Pripravnički staž

Zanima vas kako je to raditi u institucijama EU-a? Prijavite se za stažiranje!

Svake godine oko 1.900 mladih dobije priliku poboljšati profesionalne vještine, razviti osobne kvalitete i proširiti znanje o EU-u u okviru programa pripravničkog stažiranja u EU-u. Većina institucija EU-a nudi pripravnička mjesta za mlade s visokoškolskom diplomom, obično u trajanju od 3 do 5 mjeseci.

Pripravnički staž moguće je odraditi u brojnim područjima te tako steći izvrstan uvid u rad institucija EU-a. Priroda posla uglavnom ovisi o službi kojoj ste dodijeljeni. Možete raditi u području prava tržišnog natjecanja, ljudskih resursa, politike zaštite okoliša, komunikacija i u mnogim drugim područjima.

Postupak odabira stažista provode same institucije i agencije EU-a koje nude stažiranje. U nastavku su navedene neke dostupne mogućnosti stažiranja. Napominjemo da možda postoje i druge mogućnosti, koje nisu ovdje navedene.

 


Pripravništva u okviru programa Robert Schuman

Mjesto zaposlenja: Bruxelles (Belgija), Luxembourg (Luksemburg), Ostali gradovi EU-a, Strasbourg (Francuska)
Institucija/agencija: Europski parlament
Vrsta ugovora: Pripravnici

Cilj je pripravništva u okviru programa Robert Schuman pridonijeti europskom obrazovanju i strukovnom osposobljavanju građana EU-a te im pružiti uvid u rad Europskog parlamenta.

Tko se može prijaviti: Osobe s visokoškolskom diplomom starije od 18 godina. Kandidati bi trebali temeljito poznavati dva službena jezika Europske unije i ne bi trebali imati radno iskustvo u institucijama ili tijelima EU-a koje je dulje od dva uzastopna mjeseca.

Trajanje: 5 mjeseci

Plaćeno: Da, oko 1300 EUR

Datumi početka: 1. ožujka i 1. listopada

Više informacija: https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage


Vijeće Europske unije – plaćeno stažiranje

Mjesto zaposlenja: Bruxelles (Belgija)
Institucija/agencija: Vijeće Europske unije
Vrsta ugovora: Pripravnici

Ovisno o potrebama službe poslovi stažista uglavnom odgovaraju onima stalno zaposlenih administratora na početku njihove karijere, primjerice: priprema sastanaka i vođenje zapisnika, prisustvovanje sastancima Corepera i pripremnih tijela Vijeća, istraživački rad na određenom projektu, prevođenje dokumenata, sastavljanje dokumentacije i pisanje izvješća. Stažisti su pozvani i na sudjelovanje u studijskom programu koji uključuje posjete i konferencije u drugim institucijama EU-a u Bruxellesu, Luxembourgu i Strasbourgu.

Tko se može prijaviti: državljani EU-a koji su do roka za podnošenje prijava završili barem prvi dio sveučilišnog studija i imaju diplomu ili jednakovrijednu ispravu

Trajanje: 5 mjeseci

Plaćeno: da, 1 220,78 EUR mjesečno; nadoknada putnih troškova; kartica za popust u restoranu

Datum početka:

 • 1. veljače (prijave se podnose u kolovozu/rujnu, točni datumi objavljuju se u tom razdoblju
 • 1. rujna (prijave se podnose u veljači/ožujku, točni datumi objavljuju se u tom razdoblju

Više informacija: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/

Vijeće Europske unije – obvezno neplaćeno stažiranje

Mjesto zaposlenja: Bruxelles (Belgija)
Institucija/agencija: Vijeće Europske unije
Vrsta ugovora: Pripravnici

Ovisno o potrebama službe poslovi stažista uglavnom odgovaraju onima stalno zaposlenih administratora na početku njihove karijere, primjerice: priprema sastanaka i vođenje zapisnika, prisustvovanje sastancima Corepera i pripremnih tijela Vijeća, istraživački rad na određenom projektu, prevođenje dokumenata, sastavljanje dokumentacije i pisanje izvješća. Stažisti su pozvani i na sudjelovanje u studijskom programu koji uključuje posjete i konferencije u drugim institucijama EU-a u Bruxellesu, Luxembourgu i Strasbourgu.

Tko se može prijaviti: stažiranje je namijenjeno studentima treće, četvrte i pete godine studija koji imaju državljanstvo države članice EU-a i moraju odraditi obvezatno stažiranje kao dio studija

Trajanje: 2 do 5 mjeseci 

Plaćeno: ne; nadoknada putnih troškova; kartica za popust u restoranu; zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezgode

Datum početka:

 • 1. veljače (prijave se podnose u rujnu/listopadu, točni datumi objavljuju se u tom razdoblju
 • 1. rujna (prijave se podnose u veljači/ožujku, točni datumi objavljuju se u tom razdoblju

Više informacija: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/

Vijeće Europske unije – Program pozitivnih mjera za stažiste s invaliditetom

Mjesto zaposlenja: Bruxelles (Belgija)
Institucija/agencija: Vijeće Europske unije
Vrsta ugovora: Pripravnici

 

Ovisno o potrebama službe poslovi stažista uglavnom odgovaraju onima stalno zaposlenih administratora na početku njihove karijere, primjerice: priprema sastanaka i vođenje zapisnika, prisustvovanje sastancima Corepera i pripremnih tijela Vijeća, istraživački rad na određenom projektu, prevođenje dokumenata, sastavljanje dokumentacije i pisanje izvješća. Stažisti su pozvani i na sudjelovanje u studijskom programu koji uključuje posjete i konferencije u drugim institucijama EU-a u Bruxellesu, Luxembourgu i Strasbourgu.

Tko se može prijaviti: stažiranje je rezervirano za osobe s diplomom i studente treće, četvrte ili pete godine studija, s državljanstvom države članice EU-a i priznatim invaliditetom.

Trajanje: pet mjeseci 

Plaćeno: da 1 220,78 eura mjesečno, nadoknada putnih troškova i kartica za popust u restoranu Vijeća. Uz predočenje odgovarajućih potvrda stažisti s invaliditetom mogu primati i dodatni iznos do polovine naknade za stažiranje.

Datum početka:

 • 1. veljače (prijave u rujnu/listopadu – tada potražite točne datume).
 • 1. rujna (prijave u veljači/ožujku – tada potražite točne datume).

Više informacija: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/


Pripravnički staž

Mjesto zaposlenja: Bruxelles (Belgija), Grange (Irska), Luxembourg (Luksemburg)
Institucija/agencija: Europska komisija
Vrsta ugovora: Pripravnici

Pripravnički program Europske komisije otvoren je osobama iz cijelog svijeta koji su stekli sveučilišnu diplomu.

Pripravnički staž moguće je odraditi u brojnim područjima te tako steći izvrstan uvid u rad institucija EU-a. Priroda posla uglavnom ovisi o službi kojoj ste dodijeljeni. Možete raditi u području prava tržišnog natjecanja, ljudskih resursa, politike zaštite okoliša, komunikacija i u mnogim drugim područjima.

