Praktika

Kui soovite proovida töötamist ELi institutsioonis, siis võiksite kandideerida praktikakohale.

Igal aastal pakutakse enam kui 1900 noorele võimalust osaleda ELi praktikaprogrammis, et arendada oma kutseoskusi ja isikuomadusi ning omandada uusi teadmisi ELi kohta. Enamik ELi institutsioonidest korraldab praktikat noortele ülikoolilõpetanutele. Praktika kestus on 3–5 kuud.

Praktikavõimalusi pakutakse erinevates valdkondades ning need annavad suurepärase ülevaate ELi institutsioonides tehtavast tööst. Töö sisu sõltub suuresti sellest, millisesse talitusse teid suunatakse. Praktikavõimalusi pakutakse konkurentsiõiguse, inimressursside, keskkonnapoliitika, teabevahetuse ja paljudes muudes valdkondades.

Praktikantide valikumenetlusi korraldavad ELi institutsioonid ja ametid ise. Tutvuge allpool mõnede praktikavõimalustega. Palun pange tähele, et sellel veebisaidil ei näidata võib-olla kõiki olemasolevaid võimalusi.

 


Schumani praktika

Avaldamise kuupäev: 01/11/2020 - 00:00
Tähtaeg: 30/11/2020 - 23:59(Brüsseli aja järgi)
Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia), Luxembourg (Luksemburg), Muud ELi linnad, Strasbourg (Prantsusmaa)
Institutsioon/amet: Euroopa Parlament
Lepingu liik: Praktikant

Schumani praktika eesmärk on panustada ELi kodanike Euroopa kutseharidusse ja -koolitusse ning see annab ülevaate Euroopa Parlamendi tehtavast tööst.

Kes saavad kandideerida? Üle 18-aastased ülikoolilõpetanud. Kandidaadid peaksid valdama kahte Euroopa Liidu ametlikku keelt väga heal tasemel ning nad ei tohiks olla töötanud ELi institutsioonides või asutustes rohkem kui kaks järjestikust kuud.

Kestus: 5 kuud

Tasustatud: Jah. Umbes 1300 eurot

Alguskuupäevad: 1. märts ja 1. oktoober

Lisateave: https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage


Euroopa Liidu Nõukogu – tasustatud praktikakohad

Avaldamise kuupäev: 15/02/2021 - 12:00
Tähtaeg: 15/03/2021 - 12:00(Brüsseli aja järgi)
Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Institutsioon/amet: Euroopa Liidu Nõukogu
Lepingu liik: Praktikant

Sõltuvalt talituse vajadustest koosneb praktikandi igapäevatöö üldjuhul äsja tööd alustanud nooremametniku ülesannetest, milleks võivad olla näiteks koosolekute ettevalmistamine ja protokollimine, liikmesriikide valitsuste alaliste esindajate komitee (COREPER) ja ELi nõukogu ettevalmistavate organite koosolekute külastamine, taustauuringute tegemine konkreetse projekti jaoks, dokumentide tõlkimine ja koostamine ning aruannete koostamine. Samuti kutsutakse praktikandid osalema õppeprogrammis, mille käigus külastatakse teisi institutsioone ja konverentse Brüsselis, Luxembourgis ja Strasbourgis.

Kes saavad kandideerida: ELi kodanikud, kes avalduse esitamise tähtpäevaks on lõpetanud vähemalt esimese astme ülikooliõpingud ning saanud tõendi omandatud kraadi või samaväärsete õppetulemuste kohta.

Kestus: 5 kuud.

Tasustatud: Jah. 1220,78 eurot kuus. Reisikulud hüvitatakse. Nõukogu peasekretariaadi restorani sooduskaart.

Alguskuupäevad:

 • 1. veebruar (taotlusperiood augustis või septembris – kontrollige selles vahemikus lõplikke kuupäevi).
 • 1. september (taotlusperiood veebruaris või märtsis – kontrollige selles vahemikus lõplikke kuupäevi).

Lisateave: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/

Euroopa Liidu Nõukogu – tasustamata kohustusliku praktika kohad

Avaldamise kuupäev: 15/02/2021 - 12:00
Tähtaeg: 15/03/2021 - 12:00(Brüsseli aja järgi)
Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Institutsioon/amet: Euroopa Liidu Nõukogu
Lepingu liik: Praktikant

Sõltuvalt talituse vajadustest koosneb praktikandi igapäevatöö üldjuhul äsja tööd alustanud nooremametniku ülesannetest, milleks võivad olla näiteks koosolekute ettevalmistamine ja protokollimine, liikmesriikide valitsuste alaliste esindajate komitee (COREPER) ja ELi nõukogu ettevalmistavate organite koosolekute külastamine, taustauuringute tegemine konkreetse projekti jaoks, dokumentide tõlkimine ja koostamine ning aruannete koostamine. Samuti kutsutakse praktikandid osalema õppeprogrammis, mille käigus külastatakse teisi institutsioone ja konverentse Brüsselis, Luxembourgis ja Strasbourgis.

Kes saavad kandideerida: Praktikakohad on mõeldud ELi kodanikele, kes on kolmanda, neljanda või viienda aasta üliõpilased ning peavad ülikoolikursuse jooksul läbima kohustusliku praktika.

Kestus: 2 kuni 5 kuud 

Tasustatud: Ei. Reisikulud hüvitatakse. Nõukogu peasekretariaadi restorani sooduskaart. Tervise- ja õnnetusjuhtumikindlustus.

Alguskuupäevad:

 • 1. veebruar (taotlusperiood septembris või oktoobris – kontrollige selles vahemikus lõplikke kuupäevi).
 • 1. september (taotlusperiood veebruaris või märtsis – kontrollige selles vahemikus lõplikke kuupäevi).

Lisateave: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/

Euroopa Liidu Nõukogu – positiivne tegevusprogramm puudega praktikantidele

Avaldamise kuupäev: 15/02/2021 - 12:00
Tähtaeg: 15/03/2021 - 12:00(Brüsseli aja järgi)
Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Institutsioon/amet: Euroopa Liidu Nõukogu
Lepingu liik: Praktikant

 

Sõltuvalt talituse vajadustest koosneb praktikandi igapäevatöö üldjuhul äsja tööd alustanud nooremametniku ülesannetest, milleks võivad olla näiteks koosolekute ettevalmistamine ja protokollimine, liikmesriikide valitsuste alaliste esindajate komitee (COREPER) ja ELi nõukogu ettevalmistavate organite koosolekute külastamine, taustauuringute tegemine konkreetse projekti jaoks, dokumentide tõlkimine ja koostamine ning aruannete koostamine. Samuti osalevad praktikandid õppeprogrammis, mille käigus külastatakse teisi institutsioone ja konverentse Brüsselis, Luxembourgis ja Strasbourgis.

Kes saavad kandideerida: Praktikakohad on mõeldud ülikoolilõpetanutele ning kolmanda, neljanda või viienda aasta üliõpilastele, kes on ELi kodanikud ja kellel on ametlikult tunnustatud puue.

Kestus: 5 kuud 

Tasustatud: Jah. 1220,78 eurot kuus. Reisikulud hüvitatakse. Nõukogu peasekretariaadi restorani sooduskaart. Nõuetekohase põhjenduse esitamise korral võivad puudega praktikandid saada lisatasu, mille suuruseks on kuni pool stipendiumisummast.

Alguskuupäevad:

 • 1. veebruar (taotlusperiood septembris või oktoobris – kontrollige selles vahemikus lõplikke kuupäevi).
 • 1. september (taotlusperiood veebruaris või märtsis – kontrollige selles vahemikus lõplikke kuupäevi).

