Työharjoittelu

Etusivu > Avoimet työpaikat > Työharjoittelu

Jos haluat kokeilla, millaista on työskennellä EU:n palveluksessa, hae harjoittelupaikkaa jostakin EU-elimestä.

Vuosittain noin 1 900 nuorta saa mahdollisuuden osallistua EU-elinten harjoittelijaohjelmiin ja kehittää näin ammattitaitoaan, muuta osaamistaan ja EU-tietämystään. Useimmat EU:n toimielimet ja virastot tarjoavat harjoittelupaikkoja korkeakoulututkinnon suorittaneille nuorille. Harjoittelujakso kestää yleensä 3–5 kuukautta.

Työharjoittelu on erinomainen tilaisuus tutustua EU:n toimintaan sisältäpäin. Työn sisältö riippuu yksiköstä, jossa harjoittelija työskentelee. Tehtävät voivat liittyä hyvin monenlaisiin erikoisaloihin, esimerkiksi kilpailulainsäädäntöön, henkilöstöhallintoon, ympäristöpolitiikkaan tai viestintään.

Kukin organisaatio valitsee harjoittelijat itse. Tutustu EU-elinten harjoittelumahdollisuuksiin seuraavista linkeistä. Huomaa kuitenkin, että tällä sivulla ei välttämättä esitellä kaikkia avoimia paikkoja.

 


Schuman-harjoittelujaksot

Toimipaikat: Bryssel (Belgia), Luxemburg (Luxemburg), Muut kaupungit EU:n alueella, Strasbourg (Ranska)
Toimielin/Virasto: Euroopan parlamentti
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Schuman-harjoittelujaksojen tavoitteena on tukea EU-kansalaisten Euroopan-tuntemusta ja ammatillista koulutusta sekä antaa heille käsitys Euroopan parlamentin toiminnasta.

Kohderyhmä: Vähintään 18-vuotiaat korkeakoulututkinnon suorittaneet. Hakijan on hallittava perusteellisesti kaksi EU:n virallista kieltä eikä hän saa olla työskennellyt yhtäjaksoisesti yli kahta kuukautta EU:n toimielimessä tai muussa elimessä.

Harjoittelun kesto: 5 kuukautta

Palkka/korvaus: Harjoittelusta maksetaan korvaus: noin 1 300 euroa/kuukausi.

Aloitusajankohdat: 1. maaliskuuta ja 1. lokakuuta

Lisätietoja: https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage


Euroopan unionin neuvosto – palkallinen harjoittelu

Toimipaikat: Bryssel (Belgia)
Toimielin/Virasto: Euroopan unionin neuvosto
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Harjoittelijan päivittäiset työtehtävät vastaavat yksikön tarpeista riippuen yleensä tehtäviä, joita nuoremmat virkailijat hoitavat uransa alkuvaiheessa. Niitä ovat muun muassa kokousten valmistelu ja pöytäkirjojen laatiminen, Coreperin ja neuvoston valmisteluelinten kokouksiin osallistuminen, projektien taustaselvitykset, asiakirjojen kääntäminen, dokumentointi ja raporttien kirjoittaminen. Harjoittelijat osallistuvat myös opinto-ohjelmaan, johon kuuluu vierailuja ja konferensseja muissa EU:n toimielimissä Brysselissä, Luxemburgissa ja Strasbourgissa.

Kohderyhmä: EU:n kansalaiset, jotka ovat hakemusten määräaikaan mennessä suorittaneet vähintään ensimmäisen osan korkeakouluopinnoistaan ja saaneet tutkintotodistuksen tai sitä vastaavan todistuksen.

Harjoittelun kesto: 5 kuukautta

Palkka/korvaus: Kyllä. 1.220,78 euroa/kk. Lisäksi korvataan matkakulut, ja harjoittelija voi käyttää henkilöstöravintolan alennuskorttia.

Aloitusajankohdat:

 • 1. helmikuuta (hakuaika elo-syyskuussa – tarkista lopulliset hakuajat)
 • 1. syyskuuta (hakuaika helmi-maaliskuussa – tarkista lopulliset hakuajat).

Lisätietoja: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/

Euroopan unionin neuvosto – pakollinen palkaton harjoittelu

Toimipaikat: Bryssel (Belgia)
Toimielin/Virasto: Euroopan unionin neuvosto
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Harjoittelijan päivittäiset työtehtävät vastaavat yksikön tarpeista riippuen yleensä tehtäviä, joita nuoremmat virkailijat hoitavat uransa alkuvaiheessa. Niitä ovat muun muassa kokousten valmistelu ja pöytäkirjojen laatiminen, Coreperin ja neuvoston valmisteluelinten kokouksiin osallistuminen, projektien taustaselvitykset, asiakirjojen kääntäminen, dokumentointi ja raporttien kirjoittaminen. Harjoittelijat osallistuvat myös opinto-ohjelmaan, johon kuuluu vierailuja ja konferensseja muissa EU:n toimielimissä Brysselissä, Luxemburgissa ja Strasbourgissa.

Kohderyhmä: Harjoittelu on tarkoitettu kolmannen, neljännen tai viidennen vuoden korkeakouluopiskelijoille, jotka ovat EU-kansalaisia ja joiden opintoihin kuuluu pakollinen harjoittelu.

Harjoittelun kesto: 2–5 kuukautta 

Palkka/korvaus: Harjoittelusta ei makseta korvausta, mutta matkakulut korvataan. Lisäksi henkilöstöravintolan alennuskortti ja sairaus- ja tapaturmavakuutus.

Aloitusajankohdat:

 • 1. helmikuuta (hakuaika syys-lokakuussa – tarkista lopulliset hakuajat)
 • 1. syyskuuta (hakuaika helmi-maaliskuussa – tarkista lopulliset hakuajat)

Lisätietoja: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/

Euroopan unionin neuvosto – erityisohjelma vammaisille harjoittelijoille

Toimipaikat: Bryssel (Belgia)
Toimielin/Virasto: Euroopan unionin neuvosto
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

 

Harjoittelijan päivittäiset työtehtävät vastaavat yksikön tarpeista riippuen yleensä tehtäviä, joita nuoremmat virkailijat hoitavat uransa alkuvaiheessa. Niitä ovat muun muassa kokousten valmistelu ja pöytäkirjojen laatiminen, Coreperin ja neuvoston valmisteluelinten kokouksiin osallistuminen, projektien taustaselvitykset, asiakirjojen kääntäminen, dokumentointi ja raporttien kirjoittaminen. Harjoittelijat osallistuvat myös opinto-ohjelmaan, johon kuuluu vierailuja ja konferensseja muissa EU:n toimielimissä Brysselissä, Luxemburgissa ja Strasbourgissa.

Kohderyhmä: Harjoittelu on tarkoitettu kolmannen, neljännen tai viidennen vuoden korkeakouluopiskelijoille, jotka ovat EU-kansalaisia ja joilla on tunnustettu vamma.

Kesto: 5 kuukautta 

Palkka/korvaus: Kyllä. 1.220,78 euroa/kk. Lisäksi korvataan matkakulut, ja harjoittelija voi käyttää henkilöstöravintolan alennuskorttia. Vammaisille hakijoille voidaan asianmukaisten perusteiden esittämisen perusteella myöntää ylimääräinen etuus, jonka määrä on enintään puolet harjoitteluapurahasta.

Aloitusajankohdat:

 • 1. helmikuuta (hakuaika syys-lokakuussa – tarkista lopulliset hakuajat)
 • 1. syyskuuta (hakuaika helmi-maaliskuussa – tarkista lopulliset hakuajat)

Lisätietoja: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/


Työharjoittelu

Toimipaikat: Bryssel (Belgia), Grange (Irlanti), Luxemburg (Luxemburg)
Toimielin/Virasto: Euroopan komissio
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Euroopan komission harjoitteluohjelmaan hakevilta edellytetään korkeakoulututkintoa.