Pripravnici obavljaju iste zadatke kao i novi zaposlenici sa završenim studijem. U praksi to može uključivati organiziranje radnih skupina i sastanaka, prikupljanje informacija i dokumentacije, pripremu izvješća i odgovaranje na upite te sudjelovanje na sastancima odjela i u drugim događanjima. Neki su zadaci uže povezani s određenom službom – poslovi pravnika u Komisiji sasvim se razlikuju od poslova ekonomista na Revizorskom sudu ili službenika općeg profila u Parlamentu.

Tko se može prijaviti: Mogu se prijaviti diplomirani stručnjaci iz svih područja (ako još nisu dobili diplomu, mogu dostaviti potvrdu o završenom studiju). Građanstvo EU-a nije uvjet (manji broj mjesta rezerviran je za državljane trećih zemalja), ali se uglavnom traži znanje dvaju jezika EU-a. Radno iskustvo i poslijediplomsko obrazovanje smatraju se prednošću, ali uglavnom nisu uvjet.

Trajanje: 5 mjeseci

Plaćeno: da, 1176,83 EUR od 1. ožujka 2018. i povrat putnih troškova

Datum početka: 1. ožujka i 1. listopada 

Više informacija: https://ec.europa.eu/stages/


Vježbenička praksa iz usmenog prevođenja na Sudu Europske unije

Mjesto zaposlenja: Luxembourg (Luksemburg)
Institucija/agencija: Sud Europske unije
Vrsta ugovora: Pripravnici

Vježbenička praksa iz usmenog prevođenja namijenjena je ponajprije nedavno diplomiranim konferencijskim prevoditeljima čija je jezična kombinacija korisna Upravi za usmeno prevođenje. Cilj je mladim nedavno diplomiranim usmenim prevoditeljima pružiti stručno vodstvo u njihovu usavršavanju u usmenom prevođenju, posebice pravnom, što obuhvaća pripremu spisa, terminološko istraživanje i praktične vježbe u „nijemim kabinama”.

Tko se može prijaviti: nedavno diplomirani konferencijski prevoditelji s pasivnim znanjem francuskog jezika

Trajanje: 10 do 12 tjedana

Više informacija: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/

Pripravnički staž

Mjesto zaposlenja: Luxembourg (Luksemburg)
Institucija/agencija: Sud Europske unije
Vrsta ugovora: Pripravnici

Sud Europske unije svake godine nudi ograničen broj plaćenih vježbeničkih mjesta u trajanju od pet mjeseci. Vježbenička praksa obavlja se poglavito u Upravi za pravno prevođenje, Upravi za istraživanje i dokumentaciju, Upravi za komunikaciju, Upravi za protokol i posjete, kod pravnog savjetnika za upravne poslove, u tajništvu Općeg suda i u Upravi za usmeno prevođenje.

Tko se može prijaviti: osobe s visokoškolskom diplomom iz prava ili političkih znanosti (pravnog usmjerenja) i znanjem francuskog jezika

Trajanje: 5 mjeseci

Plaćeno: da, oko 1.120 EUR mjesečno 

Datum početka: 1. ožujka i 1. listopada 

Više informacija: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/en/


Europska središnja banka

Mjesto zaposlenja: Frankfurt (Germany)
Institucija/agencija: Europska središnja banka
Vrsta ugovora: Pripravnici

Program stažiranja u ESB-u omogućava vam da primijenite znanje stečeno tijekom studija te poboljšate razumijevanje rada u institucijama EU-a. Kao stažist dobit ćete uvid u rad ESB-a i doprinijeti ostvarenju njegove misije. Pod stručnim vodstvom kolega obavljat ćete raznovrsne poslove, ovisno o odjelu u koji budete upućeni. Među potencijalnim poslovima jesu istraživanje, izrada nacrta izvješća, prikupljanje statističkih podataka, obavljanje operativnih zadaća i sudjelovanje u ad hoc studijama.

Tko se može prijaviti: državnici država članica EU-a ili zemalja pristupnica koji su dovršili barem prvi ciklus visokoškolskog obrazovanja (diploma prvostupnika)

Trajanje: 3 do 6 mjeseci (može se jedanput produljiti, do ukupno 12 mjeseci)

Plaćeno: da, oko 1050 EUR mjesečno

Datum početka: bez datuma

Više informacija: http://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.en.html


Pripravnički staž

Prijave počinju: 01/05/2021 - 00:01
Rok za prijavu: 30/06/2021 - 23:59(prema briselskom vremenu)
Mjesto zaposlenja: Luxembourg (Luksemburg)
Institucija/agencija: Revizorski sud
Vrsta ugovora: Pripravnici

Europski revizorski sud nudi mogućnost stažiranja u području svojih djelatnosti, u tri ciklusa tijekom godine.

Tko se može prijaviti: državljani EU-a koji su stekli priznatu visokoškolsku diplomu ili završili najmanje četiri semestra visokoškolskog studija u jednom od područja djelatnosti Suda (revizija, proračun, računovodstvo, uprava, ljudski resursi, pismeno prevođenje, komunikacija, međunarodni odnosi, pravo).

Trajanje: 3, 4 ili 5 mjeseci.

Plaćeno: da, otprilike 1350 eura (ovisno o odobrenim proračunskim sredstvima).

Datum početka: 1. veljače, 1. svibnja i 1. rujna svake godine.

Više informacija: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx


Europska služba za vanjsko djelovanje

Mjesto zaposlenja: Gradovi izvan EU-a
Vrsta ugovora: Pripravnici

EU tradicionalno nudi mogućnost odrađivanja pripravničkog staža u delegacijama EU-a diljem svijeta. Tu mogućnost koriste uglavnom studenti i osobe koje su nedavno diplomirale. Riječ je o obrazovnom projektu koji ne podrazumijeva zasnivanje ugovornog ili radnog odnosa s delegacijom.

Tko se može prijaviti: ovisno o stupu kojem određeni staž pripada stažiranje u delegacijama EU otvoreno je državljanima EU-a, državljanima zemalja kandidatkinja koje su zaključile pristupne pregovore s EU-om i državljanima zemlje u kojoj se nalazi delegacija. Za plaćeno stažiranje kandidati moraju imati sveučilišnu ili jednakovrijednu visokoškolsku diplomu najmanje na razini prvopristupnika; za neplaćeno obvezno stažiranje kandidati moraju biti studenti 3., 4. ili 5. godine sveučilišnog ili drugog visokoobrazovnog programa. Kandidati moraju imati aktivno znanje radnog jezika delegacije EU-a. Znanje službenog jezika zemlje u kojoj se delegacija nalazi smatra se prednošću.

Trajanje: najviše 6 mjeseci

Plaćeno: za osobe koje su nedavno diplomirale i imaju manje od jedne godine radnog iskustva
Neplaćeno obvezno stažiranje: za studente koji već žive i studiraju u zemlji u kojoj se delegacija nalazi

Više informacija: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39144/traineeship-eu-d...


