, στη διεύθυνση Επικοινωνίας, στη διεύθυνση Πρωτοκόλλου και Επισκέψεων, στο γραφείο του Νομικού Συμβούλου επί διοικητικών υποθέσεων, στη γραμματεία του Γενικού Δικαστηρίου και στη διεύθυνση Διερμηνείας.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: πτυχιούχοι νομικής ή πολιτικών επιστημών (με ειδίκευση στο δίκαιο) που γνωρίζουν γαλλικά.

Διάρκεια: 5 μήνες

Αμειβόμενη θέση: ναι. Περίπου 1.120 ευρώ τον μήνα 

Ημερομηνίες έναρξης: 1η Μαρτίου και 1η Οκτωβρίου 

Περισσότερες πληροφορίες: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/en/


Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Τόπος/οι:: Frankfurt (Germany)
Όργανο/οργανισμός: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης της ΕΚΤ σάς δίνει τη δυνατότητα να εφαρμόσετε στην πράξη τις γνώσεις που αποκτήσατε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας και να κατανοήσετε καλύτερα τι σημαίνει να εργάζεσαι για την Ευρώπη. Ως ασκούμενος θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε περισσότερα για τις δραστηριότητες της ΕΚΤ και να συμβάλετε στην αποστολή της. Τα καθήκοντα που θα ασκείτε θα εποπτεύονται και θα ποικίλλουν ανάλογα με τη μονάδα στην οποία θα τοποθετηθείτε. Για παράδειγμα, μπορεί να περιλαμβάνουν έρευνα, σύνταξη σχεδίων έκθεσης, συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων, εκτέλεση επιχειρησιακών καθηκόντων και συμμετοχή σε μελέτες ad hoc.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπό ένταξη χώρας οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τον πρώτο κύκλο σπουδών (πτυχίο πανεπιστημίου)

Διάρκεια: 3-6 μήνες (μπορεί να παραταθεί άπαξ έως συνολικά 12 μήνες)

Αμειβόμενη θέση: Ναι. Περίπου 1.050 ευρώ τον μήνα

Ημερομηνίες έναρξης: Σε εξέλιξη

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.en.html


Πρακτική άσκηση

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 01/05/2021 - 00:01
Προθεσμία: 30/06/2021 - 23:59(Ώρα Βρυξελλών)
Τόπος/οι:: Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)
Όργανο/οργανισμός: Ελεγκτικό Συνέδριο
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο οργανώνει κάθε χρόνο τρεις περιόδους πρακτικής άσκησης σε τομείς σχετικούς με το έργο του.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Υπήκοοι της ΕΕ που είτε έχουν λάβει αναγνωρισμένο πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου είτε έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τέσσερα εξάμηνα πανεπιστημιακών σπουδών σε τομέα ενδιαφέροντος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (εσωτερικός έλεγχος, προϋπολογισμός, λογιστική, διοίκηση, ανθρώπινοι πόροι, μετάφραση, επικοινωνία, διεθνείς σχέσεις, νομικά).

Διάρκεια: 3, 4 ή 5 μήνες.

Αμειβόμενη θέση: Ναι. Περίπου 1.350 ευρώ (ανάλογα με τις διαθέσιμες πιστώσεις του προϋπολογισμού).

Ημερομηνίες έναρξης: Την 1η Φεβρουαρίου, 1η Μαΐου και 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx


Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

Τόπος/οι:: Πόλεις εκτός ΕΕ
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Η ΕΕ ανέκαθεν προσέφερε ευκαιρίες για πρακτική άσκηση σε αντιπροσωπείες της ΕΕ σε όλο τον κόσμο. Οι θέσεις πρακτικής άσκησης απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε φοιτητές και νέους πτυχιούχους. Πρόκειται για εκπαιδευτική δραστηριότητα η οποία δεν προβλέπει την ύπαρξη συμβατικής ή άλλου είδους εργασιακής σχέσης με την αντιπροσωπεία.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: ανάλογα με την εκάστοτε κατηγορία, οι θέσεις πρακτικής άσκησης σε αντιπροσωπείες της ΕΕ είναι ανοικτές για πολίτες χωρών της ΕΕ, πολίτες υποψηφίων χωρών με τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης στην ΕΕ καθώς και υπηκόους της χώρας υποδοχής. Για τις αμειβόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης, οι αιτούντες πρέπει να έχουν αποφοιτήσει από πανεπιστήμιο ή ισοδύναμο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχει τουλάχιστον πτυχίο επιπέδου μπάτσελορ· για τις μη αμειβόμενες θέσεις υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης, οι αιτούντες θα πρέπει να είναι στο 3ο , 4ο ή 5ο έτος σπουδών σε πανεπιστήμιο ή άλλο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τη γλώσσα εργασίας της αντιπροσωπείας της ΕΕ, ενώ θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν η γνώση της επίσημης γλώσσας της χώρας υποδοχής.

Διάρκεια: το πολύ 6 μήνες

Αμειβόμενη θέση: για νέους πτυχιούχους με επαγγελματική εμπειρία μικρότερη του ενός έτους.
Μη αμειβόμενη υποχρεωτική πρακτική άσκηση: για φοιτητές που κατοικούν και σπουδάζουν ήδη στη χώρα υποδοχής.

Περισσότερες πληροφορίες: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39144/traineeship-eu-d...


Πρακτική άσκηση

Τόπος/οι:: Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Δύο φορές τον χρόνο, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή προσφέρει πρακτική άσκηση σε πτυχιούχους πανεπιστημίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της ενδοϋπηρεσιακής πρακτικής άσκησης, οι ασκούμενοι έχουν την ευκαιρία να μάθουν για το ρόλο και τις δραστηριότητες της ΕΟΚΕ και να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Πτυχιούχοι πανεπιστημίου, υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διάρκεια: 5 μήνες

Αμειβόμενη θέση: Ναι. Περίπου 1.190 ευρώ τον μήνα

Ημερομηνίες έναρξης: 16 Φεβρουαρίου και 16 Σεπτεμβρίου

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/long-term-traineeships

Βραχυχρόνιες περίοδοι πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Τόπος/οι:: Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Μη αμειβόμενη πρακτική άσκηση για σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί ενίοτε να πραγματοποιηθεί χωρίς περιορισμό ηλικίας.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: φοιτητές πανεπιστημίου και πρόσφατα αποφοιτήσαντες

Διάρκεια: 1 έως 3 μήνες

Αμειβόμενη: Όχι

Ημερομηνίες έναρξης: σε εξέλιξη

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/short-term-traineeships


Πρακτική άσκηση

Τόπος/οι:: Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Χάρη στην πρακτική άσκηση στην ΕτΠ, θα μπορέσετε να ζήσετε στους ρυθμούς μιας πολιτικής συνέλευσης. Θα εξοικειωθείτε με τους στόχους και το έργο της ΕτΠ σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Κάθε ασκούμενος τοποθετείται σε συγκεκριμένη υπηρεσία της ΕτΠ. Η φύση της εργασίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εκάστοτε μονάδα. Άλλες μονάδες έχουν πολιτικό προσανατολισμό και άλλες διοικητικό χαρακτήρα. Σε γενικές γραμμές, τα καθήκοντα που ανατίθενται ισοδυναμούν με εκείνα που εκτελούν οι νέοι υπάλληλοι με εκτελεστικές αρμοδιότητες (AD5).