Työharjoittelu on erinomainen tilaisuus tutustua EU:n toimintaan sisältäpäin. Harjoittelupaikkoja on tarjolla monilla eri aloilla, ja työn sisältö riippuu harjoittelijan työllistävästä yksiköstä. Mahdollisia aloja ovat esimerkiksi kilpailulainsäädäntö, henkilöstöhallinto, ympäristöpolitiikka, viestintä ja kääntäminen.

Harjoittelijat tekevät samankaltaisia töitä kuin vastapalkatut virkamiehet. Käytännössä se voi tarkoittaa työryhmätapaamisten tai kokousten valmistelua, tiedonkeruuta ja dokumentointia, raporttien valmistelua ja kysymyksiin vastaamista sekä osallistumista yksikön kokouksiin ja muihin tapahtumiin. Työtehtävät vaihtelevat myös osastoittain – komission lakimiehen toimenkuva on varsin erilainen kuin tilintarkastustuomioistuimen ekonomistin tai parlamentissa työskentelevän hallintovirkamiehen.

Kohderyhmä: Harjoittelijalta edellytetään, että hän on suorittanut korkeakoulututkinnon (tutkinnon on oltava jo valmis, vaikka tutkintotodistusta ei olisikaan vielä ehditty myöntää). Harjoittelijan ei tarvitse olla EU-kansalainen, sillä joitakin harjoittelupaikkoja on varattu myös EU: n ulkopuolelta tuleville hakijoille, mutta yleensä edellytetään kahden EU-kielen osaamista. Työkokemus ja jatko-opinnot ovat etu, mutta niitä ei yleensä vaadita.

Harjoittelun kesto: 5 kuukautta

Palkka/korvaus: 1 176,83 euroa (1.3.2018 alkaen) ja matkakulukorvaukset

Aloitusajankohdat: 1. maaliskuuta ja 1. lokakuuta 

Lisätietoja: https://ec.europa.eu/stages/


Euroopan unionin tuomioistuin – tulkkausharjoittelu

Toimipaikat: Luxemburg (Luxemburg)
Toimielin/Virasto: Euroopan unionin tuomioistuin
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Tulkkausharjoittelu on suunnattu ensisijaisesti vastavalmistuneille konferenssitulkeille, joiden kieliyhdistelmästä on hyötyä tulkkausosastolle. Tavoitteena on tarjota aloitteleville tulkeille mahdollisuus kehittyä ammatissa ja etenkin oikeustulkkauksessa. Harjoitteluun kuuluu sekä asiakirjoihin perehtymistä ja termiselvityksiä että käytännön harjoituksia mykkäkopissa.

Kohderyhmä Vastavalmistuneet konferenssitulkit, jotka ymmärtävät kirjoitettua ranskaa

Harjoittelun kesto: 10–12 viikkoa

Lisätietoja: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/

Työharjoittelu

Toimipaikat: Luxemburg (Luxemburg)
Toimielin/Virasto: Euroopan unionin tuomioistuin
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Euroopan unionin tuomioistuin järjestää vuosittain tietyn määrän palkallisia, enintään viisi kuukautta kestäviä harjoitteluja. Paikkoja on etenkin oikeudellisen kääntämisen osastolla, tutkimus- ja dokumentaatio-osastolla, tiedotusosastolla, protokolla ja vierailut ‑osastolla, hallintoasioiden oikeudellisen neuvonantajan yhteydessä, unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamossa ja tulkkausosastolla.

Kohderyhmä: Hakijoilla on oltava joko oikeustieteellinen tai valtiotieteellinen (pääaineena oikeustiede) korkeakoulututkinto ja hyvä ranskan kielen taito.

Harjoittelun kesto: 5 kuukautta

Palkka/korvaus: Noin 1 120 euroa/kuukausi. 

Aloitusajankohdat: 1. maaliskuuta ja 1. lokakuuta 

Lisätietoja: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/en/


Euroopan keskuspankki

Toimipaikat: Frankfurt (Germany)
Toimielin/Virasto: Euroopan keskuspankki
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Työharjoittelu Euroopan keskuspankissa tarjoaa mahdollisuuden soveltaa opiskeluaikana hankittua tietämystä käytäntöön ja kokeilla työskentelyä EU:n palveluksessa. Harjoittelijat pääsevät tutustumaan keskuspankin toimintaan ja tavoitteisiin. Työtehtävät vaihtelevat yksikön mukaan. Harjoittelijat voivat osallistua esimerkiksi tutkimustyöhön, raporttien ja selvitysten laadintaan, tilastointiin tai operatiivisiin tehtäviin.

Kohderyhmä: EU:n jäsenmaiden ja EU:hun liittyvien maiden kansalaiset, joilla on vähintään alempi korkeakoulututkinto.

Harjoittelun kesto: 3–6 kuukautta (jaksoa voidaan pidentää enintään 12 kuukauteen)

Palkka/korvaus: Noin 1 050 euroa/kk

Aloitusajankohta: Päätetään tapauskohtaisesti

Lisätietoja: http://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.en.html


Työharjoittelu

Hakuaika alkaa: 01/05/2021 - 00:01
Määräaika: 30/06/2021 - 23:59(Brysselin aikaa)
Toimipaikat: Luxemburg (Luxemburg)
Toimielin/Virasto: Tilintarkastustuomioistuin
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Euroopan tilintarkastustuomioistuin järjestää vuosittain kolme käytännön harjoittelujaksoa toimintaansa liittyvillä aloilla.

Kohderyhmä: EU:n kansalaiset, jotka ovat suorittaneet korkeakoulututkinnon tai vähintään 4 lukukauden korkeakouluopinnot jollakin tilintarkastustuomioistuimen toimintaan liittyvällä alalla (tilintarkastus, talousarvio, kirjanpito, hallinto, henkilöstöhallinto, kääntäminen, viestintä, kansainväliset suhteet, lakiasiat).

Harjoittelun kesto: 3, 4 tai 5 kuukautta

Palkka/korvaus: Harjoittelusta maksetaan korvaus: noin 1 350 euroa/kk (käytettävissä olevista budjettivaroista riippuen)

Aloitusajankohdat: Vuosittain 1. helmikuuta, 1. toukokuuta ja 1. syyskuuta

Lisätietoja: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx


Euroopan ulkosuhdehallinto

Toimipaikat: EU:n ulkopuoliset kaupungit
Toimielin/Virasto: Euroopan ulkosuhdehallinto
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

EU on tarjonnut harjoittelumahdollisuuksia EU:n edustustoissa eri puolilla maailmaa jo pitkään. Harjoittelupaikat on tarkoitettu lähinnä opiskelijoille ja korkeakoulututkinnon suorittaneille nuorille. Harjoitteluun ei liity sopimus- tai työsuhdetta edustustoon, vaan siinä on kysymys oman osaamisen kehittämisestä.

Kohderyhmä: Harjoittelupaikkoja EU:n edustustoissa voivat hakea EU:n kansalaiset sekä EU-jäsenyysneuvottelut päätökseen saattaneiden ehdokasmaiden ja edustuston sijaintimaan kansalaiset. Palkalliseen harjoitteluun hakevien on pitänyt valmistua yliopistosta tai muusta korkeakoulusta, ja heillä on oltava vähintään kandidaatin tutkinto. Palkaton harjoittelu on tarkoitettu kolmannen, neljännen ja viidennen vuoden korkeakouluopiskelijoille, joiden opintoihin sisältyy pakollinen harjoittelujakso. Hakijalla on oltava hyvä kyseisen EU-edustuston työkielen taito. Edustuston sijaintimaan kielen taito katsotaan eduksi.