Lisateave: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/


Praktika

Avaldamise kuupäev: 05/01/2021 - 12:00
Tähtaeg: 29/01/2021 - 12:00(Brüsseli aja järgi)
Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia), Grange (Iirimaa), Luxembourg (Luksemburg)
Institutsioon/amet: Euroopa Komisjon
Lepingu liik: Praktikant

Euroopa Komisjoni praktikaprogramm on avatud ülikoolilõpetanutele kogu maailmast.

Praktikavõimalusi pakutakse mitmesugustes valdkondades ning need annavad suurepärase ülevaate ELi institutsioonide tööst. Töö sisu sõltub suuresti sellest, millisesse talitusse teid suunatakse. Praktikavõimalusi pakutakse konkurentsiõiguse, personali, keskkonnapoliitika, teabevahetuse ja paljudes muudes valdkondades.

Praktikantidele antakse samalaadseid ülesandeid nagu äsja tööle tulnud kõrgkoolilõpetanutele. See võib tähendada töörühmade ja kohtumiste korraldamist, teabe ja dokumentide koostamist, aruannete ettevalmistamist ning päringutele vastamist, aga ka osakonna koosolekutel ja muudel üritustel osalemist. Samuti võivad praktikandi tööülesanded olla iseloomulikud konkreetsele osakonnale – komisjoni juristide töö on teistsugune kui kontrollikoja ökonomistidel või Euroopa Parlamendi üldametnikel.

Kes saavad kandideerida? Kandideerida saavad kõigi erialade kõrgkoolilõpetanud, kui nad on oma diplomi kätte saanud (üldjuhul saab esitada ka õpitulemuste koopia, kui diplomit ei ole veel välja antud). ELi kodakondsus ei ole kohustuslik (väike arv kohti on reserveeritud kolmandate riikide kodanikele), kuid üldjuhul on nõutav kahe ELi ametliku keele oskus. Töökogemus ja magistri- või doktoriõpe tulevad kasuks, kuid reeglina seda ei nõuta.

Kestus: 5 kuud

Tasustatud: jah. Alates 1. märtsist 2018 on tasu suurus 1176,83 eurot ning hüvitatakse ka reisikulud.

Alguskuupäev: 1. märts või 1. oktoober 

Lisateave: https://ec.europa.eu/stages/


Tõlkide praktikakohad Euroopa Liidu Kohtus

Asukoht(asukohad): Luxembourg (Luksemburg)
Institutsioon/amet: Euroopa Kohus
Lepingu liik: Praktikant

Tõlkide praktikakohad on mõeldud peamiselt uutele, äsja kvalifikatsiooni omandanud konverentsitõlkidele, kelle keelekombinatsioon pakub suulise tõlke direktoraadile huvi. See annab uutele tõlkidele võimaluse täiustada oma oskusi juhendaja käe all ning eelkõige praktiseerida õigusalast suulist tõlget, mis hõlmab juhtumitoimikute ettevalmistamist, terminoloogiatööd ja praktilisi harjutusi tõlkekabiinides.

Kes saavad kandideerida? Uued, äsja kvalifikatsiooni omandanud konverentsitõlgid, kellel on konverentsitõlke diplom ja prantsuse keeles lugemise oskus

Kestus: 10–12 nädalat

Lisateave: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/

Praktika

Asukoht(asukohad): Luxembourg (Luksemburg)
Institutsioon/amet: Euroopa Kohus
Lepingu liik: Praktikant

Igal aastal pakub Euroopa Liidu Kohus piiratud arvu viiekuulisi tasustatud praktikakohti. Praktika toimub tavaliselt õigustõlke, teadusuuringute ja dokumentatsiooni, teabevahetuse või protokolli ja külastuste direktoraadis, haldusjuhtumite õigusnõustaja büroos, üldkohtu kantseleis või suulise tõlke direktoraadis.

Kes saavad kandideerida? Õigusteaduse või politoloogia (põhirõhk õigusõppel) erialal ülikooli lõpetanud, kes oskavad prantsuse keelt

Kestus: 5 kuud

Tasustatud: jah. Ligikaudu 1120 eurot kuus 

Alguskuupäevad: 1. märts ja 1. oktoober 

Lisateave: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/en/


Euroopa Keskpank

Asukoht(asukohad): Frankfurt (Germany)
Institutsioon/amet: Euroopa Keskpank
Lepingu liik: Praktikant

Euroopa Keskpanga praktikaprogramm pakub võimalust rakendada ellu õpingute käigus omandatud teadmisi ja paremini mõista, mida tähendab Euroopa heaks töötamine. Praktikandina saate ülevaate EKP tegevusest ja annate oma panuse selle ülesannete täitmisse. Teie kui praktikandi tööd jälgitakse ning see on sõltuvalt üksusest erinev. Tööülesanded võivad hõlmata järgmist: uurimistöö, aruannete eelnõude koostamine, statistiliste andmete kogumine, operatiivülesannete täitmine ja osalemine sihtuuringutes.

Kes saavad kandideerida? ELi liikmesriigi või ühineva riigi kodanikud, kes on omandanud kõrghariduse esimese astme kraadi (bakalaureuse kraad)

Kestus: 3–6 kuud (võimalik pikendada kokku kuni 12 kuuni)

Tasustatud: jah Ligikaudu 1050 eurot kuus

Alguskuupäevad: selguvad jooksvalt

Lisateave: http://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.en.html


Praktika

Avaldamise kuupäev: 01/05/2021 - 00:01
Tähtaeg: 30/06/2021 - 23:59(Brüsseli aja järgi)
Asukoht(asukohad): Luxembourg (Luksemburg)
Institutsioon/amet: Kontrollikoda
Lepingu liik: Praktikant

Euroopa Kontrollikoda korraldab oma töövaldkondadega seotud erialadel kolm praktikasessiooni aastas.

Kes saavad kandideerida? ELi kodanikud, kellel on kas ülikoolidiplom või läbitud vähemalt neli semestrit ülikooliõpinguid mõnel kontrollikoja tegevusega seotud erialal (nt audit, eelarve, raamatupidamine, haldus, inimressursid, tõlkimine, teabevahetus, rahvusvahelised suhted, õigus).

Kestus: 3, 4 või 5 kuud.

Tasustatud: Jah. Ligikaudu 1350 eurot (sõltuvalt kasutada olevast eelarvest).

Alguskuupäevad: Iga aasta 1. veebruar, 1. mai ja 1. september.

Lisateave: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx


Euroopa välisteenistus

Asukoht(asukohad): ELi mittekuuluvad linnad
Institutsioon/amet: Euroopa välisteenistus
Lepingu liik: Praktikant

Euroopa Liit on pikka aega pakkunud praktikavõimalusi ELi delegatsioonides üle kogu maailma. Praktikakohad on mõeldud eelkõige üliõpilastele ja hiljuti ülikooli lõpetanutele. Tegemist on haridusliku projektiga, millega ei kaasne lepingulist või töösuhet ELi delegatsiooniga.

Kes saavad kandideerida? Olenevalt valdkonnast saavad ELi delegatsioonis praktikakohta taotleda ELi kodanikud, ELiga ühinemisläbirääkimised lõpule viinud kandidaatriigi kodanikud ning asukohariigi kodanikud. Tasustatud praktikakoha kandidaadid peavad olema lõpetanud ülikooli või sellega võrdväärset haridust pakkuva kõrgkooli vähemalt bakalaureusekraadiga; tasustamata kohustusliku erialapraktika koha kandidaadid peavad olema ülikooli või muu kõrgkooli kolmanda, neljanda või viienda aasta üliõpilased. Kandidaadid peavad oskama ELi delegatsiooni töökeelt, kasuks tuleb ka asukohariigi ametliku keele oskus.