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: πτυχιούχοι πανεπιστημίων από χώρες μέλη της ΕΕ ή από χώρα που είναι επισήμως υποψήφια για προσχώρηση, οι οποίοι γνωρίζουν άριστα μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και ικανοποιητικά μια άλλη γλώσσα εργασίας της ΕΕ (γαλλικά ή αγγλικά)

Διάρκεια: 5 μήνες

Αμειβόμενη: Ναι. Περίπου 1.000 ευρώ τον μήνα

Ημερομηνίες έναρξης: 16 Φεβρουαρίου και 16 Σεπτεμβρίου

Περισσότερες πληροφορίες: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Περίοδοι πρακτικής άσκησης στην Επιτροπή των Περιφερειών για δημοσίους υπαλλήλους

Τόπος/οι:: Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Αυτές οι περίοδοι πρακτικής άσκησης αποσκοπούν στην εξοικείωση των ενδιαφερομένων με τις πολιτικές διεργασίες της ΕτΠ, καθώς και στην απόκτηση πρακτικών γνώσεων σχετικά με τη λειτουργία της ΕτΠ σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι ασκούμενοι αποκτούν μια γενική ιδέα των στόχων της ευρωπαϊκής συνεργασίας και ενοποίησης μέσω του έργου της ΕτΠ, ενώ τους δίνεται η δυνατότητα να εργαστούν σε ένα πολυπολιτισμικό και πολυγλωσσικό περιβάλλον.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: υπάλληλοι των τοπικών, περιφερειακών ή εθνικών αρχών των κρατών μελών της ΕΕ ή χώρας που είναι επισήμως υποψήφια για προσχώρηση. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι επαγγελματίες που εργάζονται σε θέση με καθήκοντα που αντιστοιχούν στο επίπεδο του διοικητικού υπαλλήλου της ΕΕ.

Διάρκεια: 1 έως 4 μήνες (μπορεί να παραταθεί έως 6 μήνες)

Αμειβόμενη: Όχι. Η αμοιβή καταβάλλεται από τον φορέα αποστολής.

Ημερομηνίες έναρξης: σε εξέλιξη

Περισσότερες πληροφορίες: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Επισκέψεις μελέτης σύντομης διάρκειας στην Επιτροπή των Περιφερειών

Τόπος/οι:: Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Οι επισκέψεις μελέτης στην ΕτΠ δίνουν την ευκαιρία στους δικαιούχους να ολοκληρώσουν ένα συγκεκριμένο σχέδιο και παράλληλα να αποκτήσουν μια μοναδική και από πρώτο χέρι εμπειρία για τον τρόπο λειτουργίας της ΕτΠ. Οι ασκούμενοι αποκτούν πρακτική εμπειρία και γνώση της καθημερινής εργασίας των υπηρεσιών της ΕτΠ και τους δίνεται η δυνατότητα να εργαστούν σε ένα πολυπολιτισμικό και πολυγλωσσικό περιβάλλον.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: υπήκοοι χωρών της ΕΕ ή χώρας που είναι επισήμως υποψήφια για προσχώρηση, οι οποίοι έχουν ήδη αποκτήσει τουλάχιστον ένα πτυχίο (επιπέδου bachelor).

Διάρκεια: 1 έως 4 μήνες (μπορεί να παραταθεί έως 6 μήνες ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους)

Αμειβόμενη: Όχι

Περισσότερες πληροφορίες: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx


Πρακτική άσκηση

Τόπος/οι:: Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Η ΕΤΕπ προσφέρει περιορισμένο αριθμό θέσεων πρακτικής άσκησης σε φοιτητές και πτυχιούχους που επιθυμούν να κατανοήσουν καλύτερα το έργο της ή να αποκτήσουν εμπειρία στον τομέα των σπουδών τους. Υπάρχουν 4 διαφορετικά προγράμματα πρακτικής άσκησης: ΕΤΕπ, FEMIP, EPTATF και ΑΚΕ.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Υπήκοοι των κρατών μελών της ΕΕ και των υποψήφιων για ένταξη χωρών (επί του παρόντος: Τουρκία, Σερβία και Μαυροβούνιο), με επαγγελματική εμπειρία μικρότερη του ενός έτους.

Διάρκεια: 1-5 μήνες (6 μήνες κατόπιν αιτήματος των πανεπιστημίων).

Αμειβόμενη θέση: Ναι.

Ημερομηνίες έναρξης: 1η Φεβρουαρίου/1η Μαρτίου, 1η Σεπτεμβρίου/1η Οκτωβρίου

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/index.htm

FEMIP (Ευρωμεσογειακός μηχανισμός επενδύσεων και εταιρικής σχέσης)

Τόπος/οι:: Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση; Υπήκοοι της Αλγερίας, της Αιγύπτου, της Παλαιστίνης *, του Ισραήλ, της Ιορδανίας, του Λιβάνου, του Μαρόκου και της Τυνησίας.

Διάρκεια: 6 μήνες (έως 1 έτος).

Αμειβόμενη θέση: Ναι.

Ημερομηνίες έναρξης: 1η Σεπτεμβρίου/1η Οκτωβρίου

*Η ονομασία αυτή δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους και δεν θίγει τη θέση κάθε κράτους μέλους επί του ζητήματος.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/femip.htm

ETPATF (Καταπιστευματικό Ταμείο για Τεχνική Βοήθεια της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης)

Τόπος/οι:: Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση; Υπήκοοι του Αζερμπαϊτζάν - με την επιφύλαξη της υπογραφής της συμφωνίας-πλαισίου - καθώς και υπήκοοι της Αρμενίας, της Γεωργίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας.

Διάρκεια: 6 μήνες (έως 1 έτος).

Αμειβόμενη θέση: Ναι.