Harjoittelun kesto: enintään 6 kuukautta

Palkka/korvaus: Harjoitteluajalta maksetaan palkkaa vastavalmistuneille, joilla on alle vuoden työkokemus.
Pakollinen palkaton harjoittelu: Kohderyhmänä ovat edustuston sijaintimaassa jo asuvat ja opiskelevat opiskelijat.

Lisätietoja: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39144/traineeship-eu-d...


Työharjoittelu

Toimipaikat: Bryssel (Belgia)
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea tarjoaa vuosittain harjoittelupaikkoja korkeakoulututkinnon suorittaneille. Työharjoittelun aikana harjoittelija voi perehtyä talous- ja sosiaalikomitean rooliin ja toimintaan ja saa hyödyllistä työkokemusta monikulttuurisessa ympäristössä.

Kohderyhmä: Korkeakoulututkinnon suorittaneet EU-maiden kansalaiset

Harjoittelun kesto: 5 kuukautta

Palkka/korvaus: Noin 1 190 euroa/kk

Aloitusajankohdat: 16. helmikuuta ja 16. syyskuuta

Lisätietoja: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/long-term-traineeships

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea: Lyhyet harjoittelujaksot

Toimipaikat: Bryssel (Belgia)
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea tarjoaa aika-ajoin palkattomia lyhyitä harjoittelujaksoja kaikenikäisille hakijoille.

Kohderyhmä: Korkeakouluopiskelijat ja vastavalmistuneet

Harjoittelun kesto: 1–3 kuukautta

Palkka/korvaus: Harjoittelujakson ajalta ei makseta palkkaa/korvausta.

Aloitusajankohta: Päätetään tapauskohtaisesti

Lisätietoja: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/short-term-traineeships


Työharjoittelu

Toimipaikat: Bryssel (Belgia)
Toimielin/Virasto: Euroopan alueiden komitea
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Työharjoittelu alueiden komiteassa on hyvä tilaisuus tutustua poliittisen edustajakokouksen toimintaan, tavoitteisiin ja työhön Euroopan yhdentymisen edistämiseksi. Kukin harjoittelija työskentelee jossakin alueiden komitean yksikössä, ja työtehtävien laatu riippuu suuresti yksikön vastuualueesta. Toiset yksiköt ovat poliittisia, toiset taas hallinnollisia. Harjoittelijoiden työtehtävät vastaavat yleensä virkaiältään nuorimpien virkamiesten (palkkaluokka AD5) tehtäviä.

Kohderyhmä: Hakijalla on oltava korkeakoulututkinto, ja hänen on oltava jonkin EU-maan tai EU:n ehdokasmaan kansalainen. Hakijan on hallittava perusteellisesti yksi EU:n virallinen kieli ja tyydyttävästi toinen kieli, joka on EU:n työkieli (englanti tai ranska).

Harjoittelun kesto: 5 kuukautta

Palkka/korvaus: Noin 1 000 euroa/kk

Aloitusajankohdat: 16. helmikuuta ja 16. syyskuuta

Lisätietoja: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Alueiden komitea: Vaihto-ohjelma julkishallinnon virkamiehille

Toimipaikat: Bryssel (Belgia)
Toimielin/Virasto: Euroopan alueiden komitea
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Alueiden komitea tarjoaa julkishallinnon virkamiehille vaihto-ohjelman, jossa he voivat suorittaa lyhyen työjakson komitean palveluksessa. Ohjelman tavoitteena on toisaalta tuoda alueiden komiteaan tietoa ja kokemusta sidosryhmistä ja toisaalta viedä alue- ja paikallistasolle käytännön tietämystä alueiden komitean toiminnasta. Vaihtoon osallistuva saa komiteassa työskennellessään yleiskuvan Euroopan yhdentymisen ja EU-tason yhteistyön tavoitteista. Samalla hän saa kokemusta työstä monikielisessä ja monikulttuurisessa ympäristössä.

Kohderyhmä: EU-maiden ja EU:n ehdokasmaiden paikallis-, alue- ja valtionhallinnon virkamiehet, joiden tehtävät vastaavat tasoltaan EU-toimielinten hallintovirkamiesten tehtäviä.

Vaihdon kesto: 1–4 kuukautta (jaksoa voidaan pidentää 6 kuukauteen)

Palkka/korvaus: Vaihtoajalta ei makseta korvausta. Palkan maksaa vaihtoon osallistuvan oma työnantaja.

Aloitusajankohta: Päätetään tapauskohtaisesti

Lisätietoja: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Alueiden komitea: Lyhytkestoiset tutustumisjaksot

Toimipaikat: Bryssel (Belgia)
Toimielin/Virasto: Euroopan alueiden komitea
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Alueiden komitean tarjoamat tutustumisjaksot on tarkoitettu tutkimusprojektin tai vastaavan viimeistelyä varten. Samalla vierailija saa tutustua komitean toimintaan. Jakson aikana hän saa ainutlaatuista käytännön kokemusta ja tietoa komitean yksiköiden päivittäisestä työstä ja voi työskennellä monikielisessä ja monikulttuurisessa ympäristössä.

Kohderyhmä: Hakijan on oltava jonkin EU-maan tai EU:n ehdokasmaan kansalainen, ja hänellä on oltava vähintään kandidaatin tason korkeakoulututkinto.

Tutustumisjakson kesto: 1–4 kuukautta (jaksoa voidaan resurssien mukaan pidentää 6 kuukauteen)

Palkka/korvaus: Tutustumisjakson ajalta ei makseta palkkaa/korvausta.

Lisätietoja: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx


Työharjoittelu

Toimipaikat: Luxemburg (Luxemburg)
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Euroopan investointipankki tarjoaa joitain harjoittelupaikkoja korkeakouluopiskelijoille ja vastavalmistuneille, jotka haluavat perehtyä pankin toimintaan ja hankkia oman alansa työkokemusta. Harjoittelupaikkoja on tarjolla neljän eri ohjelman puitteissa: EIB, FEMIP, EPTATF ja ACP.

Kohderyhmä: EU-kansalaiset ja EU:n ehdokasmaiden (tällä hetkellä Montenegro, Serbia ja Turkki) kansalaiset, joilla on alle vuoden työkokemus.

Harjoittelun kesto: 1–5 kuukautta (korkeakoulun pyynnöstä 6 kuukautta)

Palkka/korvaus: Kyllä.

Aloitusajankohdat: 1. helmikuuta/1. maaliskuuta, 1. syyskuuta/1. lokakuuta

Lisätietoja: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/index.htm

FEMIP (Euro─Välimeri-investointi- ja kumppanuusväline)

Toimipaikat: Luxemburg (Luxemburg)
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Kuka voi hakea? Algeria, Egypti, Palestiina*, Israel, Jordan, Libanon, Marokko ja Tunisia.

Kesto: 6 kuukautta (enintään 1 vuosi)

Palkka/korvaus: Kyllä

Aloitusajankohdat: 1. syyskuuta / 1. lokakuuta

Tätä nimitystä ei pidä tulkita Palestiinan valtion tunnustamiseksi, eikä se vaikuta jäsenvaltioiden kantoihin asiasta.

Lisätietoja: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/femip.htm

EPTATF (Itäisen kumppanuuden teknisen avun rahasto)

Toimipaikat: Luxemburg (Luxemburg)
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Kuka voi hakea? Azerbaidžan – allekirjoitettuaan puitesopimuksen – Armenia, Georgia, Moldova ja Ukraina.