Kestus: kuni 6 kuud

Tasustatud: praktika puhul, mis on mõeldud hiljuti ülikooli lõpetanutele, kellel on vähem kui aasta pikkune töökogemus.
Tasustamata kohustuslik erialapraktika: üliõpilastele, kes juba elavad ja õpivad asukohariigis.

Lisateave: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39144/traineeship-eu-d...


Praktikakohad

Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Lepingu liik: Praktikant

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteel on aastas kaks ülikoolilõpetanute praktikasessiooni. Kohapealne koolitus annab võimaluse viia end kurssi komitee ülesannete ja tegevusega ning omandada töökogemus mitmekultuurilises keskkonnas.

Kes saavad kandideerida? Ülikoolilõpetanud, kes on Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud.

Kestus: 5 kuud

Tasustatud: jah. Umbes 1190 eurot kuus.

Alguskuupäevad: 16. veebruar ja 16. september

Lisateave: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/long-term-traineeships

Lühiajalised praktikakohad Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees

Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Lepingu liik: Praktikant

Aeg-ajalt pakutakse komitees lühiajalisi vanusepiiranguta tasustamata praktikakohti.

Kes saavad kandideerida? Üliõpilased ja äsja ülikooli lõpetanud

Kestus: 1–3 kuud

Tasustatud: ei

Alguskuupäevad: selguvad jooksvalt

Lisateave: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/short-term-traineeships


Praktika

Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Institutsioon/amet: Euroopa Regioonide Komitee
Lepingu liik: Praktikant

Tulles praktikale Regioonide Komiteesse, saate osa poliitilise organisatsiooni töö kesksetest aspektidest. Tutvute komitee eesmärkidega ja Euroopa lõimumise heaks tehtava tööga. Praktikandid suunatakse tööle Regioonide Komitee eri osakondadesse. Töö iseloom sõltub suuresti konkreetsest üksusest. Mõnede üksuste töö on poliitilisema loomuga, teistel jälle on rohkem halduskohustusi. Üldjuhul vastavad praktikantidele antavad tööülesanded nooremametniku (AD5) kohustuste tasemele.

Kes saavad kandideerida? ELi liikmesriigi või ametliku kandidaatriigi ülikoolilõpetanud. Kandidaadid peavad väga hästi valdama ühte ELi ametlikku keelt ning peale selle piisaval tasemel ühte ELi töökeeltest (inglise või prantsuse).

Kestus: 5 kuud

Tasustatud: jah. Umbes 1000 eurot kuus

Alguskuupäevad: 16. veebruar ja 16. september

Lisateave: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Regioonide Komitee praktikakohad valitsusametnikele

Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Institutsioon/amet: Euroopa Regioonide Komitee
Lepingu liik: Praktikant

Nende praktikakohtade eesmärk on rikastada Regioonide Komitee poliitilist tegevust huvirühmade teadmiste ja kogemustega, andes samal ajal kohaliku ja piirkondliku tasandi asutustele praktilist teavet ja tagasisidet komitee töö kohta. Praktikandid saavad Regioonide Komitee tööd jälgides üldise ülevaate Euroopa koostöö ja lõimumisega seotud eesmärkidest ning omandavad mitmekultuurilises ja -keelses organisatsioonis töötamise kogemuse.

Kes saavad kandideerida? ELi liikmesriikide ja ametlike kandidaatriikide kohalike, piirkondlike ja riigiasutuste ametnikud. Kandidaadid peaksid olema ELi ametniku (administraatori) töökohustustega võrreldaval ametikohal töötavad spetsialistid.

Kestus: 1 kuni 4 kuud (pikendatav kuni 6 kuuni)

Tasustatud: ei. Tasu maksab lähetav asutus.

Alguskuupäevad: selguvad jooksvalt

Lisateave: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Regioonide Komitee lühiajalised õppekülastused

Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Institutsioon/amet: Euroopa Regioonide Komitee
Lepingu liik: Praktikant

Regioonide Komitee õppekülastus võimaldab praktikandil tegeleda konkreetse projektiga ning omandada samal ajal väärtuslik vahetu töökogemus komitee meeskonnaliikmena. Praktikandid saavad kogemusi ja teadmisi komitee osakondade igapäevatööst ning võimaluse töötada mitmekultuurilises ja -keelses töökeskkonnas.

Kes saavad kandideerida? ELi liikmesriigi või ametliku kandidaatriigi kodanikud, kellel on vähemalt bakalaureusekraad.

Kestus: 1 kuni 4 kuud (sõltuvalt vahendite olemasolust pikendatav kuni 6 kuuni)

Tasustatud: ei

Lisateave: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx


Praktikakohad

Asukoht(asukohad): Luxembourg (Luksemburg)
Institutsioon/amet: Euroopa Investeerimispank (EIP)
Lepingu liik: Praktikant

EIP pakub piiratud arvul praktikakohti üliõpilastele ja ülikoolilõpetanutele, kes soovivad omandada teadmisi panga töö kohta või saada oma õpingute valdkonnas uusi kogemusi. Praktikaprogramme on neli: EIB, FEMIP, EPTATF ja ACP.

Kes saavad kandideerida? ELi liikmesriikide ja kandidaatriikide kodanikud (praegu: Türgi, Serbia ja Montenegro), kellel on vähem kui üheaastane töökogemus.

Kestus: 1–5 kuud (ülikoolide nõudmisel 6 kuud).

Tasustatud: jah.

Alguskuupäevad: 1. veebruar / 1. märts, 1. september / 1. oktoober.

Lisateave: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/index.htm

Euroopa-Vahemere piirkonna investeerimis- ja partnerlusrahastu (FEMIP)

Asukoht(asukohad): Luxembourg (Luksemburg)
Institutsioon/amet: Euroopa Investeerimispank (EIP)
Lepingu liik: Praktikant

Kes saavad kandideerida? Alžeeria, Egiptus, Palestiina*, Iisrael, Jordaania, Liibanon, Maroko ja Tuneesia.

Kestus: kuus kuud (kuni üks aasta).

Tasustatud: jah.

Alguskuupäevad: 1. september / 1. oktoober.

*Sellist nimekasutust ei tõlgendata Palestiina Riigi tunnustamisena ja see ei piira liikmesriikide individuaalseid seisukohti selles küsimuses.

Lisateave: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/femip.htm

Idapartnerluse tehnilise abi usaldusfond (ETPATF)

Asukoht(asukohad): Luxembourg (Luksemburg)
Institutsioon/amet: Euroopa Investeerimispank (EIP)
Lepingu liik: Praktikant

Kes saavad kandideerida? Aserbaidžaan (tingimusel, et allkirjastatakse raamleping), Armeenia, Gruusia, Moldova ja Ukraina.

Kestus: kuus kuud (kuni üks aasta).

Tasustatud: jah.

Alguskuupäevad: 1. september / 1. oktoober.