Ημερομηνίες έναρξης: 1η Σεπτεμβρίου/1η Οκτωβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/eptatf.htm

ΑΚΕ (χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού)

Τόπος/οι:: Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση; Yπήκοοι των εξής χωρών: Αγκόλα - Αντίγκουα και Μπαρμπούντα - Μπελίζ - Πράσινο Ακρωτήριο - Κομόρες - Μπαχάμες - Μπαρμπάντος - Μπενίν - Μποτσουάνα - Μπουρκίνα Φάσο - Μπουρούντι - Καμερούν - Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής - Τσαντ - Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό - Δημοκρατία του Κονγκό - Νήσοι Κουκ - Ακτή Ελεφαντοστού - Τζιμπουτί - Ντομίνικα - Δομινικανή Δημοκρατία - Ερυθραία - Αιθιοπία - Φίτζι - Γκαμπόν - Γκάμπια - Γκάνα - Γρενάδα - Δημοκρατία της Γουινέας - Γουινέα Μπισάου - Γουιάνα - Αϊτή - Τζαμάικα - Κένυα - Κιριμπάτι - Λεσόθο - Λιβερία - Μαδαγασκάρη - Μαλάουι - Μάλι - Νήσοι Μάρσαλ - Μαυριτανία - Μαυρίκιος - Μικρονησία - Μοζαμβίκη - Ναμίμπια - Ναούρου - Νίγηρας - Νιγηρία - Νιούε - Παλάου - Παπούα-Νέα Γουινέα - Ρουάντα - Άγιος Χριστόφορος και Νέβις - Αγία Λουκία - Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες - Νήσοι Σολομώντος - Σαμόα - Σάο Τομέ και Πρίνσιπε - Σενεγάλη - Σεϋχέλλες - Σιέρα Λεόνε - Σομαλία - Σουρινάμ - Σουαζιλάνδη - Τανζανία - Ανατολικό Τιμόρ - Τόγκο - Τόνγκα - Τρινιδάδ και Τομπάγκο - Τουβαλού - Ουγκάντα - Βανουάτου - Ζάμπια - Ζιμπάμπουε

Διάρκεια: 6 μήνες (έως 1 έτος).

Αμειβόμενη θέση: Ναι.

Ημερομηνίες έναρξης: 1η Σεπτεμβρίου/1η Οκτωβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/acp.htm


Πρακτική άσκηση

Τόπος/οι:: Βρυξέλλες (Βέλγιο), Στρασβούργο (Γαλλία)
Όργανο/οργανισμός: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης σε πτυχιούχους πανεπιστημίου ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται για τη δημόσια διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ειδικότερα, για το πώς η διοίκηση της ΕΕ σχετίζεται με τους πολίτες.

Σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι να δώσει σε νέους πτυχιούχους τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά το έργο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Τα καθήκοντα των ασκουμένων, ανάλογα με την κατεύθυνση της πρακτικής άσκησης που θα επιλέξουν, θα περιλαμβάνουν υποστήριξη για τη διερεύνηση καταγγελιών, συνδρομή στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και της επικοινωνίας, συμμετοχή σε έργα ΤΠ ή στην έρευνα που σχετίζεται με το έργο του Διαμεσολαβητή. Οι ασκούμενοι εργάζονται υπό την άμεση εποπτεία μόνιμου ή άλλου υπαλλήλου του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, που συνήθως κατέχει θέση προϊσταμένου μονάδας ή ισοδύναμη.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ ή χώρας υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ, οι οποίοι διαθέτουν πτυχίο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών σε έναν από τους κλάδους που προβλέπονται στην προκήρυξη της θέσης πρακτικής άσκησης.

Διάρκεια: 1 έτος το πολύ (ανάλογα με τις επιδόσεις).

Αμειβόμενη θέση: ναι. Περίπου 1.300 ευρώ τον μήνα στις Βρυξέλλες και περίπου 1.600 ευρώ τον μήνα στο Στρασβούργο.

Ημερομηνίες έναρξης: 1η Ιανουαρίου και 1η Σεπτεμβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.ombudsman.europa.eu/en/office/careers


Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

Τόπος/οι:: Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Ο ΕΕΠΔ δίνει τη δυνατότητα σε πτυχιούχους πανεπιστημίων να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, ιδίως στην ειδικότητά τους. Η πρακτική άσκηση δίνει τη δυνατότητα στους ασκούμενους να αποκτήσουν εμπειρία στις καθημερινές δραστηριότητες του ΕΕΠΔ, καθώς και στην προστασία δεδομένων.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Υπήκοοι των κρατών μελών της ΕΕ που έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (τριετής πανεπιστημιακή εκπαίδευση) και έχουν λάβει πλήρη τίτλο ή το ισοδύναμό του

Διάρκεια: 5 μήνες 

Αμειβόμενη: Ναι. Περίπου 950 ευρώ τον μήνα

Ημερομηνίες έναρξης: 1η Μαρτίου και 1η Οκτωβρίου

Περισσότερες πληροφορίες: https://edps.europa.eu/about-edps/recruitment_en#traineeship


Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX)

Τόπος/οι:: Warsaw (Poland)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Ο Frontex δέχεται αιτήσεις από αξιόλογους και εμπνευσμένους υποψηφίους με σπουδές και επαγγελματική εμπειρία σε διάφορους τομείς, οι οποίοι επιθυμούν να συνεισφέρουν στο έργο του οργανισμού ανάλογα με τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους. Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης που προσφέρει ο Frontex παρέχει στους ασκουμένους τη δυνατότητα να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και γνώσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα όργανα και τις δραστηριότητές της, και να εφαρμόσουν όσα έμαθαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ή της προηγούμενης εργασίας τους.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των συνδεδεμένων χωρών Σένγκεν, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πανεπιστημιακές ή ισοδύναμες σπουδές ή σπουδές επιβολής του νόμου) και έχουν λάβει πλήρες πτυχίο ή ισοδύναμο (τριετούς τουλάχιστον φοίτησης - επιπέδου τουλάχιστον Bachelor) σχετικό με τα καθήκοντα του Frontex.

Διάρκεια: 3-12 μήνες

Αμειβόμενη θέση: Ναι. Περίπου 720 ευρώ τον μήνα.

Ημερομηνίες έναρξης: Σε εξέλιξη

Περισσότερες πληροφορίες: https://frontex.europa.eu/careers/traineeships/about/


(EASA) Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας

Τόπος/οι:: Cologne (Germany)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Ο οργανισμός προσφέρει ευκαιρίες πρακτικής άσκησης σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων σε νέους πτυχιούχους και φοιτητές. Οι ευκαιρίες αυτές έχουν ως στόχο την κατανόηση της λειτουργίας και του ρόλου του οργανισμού στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Υπήκοοι των κρατών μελών του EASA ή χώρας που έχει την ιδιότητα του παρατηρητή στο Διοικητικό Συμβούλιο του EASA, των οποίων οι σπουδές είναι συναφείς με τις δραστηριότητες του οργανισμού

Διάρκεια: 12 μήνες 

Αμειβόμενη: Ναι.

Ημερομηνίες έναρξης: Σε εξέλιξη

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.easa.europa.eu/the-agency/careers-working-for-us/traineeships-and-st...


Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)

Τόπος/οι:: Thessaloniki (Greece)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Μέσω της πρακτικής άσκησης στο CEDEFOP, πτυχιούχοι πανεπιστημίου και μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά πώς λειτουργεί το CEDEFOP και, γενικότερα, τα όργανα της ΕΕ. Επιπλέον, οι ασκούμενοι κατανοούν καλύτερα τους σκοπούς και τους στόχους των διαδικασιών και των πολιτικών της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υποψήφιων χωρών, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο τριτοβάθμιας (πανεπιστημιακής) εκπαίδευσης και έχουν λάβει πλήρες πτυχίο ή ισοδύναμο τίτλο.

Διάρκεια: 9 μήνες

Αμειβόμενη θέση: Ναι. 919,4 ευρώ για ασκουμένους από το εξωτερικό, καθώς και για ασκουμένους από την Ελλάδα που αναγκάζονται να μετακομίσουν στη Θεσσαλονίκη για τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, και 689,5 ευρώ τον μήνα για ασκουμένους που ζουν στη Θεσσαλονίκη.

Ημερομηνίες έναρξης: 1η Οκτωβρίου

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/traineeships


Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA)

Τόπος/οι:: Ελσίνκι (Φινλανδία)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Προσφέρονται έως και 20 θέσεις πρακτικής άσκησης για αποφοίτους κάθε χρόνο σε επιστημονικούς τομείς, όπως η χημεία, η τοξικολογία, η βιολογία, η περιβαλλοντική επιστήμη και οι τεχνολογίες, καθώς και στον τομέα της διοίκησης, με αντικείμενο π.χ. τη νομοθεσία, τις επικοινωνίες, τα οικονομικά, τους ανθρώπινους πόρους και τις ΤΠΕ.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Πτυχιούχοι πανεπιστημίου που είναι υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν).

Διάρκεια: 3-6 μήνες 

Αμειβόμενη: Ναι. Περίπου 1.300 ευρώ τον μήνα

Ημερομηνίες έναρξης: Μάρτιος και Σεπτέμβριος

 

Περισσότερες πληροφορίες: https://echa.europa.eu/about-us/jobs/traineeships


Πρακτική άσκηση

Τόπος/οι:: Parma (Italy)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Η EFSA προσφέρει αμειβόμενη πρακτική άσκηση σε ταλαντούχους, νέους επαγγελματίες με υψηλά προσόντα στην αρχή της σταδιοδρομίας τους, σε έναν τομέα της επιλογής τους.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Πτυχιούχοι πανεπιστημίου, με επίπεδο B2 στα αγγλικά, οι οποίοι είναι υπήκοοι κρατών μελών της ΕΕ ή τρίτων χωρών.

Διάρκεια: 12 μήνες 

Αμειβόμενη: Ναι, αμοιβή ύψους 1.150 ευρώ τον μήνα.

Ημερομηνίες έναρξης: Νοέμβριος/Φεβρουάριος (μπορεί να ποικίλλουν, διαβάστε την πρόσκληση).

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.efsa.europa.eu/en/careers/youngprofessionals


Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)

Τόπος/οι:: Δουβλίνο (Ιρλανδία)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης στο Eurofound έχουν κυρίως ως στόχο να δώσουν σε νέους πτυχιούχους πανεπιστημίου τη δυνατότητα να γνωρίσουν με μοναδικό και άμεσο τρόπο πώς λειτουργεί το Eurofound στο ευρύτερο ευρωπαϊκό και θεσμικό πλαίσιο, καθώς και να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία και γνώση του καθημερινού έργου του ιδρύματος.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υποψήφιων χωρών, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο της ανώτατης εκπαίδευσης (πανεπιστημιακή εκπαίδευση) και έχουν λάβει πλήρες πτυχίο ή ισοδύναμο τίτλο. 

Διάρκεια: 6 μήνες (μπορεί να παραταθεί για ακόμη 6 μήνες).

Αμειβόμενη θέση: Ναι. Περίπου 1.410 ευρώ.

Ημερομηνίες έναρξης: Σε εξέλιξη

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/vacancies/information-on-trainee...


Πρακτική άσκηση

Τόπος/οι:: Vilnius (Lithuania)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι κυρίως να αποκομίσουν οι ασκούμενοι εμπειρία σε σημαντικούς τομείς εργασίας του Ινστιτούτου, να διευρύνουν και να εφαρμόσουν τις γνώσεις που απόκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ή της εργασίας τους, να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις σχετικά με το έργο των οργάνων και των οργανισμών της ΕΕ, καθώς και επαγγελματική εμπειρία στο περιβάλλον ενός οργανισμού της ΕΕ.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Πτυχιούχοι πανεπιστημίου, υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ ή χώρας ΕΖΕΣ ή χώρας του ΜΠΒ

Διάρκεια: Έως 6 μήνες

Αμειβόμενη θέση: Ναι Περίπου 750 ευρώ τον μήνα

Ημερομηνίες έναρξης: Σε εξέλιξη

Περισσότερες πληροφορίες: http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment


Ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για την υλοποίηση του ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης (F4E)

Τόπος/οι:: Barcelona (Spain), Cadarache (France), Garching (Germany)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Η πρακτική άσκηση στην F4E έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση, τη βελτίωση των γνώσεων και την κατανόηση του ρόλου της πυρηνικής σύντηξης (F4E) στο έργο ITER και σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, καθώς και την κατάρτιση πτυχιούχων πανεπιστημίου - στους τομείς της πυρηνικής μηχανικής, της φυσικής, της διοίκησης και της επικοινωνίας.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Υπήκοοι των κρατών μελών της ΕΕ ή της Ελβετίας οι οποίοι έχουν αποκτήσει πτυχίο πανεπιστημίου μετά την ολοκλήρωση σπουδών διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών (τουλάχιστον bachelor) και γνωρίζουν πολύ καλά την αγγλική γλώσσα.

Διάρκεια: 4 έως 9 μήνες

Αμειβόμενη: Ναι. Περίπου 1.000 ευρώ τον μήνα και επιστροφή των εξόδων ταξιδίου

Ημερομηνίες έναρξης: Οκτώβριος

 

Περισσότερες πληροφορίες: https://fusionforenergy.europa.eu/traineeships/


Πρακτική άσκηση

Τόπος/οι:: Λισαβόνα (Πορτογαλία)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Σκοπός του προγράμματος πρακτικής άσκησης είναι να αποκτήσουν οι ασκούμενοι εργασιακή εμπειρία όσον αφορά τη νομοθεσία για την ασφάλεια στη θάλασσα, την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης και τη συνεργασία των κρατών μελών σε θέματα ασφάλειας στη θάλασσα. Η ενδοϋπηρεσιακή πρακτική άσκηση δίνει στους ασκουμένους τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία μέσω της εργασίας τους και να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους σε θέματα θαλάσσιας ασφάλειας, επικοινωνίας ή διοίκησης, τις οποίες απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών ή της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Υπήκοοι κρατών μελών της ΕΕ, της Ισλανδίας, της Νορβηγίας και των υποψηφίων χωρών που επωφελούνται από προενταξιακή στρατηγική, οι οποίοι γνωρίζουν καλά τα αγγλικά. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει τον πρώτο κύκλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πανεπιστημιακές σπουδές) και να έχουν λάβει πτυχίο.