Stažiranje

Mjesto zaposlenja: Bruxelles (Belgija)
Vrsta ugovora: Pripravnici

Europski gospodarski i socijalni odbor dvaput godišnje nudi mogućnost stažiranja osobama s visokoškolskom diplomom. Tijekom stažiranja stažisti imaju priliku kroz rad učiti o ulogama i djelatnostima EGSO-a te steći radno iskustvo u multikulturnoj sredini.

Tko se može prijaviti: kandidati s visokoškolskom diplomom koji su državljani jedne od država članica Europske unije

Trajanje: 5 mjeseci

Plaćeno: da, oko 1 190 EUR mjesečno

Datum početka: 16. veljače i 16. rujna

Više informacija: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/long-term-traineeships

Kratkoročno stažiranje u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru

Mjesto zaposlenja: Bruxelles (Belgija)
Vrsta ugovora: Pripravnici

Povremeno je dostupna i mogućnost neplaćenog kratkoročnog stažiranja, bez dobne granice.

Tko se može prijaviti: studenti i osobe koje su nedavno diplomirale

Trajanje: 1 do 3 mjeseca

Plaćeno: ne

Datum početka: bez datuma

Više informacija: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/short-term-traineeships


Pripravnički staž

Mjesto zaposlenja: Bruxelles (Belgija)
Institucija/agencija: Europski odbor regija
Vrsta ugovora: Pripravnici

Stažiranjem u Odboru regija ući ćete u samo središte političke dinamike. Upoznat ćete se s ciljevima Odbora regija i radom na europskim integracijama. Svaki stažist upućuje se u određenu službe Odbora regija, a priroda njihova posla uvelike ovisi o službi kojoj su dodijeljeni. Neki odjeli više su politički orijentirani, dok su drugi posvećeni administrativnim poslovima. Općenito, vrsta posla koju obavljaju stažisti odgovara poslovima mlađih službenika na izvršnim položajima (AD 5).

Tko se može prijaviti: osobe s visokoškolskom diplomom iz država članica EU-a ili zemalja kandidatkinja za članstvo u EU-u, s temeljitim znanjem jednog od službenih jezika EU-a i zadovoljavajućim znanjem nekog drugog radnog jezika EU-a (tj. engleskog ili francuskog)

Trajanje: 5 mjeseci

Plaćeno: da, oko 1000 EUR mjesečno

Datum početka: 16. veljače i 16. rujna

Više informacija: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Stažiranje za državne službenike u Odboru regija

Mjesto zaposlenja: Bruxelles (Belgija)
Institucija/agencija: Europski odbor regija
Vrsta ugovora: Pripravnici

Ova vrsta stažiranja namijenjena je unošenju znanja i iskustva vanjskih stručnjaka u političke procese u Odboru regija te pružanju praktičnog znanja i povratnih informacija o radu Odbora regija lokalnim i regionalnim vlastima. Radeći u multikulturnoj i višejezičnoj sredini Odbora regija stažisti će dobiti općenitu sliku o ciljevima europske suradnje i integracije.

Tko se može prijaviti: službenici iz lokalnih, regionalnih ili nacionalnih tijela država članica EU-a ili zemalja kandidatkinja za članstvo u EU-u. Kandidati moraju biti stručnjaci, zaposleni na radnome mjestu koje odgovara razini administratora u institucijama EU-a.

Trajanje: 1 do 4 mjeseca (može se produljiti na 6 mjeseci)

Plaćeno: ne, naknadu plaća ustanova koja upućuje službenika

Datum početka: bez datuma

Više informacija: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Kratkoročni studijski posjeti u Odboru regija

Mjesto zaposlenja: Bruxelles (Belgija)
Institucija/agencija: Europski odbor regija
Vrsta ugovora: Pripravnici

Tijekom studijskih posjeta u Odboru regija stažisti mogu raditi na konkretnim projektima i tako steći neposredno iskustvo o načinu funkcioniranja Odbora regija. Radeći u multikulturnoj i višejezičnoj sredini stažisti stječu praktično iskustvo i znanje o svakodnevnom radu službi Odbora.

Tko se može prijaviti: državljani EU-a ili zemalja kandidatkinja za članstvo u EU-u koji posjeduju barem diplomu prvostupnika

Trajanje: 1 do 4 mjeseca (može se produljiti na 6 mjeseci ovisno o dostupnim resursima)

Plaćeno: ne

Više informacija: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx


Pripravničko stažiranje

Mjesto zaposlenja: Luxembourg (Luksemburg)
Institucija/agencija: Europska investicijska banka (EIB)
Vrsta ugovora: Pripravnici

EIB nudi ograničen broj pripravničkih mjesta sveučilišnim studentima i osobama sa sveučilišnom diplomom koje žele steći uvid u rad te institucije ili iskustvo u tom području tijekom studiranja; četiri su pripravnička programa: EIB, FEMIP, EPTATF i ACP

Tko se može prijaviti: državljani država članica EU-a i zemalja kandidatkinja (trenutačno: Turska, Srbija i Crna Gora), s manje od godinu dana radnog iskustva

Trajanje: 1 – 5 mjeseci (6 mjeseci ako to zatraži sveučilište)

Plaćeno: da

Datum početka: 1. veljače, 1. ožujka, 1. rujna i 1. listopada

Više informacija: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/index.htm

FEMIP (Instrument za euro-mediteransko partnerstvo u ulaganjima)

Mjesto zaposlenja: Luxembourg (Luksemburg)
Institucija/agencija: Europska investicijska banka (EIB)
Vrsta ugovora: Pripravnici

Tko se može prijaviti? Alžir, Egipat, Palestina*, Izrael, Jordan, Libanon, Maroko i Tunis.

Trajanje: 6 mjeseci (do 1 godine).

Plaćeno: Da.

Datum početka: 1. rujna / 1. listopada.

*Taj naziv ne tumači se kao priznavanje palestinske države i njime se ne dovode u pitanje pojedinačna stajališta država članica o tom pitanju.

Više informacija: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/femip.htm

ETPATF (Zaklada za tehničku pomoć Istočnom partnerstvu)

Mjesto zaposlenja: Luxembourg (Luksemburg)
Institucija/agencija: Europska investicijska banka (EIB)
Vrsta ugovora: Pripravnici

Tko se može prijaviti? Azerbajdžan (podložno potpisanom okvirnom sporazumu), Armenija, Gruzija, Moldova i Ukrajina.

Trajanje: 6 mjeseci (do 1 godine).

Plaćeno: Da.

Datum početka: 1. rujna / 1. listopada.

Više informacija: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/eptatf.htm

AKP (afričke, karipske i pacifičke države)

Mjesto zaposlenja: Luxembourg (Luksemburg)
Institucija/agencija: Europska investicijska banka (EIB)
Vrsta ugovora: Pripravnici

Tko se može prijaviti? Angola, Antigva i Barbuda, Belize, Kabo Verde, Komori, Bahami, Barbados, Benin, Bocvana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Srednjoafrička Republika, Čad, Demokratska Republika Kongo, Republika Kongo, Cookovo Otočje, Côte d'Ivoire, Džibuti, Dominika, Dominikanska Republika, Eritreja, Etiopija, Fidži, Gabon, Gambija, Gana, Grenada, Republika Gvineja, Gvineja Bisau, Gvajana, Haiti, Jamajka, Kenija, Kiribati, Lesoto, Liberija, Madagaskar, Malavi, Mali, Maršalovi Otoci, Mauritanija, Mauricijus, Mikronezija, Mozambik, Namibija, Nauru, Niger, Nigerija, Niue, Palau, Papua Nova Gvineja, Ruanda, Sveti Kristofor i Nevis, Sveta Lucija, Sveti Vincent i Grenadini, Salomonovi Otoci, Samoa, Sveti Toma i Prinsipe, Senegal, Sejšeli, Sijera Leone, Somalija, Surinam, Svazi, Tanzanija, Istočni Timor, Togo, Tonga, Trinidad i Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambija, Zimbabve.

Trajanje: 6 mjeseci (do 1 godine).

Plaćeno: Da.

Datum početka: 1. rujna / 1. listopada.

Više informacija: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/acp.htm


Pripravnički staž

Mjesto zaposlenja: Bruxelles (Belgija), Strasbourg (Francuska)
Institucija/agencija: Europski ombudsman
Vrsta ugovora: Pripravnici

Ured Europskog ombudsmana nudi mogućnost pripravničkog stažiranja osobama s visokoškolskom diplomom koje imaju snažan interes za javnu upravu Europske unije, a posebno za njezin odnos s građanima.

Cilj je stažiranja osobama koje su nedavno diplomirale pružiti praktično iskustvo u radu Ureda Europskog ombudsmana te im omogućiti nadogradnju znanja i vještina stečenih tijekom studija. Ovisno o vrsti staža poslovi stažista mogu obuhvaćati pomoć u istraživanju pritužbi ili u radu s medijima i komunikacijama te rad na projektima u području IT-a ili na istraživanju dokumentacije relevantne za rad Ombudsmana. Stažisti su pod izravnim stručnim vodstvom stalno ili privremeno zaposlenog osoblja u Uredu Europskog ombudsmana (načelnik odjela ili jednakovrijedna funkcija).

Tko se može prijaviti: državljani država članica Unije ili zemalja kandidatkinja za članstvo u Uniji koji posjeduju barem diplomu trogodišnjeg studija iz jednog od područja navedenih u obavijesti o stažiranju

Trajanje: najviše 1 godina (ovisno o uspješnosti)

Plaćeno: da, oko 1300 EUR mjesečno za Bruxelles i oko 1600 EUR mjesečno za Strasbourg

Datum početka: 1. siječnja i 1. rujna

Više informacija: https://www.ombudsman.europa.eu/en/office/careers


Europski nadzornik za zaštitu podataka

Mjesto zaposlenja: Bruxelles (Belgija)
Vrsta ugovora: Pripravnici

Ured Europskog nadzornika za zaštitu podataka osobama s visokoškolskom diplomom nudi mogućnost da u praksi primijene znanje koje su stekli tijekom studija, posebno u svojim područjima specijalizacije. Stažiranje je prilika za stjecanje praktičnog iskustva u svakodnevnom radu Ureda Europskog nadzornika za zaštitu podataka i znanja iz područja zaštite podataka.

Tko se može prijaviti: državljani država članica EU-a koji su dovršili prvi ciklus visokoškolskog obrazovanja (trogodišnje sveučilišno obrazovanje) te stekli punu diplomu ili jednakovrijednu ispravu

Trajanje: 5 mjeseci 

Plaćeno: da, oko 950 EUR mjesečno

Datum početka: 1. ožujka i 1. listopada

Više informacija: https://edps.europa.eu/about-edps/recruitment_en#traineeship


FRONTEX

Mjesto zaposlenja: Warsaw (Poland)
Vrsta ugovora: Pripravnici

Frontexov program pripravničkog stažiranja namijenjen je kandidatima raznih obrazovnih i strukovnih profila koji su snažno motivirani za sudjelovanje u radu Agencije u skladu sa svojim iskustvom i interesima. Tijekom stažiranja pripravnici će steći praktično radno iskustvo u području suradnje povezane s vanjskim granicama EU-a, produbiti svoje znanje o EU-u, njegovim institucijama i djelovanju te primijeniti znanje stečeno tijekom studija ili rada.

Tko se može prijaviti: državljani država članica Europske unije ili zemalja pridruženih schengenskom području koji su dovršili prvi ciklus obrazovanja (sveučilišno obrazovanje ili jednakovrijedan studij ili studij u području provedbe zakona) relevantnog za poslove Frontexa te stekli punu diplomu ili jednakovrijednu ispravu (najmanje tri godine studija, diploma prvostupnika ili jednakovrijedna isprava)

Trajanje: 3 do 12 mjeseci

Plaćeno: da, oko 720 EUR mjesečno

Datum početka: bez datuma

Više informacija: https://frontex.europa.eu/careers/traineeships/about/


Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA)

Mjesto zaposlenja: Cologne (Germany)
Vrsta ugovora: Pripravnici

Agencija osobama koje su nedavno stekle diplomu i studentima visokoškolskih studija nudi mogućnost stažiranja u svim područjima organizacije. To omogućuje razumijevanje Agencije i njezine uloge u aktivnostima Europske unije.

Tko se može prijaviti: državljani država članica EASA-e ili zemlje sa statusom promatrača u upravnom odboru EASA-e s obrazovanjem iz područja djelokruga Agencije

Trajanje: 12 mjeseci 

Plaćeno: da

Datum početka: bez datuma

Više informacija: https://www.easa.europa.eu/the-agency/careers-working-for-us/traineeships-and-st...


Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP)

Mjesto zaposlenja: Thessaloniki (Greece)
Vrsta ugovora: Pripravnici

Program pripravničkog stažiranja CEDEFOP-a omogućuje osobama s visokoškolskom diplomom i studentima doktorskih studija da steknu jedinstveno iskustvo izravnog rada u CEDEFOP-u i institucijama EU-a općenito te da se upoznaju s ciljevima integracijskih procesa i politika EU-a.

Tko se može prijaviti: državljani država članica EU-a i zemalja kandidatkinja koji su dovršili prvi ciklus visokoškolskog obrazovanja (sveučilišno obrazovanje) te stekli punu diplomu ili jednakovrijednu ispravu

Trajanje: 9 mjeseci

Plaćeno: da, 919,4 EUR mjesečno za pripravnike koji dolaze iz inozemstva i stažiste s boravištem u Grčkoj koji se moraju preseliti u Solun kako bi odradili pripravnički staž te 689,5 EUR mjesečno za pripravnike koji već borave u Solunu

Datum početka: 1. listopada

Više informacija: http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/traineeships


Europska agencija za kemikalije (ECHA)

Mjesto zaposlenja: Helsinki (Finska)
Vrsta ugovora: Pripravnici

Pripravnički staž godišnje odradi do 20 osoba s visokoškolskom diplomom, u znanstvenim područjima kao što su kemija, toksikologija, biologija, ekologija i tehnologija te u administrativnim područjima kao što su pravo, komunikacije, financije, ljudski resursi i IKT.

