Tréimhsí oiliúna

Etusivu > Deiseanna fostaíochta > Tréimhsí oiliúna

Más mian leat blaiseadh den saol oibre in institiúidí an Aontais Eorpaigh, cén fáth nach gcuirfeá isteach ar thréimhse oiliúna?

Gach bliain, faigheann thart ar 1,900 duine óg an deis cur lena scileanna gairmiúla, a mbuanna pearsanta a fhorbairt agus cur lena gcuid eolais faoin Aontas Eorpach faoi chlár an Aontais Eorpaigh d'oiliúnaithe. Eagraíonn formhór d'institiúidí an Aontais Eorpaigh tréimhsí oiliúna do chéimithe óga. Idir 3 mhí agus 5 mhí a mhaireann na tréimhsí sin.

Bíonn tréimhsí oiliúna ar fáil i lear mór réimsí agus deis iontach is ea iad léargas a fháil ar obair an Aontais Eorpaigh. Maidir le cineál na hoibre a bheidh tú a dhéanamh, tá sin ag brath ar an tseirbhís ina mbeidh tú ag obair. Bíonn deiseanna oiliúna ann i réimsí amhail dlí na hiomaíochta, acmhainní daonna, beartas comhshaoil, cumarsáid agus a lán réimsí nach iad.

Is iad institiúidí agus gníomhaireachtaí an Aontais féin a dhéanann na roghnuithe ina gceann agus ina gceann le haghaidh na dtréimhsí oiliúna. Féach thíos roinnt de na deiseanna oiliúna atá ar fáil. Tabhair do d'aire gur féidir nach mbeidh na deiseanna uile atá ar fáil le feiceáil ar an suíomh seo.

 


Tréimhsí oiliúna Schuman

Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg), Lucsamburg (Lucsamburg), Cathracha eile san AE, Strasbourg na Fraince
Institiúid/Gníomhaireacht: Parlaimint na hEorpa
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Is é an sprioc atá ag tréimhsí oiliúna Schuman cur le hoideachas agus le gairmoiliúint shaoránaigh AE agus léargas a thabhairt ar obair Pharlaimint na hEorpa.

Cé atá incháilithe? Tá céimithe ollscoile atá 18 mbliana d'aois nó os a chionn incháilithe. Ba cheart eolas cuimsitheach a bheith ag iarrthóirí ar dhá cheann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh agus níor cheart breis agus dhá mhí as a chéile a bheith caite acu ag obair laistigh d'institiúid nó de chomhlacht de chuid an Aontais.

Fad ama: 5 mhí

Pá: Is tréimhse oiliúna ar pá í seo. Tuairim agus €1,300 an pá.

Dátaí tosaigh: 1 Márta agus 1 Deireadh Fómhair

Tuilleadh eolais: https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage


Tréimhsí oiliúna ar pá i gComhairle an Aontais Eorpaigh

Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
Institiúid/Gníomhaireacht: Comhairle an Aontais Eorpaigh
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

De réir riachtanais na seirbhíse, is gnách go mbíonn obair laethúil oiliúnaí coibhéiseach le hobair na n-oifigeach sóisearach i dtús a ngairmréime ar riarthóirí iad, e.g.: cruinnithe a ullmhú agus miontuairiscí a dhréachtú, freastal ar chruinnithe de chuid chomhlachtaí ullmhúcháin Coreper agus na Comhairle, taighde a dhéanamh ar thionscadal áirithe, doiciméid a aistriú nó a thiomsú, tuarascálacha a scríobh. Iarrtar ar na hoiliúnaithe freisin páirt a ghlacadh i gclár staidéir a bhfuil cuairteanna agus comhdhálacha in institiúidí eile de chuid an Aontais Eorpaigh sa Bhruiséil, i Lucsamburg agus in Strasbourg ina gcuid de.

Cé atá incháilithe? Náisiúnaigh den Aontas Eorpach a bhfuil an chéad chuid, ar a laghad, dá staidéar ollscoile críochnaithe acu faoin sprioc-am maidir le hiarratas a dhéanamh agus a bhfuil céim nó a comhionann bainte amach acu.

Fad ama: 5 mhí

Pá? Is tréimhse oiliúna ar pá é seo. €1,220.78 in aghaidh na míosa, aisíocaíocht liúntais taistil agus cárta lacáiste bialainne ó Ardrúnaíocht na Comhairle.

Dátaí tosaigh:

 • An 1 Feabhra (tréimhse iarratais i dtrátha Lúnasa/Meán Fómhair – déan seiceáil an tráth sin chun na dátaí deiridh a fháil).
 • An 1 Meán Fómhair (tréimhse iarratais i dtrátha Feabhra/Márta – déan seiceáil an tráth sin chun na dátaí deiridh a fháil)

Tuilleadh eolais: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/

Tréimhsí oiliúna éigeantacha gan phá i gComhairle an Aontais Eorpaigh

Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
Institiúid/Gníomhaireacht: Comhairle an Aontais Eorpaigh
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

De réir riachtanais na seirbhíse, is gnách go mbíonn obair laethúil oiliúnaí coibhéiseach le hobair na n-oifigeach sóisearach i dtús a ngairmréime ar riarthóirí iad e.g.: cruinnithe a ullmhú agus miontuairiscí a dhréachtú, freastal ar chruinnithe de chuid chomhlachtaí ullmhúcháin Coreper agus na Comhairle, taighde a dhéanamh ar thionscadal áirithe, doiciméid a aistriú nó a thiomsú, tuarascálacha a scríobh. Iarrtar ar na hoiliúnaithe freisin páirt a ghlacadh i gclár staidéir a bhfuil cuairteanna agus comhdhálacha in institiúidí eile de chuid an Aontais Eorpaigh sa Bhruiséil, i Lucsamburg agus in Strasbourg ina gcuid díobh.

Cé atá incháilithe? Is do mhic léinn sa tríú, sa cheathrú nó sa chúigiú bliain de chúrsa ollscoile a chaithfidh tréimhse oiliúna a chur isteach mar chuid dá gcúrsa staidéir atá na tréimhsí oiliúna seo ar fáil.

Fad ama: 2–5 mhí 

Pá: Níl. Aisíocaíocht an liúntais taistil. Cárta lacáiste bialainne Ardrúnaíocht na Comhairle. Árachas sláinte/timpiste.

Dátaí tosaigh:

 • An 1 Feabhra (tréimhse iarratas i dtrátha Meán Fómhair/Deireadh Fómhair – déan seiceáil an tráth sin chun na dátaí deiridh a fháil).
 • An 1 Meán Fómhair (tréimhse iarratas i dtrátha Feabhra/Márta – déan seiceáil an tráth sin chun na dátaí deiridh a fháil).

Tuilleadh eolais: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/

Comhairle an Aontais Eorpaigh – Clár Gníomhaíochtaí Dearfacha le haghaidh Oiliúnaithe faoi mhíchumas

Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
Institiúid/Gníomhaireacht: Comhairle an Aontais Eorpaigh
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

 

De réir riachtanais na seirbhíse, is gnách go mbíonn obair laethúil oiliúnaí ar aon dul le hobair na n-oifigeach sóisearach riaracháin i dtús a ngairmréime, e.g.: cruinnithe a ullmhú agus miontuairiscí a dhréachtú, freastal ar chruinnithe de chuid chomhlachtaí ullmhúcháin Coreper agus na Comhairle, taighde a dhéanamh ar thionscadal áirithe, doiciméid a aistriú nó a thiomsú, tuarascálacha a scríobh. Iarrtar ar na hoiliúnaithe freisin páirt a ghlacadh i gclár staidéir a bhfuil cuairteanna agus comhdhálacha in institiúidí eile de chuid an Aontais Eorpaigh sa Bhruiséil, i Lucsamburg agus in Strasbourg ina gcuid díobh.

Cé atá incháilithe? Is do shaoránaigh den Aontas atá ina gcéimithe nó ina mic léinn sa tríú, sa cheathrú nó sa chúigiú bliain de chúrsa ollscoile agus a bhfuil míchumas aitheanta orthu atá na tréimhsí oiliúna seo ar fáil.

Fad ama: 5 mhí 

An tréimhse oiliúna le pá í: Is í. €1,220.78 in aghaidh na míosa, aisíocaíocht liúntais taistil agus cárta lacáiste bialainne ó Ardrúnaíocht na Comhairle (ARC). Má chuireann oiliúnaí atá faoi mhíchumas údar cuí ar fáil, is féidir go bhfaighidh sé méid forlíontach dar luach suas le leath an deontais oiliúna.

Dátaí tosaigh:

 • 1 Feabhra (is féidir iarratas a dhéanamh i dtrátha Mheán Fómhair/Deireadh Fómhair – seiceáil na dátaí críochnaitheacha ag an am).
 • 1 Meán Fómhair (is féidir iarratas a dhéanamh i dtrátha mhí Feabhra/Márta – seiceáil na dátaí críochnaitheacha ag an am).

Tuilleadh eolais: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/


Tréimhsí oiliúna

Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg), An Ghráinsigh (Éire), Lucsamburg (Lucsamburg)
Institiúid/Gníomhaireacht: An Coimisiún Eorpach
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

An scéim atá ag an gCoimisiún Eorpach le haghaidh oiliúnaithe, tá sí oscailte do chéimithe ollscoile ó thír ar bith ar domhan.