Kesto: 6 kuukautta (enintään 1 vuosi)

Palkka/korvaus: Kyllä

Aloitusajankohdat: 1. syyskuuta / 1. lokakuuta

Lisätietoja: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/eptatf.htm

AKT (Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtiot)

Toimipaikat: Luxemburg (Luxemburg)
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Kuka voi hakea? Angola – Antigua ja Barbuda – Bahama – Barbados – Belize – Benin – Botswana – Burkina Faso – Burundi – Cookinsaaret – Djibouti – Dominica – Dominikaaninen tasavalta – Eritrea – Etiopia – Fidži – Gabon – Gambia – Ghana – Grenada – Guinea-Bissau – Guinean tasavalta – Guyana – Haiti – Itä-Timor – Jamaika – Kamerun – Kap Verde – Kenia – Keski-Afrikan tasavalta – Kiribati – Komorit – Kongon demokraattinen tasavalta – Kongon tasavalta – Lesotho – Liberia – Madagaskar – Malawi – Mali – Marshallinsaaret – Mauritania – Mauritius – Mikronesia – Mosambik – Namibia – Nauru – Niger – Nigeria – Niue – Norsunluurannikko – Palau – Papua-Uusi-Guinea – Ruanda – Saint Kitts ja Nevis – Saint Lucia – Saint Vincent ja Grenadiinit – Salomonsaaret – Sambia – Samoa – São Tomé ja Príncipe – Senegal – Seychellit – Sierra Leone – Somalia – Surinam – Swazimaa – Tansania – Togo – Tonga – Trinidad ja Tobago – Tšad – Tuvalu – Uganda – Vanuatu – Zimbabwe

Kesto: 6 kuukautta (enintään 1 vuosi)

Palkka/korvaus: Kyllä

Aloitusajankohdat: 1. syyskuuta / 1. lokakuuta

Lisätietoja: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/acp.htm


Harjoittelupaikat

Toimipaikat: Bryssel (Belgia), Strasbourg (Ranska)
Toimielin/Virasto: Euroopan oikeusasiamies
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Euroopan oikeusasiamies tarjoaa harjoittelupaikkoja korkeakoulututkinnon suorittaneille, jotka ovat kiinnostuneita EU:n julkishallinnosta ja erityisesti sen vuorovaikutuksesta kansalaisten kanssa.

Harjoittelujaksojen tarkoituksena on tarjota vastavalmistuneille käytännön kokemusta Euroopan oikeusasiamiehen työstä sekä täydentää opintojen aikana kertynyttä tietämystä. Harjoittelijoiden tehtäviin kuuluu muun muassa avustaminen Euroopan oikeusasiamiehelle tehtyjen kantelujen tutkinnassa, mediaan ja viestintään liittyvissä tehtävissä, tietoteknisissä hankkeissa ja oikeusasiamiehen työhön liittyvissä tutkimuksissa. Harjoittelijat työskentelevät Euroopan oikeusasiamiehen toimiston virkamiehen tai muun toimihenkilön (yleensä yksikönpäällikkö tai vastaava) ohjauksessa ja valvonnassa.

Kohderyhmä: EU-kansalaiset ja EU:n ehdokasmaiden kansalaiset, joilla on vähintään kolmen vuoden korkeakouluopintoja edellyttävä tutkinto jollakin harjoittelua koskevassa ilmoituksessa mainituista aloista.

Harjoittelun kesto: Enintään vuosi (tapauskohtaisesti).

Palkka/korvaus: Kyllä. Noin 1 300 euroa/kk Brysselissä ja noin 1 600 euroa/kk Strasbourgissa.

Aloitusajankohdat: 1. tammikuuta ja 1. syyskuuta

Lisätietoja: https://www.ombudsman.europa.eu/en/office/careers


Euroopan tietosuojavaltuutettu

Toimipaikat: Bryssel (Belgia)
Toimielin/Virasto: Euroopan tietosuojavaltuutettu
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Euroopan tietosuojavaltuutettu (EDPS) tarjoaa vastavalmistuneille mahdollisuuden soveltaa korkeakouluopinnoissa hankittua oman alansa tietämystä käytäntöön. Harjoittelijat voivat näin hankkia käytännön kokemusta Euroopan tietosuojavaltuutetun päivittäisestä toiminnasta.

Kohderyhmä: EU:n kansalaiset, jotka ovat suorittaneet vähintään alemman korkeakoulututkinnon (3 vuoden korkeakouluopinnot) tai vastaavan tutkinnon

Harjoittelun kesto: 5 kuukautta 

Palkka/korvaus: Noin 950 euroa/kk

Aloitusajankohdat: 1. maaliskuuta ja 1. lokakuuta

Lisätietoja: https://edps.europa.eu/about-edps/recruitment_en#traineeship


Frontex

Toimipaikat: Warsaw (Poland)
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Frontex hakee motivoituneita harjoittelijoita, jotka ovat opinnoissaan ja urallaan perehtyneet johonkin Frontexin toiminnan kannalta keskeiseen alaan. Harjoittelijat saavat Frontexissa käytännön työkokemusta EU:n ulkorajayhteistyöstä, pääsevät tutustumaan EU:n ja sen toimielinten toimintaan ja saavat tilaisuuden soveltaa opinnoissaan ja aiemmissa työtehtävissään hankkimiaan taitoja käytäntöön.

Kohderyhmä: EU:n jäsenmaiden ja Schengenin säännöstöön osallistuvien maiden kansalaiset, jotka ovat suorittaneet Frontexin toimintaan liittyvältä alalta vähintään alemman korkeakoulututkinnon tai vastaavan tutkinnon (vähintään kolmen vuoden opinnot ja kandidaatin tutkinto tai vastaava) kokonaisuudessaan.

Harjoittelun kesto: 3–12 kuukautta

Palkka/korvaus: Harjoittelusta maksetaan korvaus, joka on noin 720 euroa/kk.

Aloitusajankohta: Tehtäväkohtainen

Lisätietoja: https://frontex.europa.eu/careers/traineeships/about/


Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA)

Toimipaikat: Cologne (Germany)
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA) tarjoaa harjoittelupaikkoja organisaationsa kaikilla aloilla sekä vastavalmistuneille että korkeakouluopiskelijoille. Harjoittelun tarkoituksena on antaa tietoa viraston toiminnasta ja sen roolista Euroopan unionin toiminnassa.

Kohderyhmä: EASAn jäsenmaiden kansalaiset ja sellaisten maiden kansalaiset, jotka osallistuvat EASAn hallintoneuvostoon tarkkailijoina. Harjoittelijoiden opinto- ja työtaustan on liityttävä viraston toimintaan.

Harjoittelun kesto: 12 kuukautta 

Palkka/korvaus: Kyllä

Aloitusajankohdat: Päätetään tapauskohtaisesti

Lisätietoja: https://www.easa.europa.eu/the-agency/careers-working-for-us/traineeships-and-st...


Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC)

Toimipaikat: Tukholma (Ruotsi)
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen harjoitteluohjelman tarkoituksena on tarjota tietoa keskuksen toiminnasta ja sen roolista EU:n tasolla. Harjoittelujaksolla tarjoutuu myös tilaisuus hankkia käytännön kokemusta alalta.

Kohderyhmä: Opintonsa päättäneet EU-kansalaiset sekä Norjan, Islannin ja Liechtensteinin kansalaiset, jotka ovat suorittaneet korkeakoulututkinnon.

Harjoittelun kesto: 3–9 kuukautta 

Palkka/korvaus: Noin 1 505 euroa/kk

Aloitusajankohdat: Päätetään tapauskohtaisesti

Lisätietoja: https://ecdc.europa.eu/en/about-us/work-us/traineeships


Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)

Toimipaikat: Thessaloniki (Greece)
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Cedefop tarjoaa korkeakoulututkinnon suorittaneille ja tohtorintutkintoa varten opiskeleville mahdollisuuden saada omakohtaista kokemusta työskentelystä EU-toimielimissä ja perehtyä Cedefopin toimintaan. Harjoittelu tutustuttaa myös EU:n yhdentymispolitiikan tavoitteisiin ja prosesseihin.

Kohderyhmä: EU:n jäsenmaiden ja ehdokasmaiden kansalaiset, jotka ovat suorittaneet alemman korkeakoulututkinnon tai vastaavan tutkinnon kokonaisuudessaan.

Harjoittelun kesto: 9 kuukautta

Palkka/korvaus: Harjoittelusta maksetaan korvaus. Korvaus on 919,40 euroa/kk ulkomaalaisille ja kreikkalaisille harjoittelijoille, joiden on muutettava Thessalonikiin harjoittelun ajaksi, ja 689,50 euroa/kk harjoittelijoille, jotka asuvat jo Thessalonikissa.

Aloitusajankohta: 1. lokakuuta

Lisätietoja: http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/traineeships


Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)

Toimipaikat: Helsinki (Suomi)
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Euroopan kemikaalivirasto tarjoaa vuosittain enintään 20 harjoittelupaikkaa korkeakoulututkinnon suorittaneille harjoittelijoille seuraavilla tieteenaloilla: kemia, toksikologia, biologia, ympäristötiede ja -teknologia. Lisäksi harjoitteluun voi osallistua hallintotehtävissä oikeudellisten asioiden, viestinnän, talouden, henkilöstöhallinnon ja tieto- ja viestintätekniikan aloilla.

Kohderyhmä: EU-kansalaiset ja Euroopan talousalueen (Norjan, Islannin ja Liechtensteinin) kansalaiset, joilla on korkeakoulututkinto.

Harjoittelun kesto: 3-6 kuukautta 

Palkka/korvaus: Noin 1 300 euroa/kk

Aloitusajankohdat: Maaliskuu ja syyskuu

 

Lisätietoja: https://echa.europa.eu/about-us/jobs/traineeships


Harjoittelupaikat

Toimipaikat: Parma (Italy)
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) tarjoaa eri alojen palkallisia harjoittelupaikkoja lahjakkaille, korkeasti koulutetuille nuorille, jotka ovat ammattiuransa alussa.

Kohderyhmä: Korkeakoulututkinnon suorittaneet EU-maiden ja EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset, joiden englannin kielen taito on vähintään tasoa B2.

Harjoittelun kesto: 12 kuukautta 

Palkka/korvaus: Noin 1 150 euroa/kuukausi.

Aloitusajankohdat: Marraskuu / helmikuu (ajankohta voi vaihdella, lue hakuilmoitus)

Lisätietoja: http://www.efsa.europa.eu/en/careers/youngprofessionals


Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound)

Toimipaikat: Dublin (Irlanti)
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Eurofound tarjoaa harjoittelijoille tilaisuuden saada ainutlaatuista ensi käden tietoa EU:n ja sen toimielinten ja virastojen toiminnasta sekä hankkia käytännön kokemusta työstä Eurofoundin päivittäisissä tehtävissä.

Kohderyhmä: EU:n jäsenmaiden ja ehdokasmaiden kansalaiset, jotka ovat suorittaneet alemman korkeakoulututkinnon tai vastaavan tutkinnon kokonaisuudessaan. 

Harjoittelun kesto: 6 kuukautta (harjoittelujaksoa voidaan pidentää enintään 6 kuukaudella)

Palkka/korvaus: Noin 1 410 euroa kk

Aloitusajankohta: Tehtäväkohtainen

Lisätietoja: https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/vacancies/information-on-trainee...


Työharjoittelu

Toimipaikat: Vilnius (Lithuania)
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Euroopan tasa-arvoinstituutti tarjoaa harjoittelumahdollisuuksia, joissa voi hankkia työkokemusta instituutin toimialoilla, syventää ja soveltaa opinnoissa ja työelämässä hankittua osaamista, saada käytännön tietoa EU:n toimielimistä ja virastoista sekä hankkia kokemusta työskentelystä EU:n virastossa.

Kohderyhmä: EU-maiden, EFTA-maiden ja liittymistä valmistelevan tukivälineen piiriin kuuluvien maiden kansalaiset, jotka ovat suorittaneet korkeakoulututkinnon

Harjoittelun kesto: enintään 6 kuukautta

Palkka/korvaus: Noin 750 euroa/kk

Aloitusajankohta: Tehtäväkohtainen

Lisätietoja: http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment


Eurooppalainen ITER-yhteisyritys – Fusion for Energy (F4E)

Toimipaikat: Barcelona (Spain), Cadarache (France), Garching (Germany)
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

F4E:n harjoitteluohjelman tavoitteena on levittää tietoa F4E:n roolista ITER-hankkeessa ja EU:n tasolla sekä tarjota harjoittelupaikkoja korkeakoulututkinnon suorittaneille ydintekniikan, fysiikan, hallinnon ja viestinnän aloilla.

Kohderyhmä: EU:n ja Sveitsin kansalaiset, joilla on korkeakoulututkinto vähintään 3 vuoden korkeakouluopinnoista (vähintään alempi korkeakoulututkinto) ja erittäin hyvä englannin kielen taito.

Harjoittelun kesto: 4–9 kuukautta

Palkka/korvaus: Noin 1 000 euroa/kk ja matkakulukorvaukset

Aloitusajankohta: Lokakuu

 

Lisätietoja: https://fusionforenergy.europa.eu/traineeships/


Työharjoittelu

Toimipaikat: Lissabon (Portugali)
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Harjoittelijoille tarjotaan mahdollisuus hankkia työkokemusta tehtävistä, jotka liittyvät meriturvallisuuslainsäädäntöön, merten saastumisen torjuntaan ja EU:n sisäiseen merialan yhteistyöhön. Harjoittelijat koulutetaan tehtäviinsä, joissa he voivat hyödyntää meriturvallisuus-, viestintä- tai hallintoalan opinnoissa tai työssä hankittua osaamista.

Kohderyhmä: EU-maiden, Norjan, Islannin ja liittymistä edeltävän strategian piiriin kuuluvien EU:n ehdokasmaiden kansalaiset, joilla on hyvä englannin kielen taito. Hakijoilta edellytetään alemman korkeakoulututkinnon suorittamista kokonaisuudessaan.

Harjoittelun kesto: 3-6 kuukautta

Palkka/korvaus: Kuukausikorvaus, jonka määrästä päätetään erikseen.

Aloitusajankohta: 1. maaliskuuta ja 1. syyskuuta

Lisätietoja: http://emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies.html


Euroopan lääkevirasto (EMA)

Toimipaikat: Amsterdam (The Netherlands)
Toimielin/Virasto: (EMA) Euroopan lääkevirasto
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Euroopan lääkeviraston (EMA) harjoitteluohjelma on tarkoitettu korkeakoulututkinnon suorittaneille. Harjoittelijat pääsevät tutustumaan Euroopan lääkeviraston toimintaan ja sen rooliin EU:ssa. Lisäksi harjoittelu tarjoaa tietoa Euroopan lääkealan sääntelyverkoston toiminnasta ja arvokasta ammatillista lisäoppia.

Kohderyhmä: EU- ja ETA-maiden kansalaiset, jotka ovat hiljattain suorittaneet korkeakoulututkinnon tai jotka ovat korkeakouluopiskelijoita Erasmus+ -ohjelmassa tai muussa vastaavassa ohjelmassa.

Kesto: 10 kuukautta 

Palkka/korvaus: Kyllä. 25 prosenttia AD5-palkkaluokan 1 palkkatasosta sekä Alankomaihin sovellettava korjauskerroin.

Aloitusajankohta: Lokakuu

Lisätietoja: https://careers.ema.europa.eu/content/Traineeship/?locale=en_GB


Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA)

Toimipaikat: Lissabon (Portugali)
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) harjoittelujaksojen tarkoituksena on tarjota käytännön kokemusta EU:n viraston toiminnasta.