Tko se može prijaviti: osobe s visokoškolskom diplomom koje su državljani država članica EU-a ili Europskoga gospodarskog prostora (Norveška, Island, Lihtenštajn)

Trajanje: 3 do 6 mjeseci 

Plaćeno: da, oko 1300 EUR mjesečno

Datum početka: ožujak i rujan

 

Više informacija: https://echa.europa.eu/about-us/jobs/traineeships


Pripravničko stažiranje

Mjesto zaposlenja: Parma (Italy)
Vrsta ugovora: Pripravnici

EFSA nudi talentiranim i motiviranim novodiplomiranim kandidatima mogućnost plaćenog pripravničkog stažiranja u području po njihovu izboru

Tko se može prijaviti: osobe sa sveučilišnom diplomom i razinom znanja engleskog jezika B2 ili višom, koje su državljani države članice EU-a ili treće zemlje

Trajanje: 12 mjeseci 

Plaćeno: da; 1150 EUR mjesečno

Datum početka: studeni ili veljača (podložno promjenama, vidjeti Poziv)

Više informacija: http://www.efsa.europa.eu/en/careers/youngprofessionals


Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (EUROFOUND)

Mjesto zaposlenja: Dublin (Irska)
Vrsta ugovora: Pripravnici

Pripravničko stažiranje u Eurofundu među ostalim ima za cilj osobama koje su nedavno diplomirale pružiti jedinstveno iskustvo izravnog rada za Eurofound u okviru šireg europskog konteksta i konteksta institucija EU-a te im omogućiti stjecanje praktičnog iskustva i znanja o svakodnevnom radu Eurofounda.

Tko se može prijaviti: državljani država članica EU-a i zemalja kandidatkinja za članstvo u EU-u koji su dovršili prvi ciklus visokoškolskog obrazovanja (sveučilišno obrazovanje) te stekli punu diplomu ili jednakovrijednu ispravu 

Trajanje: 2 do 6 mjeseci (može se produljiti na 6 mjeseci)

Plaćeno: da, oko 1 410 EUR mjesečno

Datum početka: bez datuma

Više informacija: https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/vacancies/information-on-trainee...


Pripravnički staž

Mjesto zaposlenja: Vilnius (Lithuania)
Vrsta ugovora: Pripravnici

Glavni ciljevi pripravničkog staža obično su: pružiti iskustvo obuke na radnome mjestu u ključnim područjima rada Instituta, povećati i primijeniti znanje prikupljeno tijekom studija ili radnog iskustva, osigurati praktično upoznavanje s načinom rada agencija i institucija EU-a te omogućiti stažistima pribavljanje radnog iskustava u agenciji EU-a.

Tko se može prijaviti: osobe s visokoškolskom diplomom koje su državljani države članice EU-a, zemlje EFTA-e ili zemlje koja je kvalificirana za primanje Instrumenta pretpristupne pomoći.

Trajanje: do 6 mjeseci

Plaćeno: da, oko 750 EUR mjesečno

Datum početka: bez datuma

Više informacija: http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment


Europsko zajedničko poduzeće za ITER i razvoj energije fuzije (Fuzija za energiju)

Mjesto zaposlenja: Barcelona (Spain), Cadarache (France), Garching (Germany)
Vrsta ugovora: Pripravnici

Program stažiranja u okviru Fuzije za energiju ima za cilj jačanje svijesti, znanja i razumijevanja uloge Fuzije za energiju u projektu ITER i u kontekstu Europe kao cjeline te osposobljavanje osoba s visokoškolskom diplomom u području nuklearnog inženjerstva, fizike, administracije i komunikacije.

Tko se može prijaviti: državljani država članica EU-a ili Švicarske s diplomom trogodišnjeg visokoškolskog studija (barem na razini prvostupnika) te vrlo dobrim znanjem engleskog jezika

Trajanje: 4 do 9 mjeseci

Plaćeno: da, oko 1000 EUR mjesečno, uz nadoknadu putnih troškova

Datum početka: listopad

 

Više informacija: https://fusionforenergy.europa.eu/traineeships/


Pripravnički staž

Mjesto zaposlenja: Lisabon (Portugal)
Vrsta ugovora: Pripravnici

Cilj programa stažiranja je stažistima pružiti radno iskustvo u području zakonodavstva o pomorskoj sigurnosti, donošenja mjera za suzbijanje onečišćenja mora i suradnje među državama članicama u pogledu sigurnosti na moru. Osposobljavanjem na radnome mjestu stažistima se omogućuje stjecanje praktičnog iskustva kroz posao i praktičnu primjenu znanja koja su stekli tijekom studija ili profesionalne karijere u području pomorske sigurnosti, komunikacija ili administracije.

Tko se može prijaviti: državljani država članica EU-a, Islanda, Norveške i zemalja kandidatkinja (u okviru pretpristupne strategije) koji dobro znaju engleski. Kandidati moraju imati dovršen prvi ciklus visokoškolskog obrazovanja (sveučilišno obrazovanje) te imati punu diplomu.

Trajanje: 3 do 6 mjeseci

Plaćeno: da, iznos se u svakom slučaju posebno utvrđuje

Datum početka: 1. ožujka i 1. rujna

Više informacija: http://emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies.html


Europska agencija za lijekove

Mjesto zaposlenja: Amsterdam (The Netherlands)
Institucija/agencija: (EMA) Europska agencija za lijekove
Vrsta ugovora: Pripravnici

Europska agencija za lijekove (EMA) vodi program stažiranja namijenjen osobama sa sveučilišnom diplomom. U okviru tog programa stažisti će dobiti uvid u EMA-u i njezinu ulogu u EU-u i Europskoj regulatornoj mreži za lijekove te steći vrijedno radno iskustvo.

Tko se može prijaviti: državljani EU-a i EGP-a koji su nedavno stekli sveučilišnu ili istraživačku diplomu ili su sveučilišni studenti u okviru programa Erasmus+ ili sličnog programa

Trajanje: 10 mjeseci 

Plaćeno: da, 25 % plaće za razred AD 5, stupanj 1 uz koeficijent ispravka za Nizozemsku

Datum početka: listopad

Više informacija: https://careers.ema.europa.eu/content/Traineeship/?locale=en_GB


Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA)

Mjesto zaposlenja: Lisabon (Portugal)
Vrsta ugovora: Pripravnici

Pripravnički staž u EMCDDA-i namijenjen je pružanju praktičnog znanja o radu europskih agencija.

Tko se može prijaviti: osobe s visokoškolskom diplomom koje su državljani jedne od država članica EU-a, Norveške ili Turske

Trajanje: 3 do 8 mjeseci 

Plaćeno: ovisno o proračunu

Datum početka: bez datuma

Više informacija: http://www.emcdda.europa.eu/about/jobs


Agencija Europske unije za kibersigurnost (ENISA)

Mjesto zaposlenja: Atena (Grčka)
Vrsta ugovora: Pripravnici

Sudjelovanjem u programu stažiranja ENISA-e osobe koje su nedavno stekle diplomu mogu u tu agenciju unijeti svoj entuzijazam i recentna akademska saznanja te tako poboljšati njezin svakodnevni rad.