Bíonn tréimhsí oiliúna ar fáil i lear mór réimsí agus deis iontach is ea iad léargas a fháil ar obair an Aontais Eorpaigh. Ag brath ar an tseirbhís a mbeidh tú ag obair di a bheidh cineál na hoibre. Bíonn folúntais i réimsí amhail dlí na hiomaíochta, acmhainní daonna, an beartas comhshaoil, cumarsáid agus go leor réimsí eile.

Bíonn ar oiliúnaithe na cúraimí céanna a dhéanamh agus a bhíonn ar dhaoine nua-earcaithe. D'fhéadfadh cúraimí éagsúla a bheith i gceist leis sin: meithleacha agus cruinnithe a eagrú, eolas agus doiciméid a thiomsú, tuarascálacha a ullmhú agus ceisteanna a fhreagairt, agus páirt a ghlacadh i gcruinnithe aonaid agus in imeachtaí eile. Thairis sin, beidh tascanna le déanamh a bhainfidh go sonrach leis an tseirbhís atá i gceist – bíonn obair dlíodóra sa Choimisiún difriúil go leor le hobair eacnamaí i gCúirt na nIniúchóirí nó le hobair oifigigh sa Pharlaimint.

Cé atá incháilithe? Féadann daoine a bhfuil céim in ábhar ar bith acu iarratas a dhéanamh, fad is atá an chéim bainte amach acu cheana (is iondúil gur féidir tras-scríbhinn a chur isteach mura bhfuil an teastas féin faighte go fóill). Murab ionann agus poist bhuana, ní gá a bheith i do shaoránach den Aontas (cuirtear líon beag áiteanna i leataobh do dhaoine nach saoránaigh den Aontas iad), ach is iondúil go dteastaíonn eolas ar dhá cheann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh. Buntáiste é taithí oibre agus iarchéim a bheith agat, ach ní riachtanas é de ghnáth.

Fad ama: 5 mhí

Pá: Is tréimhse oiliúna ar pá é seo. €1,176.83 (ar an 1 Márta 2018) agus aisíocaíocht costas taistil.

Dátaí tosaigh: 1 Márta agus 1 Deireadh Fómhair 

Tuilleadh eolais: https://ec.europa.eu/stages/


Tréimhsí oiliúna ateangaireachta i gCúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
Institiúid/Gníomhaireacht: Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Ar ateangairí nuacháilithe a mheasann Stiúrthóireacht na hAteangaireachta na teangacha atá acu a bheith úsáideach a bhíonn tréimhsí oiliúna san ateangaireacht dírithe. An aidhm atá ag na tréimhsí oiliúna ná caoi a thabhairt d'ateangairí nuacháilithe barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna ateangaireachta, an ateangaireacht dhlíthiúil go háirithe, agus chuige sin cásanna a ullmhú, taighde téarmeolaíochta a dhéanamh agus cleachtaí praiticiúla a dhéanamh i "mbothán ciúin" agus an méid sin a dhéanamh faoi mhaoirseacht ball foirne den Stiúrthóireacht.

Cé atá incháilithe? Ateangairí nuacháilithe a bhfuil dioplóma acu san ateangaireacht comhdhála agus a bhfuil léamh na Fraincise acu.

Fad ama: 10–12 sheachtain

Tuilleadh eolais: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/

Tréimhsí oiliúna

Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
Institiúid/Gníomhaireacht: Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Gach bliain, tairgeann Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh líon teoranta tréimhsí oiliúna 5 mhí ar pá. Go hiondúil is i Stiúrthóireacht an Aistriúcháin Dhlíthiúil, sa Stiúrthóireacht um Thaighde agus Doiciméadú, i Stiúrthóireacht na Cumarsáide, sa Stiúrthóireacht um Phrótacal agus Cuairteanna, in oifig an Chomhairleora Dhlíthiúil le haghaidh cásanna riaracháin, i gClárlann na Cúirte Ginearálta nó i Stiúrthóireacht na hAteangaireachta a bhíonn na tréimhsí oiliúna ar fáil.

Cé atá incháilithe? Céimithe sa dlí nó san eolaíocht pholaitiúil (agus an dlí mar phríomhábhar) a bhfuil eolas acu ar an bhFraincis.

Fad ama: 5 mhí

Pá: Is tréimhse oiliúna ar pá é seo. Tuairim agus €1,120 sa mhí an pá. 

Dátaí tosaigh: 1 Márta agus 1 Deireadh Fómhair 

 

Tuilleadh eolais: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/en/


An Banc Ceannais Eorpach

Áit(eanna): Frankfurt (Germany)
Institiúid/Gníomhaireacht: An Banc Ceannais Eorpach
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Na tréimhsí oiliúna a thairgeann an Banc Ceannais Eorpach, tugann siad caoi do dhaoine an t-eolas a shealbhaigh siad agus iad i mbun staidéir a chur chun úsáide agus tuiscint a fháil ar a bhfuil i gceist le hobair a dhéanamh ar son na hEorpa. An té atá ina oiliúnaí ag an mBanc Ceannais Eorpach, faigheann sé léargas ar obair an Bhainc agus bíonn sé ag cuidiú misean an Bhainc a chur i gcrích. Na cúraimí a dhéanann oiliúnaithe, déantar faoi mhaoirseacht iad agus braitheann a gcineál ar an Aonad ina bhfuil siad ag obair. Seo roinnt cúraimí samplacha: taighde a dhéanamh, dréacht-tuarascálacha a ullmhú, sonraí staitistiúla a thiomsú, cúraimí oibríochtúla a dhéanamh, agus páirt a ghlacadh i staidéir ad hoc.

Cé atá incháilithe? Náisiúnaigh de Bhallstát den Aontas Eorpach nó de thír atá ag ullmhú chun teacht isteach san Aontas, a bhfuil bunchúrsa tríú leibhéal déanta acu (céim bhaitsiléara) ar a laghad.

Fad ama: 3-6 mhí (is féidir an tréimhse sin a shíneadh uair amháin agus tréimhse 12 mhí ar a mhéad a dhéanamh di).

Pá: Is tréimhse oiliúna ar pá é seo. Tuairim agus €1,050 sa mhí an pá.

Dátaí tosaigh: Níl aon dáta ar leith leagtha síos.

Tuilleadh eolais: http://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.en.html


Tréimhsí oiliúna

An dáta ónar féidir iarratais a dhéanamh: 01/05/2021 - 00:01
An spriocdháta d'iarratais: 30/06/2021 - 23:59(am na Bruiséile)
Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
Institiúid/Gníomhaireacht: An Chúirt Iniúchóirí
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Tairgeann Cúirt Iniúchóirí na hEorpa trí thréimhse oiliúna in aghaidh na bliana i réimsí a bhaineann lena cuid oibre.

Cé atá incháilithe? Náisiúnaigh de Bhallstát den Aontas Eorpach a bhfuil dioplóma ollscoile aitheanta acu nó a bhfuil ar a laghad ceithre sheimeastar de staidéar ollscoile curtha i gcrích acu i réimse a mbíonn an Chúirt ag plé leis (iniúchóireacht, buiséad, cuntasaíocht, riarachán, acmhainní daonna, aistriúchán, cumarsáid, caidreamh idirnáisiúnta, dlí)

Fad ama: 3, 4, nó 5 de mhíonna

Pá: Is tréimhse oiliúna ar pá é seo. Tuairim agus €1,350 (ach maoiniú a bheith le fáil lena aghaidh sa bhuiséad.)

Dátaí tosaigh: 1 Feabhra, 1 Bealtaine agus 1 Meán Fómhair gach bliain

Tuilleadh eolais: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx


An tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí

Áit(eanna): Cathracha lasmuigh den AE
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Tá nós seanbhunaithe in institiúidí an Aontais Eorpaigh deiseanna oiliúna a thairiscint i dToscaireachtaí an Aontais ar fud an domhain. Is le haghaidh mic léinn agus céimithe óga go háirithe atá na tréimhsí oiliúna sin ann. Tionscadal oideachais is ea an tréimhse oiliúna agus níl an Toscaireacht faoi aon oibleagáid chonarthach ná fostaíochta dá thoradh.

Cé atá incháilithe: Is féidir le saoránaigh den Aontas Eorpach, saoránaigh de thíortha is iarrthóirí ar bhallraíocht san Aontas Eorpach a bhfuil an chaibidlíocht faoina dteacht isteach tugtha chun críche acu, agus náisiúnaigh den tír ina bhfuil an Toscaireacht lonnaithe, iarratas a dhéanamh ar thréimhse oiliúna sa Toscaireacht, de réir an réimse atá i gceist. I gcás tréimhsí oiliúna ar pá, ní mór d'iarrthóirí céim ollscoile (céim bhaitsiléara ar a laghad) nó a cothrom ó institiúid ardoideachais a bheith bainte amach acu. I gcás tréimhsí oiliúna gan phá, ar cuid éigeantach den chúrsa léinn iad, is mic léinn den tríú, den cheathrú nó den chúigiú bliain de chúrsa ollscoile nó de chúrsa institiúide ardoideachais eile atá incháilithe. Ní mór teanga oibre na Toscaireachta a bheith ag na hiarrthóirí agus ba bhuntáiste eolas a bheith acu ar theanga oifigiúil na tíre ina bhfuil an Toscaireacht lonnaithe.