Διάρκεια: 3-6 μήνες

Αμειβόμενη θέση: Ναι, κατά περίπτωση.

Ημερομηνίες έναρξης: 1η Μαρτίου και 1η Σεπτεμβρίου

Περισσότερες πληροφορίες: http://emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies.html


Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA)

Τόπος/οι:: Amsterdam (The Netherlands)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) προσφέρει πρόγραμμα πρακτικής άσκησης σε πτυχιούχους πανεπιστημίου. Με το πρόγραμμα αυτό οι ασκούμενοι σχηματίζουν μια εικόνα της λειτουργίας και του ρόλου του EMA στο πλαίσιο της ΕΕ, καθώς και του ευρωπαϊκού δικτύου ρυθμιστικών αρχών φαρμάκων, αποκτώντας έτσι πολύτιμη επαγγελματική άσκηση.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Υπήκοοι κρατών μελών της ΕΕ ή του ΕΟΧ οι οποίοι απέκτησαν πρόσφατα πτυχίο πανεπιστημίου ή τίτλο ερευνητή ή που ως φοιτητές πανεπιστημίου συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ ή σε παρόμοιο πρόγραμμα.

Διάρκεια: 10 μήνες 

Αμειβόμενη θέση: Ναι. Αμοιβή ίση με το 25 % του μισθού υπαλλήλου βαθμού AD5, κλιμάκιο 1, συν τον διορθωτικό συντελεστή για τις Κάτω Χώρες.

Ημερομηνίες έναρξης: Οκτώβριος

Περισσότερες πληροφορίες: https://careers.ema.europa.eu/content/Traineeship/?locale=en_GB


Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ)

Τόπος/οι:: Λισαβόνα (Πορτογαλία)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Σκοπός της πρακτικής άσκησης στο ΕΚΠΝΤ είναι να εξοικειωθούν οι ασκούμενοι με τις εργασίες ενός ευρωπαϊκού οργανισμού.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Πτυχιούχοι πανεπιστημίου υπήκοοι κρατών μελών της ΕΕ, της Νορβηγίας και της Τουρκίας

Διάρκεια: 3-8 μήνες 

Αμειβόμενη θέση: Ανάλογα με τον προϋπολογισμό

Ημερομηνίες έναρξης: Σε εξέλιξη

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.emcdda.europa.eu/about/jobs


Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA)

Τόπος/οι:: Αθήνα (Ελλάδα)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Μέσω του προγράμματος πρακτικής άσκησης, ο οργανισμός ENISA αποκομίζει οφέλη από την παρουσία ενθουσιωδών πτυχιούχων οι οποίοι, με τις νέες ιδέες και τις προηγμένες ακαδημαϊκές γνώσεις που διαθέτουν, εμπλουτίζουν το καθημερινό έργο του οργανισμού.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Υπήκοοι κρατών μελών της ΕΕ ή της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών και έχουν αποκτήσει πλήρη τίτλο ή ισοδύναμο αυτού

Διάρκεια: 3-12 μήνες 

Αμειβόμενη θέση: Ναι. Περίπου 1.000 ευρώ τον μήνα

Ημερομηνίες έναρξης: Σε εξέλιξη

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.enisa.europa.eu/recruitment/working-for-enisa/traineeship


Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA)

Τόπος/οι:: Βαλενσιέν (Γαλλία)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA), που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου (SERA), σας καλεί να βοηθήσετε στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων του. Θα συμμετέχετε σε πραγματικά έργα που σχετίζονται με το προφίλ σας, μαζί με τους καλύτερους επαγγελματίες σε ένα φιλόξενο εργασιακό περιβάλλον που θα σας προσφέρει πολλά ερεθίσματα.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Πτυχιούχοι πανεπιστημίου (τουλάχιστον 3 έτη σπουδών), με πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και μιας δεύτερης γλώσσας (για υπηκόους κρατών μελών της ΕΕ, θα πρέπει να είναι επίσημη γλώσσα της ΕΕ)

Διάρκεια: 3-5 μήνες 

Αμειβόμενη: Ναι. Περίπου 1.200 ευρώ τον μήνα

Ημερομηνίες έναρξης: 1η Μαρτίου και 1η Οκτωβρίου

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Traineeship.aspx


Πρακτική άσκηση

Τόπος/οι:: Τορίνο (Ιταλία)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Στόχος των περιόδων πρακτικής άσκησης είναι να παρέχουν στους ασκούμενους τη δυνατότητα να αποκτούν εργασιακή εμπειρία σχετικά με τη λειτουργία της συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, να γνωρίζουν καλύτερα τους στόχους και τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) και να μπορούν να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους στην πράξη.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Πολίτες τόσο των κρατών μελών της ΕΕ όσο και των χωρών εταίρων του ETF.

Διάρκεια: 3-6 μήνες

Αμειβόμενη θέση: Ναι

Ημερομηνίες έναρξης: Σε εξέλιξη

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.etf.europa.eu/en/about/recruitment


Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)

Τόπος/οι:: Βιέννη (Αυστρία)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Ένας από τους στόχους της πρακτικής άσκησης στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) είναι να δοθεί η δυνατότητα στους ασκούμενους να συμβάλουν στην αποστολή του οργανισμού, ώστε τα θεμελιώδη δικαιώματα να αποτελούν πραγματικότητα για όλους τους πολίτες της ΕΕ.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Πτυχιούχοι που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τον πρώτο κύκλο της ανώτατης εκπαίδευσης (π.χ. πανεπιστημιακή εκπαίδευση) και έχουν λάβει πλήρη τίτλο ή το ισοδύναμό του έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Οι ασκούμενοι επιλέγονται μεταξύ των υπηκόων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των υποψηφίων προς ένταξη στην ΕΕ χωρών (Αλβανία, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Μαυροβούνιο, Σερβία και Τουρκία) και των δυνάμει υποψηφίων χωρών (Βοσνία και Ερζεγοβίνη και Κοσσυφοπέδιο).

Διάρκεια: 9 μήνες

Αμειβόμενη θέση: Ναι.

Ημερομηνίες έναρξης: 1η Οκτωβρίου

Περισσότερες πληροφορίες: http://fra.europa.eu/en/about-fra/recruitment/traineeship


Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδιος για την επιβολή του νόμου (Ευρωπόλ)

Τόπος/οι:: The Hague (The Netherlands)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Η Ευρωπόλ προσφέρει πολύτιμες ευκαιρίες μάθησης σε πτυχιούχους και επαγγελματίες. Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης τους δίνουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το έργο της Ευρωπόλ και να εργαστούν στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής ομάδας. Η Ευρωπόλ προσφέρει κάθε χρόνο μερικές θέσεις πρακτικής άσκησης χάρη στις οποίες τα ενδιαφερόμενα άτομα έχουν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα σχετικά με τις δραστηριότητες του οργανισμού και να προσφέρουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους συμβάλλοντας στο έργο του.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει ή πραγματοποιούν πανεπιστημιακές σπουδές ή επαγγελματική κατάρτιση στο πεδίο καθηκόντων της Ευρωπόλ, και διαθέτουν πολύ καλή γνώση τουλάχιστον δύο γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μία εκ των οποίων πρέπει να είναι τα αγγλικά). 

Διάρκεια: 3-6 μήνες

Αμειβόμενη θέση: Ναι. Περίπου 790 ευρώ τον μήνα

Ημερομηνίες έναρξης: Σε εξέλιξη

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/internships


EUIPO - Πρόγραμμα «Pan-European Seal»

Τόπος/οι:: Αλικάντε (Ισπανια)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Η πρακτική αυτή άσκηση δίνει σε νέους πτυχιούχους πανεπιστημίου τη δυνατότητα να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία και να γνωρίσουν από κοντά την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά, και το Γραφείο ειδικότερα. Τους δίνει επίσης την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που απόκτησαν κατά τις σπουδές τους, κυρίως στους τομείς εξειδίκευσής τους. Επιπλέον, τους βοηθά να κατανοήσουν τους στόχους και τις διαδικασίες που σχετίζονται με το σύστημα εμπορικών σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το σύστημα κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων, καθώς και με θέματα παραβιάσεων και επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Υπήκοοι κρατών μελών της ΕΕ καθώς και χωρών εκτός της ΕΕ, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τον πρώτο κύκλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως πιστοποιείται από επίσημο έγγραφο του πανεπιστημίου, και γνωρίζουν σε επίπεδο εργασίας μία από τις πέντε γλώσσες εργασίας του Γραφείου (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά).

Διάρκεια: 12 μήνες

Αμειβόμενη θέση: Ναι.

Ημερομηνίες έναρξης: Σε εξέλιξη

Περισσότερες πληροφορίες: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO - Νέοι επαγγελματίες

Τόπος/οι:: Αλικάντε (Ισπανια)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Σκοπός αυτού του προγράμματος πρακτικής άσκησης είναι να εφοδιάσει νέους επαγγελματίες με πρακτική εμπειρία σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά, και το EUIPO ειδικότερα, καθώς και να τους δώσει την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που απόκτησαν κατά τις σπουδές τους και τις πρώτες τους θέσεις εργασίας, κυρίως στους τομείς της εξειδίκευσής τους.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Υπήκοοι κρατών μελών της ΕΕ καθώς και χωρών εκτός της ΕΕ, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τον πρώτο κύκλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως πιστοποιείται από επίσημο έγγραφο του πανεπιστημίου, και γνωρίζουν σε επίπεδο εργασίας μία από τις πέντε γλώσσες εργασίας του Γραφείου (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά).

Διάρκεια: 12 μήνες και 2 εβδομάδες.

Αμειβόμενη θέση: Ναι.

Ημερομηνίες έναρξης: Μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 15ης Οκτωβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO - Νέοι υπάλληλοι γραφείων βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Τόπος/οι:: Αλικάντε (Ισπανια)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Το EUIPO προσφέρει αμειβόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης σε νέους υπαλλήλους εθνικών και διεθνών γραφείων βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι θέσεις αυτές παρέχουν τεχνική κατάρτιση σε συγκεκριμένους τομείς διαχείρισης της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, με ιδιαίτερη έμφαση στα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματα. Παράλληλα, δίνουν στους ασκουμένους τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής καταχώρισης του EUIPO, να γνωρίσουν από κοντά τις τεχνικές και στρατηγικές διαχείρισης και να εξοικειωθούν με τις βάσεις δεδομένων και την τεχνογνωσία του EUIPO. Οι ασκούμενοι αναλαμβάνουν επίσης καθήκοντα σε άλλους τομείς εμπειρογνωσίας, όπως οι ανθρώπινοι πόροι και οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Υπήκοοι κρατών μελών της ΕΕ καθώς και χωρών εκτός της ΕΕ, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τον πρώτο κύκλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πιστοποιημένο από επίσημο έγγραφο του πανεπιστημίου, και γνωρίζουν σε επίπεδο εργασίας μία από τις πέντε γλώσσες εργασίας του Γραφείου (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά).

Διάρκεια: 5 μήνες

Αμειβόμενη θέση: Ναι.

Ημερομηνίες έναρξης: Σε εξέλιξη

Περισσότερες πληροφορίες: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO - Μη αμειβόμενη πρακτική άσκηση

Τόπος/οι:: Αλικάντε (Ισπανια)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Αυτό το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης απευθύνεται σε πτυχιούχους πανεπιστημίου οι οποίοι, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ή με άλλο τρόπο, έχουν ήδη αποκτήσει κάποια αρχική εμπειρία στα θέματα εργασίας του Γραφείου.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Υπήκοοι κρατών μελών της ΕΕ καθώς και χωρών εκτός της ΕΕ, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τον πρώτο κύκλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως πιστοποιείται από επίσημο έγγραφο του πανεπιστημίου, και γνωρίζουν σε επίπεδο εργασίας μία από τις πέντε γλώσσες εργασίας του Γραφείου (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά).

Διάρκεια: 2-6 μήνες

Αμειβόμενη θέση: Ναι.

Ημερομηνίες έναρξης: Σε εξέλιξη

Περισσότερες πληροφορίες: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships


(SatCen) Δορυφορικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τόπος/οι:: Torrejon de Ardoz (Spain)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Σκοπός της πρακτικής άσκησης στο SatCen είναι να αποκτήσουν οι ασκούμενοι εμπειρία και γνώσεις σχετικά με τις καθημερινές εργασίες του κέντρου, παρέχοντας παράλληλα τις ακαδημαϊκές γνώσεις που έχουν αποκτήσει ως νέοι επιστήμονες και συμβάλλοντας στο έργο του κέντρου με την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Υπήκοοι κρατών μελών της ΕΕ, ή κρατών εκτός της ΕΕ τα οποία έχουν υπογράψει το παράρτημα σχετικά με τις διατάξεις για τη σύνδεση τρίτων κρατών στις δραστηριότητες του SatCen.