Tko se može prijaviti: državljani država članica EU-a, Norveške, Islanda i Lihtenštajna koji su dovršili prvi ciklus visokoškolskog obrazovanja te stekli punu diplomu ili jednakovrijednu ispravu

Trajanje: 3 – 12 mjeseci 

Plaćeno: da, oko 1 000 EUR mjesečno

Datum početka: bez datuma

Više informacija: https://www.enisa.europa.eu/recruitment/working-for-enisa/traineeship


Europska agencija za željeznice (ERA)

Mjesto zaposlenja: Valenciennes (Francuska)
Vrsta ugovora: Pripravnici

ERA ima važnu ulogu u uspostavi jedinstvenog europskog željezničkog prostora. Pozivamo vas da nam pomognete postići naše visoko zacrtane ciljeve. Sudjelovat ćete u stvarnim projektima povezanima s vašim obrazovanjem i surađivati s najboljim stručnjacima u pristupačnoj i stimulativnoj radnoj sredini.

Tko se može prijaviti: osobe s visokoškolskom diplomom (najmanje trogodišnjeg studija) s vrlo dobrim poznavanjem engleskog jezika i nekog drugog jezika (za državljane EU-a taj jezik mora biti službeni jezik EU-a)

Trajanje: 3 do 5 mjeseci 

Plaćeno: da, oko 1200 EUR mjesečno

Datum početka: 1. ožujka i 1. listopada

Više informacija: http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Traineeship.aspx


Pripravnički staž

Mjesto zaposlenja: Torino (Italija)
Vrsta ugovora: Pripravnici

Cilj je pripravničkog stažiranja pripravnicima omogućiti stjecanje iskustva u administrativnoj suradnji u području obrazovanja i osposobljavanja, pružiti im uvid u ciljeve i aktivnosti ETF-a i mogućnost da svoje znanje primijene u praksi.

Tko se može prijaviti: državljani država članica EU-a i partnerskih zemalja ETF-a

Trajanje: 3 do 6 mjeseci

Plaćeno: da

Datum početka: bez datuma

Više informacija: https://www.etf.europa.eu/en/about/recruitment


Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA)

Mjesto zaposlenja: Beč (Austrija)
Vrsta ugovora: Pripravnici

Jedan od ciljeva pripravničkog stažiranja u Agenciji jest omogućiti pripravnicima da doprinesu misiji Agencije i ostvarivanju temeljnih prava svih građana EU-a.

Tko se može prijaviti: kandidati moraju imati završen barem prvi stupanj visokog obrazovanja (sveučilišno obrazovanje) i do isteka roka za podnošenje prijava steći diplomu ili njezin ekvivalent; pripravnici se odabiru među državljanima država članica EU-a, zemalja kandidatkinja za članstvo u EU-u (Albanija, bivša jugoslavenska republika Makedonija, Crna Gora, Srbija i Turska) i potencijalnih zemalja kandidatkinja (Bosna i Hercegovina i Kosovo)

Trajanje: 9 mjeseci

Plaćeno: da

Datum početka: 1. listopada

Više informacija: http://fra.europa.eu/en/about-fra/recruitment/traineeship


Agencija Europske unije za provedbu zakona (Europol)

Mjesto zaposlenja: The Hague (The Netherlands)
Vrsta ugovora: Pripravnici

Europol osobama s diplomom i stručnjacima nudi dragocjene mogućnosti za učenje. Stažiranjem u Europolu omogućuje se stažistima da probaju kako je raditi u Europolu i biti dio multikulturnog tima. Europol svake godine nudi niz mogućnosti stažiranja kojima se pojedincima pruža mogućnost da više nauče o djelatnostima te agencije i da primjenom svojeg znanja i vještina doprinesu ostvarivanju Europolove misije.

Tko se može prijaviti: državljani država članica Europske unije s razinom obrazovanja koja odgovara završenom sveučilišnom studiju ili sveučilišnom studiju koji je još u tijeku ili strukovnim osposobljavanjem koje je relevantno za poslove koje obavlja Europol i vrlo dobrim znanjem najmanje dva jezika Europske unije (od kojih jedan mora biti engleski).  

Trajanje: 3 do 6 mjeseci

Plaćeno: da, oko 790 EUR mjesečno

Datum početka: bez datuma

Više informacija: https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/internships


Program Paneuropski pečat (EUIPO)

Mjesto zaposlenja: Alicante (Španjolska)
Vrsta ugovora: Pripravnici

U okviru ovog programa osobe koje su nedavno diplomirale imaju mogućnost steći izravan uvid u rad Europske unije, točnije njezina Ureda za intelektualno vlasništvo, te u praksi primijeniti znanje stečeno tijekom studija, posebno u svojim područjima specijalizacije. Osim toga, pripravnički staž pomoći će im da se upoznaju s ciljevima i postupcima povezanima sa žigom EU-a i registriranim dizajnom Zajednice te s povredom i ostvarivanjem prava intelektualnog vlasništva.

Tko se može prijaviti: državljani država članica EU-a i zemalja izvan EU-a koji su dovršili najmanje prvi ciklus visokoškolskog obrazovanja, o čemu imaju službenu potvrdu sveučilišta, i znaju jedan od pet radnih jezika Ureda (engleski, francuski, njemački, španjolski i talijanski).

Trajanje: 12 mjeseci

Plaćeno: da

Datum početka: bez datuma

Više informacija: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

Mlade osobe s visokoškolskom diplomom (EUIPO)

Mjesto zaposlenja: Alicante (Španjolska)
Vrsta ugovora: Pripravnici

Cilj je ovog programa pripravničkog stažiranja mladim osobama s visokoškolskom diplomom pružiti praktično iskustvo rada za Ured EUIPO i Europsku uniju općenito te im omogućiti da u praksi primijene znanje stečeno tijekom studija i prvih radnih iskustava, i to u svojim područjima specijalizacije.

Tko se može prijaviti: državljani država članica EU-a i zemalja izvan EU-a koji su dovršili najmanje prvi ciklus visokoškolskog obrazovanja, o čemu imaju službenu potvrdu sveučilišta, i znaju jedan od pet radnih jezika Ureda (engleski, francuski, njemački, španjolski i talijanski).

Trajanje: 12 mjeseci i 2 tjedna

Plaćeno: da

Datum početka: između 1. rujna i 15. listopada

Više informacija: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

Niže rangirani zaposlenici u području industrijskog vlasništva (EUIPO)

Mjesto zaposlenja: Alicante (Španjolska)
Vrsta ugovora: Pripravnici

EUIPO nudi program pripravničkog stažiranja, temeljen na stipendijama, za niže rangirane zaposlenike nacionalnih i međunarodnih ureda za zaštitu industrijskog vlasništva. Konkretno, nudi se tehničko osposobljavanje u određenim područjima upravljanja industrijskim vlasništvom, posebno u pogledu žigova i dizajna. Pripravnici imaju mogućnost produbiti znanje o EUIPO-ovim uslugama e-registracije, upoznati se s raznim tehnikama i strategijama upravljanja te bazama podataka i tehničkim znanjem EUIPO-a. Mogu raditi i u drugim područjima struke kao što su ljudski resursi, komunikacije ili informacijska tehnologija.