Tréimhse: 6 mhí ar a mhéad

Tréimhse oiliúna ar pá: i gcás céimithe óga a bhfuil níos lú ná bliain amháin de thaithí oibre acu.
Tréimhse oiliúna gan phá ar cuid éigeantach den chúrsa léinn í: i gcás mic léinn atá ina gcónaí agus ag staidéar cheana féin sa tír ina bhfuil an Toscaireacht.

Tuilleadh eolais: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39144/traineeship-eu-d...


Tréimhsí oiliúna

Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
Institiúid/Gníomhaireacht: Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Faoi dhó sa bhliain, tairgeann an Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta tréimhsí oiliúna do chéimithe ollscoile. Deis iad na tréimhsí oiliúna sin do chéimithe foghlaim faoi ról agus obair an Choiste agus taithí ghairmiúil a fháil i dtimpeallacht ilchultúrtha.

Cé atá incháilithe? Céimí ar náisiúnaigh de cheann de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh iad.

Fad ama: 5 mhí

Pá: Is tréimhse oiliúna ar pá é seo. Tuairim agus €1,190 sa mhí

Dátaí tosaigh: 16 Feabhra agus 16 Meán Fómhair

Tuilleadh eolais: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/long-term-traineeships

Gearr-thréimhsí oiliúna sa Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta

Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
Institiúid/Gníomhaireacht: Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Ó am go chéile bíonn gearr-thréimhsí oiliúna gan phá ar fáil agus ní bhíonn aon aoisteorainn i gceist leo.

Cé atá incháilithe? Mic léinn ollscoile agus céimithe nua

Fad ama: 1–3 mhí

Pá: Níl aon phá i gceist.

Dátaí tosaigh: Níl aon dáta ar leith leagtha síos.

Tuilleadh eolais: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/short-term-traineeships


Tréimhsí oiliúna

Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
Institiúid/Gníomhaireacht: Coiste Eorpach na Réigiún
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

An té a dhéanann tréimhse oiliúna i gCoiste na Réigiún bíonn sé i gcroílár gníomhaíochtaí comhthionóil pholaitiúil. Cuireann siad eolas ar chuspóir an Choiste agus bíonn siad ag obair ar son chomhtháthú na hEorpa. Cuirtear gach oiliúnaí chun oibre i roinn ar leith den Choiste. Bíonn cineál na hoibre ag brath ar an aonad ina bhfuil an t-oiliúnaí ag obair. Tá aonaid ann agus is le gnóthaí polaitiúla is mó a phléann siad, aonaid eile is le gnóthaí riaracháin a bhíonn siad ag plé. Go ginearálta, bíonn an obair a thugtar d'oiliúnaithe inchurtha leis an obair a dhéanann oifigigh de ghrád AD5.

Cé atá incháilithe? Céimithe ollscoile ó Bhallstát den Aontas Eorpach, nó ó thír is iarrthóir oifigiúil ar bhallraíocht san Aontas Eorpach, a bhfuil máistreacht acu ar theanga amháin de theangacha oifigiúla an Aontais agus eolas sásúil acu ar an bhFraincis nó ar an Béarla (ceann de theangacha oibre an Aontais).

Fad ama: 5 mhí

Pá: Is tréimhse oiliúna ar pá é seo. Tuairim agus €1,000 sa mhí an pá.

Dátaí tosaigh: 16 Eanáir agus 16 Meán Fómhair

Tuilleadh eolais: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Intéirneachtaí d'oifigh rialtais i gCoiste na Réigiún

Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
Institiúid/Gníomhaireacht: Coiste Eorpach na Réigiún
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Tá na hintéirneachtaí seo ceaptha leas a bhaint as eolas agus taithí geallsealbhóirí chun próisis beartas Choiste na Réigiún a fheabhsú agus, ag an am céanna, eolas/aiseolas praiticiúil a sholáthar ar fheidhmiú Choiste na Réigiún ar an leibhéal áitiúil agus réigiúnach. Tugann obair Choiste na Réigiún léargas ginearálta do na hintéirnigh ar chuspóirí an chomhair agus an chomhtháthaithe Eorpaigh agus tugtar deis acu a bheith ag obair i dtimpeallacht ilchultúrtha ilteangach.

Cé atá incháilithe? Oifigigh ó údaráis áitiúla, réigiúnacha nó náisiúnta i mBallstáit an Aontais Eorpaigh nó i dtír is iarrthóir oifigiúil ar bhallraíocht san Aontas. Gairmithe a bhfuil na cúraimí atá orthu sa phost atá acu faoi láthair inchurtha le cúraimí riarthóra de chuid an Aontais.

Fad ama: 1–4 mhí (is féidir an tréimhse sin a shíneadh chun tréimhse 6 mhí ar a mhéad a dhéanamh di)

Pá: Níl aon phá i gceist. Is í an institiúid a bhfuil an t-oifigeach fostaithe aici a íocann an tuarastal.

Dátaí tosaigh: Níl aon dáta ar leith leagtha síos.

Tuilleadh eolais: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Gearrchuairteanna staidéir i gCoiste na Réigiún

Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
Institiúid/Gníomhaireacht: Coiste Eorpach na Réigiún
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Le linn tréimhsí staidéir i gCoiste na Réigiún bíonn an deis ag oiliúnaithe dul i mbun tionscadal ar leith agus ina theannta sin, tugtar léargas uathúil pearsanta dóibh ar fheidhmiú Choiste na Réigiún. Faigheann na hoiliúnaithe taithí phraiticiúil agus eolas ar obair ranna an Choiste ó lá go chéile agus bíonn an deis acu a bheith ag obair i dtimpeallacht ilteangach ilchultúrtha.

Cé atá incháilithe? Náisiúnaigh de Bhallstát den Aontas Eorpach agus de Stát is iarrthóir oifigiúil ar bhallraíocht san Aontas Eorpach, a bhfuil céim bhaitsiléara ar a laghad bainte amach acu.

Fad ama: 1–4 mhí (is féidir an tréimhse sin a shíneadh chun tréimhse 6 mhí ar a mhéad a dhéanamh di ach na hacmhainní a bheith ar fáil chuige sin)

Pá: Níl aon phá i gceist.

Tuilleadh eolais: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx


Tréimhsí oiliúna

Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
Institiúid/Gníomhaireacht: An Banc Eorpach Infheistíochta (EIB)
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Tá líon teoranta intéirneachtaí ar fáil sa Bhanc Eorpach Infheistíochta (BEI) do mhic léinn ollscoile agus do chéimithe ar mian leo eolas a chur ar an obair a dhéanann an Banc nó taithí a fháil sa réimse a bhfuil siad ag déanamh staidéir air. Tá ceithre chlár intéirneachta ann: BEI, FEMIP, EPTATF agus ACP.

Cé atá incháilithe? Náisiúnaigh de Bhallstáit an Aontais agus de na tíortha is iarrthóirí (is é sin, faoi láthair: an Tuirc, an tSeirbia agus Montainéagró) a bhfuil níos lú ná bliain amháin de thaithí oibre acu.

Fad ama: 1-5 mhí (6 mhí má iarrann ollscoil an mhic léinn é).

Pá: Is intéirneacht ar pá é seo.

Dátaí tosaigh: 1 Feabhra/1 Márta, 1 Meán Fómhair/1 Deireadh Fómhair

Tuilleadh eolais: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/index.htm

FEMIP (an tSaoráid um an gComhpháirtíocht agus an Infheistíocht Eora-Mheánmhara)

Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
Institiúid/Gníomhaireacht: An Banc Eorpach Infheistíochta (EIB)
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Cé atá incháilithe iarratas a dhéanamh? An Ailgéir, an Éigipt, an Iordáin, an Iosrael, an Liobáin, Maracó, an Phalaistín* agus an Túinéis.

Fad ama: 6 mhí (suas le bliain amháin).

Pá: Is intéirneacht ar pá é seo.

Dátaí tosaigh: 1 Meán Fómhair/1 Deireadh Fómhair

*Ní thuigfear as an ainmniú seo go bhfuil aitheantas á thabhairt do Stát na Palaistíne agus tá an t-ainmniú seo gan dochar do sheasaimh éagsúla na mBallstát i dtaobh na ceiste sin.

Tuilleadh eolais: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/femip.htm

ETPATF (an Ciste Iontaobhais um Chúnamh Teicniúil do Chomhpháirtíocht an Oirthir)

Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
Institiúid/Gníomhaireacht: An Banc Eorpach Infheistíochta (EIB)
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Cé atá incháilithe iarratas a dhéanamh? An Asarbaiseáin (faoi réir Creat-Chomhaontú a bheith sínithe), an Airméin, an Mholdóiv, an tSeoirsia agus an Úcráin.

Fad ama: 6 mhí (suas le bliain amháin).

Pá: Is intéirneacht ar pá é seo.

Dátaí tosaigh: 1 Meán Fómhair/1 Deireadh Fómhair.