Διάρκεια: 2 - 6 μήνες (μπορεί να παραταθεί έως 12 μήνες)

Αμειβόμενη θέση: Ναι. Περίπου 1.000 ευρώ τον μήνα

Ημερομηνίες έναρξης: Σε εξέλιξη

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.satcen.europa.eu/recruitment/traineeship_programmes


Κοινό Κέντρο Ερευνών

Τόπος/οι:: Geel (Belgium), Ίσπρα (Ιταλία), Καρλσρούη (Γερμανία), Petten (The Netherlands), Seville (Spain)
Όργανο/οργανισμός: Joint Research Centre
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Το ΚΚΕρ προσφέρει ένα δυναμικό, πολυπολιτισμικό και διεπιστημονικό ερευνητικό περιβάλλον για τους ασκούμενους. Υπάρχουν δύο είδη πρακτικής άσκησης:

1. άσκηση που συνδέεται με την προετοιμασία διδακτορικής διατριβής για πανεπιστημιακό τίτλο·

2. άσκηση μετά την ολοκλήρωση των πανεπιστημιακών σπουδών (ή ισοδύναμό τους) εντός 5 ετών από τον τελευταίο πανεπιστημιακό τίτλο.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Υπήκοοι των κρατών μελών της ΕΕ, των υποψηφίων χωρών στις οποίες εφαρμόζεται προενταξιακή στρατηγική και άλλων χωρών που συμβάλλουν οικονομικά στο πρόγραμμα πλαίσιο.

Διάρκεια: 3 έως 5 μήνες 

Αμειβόμενη: Ναι. Ανάλογα με τον τόπο πρόσληψης.

Ημερομηνίες έναρξης: Σε εξέλιξη

Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/temporary-positions/jrc-trainee...


Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust)

Τόπος/οι:: The Hague (The Netherlands)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Η Eurojust προσφέρει κάθε χρόνο ορισμένες θέσεις για πρακτική άσκηση χάρη στις οποίες τα ενδιαφερόμενα άτομα έχουν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα σχετικά με τις δραστηριότητες του οργανισμού και να προσφέρουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους συμβάλλοντας στο έργο του. 

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υποψηφίων χωρών, που έχουν πραγματοποιήσει ή πραγματοποιούν πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές ή επαγγελματική κατάρτιση σχετικές με τα καθήκοντα της πρακτικής άσκησης στην Eurojust ή, εναλλακτικά, διαθέτουν σχετική επαγγελματική εμπειρία που θα ήταν επωφελής στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης.

Διάρκεια: 3-6 μήνες

Αμειβόμενη θέση: Όχι.

Ημερομηνίες έναρξης: Σε εξέλιξη

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx


Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CDT)

Τόπος/οι:: Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Το Μεταφραστικό Κέντρο προσφέρει περιόδους πρακτικής άσκησης, κυρίως σε φοιτητές πανεπιστημίου από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε υπηκόους των υποψηφίων χωρών που επιθυμούν να γνωρίσουν τους τομείς δραστηριότητας του Κέντρου και να αποκτήσουν προσωπική εμπειρία σε ένα πολυπολιτισμικό και πολυγλωσσικό περιβάλλον, που θα τους δώσει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν επαφές.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τέσσερα εξάμηνα πανεπιστημιακών σπουδών ή ισοδύναμης εκπαίδευσης σε τομέα ενδιαφέροντος του Κέντρου και οι οποίοι έχουν κάποια αρχική εμπειρία σε έναν από τους τομείς δραστηριότητάς του. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν άριστα μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ικανοποιητικά μία άλλη γλώσσα της ΕΕ. 

Διάρκεια: 3-6 μήνες

Αμειβόμενη θέση: Ναι. Το 25% του βασικού μηνιαίου μισθού ενός έκτακτου υπαλλήλου στον βαθμό AD5, κλιμάκιο 1.

Ημερομηνίες έναρξης: Σε εξέλιξη

Περισσότερες πληροφορίες: https://cdt.europa.eu/en/traineeships


Πρακτική άσκηση

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 29/04/2019 - 00:00
Προθεσμία: καμία προθεσμία υποβολής αίτησης
Τόπος/οι:: Λιουμπλιάνα (Σλοβενία)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

 

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης απευθύνεται κυρίως σε νέους πτυχιούχους πανεπιστημίου, χωρίς να αποκλείονται και όσοι, στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης, απέκτησαν πρόσφατα πτυχίο πανεπιστημίου και ξεκινούν τώρα την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. 

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: 

 • Υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών.
 • Οι αιτούντες πρέπει να έχουν επίπεδο σπουδών που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές πιστοποιούμενες με πτυχίο (το οποίο έχει αποκτηθεί σε κράτος μέλος της ΕΕ ή συνοδεύεται από πιστοποιητικό ισοτιμίας που έχει εκδοθεί από αρχή κράτους μέλους), εφόσον η κανονική περίοδος των πανεπιστημιακών σπουδών είναι τρία ή περισσότερα έτη.
 • Οι αιτούντες πρέπει να μην έχουν ήδη συμμετάσχει σε καμία πρακτική εκπαίδευση σε όργανο ή οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε να έχουν ήδη εργαστεί σε όργανο ή οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διάρκεια: 6 μήνες

Αμειβόμενη θέση: Ναι. 600 ευρώ (μηνιαία αμοιβή) και 350 ευρώ (επίδομα στέγασης).

Ημερομηνίες έναρξης: 1η Σεπτεμβρίου ή 1η Μαρτίου.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancie...


Πρακτική άσκηση (διοικητικά προφίλ)

Τόπος/οι:: Paris (France)
Όργανο/οργανισμός: (EBA) Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διάφορες θέσεις πρακτικής άσκησης. Σκοπός του προγράμματος πρακτικής άσκησης είναι να εφοδιάσει νέους πτυχιούχους με μια μοναδική και άμεση εμπειρία όσον αφορά τις εργασίες της ΕΑΤ, και να τους εξοικειώσει με τους στόχους και τις επιδιώξεις των χρηματοπιστωτικών κανόνων και των κανόνων εποπτείας γενικότερα, και τους στόχους της ΕΤΑ ειδικότερα.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Νέοι πτυχιούχοι

Διάρκεια: 6 μήνες με δυνατότητα παράτασης 6 μηνών (συνολικά 12 μήνες το πολύ)

Αμειβόμενη θέση: σύμφωνα με την απόφαση της ΕΑΤ για την πρακτική άσκηση (διατίθεται στον ιστότοπο της ΕΑΤ)

Ημερομηνίες έναρξης: διάφορες

Περισσότερες πληροφορίες: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships

Πρακτική άσκηση (τεχνικά προφίλ)

Τόπος/οι:: Paris (France)
Όργανο/οργανισμός: (EBA) Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) διοργανώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρακτική άσκηση σε διάφορες θέσεις τεχνικού προφίλ στους ακόλουθους τομείς:

 1. Τμήμα Οικονομικής Ανάλυσης και Στατιστικής (EAS)·
 2. Τμήμα προληπτικής ρύθμισης και εποπτικής πολιτικής (PRSP) και μονάδα συντονισμού πολιτικής (PAC)·
 3. Τμήμα τραπεζικών αγορών, καινοτομίας και καταναλωτών (BMIC)·
 4. Νομική υπηρεσία.