Tko se može prijaviti: državljani država članica EU-a i zemalja izvan EU-a koji su dovršili najmanje prvi ciklus visokoškolskog obrazovanja, o čemu imaju službenu potvrdu sveučilišta, i znaju jedan od pet radnih jezika Ureda (engleski, francuski, njemački, španjolski i talijanski)

Trajanje: 5 mjeseci

Plaćeno: da

Datum početka: bez datuma

Više informacija: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

Neplaćeno pripravničko stažiranje (EUIPO)

Mjesto zaposlenja: Alicante (Španjolska)
Vrsta ugovora: Pripravnici

Ovaj program pripravničkog stažiranja namijenjen je osobama sa sveučilišnom diplomom koje su tijekom studija ili na drugi način već stekle određeno iskustvo u području rada Ureda.

Tko se može prijaviti: državljani država članica EU-a i zemalja izvan EU-a koji su dovršili najmanje prvi ciklus visokoškolskog obrazovanja, o čemu imaju službenu potvrdu sveučilišta, i znaju jedan od pet radnih jezika Ureda (engleski, francuski, njemački, španjolski i talijanski).

Trajanje: 2 do 6 mjeseci

Plaćeno: ne

Datum početka: bez datuma

Više informacija: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships


Satelitski centar Europske unije (SATCEN)

Mjesto zaposlenja: Torrejon de Ardoz (Spain)
Vrsta ugovora: Pripravnici

Program pripravničkog stažiranja u SATCEN-u pripravnicima omogućuje stjecanje praktičnog iskustva i znanja o svakodnevnom radu SATCEN-a, a SATCEN-u pruža mogućnost iskorištavanja pripravničkog potencijala za obavljanje određenih specifičnih poslova te za dobivanje najnovijih saznanja iz akademske zajednice.

Tko se može prijaviti: državljani država članica EU-a ili trećih zemalja potpisnica Priloga o pridruživanju aktivnostima SATCEN-a

Trajanje: 2 do 6 mjeseci (može se produljiti na 12 mjeseci)

Plaćeno: da, oko 1000 EUR mjesečno

Datum početka: bez datuma

Više informacija: https://www.satcen.europa.eu/recruitment/traineeship_programmes


Zajednički istraživački centar

Mjesto zaposlenja: Geel (Belgium), Ispra (Italija), Karlsruhe (Njemačka), Petten (The Netherlands), Seville (Spain)
Institucija/agencija: Joint Research Centre
Vrsta ugovora: Pripravnici

Zajednički istraživački centar nudi mogućnost stažiranja u stimulativnoj, multikulturnoj i multidisciplinarnoj istraživačkoj radnoj sredini. Dvije su vrste staža:

1. staž povezan s izradom znanstvenog rada u okviru sveučilišnog obrazovanja

2. staž nakon sveučilišnog (ili jednakovrijednog) obrazovanja, u roku od 5 godina nakon stjecanja posljednje sveučilišne diplome.

Tko se može prijaviti: državljani država članica EU-a, zemalja kandidatkinja (u okviru pretpristupne strategije) te drugih zemalja koje financijski doprinose Okvirnom programu

Trajanje: 3 do 5 mjeseci 

Plaćeno: da, iznos ovisi o mjestu rada

Datum početka: bez datuma

Više informacija: https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/temporary-positions/jrc-trainee...


Ured Europske unije za pravosudnu suradnju (EUROJUST)

Mjesto zaposlenja: The Hague (The Netherlands)
Vrsta ugovora: Pripravnici

Eurojust nudi mogućnost stažiranja u nekoliko navrata tijekom godine. Tijekom stažiranja pripravnici stječu uvid u rad organizacije i primjenjuju svoje znanje i vještine, istovremeno doprinoseći misiji Eurojusta. 

Tko se može prijaviti: državljani država članica EU-a i zemalja kandidatkinja koji su dovršili ili trenutačno pohađaju stupanj obrazovanja koji odgovara sveučilišnom studiju ili strukovnom obrazovanju povezanom s pripravničkim poslovima u Eurojustu ili imaju odgovarajuće radno iskustvo koje je korisno za pripravničke poslove

Trajanje: 3 do 6 mjeseci

Plaćeno: ne

Datum početka: bez datuma

Više informacija: http://www.eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx


Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CDT)

Mjesto zaposlenja: Luxembourg (Luksemburg)
Vrsta ugovora: Pripravnici

Prevoditeljski centar nudi pripravnički staž posebice studentima iz država članica Europske unije i državljanima zemalja kandidatkinja koji žele razumjeti područja rada Centra i steći osobno iskustvo u multikulturnom i višejezičnom okruženju, uz mogućnost širenja mreže kontakata.

Tko se može prijaviti: kandidati koji su završili najmanje četiri semestra sveučilišnog studija ili istovrijedno obrazovanje u području koje je Centru predmet interesa i koji imaju određeno početno iskustvo u jednom od područja djelatnosti Centra. Kandidati moraju imati temeljito znanje jednog od službenih jezika Europske unije i zadovoljavajuće znanje nekog drugog jezika EU-a. 

Trajanje: 3 do 6 mjeseci

Plaćeno: da, 25 % osnovne mjesečne plaće člana privremenog osoblja u razredu AD 5, stupnju 1.

Datum početka: bez datuma

Više informacija: https://cdt.europa.eu/en/traineeships


Pripravništva

Mjesto zaposlenja: Bilbao (Spain), Bruxelles (Belgija)
Vrsta ugovora: Pripravnici

Ciljevi su pripravništva u agenciji EU-OSHA omogućiti pripravnicima razumijevanje ciljeva i aktivnosti Agencije i stjecanje praktičnog iskustva i znanja o svakodnevnom radu agencije EU-OSHA te im pružiti mogućnosti za rad u raznovrsnom, multikulturnom i višejezičnom okruženju, što će pridonijeti razvoju međusobnog razumijevanja, povjerenja i tolerancije.

Tko se može prijaviti: Osobe sa sveučilišnom diplomom, koje su državljani država članica Europske unije, Islanda, Norveške i Lihtenštajna (stranke Sporazuma o EGP-u). Kandidati trebaju temeljito poznavati dva službena jezika Europske unije.

Trajanje: 6 mjeseci (uz mogućnost produljenja za još šest mjeseci).

Plaćeno: Da, oko 1.190 EUR mjesečno.

Datum početka: 1. rujna.

Više informacija: https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/careers/euoshatr2001-traineeships-202020...


Pripravničko stažiranje

Mjesto zaposlenja: Frankfurt (Germany)
Vrsta ugovora: Pripravnici

 

Tko se može prijaviti: državljani država članica Europske unije, Islanda, Lihtenštajna, Norveške i zemalja kandidatkinja nakon pristupanja; kandidati moraju pohađati sveučilišni program ili imati sveučilišnu diplomu; za sudjelovanje u pripravništvu nije određena najniža sveučilišna razina

Trajanje: 1 – 6 mjeseci

Plaćeno: da; oko 1 300 EUR mjesečno

Datum početka: bez datuma

Više informacija: https://eiopa.europa.eu/about-eiopa/careers


Pripravnički staž

Prijave počinju: 29/04/2019 - 00:00
Rok za prijavu: nema roka za prijavu
Mjesto zaposlenja: Ljubljana (Slovenija)
Vrsta ugovora: Pripravnici

 

Program pripravničkog staža namijenjen je prvenstveno mladim osobama sa sveučilišnom diplomom, ne isključujući one koji su u okviru cjeloživotnog učenja nedavno stekli sveučilišnu diplomu te su na početku nove profesionalne karijere. 

Tko se može prijaviti: 

 • Državljani države članice Europske unije koji imaju najmanje 18 godina.
 • Kandidati moraju imati stupanj obrazovanja koji odgovara završenom sveučilišnom studiju, potvrđen diplomom (koja je izdana u državi članici ili koju su nadležna tijela država članica proglasile istovrijednom), ako je redovito trajanje sveučilišnog studija najmanje tri godine.
 • Kandidati ne smiju imati prethodno ili trenutačno iskustvo stažiranja u instituciji ili tijelu Europske unije ili bilo kakvo radno iskustvo u instituciji ili tijelu Europske unije.

Trajanje: šest mjeseci

Plaćeno: da. 600 EUR (mjesečni iznos) i 350 EUR (naknada za smještaj).

Datumi početka: 1. rujna ili 1. ožujka.

Više informacija: https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancie...


Pripravništva (administrativni profili)

Mjesto zaposlenja: Paris (France)
Vrsta ugovora: Pripravnici

EBA organizira poziv na iskaz interesa za razna pripravnička radna mjesta. Cilj je programa pripravništva omogućiti osobama koje su nedavno diplomirale stjecanje jedinstvenog i neposrednog iskustva funkcioniranja EBA-e te razumijevanja ciljeva financijske regulacije i nadzora općenito, a posebno ciljeva EBA-e.

Tko se može prijaviti: osobe koje su nedavno diplomirale

Trajanje: 6 mjeseci s mogućnošću produljenja za dodatnih 6 mjeseci (ukupno trajanje najviše 12 mjeseci)

Plaćeno: u skladu s Odlukom EBA-e o pripravništvu (dostupno na internetskim stranicama EBA-e)

Datum početka: razni datumi

Više informacija: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships

Pripravništva (tehnički profili)

Mjesto zaposlenja: Paris (France)
Vrsta ugovora: Pripravnici

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) organizira poziv na iskaz interesa za razna pripravnička radna mjesta u sljedećim odjelima:

 1. Odjel za ekonomsku analizu i statistiku (EAS)
 2. Odjel za bonitetnu regulativu i nadzornu politiku (PRSP) i Služba za koordinaciju politika (PAC)
 3. Odjel za bankarska tržišta, inovacije i potrošače (BMIC)
 4. Pravna služba.

Cilj je programa pripravništva osobama koje su nedavno diplomirale omogućiti stjecanje jedinstvenog i neposrednog iskustva rada na svakodnevnim poslovima EBA-e te uvida u ciljeve financijske regulacije.

Tko se može prijaviti: osobe koje su nedavno diplomirale

Trajanje: 6 mjeseci s mogućnošću produljenja za dodatnih 6 mjeseci (ukupno najviše 12 mjeseci)

Plaćeno: u skladu s EBA-inom Odlukom o pripravništvu (dostupnom na internetskim stranicama EBA-e)

Datum početka: više datuma

Više informacija: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships


Pripravništvo

Mjesto zaposlenja: Prag (Češka)
Vrsta ugovora: Pripravnici

GSA nudi plaćeno pripravništvo u raznim odjelima.

Tko se može prijaviti: 

 • kandidati s visokoškolskom diplomom koji su državljani jedne od država članica Europske unije 
 • kandidati koji dobro znaju dva službena jezika Europske unije
 • kandidati koji još nisu bili na pripravništvu u GSA-u

Trajanje ugovora: šest mjeseci

Mogućnost obnove ugovora: postoji

Plaćeno: jest, 1000 EUR mjesečno

Više informacija: https://www.gsa.europa.eu/traineeship-listing


Pripravništvo

Mjesto zaposlenja: Bruxelles (Belgija)
Institucija/agencija: (EDA) Europska obrambena agencija
Vrsta ugovora: Pripravnici

Europska obrambena agencija svake godine organizira jednogodišnji program pripravništva namijenjen osobama koje su nedavno diplomirale i koje žele prijeći u svijet rada u organizaciji koja je središte obrambene suradnje u Europi.

Pripravništvo u Europskoj obrambenoj agenciji pruža:

 • jedinstven uvid u politike i postupke razvoja europskih obrambenih kapaciteta
 • mogućnost primjene znanja stečenog tijekom studija
 • izloženost multikulturnoj i dinamičnoj radnoj sredini.

Tko se može prijaviti: osobe koje su nedavno diplomirale, a prethodno nisu sudjelovale ni u plaćenom ni u neplaćenom pripravništvu niti u kojem drugom obliku zaposlenja u europskoj instituciji ili tijelu u trajanju duljem od šest tjedana. U obzir će se uzeti samo oni kandidati koji na dan isteka roka za podnošenje prijave ispunjavaju kriterije propisane oglasom.

Trajanje: 1 godinu

Plaćeno: da, 1229,32 EUR mjesečno (2021.)

Datum početka: jednom godišnje, 1. ili 16. rujna

Više informacija: https://eda.europa.eu/careers/current-vacancies


Pripravništvo (više profila)

Prijave počinju: 29/03/2021 - 12:00
Rok za prijavu: nema roka za prijavu
Mjesto zaposlenja: Paris (France)
Vrsta ugovora: Pripravnici

ESMA je objavila opći poziv na iskaz interesa za pripravništvo, bez određenog roka za prijave za sljedeće profile:

 • opći
 • pravni
 • financijska tržišta

Cilj je naših pripravničkih programa osobama koje su upravo diplomirale ili su na preddiplomskom studiju pružiti izravan uvid i iskustvo rada u ESMA-i. U okviru tih programa pripravnicima se nudi od 6 do 12 mjeseci primijenjenog osposobljavanja u području analize tržišta, statistike ili upravljanja podacima te pruža uvid u konceptualna i empirijska pitanja funkcioniranja i integracije financijskog tržišta, kao i u regulativu, nadzor i izvršenje u Europskoj uniji. Dodatne informacije potražite u obavijestima o slobodnim radnim mjestima dostupnima na ESMA-inu portalu za zapošljavanje.

Tko se može prijaviti: kandidati koji su upravo diplomirali ili su na preddiplomskom studiju

Trajanje: 6 mjeseci s mogućnošću produljenja za dodatnih 6 mjeseci (ukupno trajanje najviše 12 mjeseci)

Plaćeno: 1 185,07 EUR (osobe na preddiplomskom studiju), odnosno 1 777,60 EUR (osobe s diplomom)

Datum početka: razni datumi

Više informacija: https://esmacareers.adequasys.com