Tuilleadh eolais: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/eptatf.htm

ACC (Grúpa na Stát san Afraic, i Muir Chairib agus san Aigéan Ciúin)

Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
Institiúid/Gníomhaireacht: An Banc Eorpach Infheistíochta (EIB)
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Cé atá incháilithe iarratas a dhéanamh? an Aetóip - Angóla - Antigua agus Barbúda - na Bahámaí - Barbadós - an Bheilís - Beinin - an Bhotsuáin - Buircíne Fasó - an Bhurúin - Camarún - an Chéinia - Cireabaití - an Cósta Eabhair - Djibouti - Doiminice - an Eiritré - Fidsí - an Ghabúin - an Ghaimbia - Gána - Greanáda - an Ghuáin - Guine Bissau - Háítí - Iamáice - Leosóta - an Libéir - Madagascar - Mailí - an Mhaláiv - an Mháratáin - an Mhicrinéis - Mósaimbíc - an Namaib - Nárúis - an Nígir - an Nigéir - Niue - Nua-Ghuine Phapua - Oileáin Chomóra - Oileáin Cook - Oileáin Marshall - Oileán Mhuirís - Oileán na Tríonóide agus Tobága - Oileáin Sholomón - Palau - Poblacht na hAfraice Láir - Poblacht an Chongó - Poblacht Dhaonlathach an Chongó - an Phoblacht Dhoiminiceach - Poblacht na Guine - Ruaindis - an tSaimbia - San Críostóir-Nimheas - San Uinseann agus na Greanáidíní - Saint Lucia Samó - Sao Tome agus Principe - Sead - an tSeineagáil - na Séiséil - Siarra Leon - an tSiombáib - an tSomáil - an tSuasalainn - Suranam - an Tansáin - Tíomór Thoir - Tóga - Tonga - Tuvalu - Uganda - Vanuatú

Fad ama: 6 mhí (suas le bliain amháin).

Pá: Is intéirneacht ar pá é seo.

Dátaí tosaigh: 1 Meán Fómhair/1 Deireadh Fómhair.

Tuilleadh eolais: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/acp.htm


Tréimhsí oiliúna

Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg), Strasbourg na Fraince
Institiúid/Gníomhaireacht: An tOmbudsman Eorpach
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Tairgeann an tOmbudsman Eorpach tréimhsí oiliúna do chéimithe ollscoile agus do chéimithe ardoideachais a bhfuil suim mhór acu i riarachán poiblí an Aontais Eorpaigh agus, go háirithe, sa dóigh a bhfeidhmíonn riarachán an Aontais i dtaca leis na saoránaigh.

Tá na tréimhsí oiliúna ceaptha taithí phraiticiúil ar obair an Ombudsman Eorpaigh a thabhairt do chéimithe nua agus deis a thabhairt dóibh cur leis an eolas agus leis na scileanna a shealbhaigh siad le linn a gcúrsa staidéir. Bíonn cúraimí éagsúla le déanamh ag oiliúnaithe, de réir an tsaghais tréimhse oiliúna atá á cur isteach acu, cuir i gcás, gearáin a láimhseáil, cúnamh a thabhairt i réimse na meán agus na cumarsáide, páirt a ghlacadh i dtionscadail teicneolaíochta faisnéise nó i dtaighde a bhaineann le hobair an Ombudsman. Is iondúil gur faoi mhaoirseacht oifigeach nó gníomhaire ar leibhéal Cinn Aonaid nó a chothrom in oifig an Ombudsman Eorpaigh a bhíonn oiliúnaithe ag obair.

Cé atá incháilithe? Náisiúnaigh de Bhallstát den Aontas Eorpach agus de thír is iarrthóir ar bhallraíocht san Aontas Eorpach, a bhain céim nó dioplóma amach de bharr cúrsa staidéir trí bliana ar a laghad, i gceann de na disciplíní a fhoráiltear san fhógra don chúrsa oiliúna.

Fad ama: 1 bhliain amháin ar a mhéad (ag brath ar an bhfeidhmíocht).

Pá? Is tréimhse oiliúna ar pá é seo. Tuairim is €1,300 sa mhí an pá sa Bhruiséil agus tuairim is €1,600 sa mhí an pá in Strasbourg.

Dátaí tosaigh: 1 Eanáir agus 1 Meán Fómhair.

Tuilleadh eolais: https://www.ombudsman.europa.eu/en/office/careers


An Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí

Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
Institiúid/Gníomhaireacht: An Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Tugann EDPS deis do chéimithe nua an t-eolas a shealbhaigh siad agus iad i mbun staidéir a chur chun úsáide, go háirithe sna réimsí saineolais atá acu. Tugann na tréimhsí oiliúna caoi d’oiliúnaithe taithí phraiticiúil a fháil ar an obair a dhéanann EDPS ó lá go chéile agus ar chosaint sonraí go ginearálta.

Cé atá incháilithe? Náisiúnaigh de Bhallstát den Aontas Eorpach a bhfuil bunchúrsa tríú leibhéal déanta acu (trí bliana d’oideachas ollscoile) agus céim iomlán nó a cothrom bainte amach acu dá bharr.

Fad ama: 5 mhí 

Pá: Is tréimhse oiliúna ar pá é seo. Tuairim agus €950 sa mhí an pá.

Dátaí tosaigh: 1 Márta agus 1 Deireadh Fómhair

Tuilleadh eolais: https://edps.europa.eu/about-edps/recruitment_en#traineeship


FRONTEX

Áit(eanna): Warsaw (Poland)
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Cuireann Frontex fáilte roimh iarratais ó iarrthóirí ardspreagtha a bhfuil cúlraí oideachais agus gairmiúla de chineálacha éagsúla acu, le rannchuidiú le hobair na gníomhaireachta bunaithe ar an saineolas agus na spéiseanna atá acu. Tugann clár tréimhsí oiliúna Frontex an deis chun taithí phraiticiúil oibre a fháil ar an gcomhar i réimse theorainneacha seachtracha an Aontais Eorpaigh, chun eolas a fháil faoin Aontas Eorpach, faoina institiúidí agus faoin ghníomhaíochtaí, agus chun an t-eolas a fuarthas le linn staidéir nó san obair a úsáid go praiticiúil.

Cé atá incháilithe? Náisiúnaigh de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh agus de na tíortha atá comhlachaithe le Schengen, a bhfuil bunchúrsa ardoideachais críochnaithe acu san ollscoil nó sa léann um fhorfheidhmiú an dlí agus céim iomlán nó a comhionann bainte amach acu (céim lena ndearnadh cúrsa staidéir 3 bliana ar a laghad – céim bhaitsiléara nó a comhionann) a bhaineann le cúraimí Frontex.

Fad ama: 3-12 mhí

Pá: Tuairim agus €720 sa mhí an pá

Dátaí tosaigh: Níl aon dáta tosaigh ar leith leagtha síos

Tuilleadh eolais: https://frontex.europa.eu/careers/traineeships/about/


(EASA) An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Eitlíochta

Áit(eanna): Cologne (Germany)
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Tairgeann an Ghníomhaireacht tréimhsí oiliúna sna réimsí ar fad a mbíonn an sí ag plé leo, do chéimithe úrnua agus do mhic léinn ollscoile araon. Is é is aidhm dó sin caoi a thabhairt do na hoiliúnaithe ar eolas a chur ar an nGníomhaireacht agus ar an ról atá aici san obair a dhéanann an tAontas Eorpach.

Cé atá incháilithe? Náisiúnaigh de cheann de Bhallstáit EASA agus náisiúnaigh de thír a bhfuil stádas breathnóra aici ar Bhord Bainistíochta EASA agus a bhfuil baint ag an gcúlra atá acu leis an obair a dhéanann an Ghníomhaireacht.

Fad ama: 12 mhí 

Pá: Is tréimhse oiliúna ar pá é seo.

Dátaí tosaigh: Níl aon dáta tosaigh ar leith leagtha síos.

Tuilleadh eolais: https://www.easa.europa.eu/the-agency/careers-working-for-us/traineeships-and-st...


(CEDEFOP) An Lárionad Eorpach um Fhorbairt na Gairmoiliúna

Áit(eanna): Thessaloniki (Greece)
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Tá sé mar aidhm ag tréimhse oiliúna Cedefop léargas pearsanta ar leith a thabhairt do chéimithe ollscoile agus do mhic léinn PhD ar fheidhmiú Cedefop, go háirithe, agus ar fheidhmiú institiúidí an Aontais go ginearálta. Chomh maith leis sin, tá sé mar aidhm aici tuiscint a thabhairt ar na cuspóirí agus spriocanna atá ag próisis agus beartais lánpháirtíochta an Aontais Eorpaigh.

Cé atá incháilithe? Náisiúnaigh de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh agus de na tíortha is iarrthóirí ar bhallraíocht san Aontas, a bhfuil bunchúrsa ardoideachais (oideachas ollscoile) críochnaithe acu agus céim iomlán nó a comhionann bainte amach acu.

Fad ama: 9 mhí

Pá: €919.40 sa mhí an pá d’oiliúnaithe atá ag teacht as tíortha thar lear nó atá ina gcónaí sa Ghréig ach nach mór aistriú go Thessaloniki feadh na tréimhse oiliúna, agus €689.50 sa mhí an pá d’oiliúnaithe atá ina gcónaí in Thessaloniki cheana féin.

Dátaí tosaigh: 1 Deireadh Fómhair

Tuilleadh eolais: http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/traineeships


(ECHA) An Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán

Áit(eanna): Heilsincí na Fionlainne
Institiúid/Gníomhaireacht: (ECHA) An Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Gach bliain tairgtear oiread le 20 tréimhse oiliúna do chéimithe i réimsí eolaíochta amhail an cheimic, an tocsaineolaíocht, an bhitheolaíocht, eolaíocht agus teicneolaíochtaí an chomhshaoil, agus i réimsí riaracháin amhail an dlí, an chumarsáid, an t-airgeadas, acmhainní daonna agus an teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide.