Στόχος του προγράμματος πρακτικής άσκησης είναι να εφοδιάσει νέους πτυχιούχους με μια μοναδική και άμεση εμπειρία, με τη συμμετοχή τους στις καθημερινές εργασίες της ΕΑΤ και την εξοικείωσή τους με τους στόχους και τις επιδιώξεις των χρηματοπιστωτικών κανόνων.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Νέοι πτυχιούχοι

Διάρκεια: 6 μήνες με δυνατότητα παράτασης 6 μηνών (συνολικά 12 μήνες το πολύ)

Αμειβόμενη θέση: σύμφωνα με την απόφαση της ΕΑΤ για την πρακτική άσκηση (διατίθεται στον ιστότοπο της ΕΑΤ)

Ημερομηνίες έναρξης: διάφορες

Περισσότερες πληροφορίες: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships


Πρακτική άσκηση

Τόπος/οι:: Πράγα (Τσεχική Δημοκρατία)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Ο GSA προσφέρει αμειβόμενη πρακτική άσκηση σε διάφορα τμήματά του.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: 

 • Πτυχιούχοι πανεπιστημίου, υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν άριστα δύο από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Οι αιτούντες δεν πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση στον GSA κατά το παρελθόν.

Διάρκεια της σύμβασης: 6 μήνες

Δυνατότητα ανανέωσης: ναι

Αμειβόμενη θέση: ναι, με 1000 ευρώ μηνιαίως.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.gsa.europa.eu/traineeship-listing


Πρακτική άσκηση

Τόπος/οι:: Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Ο ΕΟΑ προσφέρει κάθε χρόνο ένα πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, διάρκειας ενός έτους, για προσφάτως αποφοιτήσαντες πτυχιούχους πανεπιστημίου οι οποίοι επιθυμούν να περάσουν στον κόσμο της εργασίας μέσω ενός οργανισμού κομβικής σημασίας για την αμυντική συνεργασία στην Ευρώπη.

Μια πρακτική άσκηση στον ΕΟΑ θα σας δώσει:

 • μια μοναδική εικόνα των πολιτικών και των διαδικασιών ανάπτυξης των ευρωπαϊκών αμυντικών ικανοτήτων
 • τη δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής των γνώσεων που αποκτήσατε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας
 • την ευκαιρία να κινηθείτε σε ένα πολυπολιτισμικό και δυναμικό επαγγελματικό περιβάλλον

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: προσφάτως αποφοιτήσαντες πτυχιούχοι πανεπιστημίου οι οποίοι δεν έχουν προηγουμένως συμμετάσχει σε αμειβόμενη ή άμισθη πρακτική άσκηση ή κάθε άλλου είδους απασχόληση σε άλλο ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο ή οργανισμό, για περισσότερο από έξι εβδομάδες. Για να θεωρηθούν επιλέξιμοι, οι υποψήφιοι πρέπει, κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, να πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στην προκήρυξη της θέσης.

Διάρκεια: 1 έτος

Αμειβόμενη θέση: ναι, 1 229,32 ευρώ/μήνα (2021)

Ημερομηνίες έναρξης: μία φορά το χρόνο, 1η ή 16η Σεπτεμβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες: https://eda.europa.eu/careers/current-vacancies


Πρακτική άσκηση (διάφορα προφίλ)

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 29/03/2021 - 12:00
Προθεσμία: καμία προθεσμία υποβολής αίτησης
Τόπος/οι:: Paris (France)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Η ESMA διοργάνωσε γενικές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις πρακτικής άσκησης, χωρίς συγκεκριμένη προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τα ακόλουθα προφίλ:

 • Εγκάρσιες δεξιότητες
 • Νομικός κλάδος
 • Χρηματοπιστωτικές αγορές

Στόχος των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης είναι να αποκτήσουν οι πτυχιούχοι/προπτυχιακοί φοιτητές μια μοναδική και άμεση εμπειρία από τη λειτουργία της ESMA. Η πρακτική άσκηση προσφέρει 6-12 μήνες εφαρμοσμένης κατάρτισης στην ανάλυση της αγοράς, στις στατιστικές ή στη διαχείριση δεδομένων. Παρέχει επίσης εξοικείωση με εννοιολογικά και εμπειρικά ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και την ολοκλήρωση των χρηματοπιστωτικών αγορών, καθώς και τη ρύθμιση, την εποπτεία και την επιβολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευτείτε τις προκηρύξεις κενών θέσεων στην πύλη προσλήψεων της ESMA.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Πτυχιούχοι και προπτυχιακοί φοιτητές

Διάρκεια: 6 μήνες με δυνατότητα παράτασης 6 μηνών (συνολικά 12 μήνες το πολύ)

Αμειβόμενη θέση: 1 185,07 ευρώ (για προπτυχιακούς φοιτητές) / 1 777,60 ευρώ (για πτυχιούχους)

Ημερομηνίες έναρξης: διάφορες.

Περισσότερες πληροφορίες: https://esmacareers.adequasys.com


Πρακτική άσκηση

Τόπος/οι:: Bilbao (Spain), Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Σκοπός της πρακτικής άσκησης στον EU-OSHA είναι να κατανοήσουν οι ασκούμενοι τους στόχους και τις δραστηριότητες του οργανισμού, να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία και γνώσεις για το καθημερινό έργο του EU-OSHA και να εργαστούν σε ένα πολύμορφο, πολυπολιτισμικό και πολυγλωσσικό περιβάλλον, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της αμοιβαίας κατανόησης, της εμπιστοσύνης και της ανοχής.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Πτυχιούχοι πανεπιστημίου οι οποίοι είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ισλανδίας, της Νορβηγίας και του Λιχτενστάιν (μέρη της συμφωνίας ΕΟΧ). Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν άριστα δύο από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διάρκεια: 6 μήνες (δυνατότητα για παράταση έξι μηνών).

Αμειβόμενη θέση: Ναι. Περίπου 1.190 ευρώ το μήνα.

Ημερομηνίες έναρξης: 1η Σεπτεμβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες: https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/careers/euoshatr2001-traineeships-202020...


Πρακτική άσκηση

Τόπος/οι:: Frankfurt (Germany)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

 

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Οι ασκούμενοι επιλέγονται μεταξύ υπηκόων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας και των υποψήφιων προς ένταξη χωρών. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε πρόγραμμα πανεπιστημιακών σπουδών ή να έχουν πτυχίο πανεπιστημίου. Δεν απαιτείται ελάχιστο πανεπιστημιακό επίπεδο για την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης.

Διάρκεια: 1-6 μήνες.

Αμειβόμενη θέση: Ναι. Περίπου 1.300 ευρώ τον μήνα.

Ημερομηνίες έναρξης: ποικίλλουν.

Περισσότερες πληροφορίες: https://eiopa.europa.eu/about-eiopa/careers