Kohderyhmä: EU-kansalaiset sekä Norjan ja Turkin kansalaiset, joilla on korkeakoulututkinto.

Harjoittelun kesto: 3–8 kuukautta 

Palkka/korvaus: Käytettävissä olevista budjettivaroista riippuen

Aloitusajankohdat: Päätetään tapauskohtaisesti

Lisätietoja: http://www.emcdda.europa.eu/about/jobs


Euroopan unionin kyberturvallisuusvirasto (ENISA)

Toimipaikat: Ateena (Kreikka)
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Euroopan unionin kyberturvallisuusviraston (ENISA) tarjoamilla harjoittelujaksoilla vastavalmistuneiden nuorten työpanos sekä tuoreet ajatukset ja opit tuovat uusia tuulia viraston jokapäiväiseen työhön.

Kohderyhmä: EU-kansalaiset sekä Norjan, Islannin ja Liechtensteinin kansalaiset, jotka ovat suorittaneet vähintään alemman korkeakoulututkinnon tai vastaavan tutkinnon.

Harjoittelun kesto: 3–12 kuukautta 

Palkka/korvaus: Noin 1 000 euroa/kk

Aloitusajankohdat: Päätetään tapauskohtaisesti

Lisätietoja: https://www.enisa.europa.eu/recruitment/working-for-enisa/traineeship


Euroopan rautatievirasto (ERA)

Toimipaikat: Valenciennes (Ranska)
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Euroopan rautatievirastolla (ERA) on tärkeä rooli yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen (SERA) kehittämisessä. Harjoittelujaksot tarjoavat tilaisuuden osallistua tämän tavoitteen saavuttamiseen. Virasto tarjoaa dynaamisen työympäristön, jossa harjoittelijat osallistuvat erikoisalojensa hankkeisiin yhdessä alan ammattilaisten kanssa.

Kohderyhmä: Vastavalmistuneet, joilla on tutkinto vähintään 3 vuoden korkeakouluopinnoista sekä erittäin hyvä englannin kielen taito ja jonkin toisen kielen taito (EU-kansalaisten osalta tämän on oltava jokin virallinen EU-kieli).

Harjoittelun kesto: 3–5 kuukautta 

Palkka/korvaus: Noin 1 200 euroa/kk

Aloitusajankohdat: 1. maaliskuuta ja 1. lokakuuta

Lisätietoja: http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Traineeship.aspx


Työharjoittelu

Toimipaikat: Torino (Italia)
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Euroopan koulutussäätiön harjoittelijat saavat tilaisuuden hankkia työkokemusta koulutusalan yhteistyön hallinnoinnista, perehtyä säätiön tavoitteisiin ja soveltaa osaamistaan käytäntöön.

Kohderyhmä: EU-maiden ja säätiön kumppanimaiden kansalaiset

Harjoittelun kesto: 3–6 kuukautta

Palkka/korvaus: Harjoittelusta maksetaan korvaus.

Aloitusajankohta: Tehtäväkohtainen

Lisätietoja: https://www.etf.europa.eu/en/about/recruitment


Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA)

Toimipaikat: Wien (Itävalta)
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

EU:n perusoikeusviraston harjoittelijat saavat tilaisuuden edistää viraston tavoitteita ja vaikuttaa siihen, että perusoikeudet koskevat kaikkia EU:ssa asuvia.

Kohderyhmä: EU:n jäsenmaiden, ehdokasmaiden (Albania, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro, Serbia, Turkki) ja mahdollisten ehdokasmaiden (Bosnia ja Hertsegovina, Kosovo) kansalaiset, jotka ovat suorittaneet vähintään alemman korkeakoulututkinnon tai vastaavan tutkinnon kokonaisuudessaan hakuajan viimeiseen päivään mennessä.

Harjoittelun kesto: 9 kuukautta

Palkka/korvaus: Harjoittelusta maksetaan korvaus.

Aloitusajankohta: 1. lokakuuta

Lisätietoja: http://fra.europa.eu/en/about-fra/recruitment/traineeship


Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol)

Toimipaikat: The Hague (The Netherlands)
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Europol tarjoaa harjoittelupaikkoja vastavalmistuneille ja eri alojen ammattilaisille. Harjoittelijat saavat tilaisuuden tutustua Europolin toimintaan monikulttuurisessa työyhteisössä ja voivat hyödyntää osaamistaan ja/tai kokemustaan tehtävissä, jotka tukevat Europolin tavoitteita.

Kohderyhmä: EU-maiden kansalaiset, jotka ovat suorittaneet tai suorittavat parhaillaan korkeakoulututkintoa tai ammatillista tutkintoa Europolin tehtäviin liittyvällä alalla. Harjoittelijoilta edellytetään erittäin hyvää englannin kielen ja jonkin muun EU:n virallisen kielen taitoa. 

Harjoittelun kesto: 3-6 kuukautta

Palkka/korvaus: Noin 790 euroa/kk

Aloitusajankohta: Tehtäväkohtainen

Lisätietoja: https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/internships


EUIPO – Pan-European Seal -ohjelma

Toimipaikat: Alicante (Espanja)
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Pan-European Seal -ohjelma tarjoaa korkeakoulututkinnon suorittaneille nuorille mahdollisuuden saada omakohtaista kokemusta Euroopan unionin sekä EU:n teollisoikeuksien viraston (EUIPO) toiminnasta. Se antaa vastavalmistuneille myös tilaisuuden soveltaa opinnoissa hankittua oman alan tietämystä käytäntöön. Lisäksi he oppivat ymmärtämään sellaisia tavoitteita ja menettelyjä, jotka liittyvät Euroopan unionin tavaramerkkiin, yhteisömallijärjestelmään sekä teollis- ja tekijänoikeuksien rikkomiseen ja täytäntöönpanoon.

Kohderyhmä: EU:n jäsenmaiden ja EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset, joilla on virallinen tutkintotodistus vähintään alemmasta korkeakoulututkinnosta ja EUIPO:n jonkin työkielen (englanti, ranska, saksa, italia ja espanja) hyvä taito.

Harjoittelun kesto: 12 kuukautta

Palkka/korvaus: Harjoittelusta maksetaan korvaus.

Aloitusajankohta: Tehtäväkohtainen

Lisätietoja: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO – Young Professionals -harjoittelu

Toimipaikat: Alicante (Espanja)
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) harjoittelujaksoon osallistuvilla on mahdollisuus perehtyä EU:n ja varsinkin EUIPO:n toimintaan käytännössä, soveltaa opintojen aikana hankittuja tietoja ja taitoja käytännössä sekä saada työkokemusta omalta alalta.

Kohderyhmä: EU:n jäsenmaiden ja EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset, joilla on virallinen tutkintotodistus vähintään alemmasta korkeakoulututkinnosta ja EUIPO:n jonkin työkielen (englanti, ranska, saksa, italia ja espanja) hyvä taito.

Harjoittelun kesto: 12 kuukautta ja 2 viikkoa

Palkka/korvaus: Harjoittelusta maksetaan korvaus.

Aloitusajankohta: 1. syyskuuta ja 15. lokakuuta välisenä aikana

Lisätietoja: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO – Junior IP Employees -harjoittelu

Toimipaikat: Alicante (Espanja)
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) tarjoaa harjoittelujaksoja työuransa alkuvaiheessa oleville kansallisten ja kansainvälisten teollisoikeusvirastojen työntekijöille. Harjoittelujaksolla annetaan teollisoikeuksien hallinnon aloihin liittyvää teknistä koulutusta erityisesti tavaramerkkien ja mallien osalta. Harjoittelu tarjoaa tilaisuuden perehtyä EUIPO:n sähköisiin rekisteröintipalveluihin, havainnoida johtamistekniikoita ja -strategioita sekä tutustua EUIPO:n tietokantoihin ja muuhun tekniseen tietämykseen. Harjoittelijat työskentelevät myös muilla erityisasiantuntemusta vaativilla aloilla (esim. henkilöstöhallinto, viestintä tai informaatioteknologia).

Kohderyhmä: EU:n jäsenmaiden ja EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset, joilla on virallinen tutkintotodistus vähintään alemmasta korkeakoulututkinnosta ja EUIPO:n jonkin työkielen (englanti, ranska, saksa, italia ja espanja) hyvä taito.

Harjoittelun kesto: 5 kuukautta

Palkka/korvaus: Harjoittelusta maksetaan korvaus.

Aloitusajankohta: Tehtäväkohtainen

Lisätietoja: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO – Palkaton harjoittelu

Toimipaikat: Alicante (Espanja)
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) harjoitteluohjelma on tarkoitettu sellaisille korkeakoulututkinnon suorittaneille, joilla on jo jonkin verran kokemusta viraston toimialoilta.

Kohderyhmä: EU:n jäsenmaiden ja EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset, joilla on virallinen tutkintotodistus vähintään alemmasta korkeakoulututkinnosta ja EUIPO:n jonkin työkielen (englanti, ranska, saksa, italia ja espanja) hyvä taito.

Harjoittelun kesto: 2–6 kuukautta

Palkka/korvaus: Harjoittelusta maksetaan korvaus.

Aloitusajankohta: Tehtäväkohtainen

Lisätietoja: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships


Euroopan unionin satelliittikeskus (SatCen)

Toimipaikat: Torrejon de Ardoz (Spain)
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Euroopan unionin satelliittikeskuksen (SatCen) harjoittelujaksojen tavoitteena on tarjota käytännön kokemusta ja tietoa satelliittikeskuksen päivittäisestä työstä. Hiljattain valmistuneet harjoittelijat hoitavat tiettyjä satelliittikeskuksen toimintaa tukevia tehtäviä ja tuovat sen työskentelyyn tuoreita ajatuksia ja oppeja.

Kohderyhmä: EU-kansalaiset sekä sellaisten EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset, jotka ovat allekirjoittaneet liitteen kolmansien valtioiden osallistumista satelliittikeskuksen toimintaan koskevista säännöksistä.

Harjoittelun kesto: 2–6 kuukautta (jaksoa voidaan pidentää 12 kuukauteen)

Palkka/korvaus: Noin 1 000 euroa/kk

Aloitusajankohdat: Päätetään tapauskohtaisesti

Lisätietoja: https://www.satcen.europa.eu/recruitment/traineeship_programmes


Yhteinen tutkimuskeskus

Toimipaikat: Geel (Belgium), Ispra (Italia), Karlsruhe (Saksa), Petten (The Netherlands), Seville (Spain)
Toimielin/Virasto: Joint Research Centre
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Yhteinen tutkimuskeskus tarjoaa harjoittelijoille dynaamisen, monikulttuurisen ja monialaisen tutkimusympäristön. Harjoittelupaikkoja on kahdenlaisia:

1. korkeakoulun lopputyöhön liittyvä harjoittelu

2. harjoittelu korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen (5 vuoden kuluessa viimeisimmästä tutkinnosta).

Kohderyhmä: EU-maiden kansalaiset, liittymistä edeltävän strategian piiriin kuuluvien EU:n ehdokasmaiden kansalaiset ja puiteohjelman rahoitukseen osallistuvien maiden kansalaiset.

Harjoittelun kesto: 3–5 kuukautta 

Palkka/korvaus: Määräytyy toimipaikan mukaan

Aloitusajankohta: Päätetään tapauskohtaisesti

Lisätietoja: https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/temporary-positions/jrc-trainee...


Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikkö (EUROJUST)

Toimipaikat: The Hague (The Netherlands)
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Eurojustissa avautuu ympäri vuoden harjoittelupaikkoja, joissa harjoittelijat voivat tutustua viraston toimintaan ja hyödyntää osaamistaan ja/tai kokemustaan. 

Kohderyhmä: EU:n jäsenmaiden ja ehdokasmaiden kansalaiset, jotka ovat suorittaneet tai suorittavat parhaillaan korkeakoulutasoista tai ammatillista tutkintoa Eurojustin tehtäviin liittyvällä alalla tai joilla on harjoittelupaikkaan sopivaa työkokemusta.

Harjoittelun kesto: 3–6 kuukautta

Palkka/korvaus: Harjoitteluajalta ei makseta palkkaa/korvausta.

Aloitusajankohta: Tehtäväkohtainen

Lisätietoja: http://www.eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx


Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT)

Toimipaikat: Luxemburg (Luxemburg)
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Käännöskeskus tarjoaa harjoittelupaikkoja lähinnä EU:n jäsenmaiden ja hakijamaiden korkeakouluopiskelijoille. Harjoittelijat saavat tilaisuuden perehtyä käännöskeskuksen toimintaan, hankkia kokemusta työskentelystä monikulttuurisessa ja monikielisessä ympäristössä sekä solmia kontakteja.

Kohderyhmä: Hakijat, joilla on vähintään 4 lukukauden korkeakouluopinnot tai vastaavantasoinen koulutus käännöskeskuksen kannalta olennaisella alalla ja joilla on jonkin verran kokemusta jostakin käännöskeskuksen toiminnan alasta. Hakijan on osattava kahta EU:n virallista kieltä: yhtä perusteellisesti ja toista vähintään tyydyttävästi. 

Harjoittelun kesto: 3-6 kuukautta

Palkka/korvaus: Kuukausikorvaus, jonka määrä on 25 % väliaikaisen toimihenkilön AD5-palkkaluokan palkkatason 1 peruspalkasta.

Aloitusajankohta: Tehtäväkohtainen

Lisätietoja: https://cdt.europa.eu/en/traineeships


Työharjoittelu

Toimipaikat: Bilbao (Spain), Bryssel (Belgia)
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

EU-OSHA tarjoaa harjoittelijoille tilaisuuden perehtyä viraston tavoitteisiin ja toimintaan sekä saada käytännön kokemusta ja tietoa viraston päivittäisestä työstä. Harjoittelijat saavat työskennellä monikulttuurisessa ja -kielisessä ympäristössä taustaltaan erilaisten työtovereiden kanssa, mikä edistää yhteisymmärrystä, luottamusta ja suvaitsevaisuutta.

Kohderyhmä: Korkeakoulututkinnon suorittaneet EU-maiden tai Norjan, Islannin tai Liechtensteinin (ETA-maiden) kansalaiset, jotka osaavat perusteellisesti vähintään kahta EU:n virallista kieltä.

Harjoittelun kesto: 6 kuukautta (harjoittelujaksoa voidaan pidentää 6 kuukaudella)

Palkka/korvaus: Noin 1 190 euroa/kk

Aloitusajankohta: syyskuuta

Lisätietoja: https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/careers/euoshatr2001-traineeships-202020...


Työharjoittelu

Toimipaikat: Frankfurt (Germany)
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

 

Kohderyhmä: Harjoittelijoiksi otetaan kansalaisia EU-maista, Norjasta, Islannista, Liechtensteinista ja EU:n ehdokasmaista niiden liityttyä unionin jäseniksi. Hakijalla on oltava opiskeluoikeus korkeakoulututkintoon johtavassa koulutusohjelmassa tai korkeakoulututkinto. Tutkintoasteen tai opintojen vaiheen suhteen ei ole vaatimuksia.