Cé atá incháilithe? Céimithe ollscoile ar náisiúnaigh de Bhallstát den Aontas Eorpach iad nó de Bhallstát den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (an Iorua, an Íoslainn agus Lichtinstéin).

Fad ama: 3-6 mí 

Pá: Is tréimhse oiliúna ar pá é seo. Tuairim agus €1,300 sa mhí an pá.

Dátaí tosaigh: Márta agus Meán Fómhair

 

Tuilleadh eolais: https://echa.europa.eu/about-us/jobs/traineeships


Tréimhsí oiliúna

Áit(eanna): Parma (Italy)
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Tá tréimhsí oiliúna ar pá ar fáil in EFSA do ghairmithe óga cumasacha ardcháilithe atá i dtús a ngairmréime, ina rogha réimse.

Cé atá incháilithe? Céimithe ollscoile, a bhfuil leibhéal B2 acu sa Bhéarla agus ar náisiúnaigh de Bhallstát den Aontas iad, nó de thríú tír.

Fad ama: 12 mhí 

Pá: Is tréimhse oiliúna ar pá é seo. €1,150 sa mhí an pá.

Dátaí tosaigh: Samhain/Feabhra (féach ar an nGlao, mar d'fhéadfadh athrú teacht ar an dáta tosaigh)

Tuilleadh eolais: http://www.efsa.europa.eu/en/careers/youngprofessionals


(EUROFOUND) An Foras Eorpach chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú

Áit(eanna): Baile Átha Cliath (Éire)
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Tá sé d’aidhm ag tréimhsí oiliúna Eurofound, i measc nithe eile, togha léargais a thabhairt ar an láthair oibre do dhaoine atá díreach tar éis céim ollscoile a bhaint amach ar an ról atá ag Eurofound sa chomhthéacs Eorpach agus sna hinstitiúidí Eorpacha, agus caoi a thabhairt dóibh eolas praiticiúil a chur ar an dóigh a bhfeidhmíonn Eurofound ó lá go chéile.

Cé atá incháilithe? Náisiúnaigh de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh agus de na dtíortha is iarrthóirí ar bhallraíocht san Aontas, a bhfuil bunchúrsa ardoideachais (oideachas ollscoile) críochnaithe acu agus céim iomlán nó a chomhionann bainte amach acu. 

Fad ama: 6 mhí (is féidir síneadh suas le 6 mhí breise a chur leis an tréimhse sin)

Pá: Tuairim agus €1,410 an pá

Dátaí tosaigh: Níl aon dáta tosaigh ar leith leagtha síos

Tuilleadh eolais: https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/vacancies/information-on-trainee...


Tréimhsí oiliúna

Áit(eanna): Vilnius (Lithuania)
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Ag seo príomhaidhmeanna na dtréimhsí oiliúna: caoi a thabhairt don oiliúnaí taithí phraiticiúil a fháil ar obair na hinstitiúide atá i gceist; an t-eolas a shealbhaigh na n-oiliúnaithe ó bheith ag staidéar nó ag obair a leathnú agus a chur in úsáid; eolas praiticiúil a thabhairt ar ghníomhaireachtaí agus ar institiúidí an Aontais; caoi a thabhairt don oiliúnaí taithí oibre a fháil i ngníomhaireacht de chuid an Aontais.

Cé atá incháilithe? Céimithe ollscoile ar náisiúnaigh iad de thír atá ina Ballstát den Aontas Eorpach, ina ball den EFTA nó incháilithe d’Ionstraim um Chúnamh Réamhaontachais.

Fad ama: suas le 6 mhí

Pá: Is tréimhse oiliúna ar pá í seo. Tuairim agus €750 sa mhí an pá.

Dátaí tosaigh: Níl aon dáta tosaigh ar leith leagtha síos.

Tuilleadh eolais: http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment


An Comhghnóthas Eorpach um ITER agus um Fhuinneamh Comhleá a Fhorbairt (F4E)

Áit(eanna): Barcelona (Spain), Cadarache (France), Garching (Germany)
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Is é is aidhm do na tréimhsí oiliúna a thairgeann F4E ná feasacht, eolas agus tuiscint a chothú ar an ról atá ag F4E sa tionscadal ‘ITER’ agus san Eoraip go ginearálta, agus ina theannta sin, oiliúint a chur ar chéimithe ollscoile i réimse na hinnealtóireachta núicléiche, na fisice, an riaracháin agus na cumarsáide.

Cé atá incháilithe? Náisiúnaigh de Bhallstát den Aontas Eorpach agus den Eilvéis, a bhfuil cúrsa ollscoile trí bliana ar a laghad déanta acu, ar baineadh céim bhaitsiléara ar a laghad amach dá bharr, agus Béarla ar a dtoil acu.

Fad ama: 4-9 mí

Pá: Is tréimhse oiliúna ar pá é seo. Tuairim agus €1,000 sa mhí an pá, maille le haisíocaíocht costas taistil.

Dátaí tosaigh: Deireadh Fómhair

 

Tuilleadh eolais: https://fusionforenergy.europa.eu/traineeships/


Tréimhsí oiliúna

Áit(eanna): Liospóin (an Phortaingéil)
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Is é is aidhm don chlár tréimshí oiliúna caoi a thabhairt do na hoiliúnaithe taithí oibre a fháil ar an dlí maidir le sábháilteacht mhuirí, freagairt ar thruailliú na farraige agus comhar idir na Ballstáit i ngnóthaí muirí. De bharr oiliúint inseirbhíse agus na hoibre a dhéanann siad féadann na hoiliúnaithe taithí phraiticiúil a fháil agus feidhm phraiticiúil a bhaint as ar fhoghlaim siad ar an ollscoil nó as a gcuid oibre, i réimse na sábháilteachta muirí, na cumarsáide nó an riaracháin.

Cé atá incháilithe? Daoine atá ina náisiúnach de Bhallstát den Aontas Eorpach, den Íoslainn, den Iorua agus de thíortha is iarrthóirí ar bhallraíocht san Aontas agus ag a bhfuil straitéis réamhaontachais. Caithfidh Béarla a bheith ag na hiarrthóirí agus caithfidh an chéad chuid de chúrsa ardoideachais (cúrsa ollscoile) a bheith déanta ag na hiarrthóirí agus céim iomlán a bheith bainte amach acu.

Fad ama: 3-6 mhí

Pá: Is tréimhse oiliúna ar pá í seo. Socraítear an pá cás ar chás.

Dátaí tosaigh: 1 Márta agus 1 Meán Fómhair

Tuilleadh eolais: http://emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies.html


(EMA) An Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach

Áit(eanna): Amsterdam (The Netherlands)
Institiúid/Gníomhaireacht: (EMA) An Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

An clár tréimhsí oiliúna atá ag an nGníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA), tá sé dírithe ar chéimithe ollscoile. Is é is aidhm do na tréimhsí oiliúna léargas a thabhairt do na hoiliúnaithe ar EMA agus ar an ról atá aige in obair an Aontais Eorpaigh agus i líonra rialaithe an leigheasra Eorpaigh, agus ina cheann sin, caoi a thabhairt dóibh ar oiliúint fhiúntach a fháil.

Cé atá incháilithe? Náisiúnaigh de Bhallstát den Aontas Eorpach nó de LEE, ar bronnadh céim ollscoile nó céim taighde orthu le déanaí nó ar mic léinn ollscoile iad atá ag glacadh páirt in Erasmus+ nó i gclár den chineál sin.

Fad ama: 10 mí 

Pá: Is tréimhse oiliúna ar pá é seo. 25% de AD5, céim 1, agus coibhéis cheartúcháin i gcás na hÍsiltíre.

Dátaí tosaigh: Deireadh Fómhair

Tuilleadh eolais: https://careers.ema.europa.eu/content/Traineeship/?locale=en_GB


An Lárionad Faireacháin Eorpach um Dhrugaí agus um Andúil i nDrugaí

Áit(eanna): Liospóin (an Phortaingéil)
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Is é is aidhm do na tréimhsí oiliúna a thairgeann EMCDDA caoi a thabhairt do na hoiliúnaithe ar eolas praiticiúil a chur ar an dóigh a bhfeidhmíonn gníomhaireacht Eorpach.

Cé atá incháilithe? Céimithe ar saoránaigh de Bhallstát den Aontas Eorpach iad, nó den Iorua nó den Tuirc

Fad ama: 3-8 mí 

Pá: Braitheann sé ar an mbuiséad atá ar fáil.

Dátaí tosaigh: Níl aon dáta tosaigh ar leith leagtha síos.

Tuilleadh eolais: http://www.emcdda.europa.eu/about/jobs


Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil (ENISA)

Áit(eanna): an Aithin (an Ghréig)
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

A bhuí lena scéim tréimhsí oiliúna tá caoi ag ENISA a bheith ag obair le céimithe díocasacha a mbíonn dearcadh úr acu agus an t-eolas acadúil is déanaí ar a réimse oibre. Déanann sin leas ENISA agus cuidíonn sé leis ar dhóigh phraiticiúil a chuid oibre a dhéanamh ó lá go chéile.