Lisateave: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/eptatf.htm

Aafrika, Kariibi ja Vaikse ookeani riikide rühm (AKV riikide rühm)

Asukoht(asukohad): Luxembourg (Luksemburg)
Institutsioon/amet: Euroopa Investeerimispank (EIP)
Lepingu liik: Praktikant

Kes saavad kandideerida? Angola, Antigua ja Barbuda, Bahama, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cooki saared, Côte d’Ivoire, Djibouti, Dominica, Dominikaani Vabariik, Eritrea, Etioopia, Fidži, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea-Bissau, Guinea Vabariik, Guyana, Haiti, Ida-Timor, Jamaica, Kamerun, Kenya, Kesk-Aafrika Vabariik, Kiribati, Komoorid, Kongo Demokraatlik Vabariik, Kongo Vabariik, Lesotho, Libeeria, Madagaskar, Malawi, Mali, Marshalli Saared, Mauritaania, Mauritius, Mikroneesia, Mosambiik, Namiibia, Nauru, Nigeeria, Niger, Niue, Paapua Uus-Guinea, Palau, Rwanda, Saalomoni saared, Saint Kitts ja Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ja Grenadiinid, Sambia, Samoa, São Tomé ja Príncipe, Seišellid, Senegal, Sierra Leone, Somaalia, Suriname, Svaasimaa, Zimbabwe, Tansaania, Togo, Tonga, Trinidad ja Tobago, Tšaad, Tuvalu, Uganda, Vanuatu

Kestus: kuus kuud (kuni üks aasta).

Tasustatud: jah.

Alguskuupäevad: 1. september / 1. oktoober.

Lisateave: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/acp.htm


Praktika

Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia), Strasbourg (Prantsusmaa)
Institutsioon/amet: Euroopa Ombudsman
Lepingu liik: Praktikant

Euroopa Ombudsman pakub praktikakohti ülikooli- ja kõrgkoolilõpetanutele, kelle huvivaldkonnaks on Euroopa Liidu avalik haldus ning eelkõige ELi institutsioonide suhted kodanikega.

Praktika annab värsketele ülikoolilõpetanutele praktilise töökogemuse Euroopa Ombudsmani büroos ning võimaldab neil täiendada õpingute käigus omandatud teadmisi ja oskusi. Praktikandi tööülesannete hulgas on konkreetsest praktikaperioodist olenevalt kaebuste uurimine, meedia ja teabevahetusega seotud ülesanded, osalemine IT-projektides või ombudsmani kohustustega seotud uurimistöö tegemine. Praktikandid töötavad Euroopa Ombudsmani büroo ametniku või töötaja (tavaliselt üksuse juhi või võrdväärse juhtivtöötaja) otsese järelevalve all.

Kes saavad kandideerida? ELi liikmesriigi või kandidaatriigi kodanikud, kellel on vähemalt kolme aasta pikkuseid kõrgkooliõpinguid tõendav kraad või diplom ühel praktikateates nimetatud erialal.

Kestus: maksimaalselt 1 aasta (sõltuvalt tulemuslikkusest).

Tasustatud: jah. Umbes 1300 eurot kuus Brüsselis ja 1600 eurot kuus Strasbourgis.

Alguskuupäevad: 1. jaanuar ja 1. september.

Lisateave: https://www.ombudsman.europa.eu/en/office/careers


Euroopa Andmekaitseinspektor

Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Institutsioon/amet: Euroopa Andmekaitseinspektor
Lepingu liik: Praktikant

Euroopa Andmekaitseinspektor pakub äsja ülikooli lõpetanutele võimalust kasutada õpingute ajal omandatud teadmisi, eelkõige oma konkreetse erialaga seotud valdkondades. Praktikandid saavad Euroopa Andmekaitseinspektori igapäevases töös ja andmekaitses praktilisi kogemusi.

Kes saavad kandideerida? ELi liikmesriikide kodanikud, kes on lõpetanud kõrghariduse esimese astme õpingud (kolm aastat ülikooliõpet) ja omandanud sellele vastava kraadi.

Kestus: 5 kuud 

Tasustatud: jah. Ligikaudu 950 eurot kuus

Alguskuupäevad: 1. märts ja 1. oktoober

Lisateave: https://edps.europa.eu/about-edps/recruitment_en#traineeship


FRONTEX

Asukoht(asukohad): Warsaw (Poland)
Lepingu liik: Praktikant

Frontex ootab praktikale mitmesuguse haridustaseme ja töökogemusega motiveeritud kandidaate, et anda panus agentuuri töösse vastavalt oma eksperditeadmistele ja huvidele. Frontexi praktikaprogramm annab võimaluse saada töökogemus Euroopa Liidu välispiiride alases koostöös, teadmisi Euroopa Liidu, selle institutsioonide ja ülesannete kohta ning kasutada õpingute või tööelu ajal omandatud teadmisi.

Kes saavad kandideerida? Euroopa Liidu liikmesriikide ja Schengeni lepinguga ühinenud riikide kodanikud, kes on lõpetanud Frontexi tegevusega seotud alal kõrghariduse esimese astme õpingud (vähemalt kolmeaastase ülikooliõppe, sellega samaväärse õppe või õiguskaitsealase õppe) ja omandanud sellele vastava kraadi (vähemalt bakalaureuse või sellega samaväärse kraadi).

Kestus 3–12 kuud

Tasustatud: jah. Umbes 720 eurot kuus.

Alguskuupäevad: selguvad jooksvalt

Lisateave: https://frontex.europa.eu/careers/traineeships/about/


Euroopa Lennundusohutusamet (EASA)

Asukoht(asukohad): Cologne (Germany)
Lepingu liik: Praktikant

Amet pakub praktikavõimalusi kõigis oma tegevusvaldkondades nii äsja ülikooli lõpetanutele kui ka üliõpilastele. Praktika eesmärk on tutvustada ameti tööd ja selle rolli Euroopa Liidu kui terviku tegevuses.

Kes saavad kandideerida? EASA liikmeks oleva riigi või EASA haldusnõukogus vaatlejana osaleva riigi kodanikud, kelle taust on ameti tegevuse seisukohast asjakohane

Kestus: 12 kuud 

Tasustatud: jah

Alguskuupäevad: selguvad jooksvalt

Lisateave: https://www.easa.europa.eu/the-agency/careers-working-for-us/traineeships-and-st...


Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (CEDEFOP)

Asukoht(asukohad): Thessaloniki (Greece)
Lepingu liik: Praktikant

Cedefopi praktikakohtade eesmärk on anda ülikoolilõpetanutele ja doktorantidele konkreetselt Cedefopis ning üldiselt ELi institutsioonis töötamise ainulaadne ja vahetu kogemus. Peale selle soovitakse suurendada teadmisi ELi integratsiooniprotsessi ja -poliitika eesmärkide kohta.

Kes saavad kandideerida? Euroopa Liidu liikmesriikide ja kandidaatriikide kodanikud, kes on lõpetanud kõrghariduse esimese astme õpingud (ülikooliõpe) ja omandanud sellele vastava kraadi.

Kestus 9 kuud

Tasustatud: jah. 919,4 eurot kuus välismaalt pärit praktikantidele ja Kreekas elavatele praktikantidele, kes peavad praktika kestuse ajaks kolima Thessaloníkisse, ning 689,5 eurot kuus Thessaloníkis juba elavatele praktikantidele.

Alguskuupäevad: 1. oktoober

Lisateave: http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/traineeships


Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)

Asukoht(asukohad): Helsingi (Soome)
Institutsioon/amet: (ECHA) Euroopa Kemikaaliamet
Lepingu liik: Praktikant

Igal aastal pakutakse ülikoolilõpetanutele kuni 20 praktikakohta. Praktikat saab teha teadusvaldkondades, nagu keemia, toksikoloogia, bioloogia, keskkonnateadus ja tehnoloogia, või täites haldusülesandeid, mis on seotud õigusküsimuste, teabevahetuse, rahanduse, personalihalduse või info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga.

Kes saavad kandideerida? Ülikoolilõpetanud, kes on ELi liikmesriigi või Euroopa Majanduspiirkonna riigi (Norra, Island, Liechtenstein) kodanikud.

Kestus: 3–6 kuud 

Tasustatud: jah. Ligikaudu 1300 eurot kuus

Alguskuupäevad: märtsis ja septembris

 

Lisateave: https://echa.europa.eu/about-us/jobs/traineeships


Praktikakohad

Asukoht(asukohad): Parma (Italy)
Institutsioon/amet: (EFSA) Euroopa Toiduohutusamet
Lepingu liik: Praktikant

EFSA pakub tasustatud praktikakohti karjääri alustavatele andekatele ja kõrgelt kvalifitseeritud noortele spetsialistidele nende enda valitud valdkonnas.

Kes saavad kandideerida? Ülikoolilõpetanud, kes valdavad inglise keelt tasemel B2 ning on ELi liikmesriigi või kolmanda riigi kodanikud.

Kestus: 12 kuud. 

Tasustatud: jah, stipendium 1150 eurot kuus.

Alguskuupäevad: November/veebruar (alguskuupäevad võivad erineda, palun tutvuge tingimustega).

Lisateave: http://www.efsa.europa.eu/en/careers/youngprofessionals


Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound)

Asukoht(asukohad): Dublin (Iirimaa)
Lepingu liik: Praktikant

Eurofoundi praktika eesmärgid on muu hulgas pakkuda äsja ülikooli lõpetanutele ainulaadset ja vahetut võimalust õppida tundma Eurofoundi tööd laiemas Euroopa institutsioonilises keskkonnas ning saada Eurofoundi igapäevatööga seotud töökogemus ja teadmised.

Kes saavad kandideerida? Kandidaadid peavad olema Euroopa Liidu liikmesriigi või kandidaatriigi kodanikud, kes on lõpetanud kõrghariduse esimese astme õpingud (s.o ülikooliõppe) ja omandanud sellele vastava kraadi. 

Kestus: 6 kuud (saab pikendada veel kuni kuueks kuuks)

Tasustatud: jah. Umbes 1410 eurot.

Alguskuupäevad: selguvad jooksvalt

Lisateave: https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/vacancies/information-on-trainee...


Praktika

Asukoht(asukohad): Vilnius (Lithuania)
Lepingu liik: Praktikant

Praktika põhieesmärgid on anda: töökogemus instituudi põhivaldkondades; võimalus täiendada ja rakendada õpingute või tööelu jooksul omandatud kogemusi; ELi ametite ja institutsioonide kohta praktilisi teadmisi; praktikantidele ELi ametis töötamise kogemus.

Kes saavad kandideerida? Ülikoolilõpetanud, kes on kas ELi, EFTA või ühinemiseelse abi rahastamisvahendi kaudu abi saava riigi kodanikud.

Kestus: kuni 6 kuud

Tasustatud: jah. Umbes 750 eurot kuus.

Alguskuupäevad: selguvad jooksvalt

Lisateave: http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment


ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte (Fusion for Energy – F4E)

Asukoht(asukohad): Barcelona (Spain), Cadarache (France), Garching (Germany)
Lepingu liik: Praktikant

F4E praktikaprogrammi eesmärk on suurendada teadlikkust ja teadmisi F4E rollist ITERi projektis ning Euroopas üldiselt ning koolitada ülikooli lõpetanuid tuumatehnika ja -füüsika ning asutuse tegevusega seotud haldus- ja teabevahetuse valdkonnas.

Kes saavad kandideerida? ELi liikmesriikide ja Šveitsi kodanikud, kes on omandanud vähemalt kolmeaastasele ülikooliõppele vastava kraadi (vähemalt bakalaureuse kraad) ning kelle inglise keele oskus on väga hea.

Kestus: 4–9 kuud

Tasustatud: jah. Ligikaudu 1000 eurot kuus ja reisikulude hüvitis

Alguskuupäevad: oktoober

 

Lisateave: https://fusionforenergy.europa.eu/traineeships/


Praktika

Avaldamise kuupäev: 13/11/2020 - 00:00
Tähtaeg: 14/12/2020 - 22:59(Brüsseli aja järgi)
Asukoht(asukohad): Lissabon (Portugal)
Lepingu liik: Praktikant

Praktikaprogrammi eesmärk on anda praktikantidele töökogemus seoses mereohutust reguleerivate õigusaktide, merereostuse vähendamise ning liikmesriikide mereohutusalase koostööga. Töökohal toimuva väljaõppe käigus saavad praktikandid praktilisi töökogemusi ja rakendavad mereohutuse, mereside või merendusvaldkonna haldusega seotud õpingute või tööelu jooksul omandatud teadmisi.

Kes saavad kandideerida? ELi liikmesriikide, Islandi, Norra ja ühinemiseelse strateegia raames abi saavate kandidaatriikide kodanikud, kellel on hea inglise keele oskus. Kandidaadid peavad olema lõpetanud kõrghariduse esimese astme õpingud (ülikooliõppe) ja omandanud sellele vastava kraadi.

Kestus: 3–6 kuud

Tasustatud: jah. Määratakse kindlaks vastavalt üksikjuhtudele.

Alguskuupäevad: 1. märts ja 1. september

Lisateave: http://emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies.html


Euroopa Ravimiamet (EMA)

Asukoht(asukohad): Amsterdam (The Netherlands)
Institutsioon/amet: (EMA) Euroopa Ravimiamet
Lepingu liik: Praktikant

Euroopa Ravimiametil (EMA) on ülikoolilõpetanutele mõeldud praktikaprogramm. Programmi raames antakse praktikantidele ülevaade ameti tööst ning selle rollist ELis ja Euroopa ravimite reguleerimissüsteemis ning pakutakse väärtuslikku koolitust.

Kes saavad kandideerida? ELi liikmesriigi või EMP riigi kodanikud, kellel on hiljuti omandatud akadeemiline kraad või kes on programmis Erasmus+ või mõnes muus sarnases programmis osalevad üliõpilased.

Kestus: 10 kuud 

Tasustatud: jah. 25% palgaastme AD5 (esimene palgajärk) palgast, millele lisandub Madalmaade suhtes kohaldatav paranduskoefitsient.

Alguskuupäevad: oktoober

Lisateave: https://careers.ema.europa.eu/content/Traineeship/?locale=en_GB


Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA)

Asukoht(asukohad): Lissabon (Portugal)
Lepingu liik: Praktikant

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (EMCDDA) praktika eesmärk on pakkuda praktilisi teadmisi Euroopa ameti töö kohta.

Kes saavad kandideerida? Ülikoolilõpetanud, kes on ELi liikmesriikide, Norra või Türgi kodanikud

Kestus: 3–8 kuud 

Tasustatud: sõltub eelarvest

Alguskuupäevad: selguvad jooksvalt

Lisateave: http://www.emcdda.europa.eu/about/jobs


Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet (ENISA)

Asukoht(asukohad): Ateena (Kreeka)
Lepingu liik: Praktikant

Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA) saab tänu oma praktikaprogrammile kasu entusiastlike ülikoolilõpetajate ideedest, kes võivad pakkuda värsket lähenemist ja ajakohaseid akadeemilisi teadmisi, mis aitavad ENISA igapäevatööle kaasa.

Kes saavad kandideerida? ELi liikmesriigi või Norra, Islandi või Liechtensteini kodanikud, kes on lõpetanud kõrghariduse esimese astme õpingud ja omandanud sellele vastava kraadi

Kestus: 3–12 kuud 

Tasustatud: jah. Ligikaudu 1000 eurot kuus

Alguskuupäevad: selguvad jooksvalt

Lisateave: https://www.enisa.europa.eu/recruitment/working-for-enisa/traineeship


Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA)

Asukoht(asukohad): Valenciennes (Prantsusmaa)
Institutsioon/amet: Euroopa Liidu Raudteeamet (ERA)
Lepingu liik: Praktikant

Euroopa Liidu Raudteeametil on ühtse Euroopa raudteepiirkonna arendamisel oluline roll ning oma ambitsioonikate eesmärkide saavutamiseks läheb meil vaja teie abi. Osalete oma taustaga seotud reaalsetes projektides ning töötate koos parimate spetsialistidega sõbralikus ja innustavas töökeskkonnas.

Kes saavad kandideerida? Ülikoolilõpetanud (vähemalt 3 aastat õpinguid), kellel on väga hea inglise keele ja ühe teise keele (ELi kodanike puhul peab see olema ELi ametlik keel) oskus

Kestus: 3–5 kuud 

Tasustatud: jah. Ligikaudu 1200 eurot kuus

Alguskuupäevad: 1. märts ja 1. oktoober

Lisateave: http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Traineeship.aspx


Praktika

Asukoht(asukohad): Torino (Itaalia)
Institutsioon/amet: (ETF) Euroopa Koolitusfond
Lepingu liik: Praktikant

Praktika eesmärk on anda praktikantidele töökogemus haridus- ja koolitusalase koostöö halduses ning võimalus tutvuda ETFi eesmärkide ja ülesannetega ning rakendada omandatud teadmisi praktikas.

Kes saavad kandideerida? ELi liikmesriikide ja ETFi partnerriikide kodanikud

Kestus: 3–6 kuud

Tasustatud: jah.

Alguskuupäevad: selguvad jooksvalt

Lisateave: https://www.etf.europa.eu/en/about/recruitment


Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA)

Asukoht(asukohad): Viin (Austria)
Lepingu liik: Praktikant

Üks FRA praktika eesmärkidest on anda praktikantidele võimalus osaleda ameti töös ja aidata seega muuta põhiõigused Euroopa Liidus igaühe jaoks tegelikkuseks.

Kes saavad kandideerida? Kandidaadid peavad olema lõpetanud kõrghariduse esimese astme õpingud (s.o ülikooliõppe) ja omandanud kandideerimise lõpptähtajaks sellele vastava kraadi. Nad peavad olema kas Euroopa Liidu liikmesriigi või ELi kandidaatriigi (Albaania, endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi, Montenegro, Serbia, Türgi) või potentsiaalse kandidaatriigi (Bosnia ja Hertsegoviina, Kosovo) kodanikud.

Kestus: 9 kuud

Tasustatud: jah.

Alguskuupäevad: 1. oktoober

Lisateave: http://fra.europa.eu/en/about-fra/recruitment/traineeship


Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)

Asukoht(asukohad): The Hague (The Netherlands)
Lepingu liik: Praktikant

Europol pakub ülikoolilõpetanutele ja spetsialistidele väärtuslikke õppimisvõimalusi. Praktika käigus õpitakse mitmekultuurilises meeskonnas tundma Europoli tööd. Praktikandid tutvuvad ameti ülesannetega ja saavad Europoli tööle kaasa aidates omandatud teadmisi ja oskusi rakendada.

Kes saavad kandideerida? Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud, kellel on lõpetatud või käimasolevale ülikooliõppele vastav haridustase või kutseharidus Europoli ülesannetega seotud valdkondades ning vähemalt kahe Euroopa Liidu keele (millest üks peaks olema inglise keel) väga hea oskus. 

Kestus: 3–6 kuud

Tasustatud: jah. Umbes 790 eurot kuus.

Alguskuupäevad: selguvad jooksvalt

Lisateave: https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/internships


EUIPO – Programm Pan-European Seal

Asukoht(asukohad): Alicante (Hispaania)
Lepingu liik: Praktikant

See kava võimaldab noortel ülikoolilõpetanutel omandada ainulaadse ja vahetu esmase töökogemuse Euroopa Liidus ning eelkõige Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametis. Samuti annab see võimaluse õpingute jooksul omandatud teadmiste rakendamiseks praktikas, eelkõige oma konkreetse erialaga seotud valdkondades. Lisaks aitab see noortel aru saada Euroopa Liidu kaubamärgi ja ühenduse disainilahenduste süsteemi eesmärkidest ja menetlustest ning intellektuaalomandi õiguste rikkumise ja nende jõustamisega seotud küsimustest.

Kes saavad kandideerida? ELi liikmesriikide ja kolmandate riikide kodanikud, kes on lõpetanud vähemalt esimese astme kõrgkooliõpingud ja kellel on selle kohta asjaomase ülikooli väljastatud ametlik dokument, ning kes suudavad töötada vähemalt ühes ameti töökeeles (inglise, prantsuse, saksa, itaalia ja hispaania).

Kestus: 12 kuud

Tasustatud: jah.

Alguskuupäevad: selguvad jooksvalt

Lisateave: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO – Noored spetsialistid

Asukoht(asukohad): Alicante (Hispaania)
Lepingu liik: Praktikant

Praktikaprogrammi eesmärk on tutvustada praktikantidele EUIPOs töötamise kaudu Euroopa Liitu. See võimaldab neil rakendada õpingute ja esmase töökogemuse jooksul omandatud teadmisi praktikas, eelkõige oma konkreetse erialaga seotud valdkondades.

Kes saavad kandideerida? ELi liikmesriikide ja kolmandate riikide kodanikud, kes on lõpetanud vähemalt esimese astme kõrgkooliõpingud ja kellel on selle kohta asjaomase ülikooli väljastatud ametlik dokument, ning kes suudavad töötada vähemalt ühes ameti töökeeles (inglise, prantsuse, saksa, itaalia ja hispaania).

Kestus: 12 kuud ja 2 nädalat.

Tasustatud: jah.

Alguskuupäevad: Ajavahemikus 1. september – 15. oktoober.

Lisateave: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO – Intellektuaalomandi õiguste valdkonna nooremametnikud

Asukoht(asukohad): Alicante (Hispaania)
Lepingu liik: Praktikant

EUIPO pakub stipendiumiga toetatavat praktikavõimalust nooremametnikele nii riiklikest kui ka rahvusvahelistest intellektuaalomandi asutustest. Need praktikakohad annavad võimaluse tehnilise koolituse saamiseks konkreetsetes intellektuaalomandi õiguste haldamisega seotud valdkondades, eelkõige seoses kaubamärkide ja tööstusdisainilahendustega. Samuti annavad need võimaluse tutvuda EUIPO e-registreerimisteenuste, juhtimismeetodite ja strateegiatega ning EUIPO andmebaaside ja tehniliste teadmistega. Praktikandid töötavad ka teistes valdkondades, nagu personalihaldus, teabevahetus ja infotehnoloogia.

Kes saavad kandideerida? ELi liikmesriikide ja kolmandate riikide kodanikud, kes on lõpetanud vähemalt esimese astme kõrgkooliõpingud ja kellel on selle kohta asjaomase ülikooli väljastatud ametlik dokument, ning kes suudavad töötada vähemalt ühes ameti töökeeles (inglise, prantsuse, saksa, itaalia ja hispaania).

Kestus: 5 kuud

Tasustatud: jah.

Alguskuupäevad: selguvad jooksvalt

Lisateave: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO – Tasustamata praktika

Asukoht(asukohad): Alicante (Hispaania)
Lepingu liik: Praktikant

Praktikaprogramm on suunatud ülikoolilõpetanutele, kes kas oma õpingute käigus või muul viisil on juba omandanud teatava esmakogemuse ameti tööga seotud valdkondades.

Kes saavad kandideerida? ELi liikmesriikide ja kolmandate riikide kodanikud, kes on lõpetanud vähemalt esimese astme kõrgkooliõpingud ja kellel on selle kohta asjaomase ülikooli väljastatud ametlik dokument, ning kes suudavad töötada vähemalt ühes ameti töökeeles (inglise, prantsuse, saksa, itaalia ja hispaania).

Kestus: 2–6 kuud

Tasustatud: jah.

Alguskuupäevad: selguvad jooksvalt

Lisateave: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships


Euroopa Liidu Satelliidikeskus (Satcen)

Asukoht(asukohad): Torrejon de Ardoz (Spain)
Lepingu liik: Praktikant

Praktika eesmärk on võimaldada praktikantidel omandada praktilisi kogemusi ja teadmisi Satceni igapäevatööst. Nad saavad omakorda panustada Satceni töösse, täites teatavaid tavaülesandeid ja pakkudes Satcenile oma ajakohaseid akadeemilisi teadmisi.

Kes saavad kandideerida? ELi liikmesriikide kodanikud või nende kolmandate riikide kodanikud, mis on allkirjastanud lisa, mis käsitleb sätteid kolmandate riikide osalemise kohta Satceni tegevuses

Kestus: 2–6 kuud (võimalik pikendada kuni 12 kuuni)

Tasustatud: jah Ligikaudu 1000 eurot kuus

Alguskuupäevad: selguvad jooksvalt

Lisateave: https://www.satcen.europa.eu/recruitment/traineeship_programmes


Teadusuuringute Ühiskeskus

Asukoht(asukohad): Geel (Belgium), Ispra (Itaalia), Karlsruhe (Saksamaa), Petten (The Netherlands), Seville (Spain)
Institutsioon/amet: Joint Research Centre
Lepingu liik: Praktikant

Teadusuuringute Ühiskeskus pakub praktikantidele võimalust saada kogemusi inspireerivates, mitmekultuurilistes ja valdkonnaülestes teadusuuringutes.  Ühiskeskus pakub kahte liiki praktikat:

1) koolitus ülikoolikraadi omandamiseks vajaliku lõputöö ettevalmistamiseks;

2) koolitus kõrghariduse (või sellega samaväärse hariduse) omandanutele, viimase kraadi saamisest viie aasta jooksul.

Kes saavad kandideerida? ELi liikmesriikide, ühinemiseelsesse strateegiasse kaasatud kandidaatriikide ning muude raamprogrammi rahaliselt panustavate riikide kodanikud.

Kestus: 3–5 kuud 

Tasustatud: jah. Tasu suurus sõltub praktika toimumiskohast.

Alguskuupäevad: selguvad jooksvalt

Lisateave: https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/temporary-positions/jrc-trainee...


Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet (Eurojust)

Asukoht(asukohad): The Hague (The Netherlands)
Lepingu liik: Praktikant

Eurojust pakub aasta jooksul mitmesuguseid praktikakohti, et anda praktikantidele võimalus tutvuda organisatsiooni ülesannetega ja Eurojusti tööle kaasa aidates oma teadmisi ja oskusi rakendada. 

Kes saavad kandideerida? Euroopa Liidu liikmesriikide või kandidaatriikide kodanikud, kellel on lõpetatud haridustase või kes parajasti omandavad haridustaset, mis vastab ülikooliõppele või kutseharidusele, mis on seotud Eurojusti praktikandi ülesannetega, või kellel on Eurojusti tegevusega seotud valdkondades praktikat soodustav töökogemus.

Kestus: 3–6 kuud

Tasustatud: ei.

Alguskuupäevad: selguvad jooksvalt

Lisateave: http://www.eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx


Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT)

Asukoht(asukohad): Luxembourg (Luksemburg)
Lepingu liik: Praktikant

Tõlkekeskus annab praktikantidele, eelkõige Euroopa Liidu liikmesriikidest pärit üliõpilastele ja kandidaatriikide kodanikele, kes soovivad õppida tundma keskuse tööd ning saada kogemuse mitmekultuurilises ja -keelses keskkonnas, võimaluse luua kontakte.

Kes saavad kandideerida? Kandidaadid peavad olema lõpetanud vähemalt neli semestrit ülikooliõpinguid või samaväärseid õpinguid tõlkekeskusele huvi pakkuvas valdkonnas ning neil peab olema algne kogemus ühes keskuse tegevusvaldkonnas.
Kandidaadid peavad oskama ühte Euroopa Liidu keelt väga heal ning teist rahuldaval tasemel. 

Kestus: 3–6 kuud

Tasustatud: jah. 25% palgaastmel AD5 (esimene palgajärk) töötava ajutise töötaja ühe kuu põhipalgast.

Alguskuupäevad: selguvad jooksvalt

Lisateave: https://cdt.europa.eu/en/traineeships


Praktika (eri ametikohad)

Avaldamise kuupäev: 29/03/2021 - 12:00
Tähtaeg: taotluse esitamise kuupäeva ei ole määratletud
Asukoht(asukohad): Paris (France)
Lepingu liik: Praktikant

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) on korraldanud ilma konkreetse kandideerimistähtajata üldiseid osalemiskutseid praktika jaoks järgmistel ametikohtadel:

 • valdkonnaülesed;
 • juriidilised;
 • finantsturgude alased.

Meie praktikaprogrammide eesmärk on pakkuda ülikoolilõpetanutele/üliõpilastele ainulaadset ja vahetut kogemust ESMA töös. Praktika kujutab endast 6–12 kuu pikkust rakenduskoolitust turuanalüüsi, statistika või andmehalduse valdkonnas. Samuti antakse ülevaade finantsturu toimimise ja integratsiooni ning reguleerimise, järelevalve ja jõustamise kontseptuaalsetest ja empiirilistest küsimustest Euroopa Liidus. Lisateavet leiate ESMA värbamisportaalis avaldatud vabade ametikohtade teadetest.

Kes saavad kandideerida: ülikoolilõpetanud ja üliõpilased

Kestus: 6 kuud, mida on võimalik pikendada täiendavalt 6 kuu võrra (kokku maksimaalselt 12 kuud)

Tasustatud: 1185,07 eurot (üliõpilased) / 1777,60 eurot (ülikoolilõpetanud)

Alguskuupäevad: erinevad

Lisateave: https://esmacareers.adequasys.com


Praktika

Asukoht(asukohad): Bilbao (Spain), Brüssel (Belgia)
Lepingu liik: Praktikant

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti (EU-OSHA) praktika eesmärgid on anda praktikantidele ülevaade ameti ülesannetest ja tegevusest, pakkuda EU-OSHA igapäevatööga seotud praktilisi kogemusi ja teadmisi ning anda võimalus töötada mitmekülgses, multikultuurses ja mitmekeelses keskkonnas, aidates kaasa vastastikusele mõistmisele, usaldusele ja sallivusele.

Kes saavad kandideerida: Ülikoolilõpetanud, kes on mõne Euroopa Liidu liikmesriigi või Islandi, Norra või Liechtensteini (EMP lepingu osalised) kodanikud. Kandidaadid peaksid valdama kahte Euroopa Liidu ametlikku keelt väga heal tasemel.

Kestus: 6 kuud (võimalus pikendada veel kuue kuu võrra).