Harjoittelun kesto: 1–6 kuukautta

Palkka/korvaus: Noin 1 300 euroa/kk

Aloitusajankohta: vaihtelee

Lisätietoja: https://eiopa.europa.eu/about-eiopa/careers


Työharjoittelu

Hakuaika alkaa: 29/04/2019 - 00:00
Määräaika: ei määräaikaa hakemuksen jättämiselle
Toimipaikat: Ljubljana (Slovenia)
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

 

Harjoitteluohjelma on tarkoitettu lähinnä korkeakoulututkinnon suorittaneille nuorille, mutta se on avoin myös niille, jotka ovat elinikäisen oppimisen puitteissa hiljattain suorittaneet korkeakoulututkinnon ja aloittamassa uutta ammatillista uraa. 

Hakukelpoisuus: 

 • Vähintään 18-vuotiaat EU:n jäsenvaltion kansalaiset
 • Hakijalla on oltava korkeakoulututkintoa vastaava koulutus, jonka normaali suoritusaika on vähintään kolme vuotta ja josta on osoituksena tutkintotodistus (joka on myönnetty EU:n jäsenvaltiossa tai josta on saatu EU:n jäsenvaltion viranomaisten myöntämä vastaavuustodistus).
 • Hakija ei ole saanut aikaisemmin olla tai ei saa parhaillaan olla harjoittelussa tai työssä missään EU-elimessä.

Kesto: 6 kuukautta

Palkka/korvaus:  600 € (kuukausikorvaus) ja 350 € (asumistuki).

Aloitusajankohdat: 1. syyskuuta tai 1. maaliskuuta.

Lisätietoja: https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancie...


Harjoittelu (hallinnolliset profiilit)

Toimipaikat: Paris (France)
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Euroopan pankkiviranomainen käynnistää työharjoittelua koskevan kiinnostuksenilmaisupyynnön. Harjoitteluohjelman tarkoituksena on tarjota vastavalmistuneille mahdollisuus saada omakohtaista kokemusta Euroopan pankkiviranomaisen toiminnasta. Harjoittelijoille tarjoutuu myös tilaisuus perehtyä rahoitusalan sääntelyn ja valvonnan tavoitteisiin sekä erityisesti Euroopan pankkiviranomaisen tavoitteisiin.

Kohderyhmä: Vastavalmistuneet

Harjoittelun kesto: 6 kuukautta; mahdollisuus harjoittelun pidentämiseen 6 kuukaudella (yhteensä enintään 12 kuukautta)

Palkka/korvaus: EPV:n harjoittelupäätöksen mukaisesti (saatavilla EPV:n verkkosivustolla)

Aloitusajankohdat: useita

Lisätietoja: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships

Harjoittelu (tekniset profiilit)

Toimipaikat: Paris (France)
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Euroopan pankkiviranomainen (EPV/EBA) käynnistää työharjoittelua koskevan kiinnostuksenilmaisupyynnön teknisen profiilin paikkoja varten seuraavilla osastoilla:

 1. Taloudellisen analyysin ja tilastoinnin osasto (EAS)
 2. Vakavaraisuussääntelyn ja -valvonnan osasto (PRSP) ja politiikan koordinointiyksikkö (PAC)
 3. Pankkimarkkinoiden, innovoinnin ja kuluttaja-asioiden osasto (BMIC)
 4. Oikeudellinen yksikkö

Harjoitteluohjelman tarkoituksena on tarjota vastavalmistuneille mahdollisuus osallistua Euroopan pankkiviranomaisen toimintaan ja tutustua rahoitusalan sääntelyn tavoitteisiin.

Kohderyhmä: Vastavalmistuneet

Harjoittelun kesto: 6 kuukautta; mahdollisuus harjoittelun pidentämiseen 6 kuukaudella (yhteensä enintään 12 kuukautta)

Palkka/korvaus: EPV:n harjoittelupäätöksen mukaisesti (saatavilla EPV:n verkkosivustolla)

Aloitusajankohdat: useita

Lisätietoja: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships


Harjoittelupaikat

Toimipaikat: Praha (Tšekki)
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Euroopan GNSS-virastossa (GSA) on palkallisia harjoittelupaikkoja eri osastoilla.

Kohderyhmä: 

 • Hakijan on oltava korkeakoulututkinnon suorittanut EU-maan kansalainen. 
 • Hakijan on osattava perusteellisesti vähintään kahta EU:n virallista kieltä.
 • Hakija ei ole aiemmin ollut työharjoittelussa GSA:ssa.

Sopimuksen kesto: 6 kuukautta

Sopimuksen uusimismahdollisuus: kyllä

Palkka/korvaus: 1 000 euroa kuukaudessa

Lisätietoja: https://www.gsa.europa.eu/traineeship-listing


Työharjoittelu

Toimipaikat: Bryssel (Belgia)
Toimielin/Virasto: (EDA) Euroopan puolustusvirasto
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Euroopan puolustusviraston yksivuotinen harjoitteluohjelma on suunnattu korkeakoulusta vastavalmistuneille henkilöille, jotka haluavat siirtyä työelämään ja tutustua Euroopan puolustusyhteistyön keskeiseen organisaatioon.

Harjoittelujakso Euroopan puolustusvirastossa antaa tilaisuuden

 • tutustua Euroopan puolustusvoimavarojen kehittämiseen liittyviin toimintapolitiikkoihin ja prosesseihin
 • soveltaa opinnoissa hankittua tietämystä käytäntöön
 • työskennellä monikulttuurisessa ja dynaamisessa työympäristössä.

Hakukelpoisuus: Korkeakoulututkinnon hiljattain suorittaneet henkilöt, jotka eivät ole aiemmin olleet yli 6 viikon pituisessa palkallisessa tai palkattomassa työharjoittelussa tai työssä missään muussa EU-toimielimessä tai -elimessä. Hakijoiden on täytettävä kaikki harjoittelua koskevassa ilmoituksessa esitetyt hakuehdot hakemusten viimeiseen toimituspäivään mennessä.

Kesto: 1 vuosi

Palkka/korvaus: 1 229,32 euroa/kuukausi (vuonna 2021)

Aloitusajankohdat: Kerran vuodessa: joko 1. tai 16. syyskuuta

Lisätietoja: https://eda.europa.eu/careers/current-vacancies


Harjoittelu (useampia profiileja)

Hakuaika alkaa: 29/03/2021 - 12:00
Määräaika: ei määräaikaa hakemuksen jättämiselle
Toimipaikat: Paris (France)
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

ESMA on järjestänyt harjoittelupaikkoja koskevia yleisiä kiinnostuksenilmaisupyyntöjä ilman erityistä määräaikaa seuraaville profiileille:

 • Monialainen
 • Oikeus
 • Rahoitusmarkkinat

Harjoitteluohjelmiemme tarkoituksena on tarjota korkeakoulututkinnon suorittaneille / korkeakouluopiskelijoille mahdollisuus saada omakohtaista kokemusta työskentelystä ESMAssa. Harjoittelupaikat tarjoavat 6–12 kuukauden mittaista soveltavaa kouluttautumista markkina-analyysin, tilastojen tai tiedonhallinnan alalla. Ne auttavat myös ymmärtämään rahoitusmarkkinoiden toiminnan ja yhdentymisen käsitteellisiä ja empiirisiä kysymyksiä sekä Euroopan unionissa harjoitettavaa sääntelyä, valvontaa ja täytäntöönpanoa. Lisätietoa tarjolla olevista paikoista on ESMAn rekrytointiportaalissa.

Hakukelpoisuus: Korkeakoulututkinnon suorittaneet / korkeakouluopiskelijat

Kesto: 6 kuukautta; mahdollisuus harjoittelun pidentämiseen 6 kuukaudella (yhteensä enintään 12 kuukautta)

Palkka/korvaus: 1185,07 euroa (korkeakouluopiskelija) / 1777,60 euroa (korkeakoulututkinnon suorittanut)

Aloitusajankohdat: useita

Lisätietoja: https://esmacareers.adequasys.com