Cé atá incháilithe? Náisiúnaigh de Bhallstát den Aontas Eorpach nó den Iorua, den Íoslainn agus de Lichtinstéin, a bhfuil bunchúrsa ollscoile déanta acu agus céim iomlán nó a cothrom bainte amach acu dá bharr.

Fad ama: 3-12 mhí 

Pá: Is tréimhse oiliúna ar pá é seo. Tuairim agus €1,000 sa mhí an pá.

Dátaí tosaigh: Níl aon dáta ar leith leagtha síos.

Tuilleadh eolais: https://www.enisa.europa.eu/recruitment/working-for-enisa/traineeship


(ERA) An Ghníomhaireacht Eorpach Iarnróid

Áit(eanna): Valenciennes na Fraince
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Tá ról tábhachtach ag ERA ó thaobh fhorbairt an Limistéir Eorpaigh Aonair Iarnróid (SERA), agus iarraimid ort a bheith inár dteannta chun cuidiú linn na spriocanna uaillmhianacha atá againn a bhaint amach. Beidh tú páirteach i bhfíorthionscadail a bhfuil baint acu leis an gcúlra atá agat, agus beidh tú ag obair le plúr na ngairmithe, in ionad oibre fáilteach spreagthach.

Cé atá incháilithe? Céimithe ollscoile (cúrsa trí bliana ar a laghad), a bhfuil eolas maith acu ar an mBéarla agus ar theanga eile (i gcás náisiúnaigh den Aontas Eorpach caithfidh an teanga sin a bheith ar cheann de theangacha oifigiúla an Aontais).

Fad ama: 3-5 mí 

Pá: Is tréimhse oiliúna ar pá é seo. Tuairim agus €1,200 sa mhí an pá.

Dátaí tosaigh: 1 Márta agus 1 Deireadh Fómhair

Tuilleadh eolais: http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Traineeship.aspx


Tréimhsí oiliúna

Áit(eanna): Torino (an Iodáil)
Institiúid/Gníomhaireacht: (ETF) An Fhondúireacht Eorpach Oiliúna
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Is iad cuspóirí na dtréimhsí oiliúna ná taithí oibre a thabhairt do na hoiliúnaithe ar an gcaoi a gcomhordaítear comhar i réimse an oideachais agus na hoiliúna, léargas a thabhairt dóibh ar chuspóirí agus gníomhaíochtaí na Fondúireachta agus deis a thabhairt dóibh an méid atá foghlamtha acu a chur chun úsáide go praiticiúil.

Cé atá incháilithe? Saoránaigh de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh agus saoránaigh de thíortha atá ina gcomhpháirtithe ag ETF.

Fad ama: 3-6 mhí

Pá: Is tréimhse oiliúna ar pá é seo

Dátaí tosaigh: Níl aon dáta tosaigh ar leith leagtha síos

Tuilleadh eolais: https://www.etf.europa.eu/en/about/recruitment


(FRA) Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha

Áit(eanna): an Vín (an Ostair)
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Is é ceann de na haidhmeanna atá leis an tréimhse oiliúna sa Ghníomhaireacht ná go mbeidh oiliúnaithe in ann rannchuidiú le misean na Gníomhaireacht, mar atá cearta bunúsacha a chinntiú do gach duine san Aontas Eorpach.

Cé atá incháilithe? Iarchéimithe a bhfuil bunchúrsa ardoideachais (oideachas ollscoile) críochnaithe acu agus céim iomlán nó a chomhionann bainte amach acu faoin sprioc-am le hiarratas a dhéanamh. Roghnaítear oiliúnaithe as measc náisiúnaigh de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh agus de thíortha is iarrthóirí ar bhallraíocht san Aontas (an Albáin, Poblacht iar-Iúgslavach na Macadóine, Montainéagró, an tSeirbia agus an Tuirc) agus de thíortha is iarrthóirí ionchasacha ar bhallraíocht (an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin agus an Chosaiv).

Fad ama: 9 mhí

Pá: Is tréimhse oiliúna ar pá é seo

Dátaí tosaigh: 1 Deireadh Fómhair

Tuilleadh eolais: http://fra.europa.eu/en/about-fra/recruitment/traineeship


(Europol) Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Fhorghníomhú an Dlí

Áit(eanna): The Hague (The Netherlands)
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Na hintéirneachtaí a thairgeann Europol do chéimithe agus do ghairmithe, is togha deiseanna foghlama iad arae tugann siad caoi don intéirneach ar bhlaiseadh a fháil den obair a dhéantar in Europol agus ar bheith ag obair i bhfoireann ilchultúrtha. Gach bliain tairgeann Europol roinnt intéirneachtaí a ligeann do dhaoine foghlaim faoin obair a dhéanann an ghníomhaireacht agus a gcuid eolais agus a gcuid scileanna a chur in úsáid agus cuidiú le Europol a mhisean a chomhlíonadh.

Cé atá incháilithe? Náisiúnaigh de Bhallstát den Aontas Eorpach, ag a bhfuil leibhéal oideachais is comhionann le cúrsa ollscoile nó gairmoiliúna – bíodh an cúrsa críochnaithe nó fós ar siúl – a bhaineann le cúraimí Europol, agus ag a bhfuil eolas maith ar dhá cheann ar a laghad de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh (an Béarla ar cheann acu). 

Fad ama: 3-6 mhí

Pá: Is tréimhse oiliúna ar pá í seo. Tuairim agus €790 sa mhí an pá.

Dátaí tosaigh: Níl aon dáta tosaigh ar leith leagtha síos.

Tuilleadh eolais: https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/internships


EUIPO – Clár an tSéala Uile-Eorpaigh

Áit(eanna): Alicante (An Spáinn)
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Tá sé mar aidhm ag an scéim seo taithí phraiticiúil ar an Aontas Eorpach i gcoitinne agus ar an Oifig go háirithe a thabhairt do chéimithe ollscoile óga, taithí nach féidir a fháil aon áit eile. Is deis atá ann dóibh freisin an t-eolas a fuair siad agus iad i mbun staidéir, go háirithe sna sainréimsí inniúlachta a roghnaigh siad, a úsáid go praiticiúil. Chomh maith leis sin, cabhraíonn an scéim leo tuiscint a fháil ar na cuspóirí agus na próisis a bhaineann le trádmharc an Aontais Eorpaigh agus córas dearthóireachta an Chomhphobail, agus ar chúrsaí a bhaineann le sáruithe ar mhaoin intleachtúil agus ar fhorfheidhmiú an dlí sa réimse sin.

Cé atá incháilithe? Náisiúnaigh de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh nó de thíortha nach Ballstáit iad, a bhfuil bunchúrsa ardoideachais ar a laghad críochnaithe acu, agus teastas oifigiúil ón ollscoil á dheimhniú sin, agus atá in ann a bheith ag obair i gceann amháin de na cúig theanga oibre atá ag an Oifig (Béarla, Fraincis, Gearmáinis, Iodáilis agus Spáinnis).

Fad ama: 12 mhí

Pá: Is tréimhse oiliúna ar pá é seo

Dátaí tosaigh: Níl aon dáta tosaigh ar leith leagtha síos

Tuilleadh eolais: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO – Gairmithe Óga

Áit(eanna): Alicante (An Spáinn)
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Tá sé d’aidhm ag an tréimhse oiliúna seo taithí phraiticiúil a thabhairt do ghairmithe óga ar an Aontas Eorpach i gcoitinne agus ar an Oifig Maoine Intleachtúla go háirithe, agus ina theannta sin deis a thabhairt dóibh úsáid phraiticiúil a bhaint as an eolas a fuair siad le linn a staidéir agus ag tosú amach sa saol oibre, go háirithe sna sainréimsí inniúlachta a roghnaigh siad.

Cé atá incháilithe? Náisiúnaigh de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh nó de thíortha nach Ballstáit iad, a bhfuil bunchúrsa ardoideachais ar a laghad críochnaithe acu, agus teastas oifigiúil ón ollscoil á dheimhniú sin, agus atá in ann a bheith ag obair i gceann amháin de na cúig theanga oibre atá ag an Oifig (Béarla, Fraincis, Gearmáinis, Iodáilis agus Spáinnis).

Fad ama: 12 mhí agus 2 sheachtain

Pá: Is tréimhse oiliúna ar pá é seo

Dátaí tosaigh: Idir an 1 Meán Fómhair agus an 15 Deireadh Fómhair

Tuilleadh eolais: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO – Fostaithe Sóisearacha Maoine Intleachtúla

Áit(eanna): Alicante (An Spáinn)
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Cuireann an Oifig tréimhsí oiliúna ar fáil, a bhfuil deontas le fáil ina leith, do bhaill foirne shóisearacha ó oifigí maoine tionsclaíche náisiúnta agus idirnáisiúnta. Sna socrúcháin seo tugtar oiliúint theicniúil ar réimsí sonracha den riarachán ar mhaoin intleachtúil, le béim faoi leith ar thrádmharcanna agus dearaí. Tugtar deis le foghlaim faoi sheirbhísí EUIPO don chlárú ar líne, breathnóireacht a dhéanamh ar theicnící agus straitéisí bainistíochta agus tuiscint a fháil ar bhunachair sonraí agus eolas teicniúil EUIPO. Oibríonn oiliúnaithe i réimse sonracha saineolais eile freisin, acmhainní daonna, cumarsáid nó teicneolaíocht faisnéise mar shampla.