Tasustatud: Jah. Ligikaudu 1190 eurot kuus.

Alguskuupäevad: 1. september.

Lisateave: https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/careers/euoshatr2001-traineeships-202020...


Praktikakohad

Asukoht(asukohad): Frankfurt (Germany)
Lepingu liik: Praktikant

 

Kes saavad kandideerida? Praktikandid valitakse välja Euroopa Liidu liikmesriikide, Islandi, Liechtensteini, Norra ja (ühinemisjärgselt) kandidaatriikide kodanike hulgast. Kandidaadid peavad olema registreeritud ülikooli kraadiõppe programmis või juba omama akadeemilist kraadi. Praktikaprogrammis osalemiseks vajalikku ülikooliõpingute miinimumtaset ei ole kindlaks määratud.

Kestus: 1–6 kuud

Tasustatud: jah. Ligikaudu 1300 eurot kuus.

Alguskuupäevad: erinevad.

Lisateave: https://eiopa.europa.eu/about-eiopa/careers


Praktika

Avaldamise kuupäev: 29/04/2019 - 00:00
Tähtaeg: taotluse esitamise kuupäeva ei ole määratletud
Asukoht(asukohad): Ljubljana (Sloveenia)
Lepingu liik: Praktikant

 

Praktikaprogramm on mõeldud peamiselt noortele ülikoolilõpetanutele, kuid selles võivad osaleda ka need, kes on elukestva õppe raames hiljuti akadeemilise kraadi omandanud ja alustavad uut karjääri. 

Kes saavad kandideerida: 

 • Vähemalt 18aastased Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud.
 • Kandidaadi haridustase peab vastama lõpetatud ülikooliõppele, mis kestab tavapäraselt vähemalt kolm aastat ning mida tõendab diplom (mis on välja antud ELi liikmesriigis või mille kohta on liikmesriigi ametiasutus välja andnud samaväärsuse tõendi).
 • Kandidaadil ei tohi olla mõnest Euroopa Liidu institutsioonist või asutusest saadud varasemat praktika- või töökogemust ja ta ei tohi olla kandideerimise ajal mõnes Euroopa Liidu institutsioonis või asutuses praktikat läbimas või tööl.

Kestus: 6 kuud

Tasustatud: jah. 600 eurot (igakuine toetus) ja 350 eurot (majutustoetus).

Alguskuupäevad: 1. september või 1. märts.

Lisateave: https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancie...


Praktika (tehnilised profiilid)

Avaldamise kuupäev: 08/05/2020 - 12:00
Tähtaeg: 31/01/2021 - 12:00(Brüsseli aja järgi)
Asukoht(asukohad): Paris (France)
Lepingu liik: Praktikant

Euroopa Pangandusjärelevalve avaldab osalemiskutse erinevate praktikakohtade täitmiseks. Praktikaprogrammi eesmärk on pakkuda hiljuti õpingud lõpetanutele ainulaadset ja vahetut töökogemust Euroopa Pangandusjärelevalves, anda neile üldisi teadmisi finantsvaldkonna reguleerimise ja järelevalve eesmärkidest ning Euroopa Pangandusjärelevalve konkreetsetest eesmärkidest.

Kes saavad kandideerida: hiljuti kõrgkooli lõpetanud

Kestus: 6 kuud, mida on võimalik pikendada täiendavalt 6 kuu võrra (kokku maksimaalselt 12 kuud)

Tasustatud: vastavalt Euroopa Pangandusjärelevalve praktikat käsitlevale otsusele (kättesaadav Euroopa Pangandusjärelevalve veebisaidil)

Alguskuupäevad: erinevad

Lisateave: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships

Praktika (tehnilised profiilid)

Avaldamise kuupäev: 06/11/2020 - 12:00
Tähtaeg: 15/04/2021 - 12:00(Brüsseli aja järgi)
Asukoht(asukohad): Paris (France)
Lepingu liik: Praktikant

Euroopa Pangandusjärelevalve avaldab osalemiskutse erinevate tehnilise profiiliga praktikakohtade täitmiseks järgmistes osakondades:

 1. majandusanalüüsi ja statistika osakond;
 2. usaldatavusnõuete ja järelevalvepoliitika osakond ning poliitika koordineerimise üksus;
 3. pangandusturgude, innovatsiooni ja tarbijate osakond;
 4. juriidiline üksus.

Praktikaprogrammi eesmärk on pakkuda hiljuti õpingud lõpetanutele ainulaadset ja vahetut töökogemust Euroopa Pangandusjärelevalves, anda neile teadmisi finantsvaldkonna reguleerimise ja järelevalve eesmärkidest ning Euroopa Pangandusjärelevalve eesmärkidest.

Kes saavad kandideerida: hiljuti kõrgkooli lõpetanud

Kestus: 6 kuud, mida on võimalik pikendada täiendavalt 6 kuu võrra (kokku maksimaalselt 12 kuud)

Tasustatud: vastavalt Euroopa Pangandusjärelevalve praktikat käsitlevale otsusele (kättesaadav Euroopa Pangandusjärelevalve veebisaidil)

Alguskuupäevad: erinevad

Lisateave: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships


Praktika

Asukoht(asukohad): Praha (Tšehhi Vabariik)
Institutsioon/amet: (GSA) Euroopa GNSSi Agentuur
Lepingu liik: Praktikant

Euroopa GNSSi Agentuur pakub tasustatud praktikakohti erinevates osakondades.

Kes saavad kandideerida: 

 • Ülikoolilõpetanud, kes on Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud. 
 • Kandidaadid peaksid valdama kaht Euroopa Liidu ametlikku keelt väga heal tasemel.
 • Kandidaadid, kes ei ole varem läbinud praktikat Euroopa GNSSi Agentuuris.

Lepingu pikkus: 6 kuud

Pikendamise võimalus: jah

Tasustatud: jah. 1000 eurot (igakuine toetus)

Lisateave: https://www.gsa.europa.eu/traineeship-listing


Praktika

Avaldamise kuupäev: 10/03/2021 - 12:00
Tähtaeg: 12/04/2021 - 23:59(Brüsseli aja järgi)
Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia)
Institutsioon/amet: (EDA) Euroopa Kaitseagentuur
Lepingu liik: Praktikant

Euroopa Kaitseagentuur (EDA) korraldab igal aastal 1-aastase praktikaprogrammi. See on mõeldud äsja ülikooli lõpetanutele, kes soovivad tööturule siseneda Euroopa kaitsekoostöö keskmes oleva organisatsiooni kaudu.

Praktika EDAs annab teile:

 • ainulaadse ülevaate Euroopa kaitsevõime arendamise põhimõtetest ja protsessidest;
 • võimalus rakendada õpingute käigus omandatud teadmisi;
 • kogemuse mitmekultuurilises ja dünaamilises töökeskkonnas.

Kes saavad kandideerida? Äsja ülikooli lõpetanud, kes ei ole varem läbinud rohkem kui kuus nädalat tasustatud või tasustamata praktikat Euroopa Liidu institutsioonis või asutuses ega töötanud mõnes kõnealuses institutsioonis või asutuses kauem kui kuus nädalat. Kandidaadid, kes soovivad praktikale kandideerida, peavad avalduste esitamise tähtpäevaks vastama vaba praktikakoha teates täpsustatud osalemistingimustele.

Kestus: 1 aasta

Tasustatud: jah, 1229,32 eurot kuus (2021)

Alguskuupäevad: kord aastas, 1. või 16. septembril

Lisateave: https://eda.europa.eu/careers/current-vacancies