Cé atá incháilithe? Náisiúnaigh de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh nó de thíortha nach Ballstáit iad, a bhfuil bunchúrsa ardoideachais ar a laghad críochnaithe acu, agus teastas oifigiúil ón ollscoil á dheimhniú sin, agus atá in ann a bheith ag obair i gceann amháin de na cúig theanga oibre atá ag an Oifig (Béarla, Fraincis, Gearmáinis, Iodáilis agus Spáinnis).

Fad ama: 5 mhí

Pá: Is tréimhse oiliúna ar pá é seo

Dátaí tosaigh: Níl aon dáta tosaigh ar leith leagtha síos

Tuilleadh eolais: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO – Tréimhsí oiliúna gan íocaíocht

Áit(eanna): Alicante (An Spáinn)
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Tá na tréimhsí oiliúna seo dírithe ar chéimithe ollscoile a bhfuil taithí éigin acu ar réimsí oibre na hOifige, a fuair siad le linn dóibh a bheith in mbun staidéir nó ar shlí eile.

Cé atá incháilithe? Náisiúnaigh de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh nó de thíortha nach Ballstáit iad, a bhfuil bunchúrsa ardoideachais ar a laghad críochnaithe acu, agus teastas oifigiúil ón ollscoil á dheimhniú sin, agus atá in ann a bheith ag obair i gceann amháin de na cúig theanga oibre atá ag an Oifig (Béarla, Fraincis, Gearmáinis, Iodáilis agus Spáinnis).

Fad ama: 2-6 mhí

Pá: Ní tréimhse oiliúna ar pá é seo

Dátaí tosaigh: Níl aon dáta tosaigh ar leith leagtha síos

Tuilleadh eolais: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships


(SatCen) Lárionad Satailítí an Aontais Eorpaigh

Áit(eanna): Torrejon de Ardoz (Spain)
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Is é is aidhm do na tréimhsí oiliúna a thairgeann SatCen caoi a thabhairt do na hoiliúnaithe ar eolas a chur ar an obair a dhéantar ó lá go chéile in SatCen agus taithí phraiticiúil a fháil ar an obair sin. Cuidíonn na hoiliúnaithe le SatCen sa mhéid go ndéanann siad cúraimí praiticiúla agus go mbíonn an t-eolas acadúil is déanaí acu ar réimsí oibre SatCen.

Cé atá incháilithe? Náisiúnaigh de Bhallstát den Aontas nó de thríú tír a bhfuil an Iarscríbhinn sínithe aici maidir leis na forálacha i dtaobh tríú stáit dul i gcomhlachas le gníomhaíochtaí SatCen.

Fad ama: 2-6 mhí (is féidir an tréimhse sin a shíneadh chun tréimhse suas go 12 mhí a dhéanamh di).

Pá: Is tréimhse oiliúna ar pá seo. Tuairim agus €1,000 sa mhí an pá.

Dátaí tosaigh: Níl aon dáta tosaigh ar leith leagtha síos.

Tuilleadh eolais: https://www.satcen.europa.eu/recruitment/traineeship_programmes


An tAirmheán Comhpháirteach Taighde (JRC)

Áit(eanna): Geel (Belgium), Ispra na hIodáile, Karlsruhe (an Ghearmáin), Petten (The Netherlands), Seville (Spain)
Institiúid/Gníomhaireacht: Joint Research Centre
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Timpeallacht taighde spreagthach, ilchultúrtha agus ildisciplíneach d’oiliúnaithe atá sa JRC. Tá dhá chineál tréimhse oiliúna ann:

1. oiliúint dóibh sin atá ag ullmhú tráchtas ollscoile;

2. oiliúint dóibh sin a bhfuil céim ollscoile (nó a chothrom) bainte amach acu, laistigh de chúig bliana tar éis bhaint amach na céime.

Cé atá incháilithe? Náisiúnaigh de Bhallstát den Aontas Eorpach, de thíortha is iarrthóirí ar bhallraíocht san Aontas agus a bhfuil straitéis réamhaontachais acu, agus de thíortha eile a dhéanann ranníocaíocht leis an gCreatchlár.

Fad ama: 3-5 mhí 

Pá: Is tréimhse oiliúna ar pá é seo. Ar an áit earcaíochta a bhraitheann an pá.

Dátaí tosaigh: Níl aon dáta ar leith leagtha síos.

Tuilleadh eolais: https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/temporary-positions/jrc-trainee...


(EUROJUST) An tAonad Eorpach um Chomhar Breithiúnach

Áit(eanna): The Hague (The Netherlands)
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Le linn na bliana, cuireann Eurojust roinnt tréimhsí oiliúna ar fáil chun deis a thabhairt do dhaoine eolas a chur ar a mbíonn ar siúl aige, agus chun úsáid phraiticiúil a bhaint as a gcuid oideachais agus scileanna trí chabhrú le Eurojust a mhisean a chomhlíonadh. 

Cé atá incháilithe? Náisiúnaigh de Bhallstáit den Aontas Eorpach agus de na tíortha is iarrthóirí ar bhallraíocht san Aontas, ag a bhfuil leibhéal oideachais is comhionann le cúrsa ollscoile nó gairmoiliúna – bíodh an cúrsa críochnaithe nó fós ar siúl – a bhaineann le cúraimí na tréimhsí oiliúna ag Eurojust, nó ag a bhfuil taithí ghairmiúil ábhartha a bheadh ina buntáiste le linn na tréimhse oiliúna.

Fad ama: 3-6 mhí

Pá: Ní tréimhse oiliúna ar pá é seo

Dátaí tosaigh: Níl aon dáta tosaigh ar leith leagtha síos

Tuilleadh eolais: http://www.eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx


CDT (Ionad Aistriúcháin Chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh)

Áit(eanna): Lucsamburg (Lucsamburg)
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Tairgeann an tIonad Aistriúcháin tréimhsí oiliúna, go háirithe do mhic léinn ollscoile ó Bhallstáit an Aontais Eorpaigh agus do náisiúnaigh de thíortha is iarrthóirí ar bhallraíocht san Aontas, mic léinn ar mian leo eolas a chur ar chuid oibre an Ionaid agus taithí a fháil ar a bheith ag obair i dtimpeallacht ilchultúrtha ilteangach agus aithne a chur ar theagmhálaithe nua.

Cé atá incháilithe? Daoine a bhfuil ceithre sheimeastar ar a laghad de chúrsa ollscoile nó a choibhéis críochnaithe acu, i réimse a bhaineann le hobair an Ionaid, agus a bhfuil taithí éigin acu i réimse a mbíonn an tIonad ag plé leis. Teastaíonn sáreolas ar cheann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh agus eolas sásúil ar cheann eile de na teangacha sin. 

Fad ama: 3-6 mhí

Pá: Is tréimhse oiliúna ar pá í seo. 25% den bhuntuarastal míosúil a thuilleann ball foirne sealadach ag céim 1 de ghrád AD5.

Dátaí tosaigh: Níl aon dáta tosaigh ar leith leagtha síos.

Tuilleadh eolais: https://cdt.europa.eu/en/traineeships


Tréimhsí oiliúna

Áit(eanna): Prág (Poblacht na Seice)
Institiúid/Gníomhaireacht: (GSA) An Ghníomhaireacht Eorpach GNSS
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Tréimhsí oiliúna le pá i ranna éagsúla tairgthe ag GSA.

Cé atá incháilithe? 

 • Céimithe ollscoile ar náisiúnaigh de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh iad. 
 • Ba cheart d'iarrthóirí eolas cuimsitheach ar dhá cheann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh a bheith acu.
 • Iarrthóirí nach bhfuil tréimhse oiliúna déanta acu in GSA roimhe.

Fad an chonartha: 6 mhí

An féidir an conradh a athnuachan? Is féidir

An tréimhse oiliúna le pá í: is í. 1000€ (Deontas Míosúil)

Tuilleadh eolais: https://www.gsa.europa.eu/traineeship-listing


Tréimhsí oiliúna

Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg)
Institiúid/Gníomhaireacht: (GEC) An Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Gach bliain, eagraíonn an Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint (GEC) Clár Oiliúna Bliana atá dírithe ar chéimithe ollscoile nua ar mian leo aistriú go dtí domhan na hoibre in eagraíocht atá i gcroílár chomhar cosanta na hEorpa.

Is iad seo a leanas na rudaí a chuireann tréimhse oiliúna le GEC ar fáil duit:

 • léargas uathúil ar bheartais agus ar phróisis maidir le forbairt inniúlachtaí cosanta na hEorpa
 • an deis chun an méid a d’fhoghlaim tú le linn do chuid staidéir a chur chun feidhme
 • taithí ar thimpeallacht ghairmiúil ilchultúrtha dhinimiciúil

Cé ar féidir leis iarratas a dhéanamh? Céimithe ollscoile nua nár thug faoi thréimhse oiliúna íoctha nó neamhíoctha cheana féin ná faoi aon chineál fostaíochta eile le hinstitiúid nó comhlacht Eorpach ar feadh níos mó ná 6 seachtaine. Chun go mbeifeá incháilithe, ní mór d’iarrthóirí na coinníollacha incháilitheachta a shonraítear san fhógra folúntais a shásamh faoin sprioc-am le hiarratas a dhéanamh.

Fad ama: 1 bhliain amháin

An tréimhse oiliúna le pá í? Is í, €1,229.32 in aghaidh na míosa (2021)

Dátaí tosaigh: Uair amháin sa bhliain, an 1 agus an 16 Meán Fómhair.

Tuilleadh eolais: https://eda.europa.eu/careers/current-vacancies


Tréimhsí oiliúna (próifílí éagsúla)

An dáta ónar féidir iarratais a dhéanamh: 29/03/2021 - 12:00
An spriocdháta d'iarratais: Níl aon sprioc-am le hiarratas a dhéanamh
Áit(eanna): Paris (France)
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Tá glaonna ginearálta ar léirithe spéise eagraithe ag ESMA le haghaidh tréimhsí oiliúna, gan aon sprioc-am sonrach i dtaca le hiarratais ar na próifílí seo a leanas:

 • Próifílí trasnaí
 • Próifílí dlíthiúla
 • Próifílí maidir le Margaí Airgeadais

Tá sé d’aidhm ag ár gcláir oiliúna taithí agus nochtadh ar leith a thabhairt do chéimithe/d’fhochéimithe ar an gcaoi a bhfeidhmíonn ESMA. Cuireann na tréimhsí oiliúna, a mhaireann 6-12 mhí, oiliúint fheidhmeach ar fáil in anailís mhargaidh, i staitisticí nó i mbainistíocht sonraí. Tugann siad léargas freisin ar shaincheisteanna coincheapúla agus eimpíreacha maidir le feidhmiú agus comhtháthú an mhargaidh airgeadais, mar aon le rialáil, maoirseacht agus forfheidhmiú san Aontas Eorpach. Le haghaidh tuilleadh eolais, féach fógraí na bhfolúntas atá ann faoi láthair ar thairseach earcaíochta ESMA.

Cé ar féidir leis iarratas a dhéanamh? Céimithe agus fochéimithe

Fad ama: 6 mhí, ach tá deis ann síneadh breise 6 mhí a chur leis (le haghaidh tréimhse nach faide ná 12 mhí san iomlán)

An tréimhse oiliúna le pá í? Is í, €1185.07 (tréimhse oiliúna le haghaidh fochéimithe) / €1777.60 (tréimhse oiliúna le haghaidh iarchéimithe)

Dátaí tosaigh: dátaí éagsúla.

Tuilleadh eolais: https://esmacareers.adequasys.com


Tréimhsí oiliúna

Áit(eanna): Bilbao (Spain), An Bhruiséil (an Bheilg)
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Is iad aidhmeanna na tréimhse oiliúna ag EU-OSHA tuiscint a thabhairt d’oiliúnaithe faoi chuspóirí agus gníomhaíochtaí na Gníomhaireachta, deis a thabhairt dóibh ar thaithí phraiticiúil a fháil agus eolas a chur ar obair EU-OSHA ó lá go lá agus ar bheith ag obair i dtimpeallacht ilchultúrtha ilteangach, agus a bheith ag rannchuidiú le forbairt na comhthuisceana, na muiníne agus na caoinfhulaingthe.

Cé atá incháilithe? Céimithe ollscoile ar náisiúnaigh de Bhallstáit an Aontais, nó den Íoslainne, den Iorua nó de Lichtinstéin iad (comhpháirtithe chomhaontú LEE). Ba cheart d’iarrthóirí eolas cuimsitheach ar dhá cheann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh a bheith acu.

Fad ama: 6 mhí (is féidir síneadh breise sé mhí a fháil).

Tréimhse oiliúna ar pá: Sin atá ann. Tuairim agus €1,190 sa mhí

Dátaí tosaigh: An 1 Meán Fómhair

Tuilleadh eolais: https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/careers/euoshatr2001-traineeships-202020...


Tréimhsí oiliúna

Áit(eanna): Frankfurt (Germany)
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

 

Cé atá incháilithe? Oiliúnaithe ar náisiúnaigh iad de Bhallstáit an Aontais, den Íoslainn, den Iorua nó de Lichtinstéin nó de thíortha is iarrthóirí ar a dteacht isteach don Aontas dóibh. Ní mór do na hiarrthóirí a bheith cláraithe faoi láthair i gclár céime ollscoile nó céim ollscoile a bheith bainte amach acu. Níl aon íoscháilíocht ollscolaíochta de dhíth chun páirt a ghlacadh sa tréimhse oiliúna.

Fad ama: 1-6 mhí.

Pá: Is tréimhse oiliúna ar pá é seo. Tuairim agus €1,300 sa mhí an pá.

Dátaí tosaigh: Níl aon dáta tosaigh ar leith leagtha síos.

Tuilleadh eolais: https://eiopa.europa.eu/about-eiopa/careers


Tréimhsí oiliúna

An dáta ónar féidir iarratais a dhéanamh: 29/04/2019 - 00:00
An spriocdháta d'iarratais: Níl aon sprioc-am le hiarratas a dhéanamh
Áit(eanna): Liúibleána (An tSlóivéin)
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

 

Is ar chéimithe óga ollscoile go príomha atá an Tréimhse Oiliúna dírithe, na daoine sin a bhfuil céim ollscoile bainte amach acu le gairid, i gcreat na foghlama ar feadh an tsaoil, a chur san áireamh, daoine atá ag tosú i mbun gairme nua. 

Cé atá incháilithe? 

 • Náisiúnaigh as Ballstát den Aontas Eorpach atá 18 mbliana d’aois nó níos sine.
 • Ní mór d’iarrthóirí leibhéal oideachais is comhionann le cúrsa iomlán ollscoile a bheith acu ar baineadh dioplóma amach dá bharr (dioplóma a bronnadh i mBallstát den Aontas Eorpach nó atá faoi réir deimhnithe coibhéise a d’eisigh Údaráis Ballstáit), i gcás inarb é trí bliana nó níos mó an ghnáth-thréimhse le haghaidh oideachas ollscoile.
 • Ní cheadaítear iarrthóirí a bhfuil tairbhe bainte acu cheana nó atá ag baint tairbhe as aon chineál tréimhse oiliúna laistigh d’institiúid de chuid an Aontais Eorpaigh nó a bhí fostaithe roimhe nó atá fostaithe faoi láthair laistigh d’institiúid nó de chomhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh.

Fad ama: 6 mhí

Pá: Is intéirneacht ar pá é seo. 600€ (Deontas Míosúil) agus 350€ (Liúntas Lóistín).

Dátaí tosaigh: An 1 Meán Fómhair nó an 1 Márta

Tuilleadh eolais: https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancie...


Tréimhsí oiliúna (próifílí riaracháin)

Áit(eanna): Paris (France)
Institiúid/Gníomhaireacht: (EBA) An tÚdarás Baincéireachta Eorpach
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Tá ÚBE ag eagrú glao ar léiriú spéise i dtréimhsí oiliúna éagsúla. Is é is aidhm don chlár oiliúna taithí uathúil phearsanta ar fheidhmiú ÚBE, tuiscint ar oibriú ÚBE, tuiscint ar chuspóirí agus spriocanna na rialála agus na maoirseachta airgeadais go ginearálta, agus go háirithe cuspóirí ÚBE, a thabhairt do chéimithe nua.

Cé ar féidir leis iarratas a dhéanamh? Céimithe nua

Fad ama: 6 mhí, ach tá deis ann síneadh breise 6 mhí a chur leis (ar feadh tréimhse nach faide ná 12 mhí san iomlán)

Pá: i gcomhréir le Cinneadh Oiliúna ÚBE (ar fáil ar shuíomh gréasáin ÚBE)

Dátaí tosaigh: dátaí éagsúla

Tuilleadh eolais: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships

Tréimhsí Oiliúna (próifílí teicniúla)

Áit(eanna): Paris (France)
Institiúid/Gníomhaireacht: (EBA) An tÚdarás Baincéireachta Eorpach
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Tá glao ar léiriú spéise á eagrú ag an Údarás Baincéireachta Eorpach (ÚBA) le haghaidh tréimhsí oiliúna éagsúla a bhfuil próifíl theicniúil acu sna ranna seo a leanas:

 1. An Roinn um Anailísiú Eacnamaíoch agus Staidreamh (EAS);
 2. An Roinn Rialála Stuamachta agus Beartas Maoirseachta (PRSP) agus an tAonad um Chomhordú Beartais (PAC);
 3. An Roinn um Margaí Baincéireachta, Nuálaíocht agus Tomhaltóirí (BMIC);
 4. An tAonad Dlí.

Is é is aidhm don chlár oiliúna taithí uathúil phearsanta a thabhairt do chéimithe nua ar bheith ag rannchuidiú le feidhmiú laethúil ÚBE agus tuiscint a fháil ar chuspóirí agus spriocanna na rialála airgeadais.

Cé ar féidir leis iarratas a dhéanamh? Céimithe nua

Fad ama: 6 mhí, ach tá deis ann síneadh breise 6 mhí a chur leis (ar feadh tréimhse nach faide ná 12 mhí san iomlán)

Pá: i gcomhréir le Cinneadh Oiliúna ÚBE (ar fáil ar shuíomh gréasáin ÚBE)

Dátaí tosaigh: dátaí éagsúla

Tuilleadh eolais: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships