Szakmai gyakorlatok

Kezdőlap > Munkalehetőségek > Szakmai gyakorlatok

Ha bele szeretne kóstolni abba, hogy milyen lehet az EU intézményeinél dolgozni, jelentkezzen szakmai gyakorlatra.

Évente mintegy 1900 fiatalnak adatik meg a lehetőség, hogy az európai uniós gyakornoki programok valamelyike révén gyarapítsa szaktudását, fejlessze személyes készségeit és bővítse uniós ismereteit. Az uniós intézmények zöme elsősorban azoknak a jelentkezését várja a gyakornoki helyekre, akik nemrég szerezték meg egyetemi diplomájukat. A szakmai gyakorlat időtartama 3–5 hónap.

Szakmai gyakorlatot számos különböző szakterületen lehet végezni – a közös bennük az, hogy mindegyik kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy a fiatalok betekintsenek az Unió működésébe. A feladatok nagyon eltérőek lehetnek annak függvényében, hogy melyik szervezeti egységnél kerül sor a gyakorlatra. Pályázhatók gyakornoki helyek többek között a versenyjog, a humánerőforrás, a környezetvédelem és a kommunikáció területén.

A gyakornokok kiválasztására irányuló eljárásokat az egyes uniós intézmények és ügynökségek maguk bonyolítják le. A különböző lehetőségekről lent olvashat bővebben. Figyelem: ezen az oldalon nem teszünk közzé minden szakmai gyakorlatot. Azt javasoljuk, hogy a teljes kínálatért látogasson el az Önt érdeklő intézmény vagy ügynökség honlapjára.

 


Robert Schuman gyakornoki program

Munkavégzés helye(i): Brüsszel (Belgium), Luxembourg (Luxemburg), Más uniós városok, Strasbourg (Franciaország)
Intézmény / Ügynökség: Európai Parlament
A szerződés típusa: Gyakornokok

A Robert Schuman gyakornoki program célja, hogy hozzájáruljon az uniós polgárok európai szakoktatásához és szakképzéséhez, továbbá betekintést nyújtson az Európai Parlament munkájába.

Kik jelentkezhetnek? Egyetemi oklevéllel rendelkező, 18. életévüket betöltött diplomások. A jelentkezőknek legalább két hivatalos uniós nyelvet alaposan ismerniük kell. Kizárólag olyan érdeklődők jelentkezését várjuk, akik még nem dolgoztak az EU valamely intézményénél vagy szervénél két egymást követő hónapnál tovább.

Időtartam: 5 hónap

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Igen. A fizetés kb. 1 300 euró.

Mikor lehet kezdeni? Minden évben március 1-jén és október 1-jén.

További információk: https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage


Az Európai Unió Tanácsa – Fizetett szakmai gyakorlat

Munkavégzés helye(i): Brüsszel (Belgium)
Intézmény / Ügynökség: Az Európai Unió Tanácsa
A szerződés típusa: Gyakornokok

Az adott szervezeti egység igényeitől függően a gyakornokok általában ugyanolyan munkát végeznek, mint a kezdő tanácsosi besorolású tisztviselők pályafutásuk elején (azaz üléseket készítenek elő, jegyzőkönyveket állítanak össze, részt vesznek a COREPER és a tanácsi előkészítő szervek ülésein, kutatást végeznek konkrét projektekkel kapcsolatban, dokumentumokat fordítanak, dokumentációt állítanak össze, jelentéseket írnak). A gyakornokok meghívást kapnak egy tanulmányi programra is, amelynek keretében látogatásokon és konferenciákon vehetnek részt más uniós intézményeknél Brüsszelben, Luxembourgban és Strasbourgban.

Kik jelentkezhetnek? Uniós állampolgárok, akik a jelentkezés benyújtásáig elvégezték felsőfokú tanulmányaik legalább első ciklusát, és rendelkeznek a fokozatot igazoló oklevéllel vagy azzal egyenértékű okirattal.

Időtartam: 5 hónap

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Igen. A fizetés havonta 1220,78 euró. A gyakornokok továbbá utazási támogatásban részesülnek, a Tanács Főtitkárságának menzáján pedig árengedményre jogosultak.

Mikor lehet kezdeni?

 • Február 1. (a jelentkezési időszak augusztus/szeptember körül van – a végső időpontokat ekkor fogjuk közzétenni).
 • Szeptember 1. (a jelentkezési időszak február/március körül van – a végső időpontokat ekkor fogjuk közzétenni).

További információk: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/

Az Európai Unió Tanácsa – Fizetés nélküli kötelező szakmai gyakorlat

Munkavégzés helye(i): Brüsszel (Belgium)
Intézmény / Ügynökség: Az Európai Unió Tanácsa
A szerződés típusa: Gyakornokok

Az adott szervezeti egység igényeitől függően a gyakornokok általában ugyanolyan munkát végeznek, mint a kezdő tanácsosi besorolású tisztviselők pályafutásuk elején (azaz üléseket készítenek elő, jegyzőkönyveket állítanak össze, részt vesznek a COREPER és a tanácsi előkészítő szervek ülésein, kutatást végeznek konkrét projektekkel kapcsolatban, dokumentumokat fordítanak, dokumentációt állítanak össze, jelentéseket írnak). A gyakornokok meghívást kapnak egy tanulmányi programra is, amelynek keretében látogatásokon és konferenciákon vehetnek részt más uniós intézményeknél Brüsszelben, Luxembourgban és Strasbourgban.

Kik jelentkezhetnek? Valamely uniós tagország állampolgárságával rendelkező harmad-, negyed- vagy ötödéves felsőoktatási hallgatók, akiknek tanulmányaik részeként kötelező szakmai gyakorlatot kell végezniük.

Időtartam: 2–5 hónap 

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Nem. A gyakornokok azonban utazási támogatásban részesülnek, a Tanács Főtitkárságának menzáján pedig árengedményre jogosultak. A Tanács a gyakornokoknak egészség- és balesetbiztosítást kínál.

Mikor lehet kezdeni?

 • Február 1. (a jelentkezési időszak szeptember/október körül van – a végső időpontokat ekkor fogjuk közzétenni).
 • Szeptember 1. (a jelentkezési időszak február/március körül van – a végső időpontokat ekkor fogjuk közzétenni).

További információk: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/

Az Európai Unió Tanácsa – Pozitív cselekvési program fogyatékos gyakornokoknak

Munkavégzés helye(i): Brüsszel (Belgium)
Intézmény / Ügynökség: Az Európai Unió Tanácsa
A szerződés típusa: Gyakornokok

 

Az adott szervezeti egység igényeitől függően a gyakornokok általában ugyanolyan munkát végeznek, mint a kezdő tanácsosi besorolású tisztviselők pályafutásuk elején (azaz üléseket készítenek elő, jegyzőkönyveket állítanak össze, részt vesznek a COREPER és a tanácsi előkészítő szervek ülésein, kutatást végeznek konkrét projektekkel kapcsolatban, dokumentumokat fordítanak, dokumentációt állítanak össze, jelentéseket írnak). A gyakornokok meghívást kapnak egy tanulmányi programra is, amelynek keretében látogatásokon és konferenciákon vehetnek részt más uniós intézményeknél Brüsszelben, Luxembourgban és Strasbourgban.

Kik jelentkezhetnek? Ezek a szakmai gyakorlatok az elismert fogyatékossággal élő, valamely uniós ország állampolgárságával rendelkező felsőfokú végzettségűeknek vagy harmad-, negyed- vagy ötödéves egyetemi hallgatóknak vannak fenntartva.

Időtartam: 5 hónap 

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Igen. A fizetés havonta 1220,78 euró. A gyakornokok továbbá utazási támogatásban részesülnek, a Tanács Főtitkárságának menzáján pedig árengedményre jogosultak. A megfelelő igazoló dokumentumok bemutatása esetén a fogyatékos gyakornokok a gyakornoki támogatás legfeljebb felének megfelelő kiegészítő összeget kaphatnak.

Mikor lehet kezdeni?

 • Február 1. (a jelentkezési időszak szeptember/október körül van – a végső időpontokat ekkor fogjuk közzétenni)
 • Szeptember 1. (a jelentkezési időszak február/március körül van – a végső időpontokat ekkor fogjuk közzétenni)

További információk: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/


Szakmai gyakorlatok

Munkavégzés helye(i): Brüsszel (Belgium), Grange (Írország), Luxembourg (Luxemburg)
Intézmény / Ügynökség: Európai Bizottság
A szerződés típusa: Gyakornokok

Az Európai Bizottság gyakornoki programja a világ bármely országából érkező, felsőfokú végzettséggel rendelkező személyek előtt nyitva áll.

Szakmai gyakorlatot számos különböző szakterületen lehet végezni – a közös bennük az, hogy mindegyik kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy a fiatalok betekintsenek az Unió működésébe. A feladatok nagyon eltérőek lehetnek annak függvényében, hogy mely szervezeti egységnél kerül sor a gyakorlatra. Pályázhatók gyakornoki helyek többek között a versenyjog, a humánerőforrás, a környezetvédelem és a kommunikáció területén.

A gyakornokok hasonló feladatokat kapnak, mint az újonnan felvett diplomások. A gyakorlatban az alábbi tevékenységekről van szó: munkacsoportok és értekezletek megszervezése, információk gyűjtése, dokumentációk összeállítása, jelentések megírása, a Bizottsághoz intézett kérdések megválaszolása, illetve részvétel csoportértekezleteken és egyéb eseményeken. A munka jellege függ az adott intézménytől vagy szervezeti egységtől is: a Bizottságban szakmai gyakorlatukat töltő jogászok más feladatokat látnak el, mint a Számvevőszéken dolgozó közgazdászok, vagy mint a Parlamentben általános szakmai gyakorlatot végző személyek.

Kik jelentkezhetnek? Szakmai gyakorlatra bármilyen felsőfokú végzettséggel rendelkező személy jelentkezhet. A jelentkezéskor be kell mutatni a főiskolai/egyetemi diplomát vagy – ha azt még nem állították ki – a tanulmányok elvégzését igazoló egyetemi indexet. A gyakornokoknak nem kell uniós ország állampolgárságával rendelkezniük (bizonyos számú gyakornoki pozíció nem uniós állampolgárságú gyakornokok számára van fenntartva). Általában elvárás azonban, hogy a jelentkezők legalább két uniós nyelvet ismerjenek. A munkatapasztalat vagy a posztgraduális végzettség előnyt jelent, de általában nem kötelező.

Időtartam: 5 hónap

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Igen. A gyakornoki fizetés 2018. március 1-jétől 1176,83 euró, plusz az útiköltség-térítés.

Mikor lehet kezdeni? Minden évben március 1-jén és október 1-jén. 

További információk: https://ec.europa.eu/stages/


Az Európai Unió Bírósága – Tolmácsolási szakmai gyakorlat

Munkavégzés helye(i): Luxembourg (Luxemburg)
Intézmény / Ügynökség: Az Európai Unió Bírósága
A szerződés típusa: Gyakornokok

A tolmácsolási szakmai gyakorlatot elsősorban azoknak a frissen végzett konferenciatolmácsoknak kínáljuk, akiknek a nyelvpárosítása a Tolmácsolási Igazgatóság tevékenysége szempontjából előnyös. Célunk, hogy a pályakezdő tolmácsok számára lehetővé tegyük a szakmai fejlődésük támogatását a tolmácsolás, különösen a jogi tolmácsolás területén, amely magában foglalja az ügyiratokból történő felkészülést, a terminológiai kutatómunkát és a tolmácskabinban végzett gyakorlati feladatokat.

Kik jelentkezhetnek? Szakirányú végzettséggel rendelkező, frissen végzett konferenciatolmácsok, akik képesek az írott francia szöveg megértésére is.

Időtartam: 10–12 hét

További információk: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/

Szakmai gyakorlatok

Munkavégzés helye(i): Luxembourg (Luxemburg)
Intézmény / Ügynökség: Az Európai Unió Bírósága
A szerződés típusa: Gyakornokok

Az Európai Unió Bírósága korlátozott számban minden évben lehetőséget biztosít öthónapos fizetett szakmai gyakorlatra. E szakmai gyakorlatot elsősorban a Jogi Szakfordítási Igazgatóságokon, a Kutatási és Dokumentációs Igazgatóságon, a Kommunikációs Igazgatóságon, a Protokoll és Látogatásszervezési Igazgatóságon, az igazgatási ügyek jogtanácsosa mellett, a Törvényszék Hivatalánál és a Tolmácsolási Igazgatóságon lehet teljesíteni.

Kik jelentkezhetnek? A pályázóknak jogi vagy (jogi szakirányú) politikatudományi egyetemi diplomával kell rendelkezniük, és tudniuk kell franciául.

Időtartam: 5 hónap

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Igen. A fizetés havonta kb. 1120 euró. 

Mikor lehet kezdeni? Minden évben március 1-jén és október 1-jén. 

További információk: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/en/


Európai Központi Bank

Munkavégzés helye(i): Frankfurt (Germany)
Intézmény / Ügynökség: Európai Központi Bank
A szerződés típusa: Gyakornokok

Az Európai Központi Bank gyakornoki programja lehetővé teszi, hogy a résztvevők a gyakorlatban alkalmazzák a tanulmányaik alatt megszerzett tudást és megértsék, mit is jelent Európáért munkálkodni. Gyakornokaink betekintést kapnak a bank működésébe, és hozzájárulnak az intézmény küldetésének teljesítéséhez. A gyakornokok munkáját tapasztalt munkatársaink felügyelik. Feladataik nagyrészt az őket fogadó egységtől függnek. Egyebek mellett jelentéseket kell megszövegezniük vagy statisztikai adatokat kell gyűjteniük, illetve operatív feladatok végrehajtásában vagy ad hoc tanulmányok elvégzésében vesznek részt.

Kik jelentkezhetnek? Uniós tagállamok és csatlakozó országok állampolgárai, akik elvégezték a felsőfokú tanulmányaik legalább első ciklusát (azaz alapszintű diplomával rendelkeznek).

Időtartam: 3–6 hónap (ami összesen 12 hónapra meghosszabbítható)

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Igen. A fizetés havonta kb. 1050 euró.

Mikor lehet kezdeni? Bármikor.

További információk: http://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.en.html


Szakmai gyakorlatok

Jelentkezési időszak kezdete: 01/05/2021 - 00:01
Határidő: 30/06/2021 - 23:59(brüsszeli idő szerint)
Munkavégzés helye(i): Luxembourg (Luxemburg)
Intézmény / Ügynökség: Számvevőszék
A szerződés típusa: Gyakornokok

Az Európai Számvevőszék évente három időszakra szervez szakmai gyakorlatot a saját szakterületein.

Kik jelentkezhetnek? Az uniós tagállamok állampolgárai, akik a Számvevőszék tevékenységéhez kapcsolódó szakterületek valamelyikén (számvitel, költségvetés, könyvelés, adminisztráció, emberi erőforrások, fordítás, kommunikáció, nemzetközi kapcsolatok, jog) elismert egyetemi végzettséggel rendelkeznek vagy legalább négy egyetemi félévet elvégeztek.

Időtartam: 3, 4 vagy 5 hónap.

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Igen. A fizetés kb. 1350 euró (a rendelkezésre álló költségvetéstől függően).

Mikor lehet kezdeni? Minden év február 1-jén, május 1-jén és szeptember 1-jén.

További információk: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx


Európai Külügyi Szolgálat

Munkavégzés helye(i): Nem uniós városok
Intézmény / Ügynökség: Európai Külügyi Szolgálat
A szerződés típusa: Gyakornokok

Az EU már régóta biztosít szakmai gyakornoki lehetőségeket a világ különböző pontjain működő küldöttségein. A gyakornoki programok célcsoportját elsősorban a hallgatók és a fiatal diplomások képezik. Oktatási projektekről van szó, amelyek semmiféle szerződéses vagy foglalkoztatási kötelezettséget nem rónak a küldöttségekre.

Kik jelentkezhetnek? Az adott pillértől függően uniós állampolgárok, az uniós csatlakozási tárgyalásokat lezárt tagjelölt országok állampolgárai és a fogadó ország állampolgárai jelentkezhetnek gyakornoknak az uniós küldöttségeknél. A fizetett szakmai gyakorlatra jelentkezőknek egyetemi vagy azzal egyenértékű felsőoktatási végzettséggel (legalább alapfokú diplomával) kell rendelkezniük. Fizetés nélküli szakmai gyakorlatra harmad-, negyed- vagy ötödéves, egyetemi vagy más felsőoktatásbeli hallgatók jelentkezhetnek. A jelentkezőknek tudniuk kell beszélni az adott küldöttség munkanyelvén. A fogadó ország hivatalos nyelvének ismerete előnyt jelent.

Időtartam: legfeljebb 6 hónap

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Az egy évnél rövidebb szakmai tapasztalattal rendelkező fiatal diplomások kapnak fizetést.
Fizetés nélküli szakmai gyakorlat: A fogadó országban élő és tanuló hallgatók nem kapnak fizetést.

További információk: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39144/traineeship-eu-d...


Szakmai gyakorlat

Munkavégzés helye(i): Brüsszel (Belgium)
Intézmény / Ügynökség: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
A szerződés típusa: Gyakornokok

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság évente kétszer gyakornoki helyeket kínál felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára. A szakmai gyakorlat során a gyakornokok megismerkedhetnek az EGSZB feladataival és tevékenységeivel, valamint multikulturális környezetben szerezhetnek szakmai tapasztalatot.

Kik jelentkezhetnek? Uniós tagállamok felsőfokú végzettséggel rendelkező állampolgárai.

Időtartam: 5 hónap

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Igen. A fizetés havonta kb. 1190 euró.

Mikor lehet kezdeni? Minden év február 16-án és szeptember 16-án.

További információk: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/long-term-traineeships

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság – Rövid távra szóló szakmai gyakorlatok

Munkavégzés helye(i): Brüsszel (Belgium)
Intézmény / Ügynökség: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
A szerződés típusa: Gyakornokok

Időnként fizetés nélküli, rövid távra szóló szakmai gyakorlatokra is lehet jelentkezni, életkori korlátozás nélkül.

Kik jelentkezhetnek? Felsőoktatási intézmények hallgatói és diplomás pályakezdők

Időtartam: 1–3 hónap

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Nem.

Mikor lehet kezdeni? Bármikor.

További információk: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/short-term-traineeships


Szakmai gyakorlatok

Munkavégzés helye(i): Brüsszel (Belgium)
Intézmény / Ügynökség: Régiók Európai Bizottsága
A szerződés típusa: Gyakornokok

A Régiók Európai Bizottságának gyakornokai egy dinamikus politikai közgyűlés működéséből kapnak ízelítőt. Megismerhetik a bizottság célkitűzéseit, és előmozdíthatják az európai integráció ügyét. A Régiók Európai Bizottságának különböző szervezeti egységeihez beosztott gyakornokok munkája nagyrészt az őket fogadó egységtől függ. Bizonyos egységek inkább politikai, míg mások inkább adminisztratív jellegűek. Általánosságban elmondható, hogy a gyakornokok olyan munkát végeznek, mint a pályakezdő (azaz AD5-ös besorolási fokozatba tartozó) tisztviselők.

Kik jelentkezhetnek? Valamelyik uniós tagállamból vagy hivatalos tagjelölt országból származó személyek, akik felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. A jelentkezőknek alaposan ismerniük kell az EU egyik hivatalos nyelvét és kielégítően ismerniük kell az EU valamelyik munkanyelvét (azaz a franciát vagy az angolt).

Időtartam: 5 hónap

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Igen. A fizetés havonta kb. 1000 euró.

Mikor lehet kezdeni? Minden év február 16-án és szeptember 16-án.

További információk: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Régiók Európai Bizottsága – Szakmai gyakorlatok kormányzati tisztviselők számára

Munkavégzés helye(i): Brüsszel (Belgium)
Intézmény / Ügynökség: Régiók Európai Bizottsága
A szerződés típusa: Gyakornokok

A szakmai gyakorlatok célja, hogy az érintettek tapasztalatokat és ismereteket szerezzenek a Régiók Európai Bizottságának politikai folyamatairól, miközben a helyi és regionális szintű szereplők konkrét ismereteket/visszajelzést kapjanak a bizottság munkájáról. A gyakornokok a bizottság munkáján keresztül általános képet kapnak az európai együttműködés és integráció célkitűzéseiről, és lehetőségük lesz multikulturális, többnyelvű környezetben dolgozni.

Kik jelentkezhetnek? Valamelyik uniós tagállam vagy hivatalos tagjelölt ország helyi, regionális vagy országos hatóságának tisztviselői. A jelentkezőkkel szemben elvárás, hogy olyan pozícióban dolgozzanak, amelyek az elvégzendő feladatok alapján megfelelnek az uniós tanácsosokénak.

Időtartam: 1–4 hónap (az időtartam 6 hónapra meghosszabbítható)

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Nem. A gyakornokok fizetéséről a küldő intézményeknek kell gondoskodniuk.

Mikor lehet kezdeni? Bármikor.

További információk: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Régiók Európai Bizottsága – Rövid tanulmányi látogatások

Munkavégzés helye(i): Brüsszel (Belgium)
Intézmény / Ügynökség: Régiók Európai Bizottsága
A szerződés típusa: Gyakornokok

A Régiók Európai Bizottságánál végezhető tanulmányi látogatások során a résztvevőknek lehetőségük van egy konkrét projektet tető alá hozni, miközben első kézből szerezhetnek egyedülálló tapasztatokat a bizottság működéséről. A gyakornokok multikulturális, többnyelvű környezetben dolgozva megtapasztalhatják, milyen a napi munka a bizottság szervezeti egységeinél.

Kik jelentkezhetnek? Uniós állampolgárok vagy hivatalos tagjelölt ország állampolgárai, akik legalább alapképzést igazoló oklevéllel rendelkeznek.

Időtartam: 1–4 hónap (az időtartam a rendelkezésre álló forrásoktól függően 6 hónapra meghosszabbítható)

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Nem.

További információk: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx


Szakmai gyakorlat

Munkavégzés helye(i): Luxembourg (Luxemburg)
Intézmény / Ügynökség: Európai Beruházási Bank (EBB)
A szerződés típusa: Gyakornokok

Az Európai Beruházási Bank korlátozott számú gyakornoki helyet biztosít egyetemi hallgatóknak és diplomásoknak, akik meg szeretnék ismerni a bank munkáját vagy tapasztalatot kívánnak szerezni a tanulmányaik tárgyát képező területeken. A gyakornoki program négy célterülete a következő lehet: Európai Beruházási Bank (EBB), Euromediterrán Beruházási és Partnerségi Pénzügyi Eszköz (FEMIP), Keleti Partnerség Technikai Segítségnyújtási Alap (EPTATF), AKCS-országok.

Kik jelentkezhetnek? Uniós tagállamok vagy tagjelölt országok (jelenleg: Törökország, Szerbia és Montenegró) állampolgárai, akik kevesebb mint egyéves szakmai tapasztalattal rendelkeznek.

Időtartam: 1–5 hónap (6 hónap a küldő egyetem kérésére)

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Igen.

Mikor lehet kezdeni? Február 1., március 1., szeptember 1., október 1.

További információk: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/index.htm

Euromediterrán Beruházási és Partnerségi Pénzügyi Eszköz (FEMIP)

Munkavégzés helye(i): Luxembourg (Luxemburg)
Intézmény / Ügynökség: Európai Beruházási Bank (EBB)
A szerződés típusa: Gyakornokok

Kik jelentkezhetnek? Algéria, Egyiptom, Palesztina*, Izrael, Jordánia, Libanon, Marokkó és Tunézia állampolgárai.

Időtartam: 6 hónap (legfeljebb 1 év)

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Igen.

Mikor lehet kezdeni? Szeptember 1., október 1.

*Ez a megnevezés nem értelmezhető a palesztin állam elismeréseként és nem érinti az egyes tagállamok e kérdésre vonatkozó álláspontját.

További információk: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/femip.htm

Keleti Partnerség Technikai Segítségnyújtási Alap (ETPATF)

Munkavégzés helye(i): Luxembourg (Luxemburg)
Intézmény / Ügynökség: Európai Beruházási Bank (EBB)
A szerződés típusa: Gyakornokok

Kik jelentkezhetnek? Azerbajdzsán (amennyiben sor kerül a keretmegállapodás aláírására), Grúzia, Moldova, Örményország és Ukrajna állampolgárai.

Időtartam: 6 hónap (legfeljebb 1 év).

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Igen.

Mikor lehet kezdeni? Szeptember 1., október 1.

További információk: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/eptatf.htm

Afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok)

Munkavégzés helye(i): Luxembourg (Luxemburg)
Intézmény / Ügynökség: Európai Beruházási Bank (EBB)
A szerződés típusa: Gyakornokok

Kik jelentkezhetnek? A következő országok állampolgárai: Angola, Antigua és Barbuda, Bahama-szigetek, Barbados, Belize, Benin, Bissau-Guinea, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Comore-szigetek, Cook-szigetek, Csád, Dél-afrikai Köztársaság, Dominikai Közösség, Dominikai Köztársaság, Dzsibuti, Egyenlítői-Guinea, Elefántcsontpart, Eritrea, Etiópia, Fidzsi-szigetek, Gabon, Gambia, Ghána, Grenada, Guinea, Guyana, Haiti, Jamaica, Kamerun, Kelet-Timor, Kenya, Kiribati, Kongói Demokratikus Köztársaság, Kongói Köztársaság, Közép-afrikai Köztársaság, Kuba, Lesotho, Libéria, Madagaszkár, Malawi, Mali, Marshall-szigetek, Mauritánia, Mauritius, Mikronézia, Mozambik, Namíbia, Nauru, Niger, Nigéria, Niue, Palau, Pápua Új-Guinea, Ruanda, Saint Kitts és Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent és a Grenadine-szigetek, São Tomé és Príncipe, Salamon-szigetek, Seychelle-szigetek, Sierra Leone, Suriname, Szamoa, Szenegál, Szomália, Szudán, Szváziföld, Tanzánia, Togo, Trinidad és Tobago, Tonga, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambia, Zimbabwe és a Zöld-foki Köztársaság.

Időtartam: 6 hónap (legfeljebb 1 év).

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Igen.

Mikor lehet kezdeni? Szeptember 1., október 1.

További információk: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/acp.htm


Szakmai gyakorlat

Munkavégzés helye(i): Brüsszel (Belgium), Strasbourg (Franciaország)
Intézmény / Ügynökség: Európai ombudsman
A szerződés típusa: Gyakornokok

Az európai ombudsman gyakornoki helyet kínál olyan egyetemi vagy főiskolai végzettséggel rendelkező személyeknek, akik érdeklődnek az Európai Unió közigazgatása iránt és kiváltképp aziránt, hogy az emberek mindennapjait hogyan befolyásolják az uniós szintű adminisztratív döntések.

A szakmai gyakorlat célja, hogy a diplomás pályakezdők gyakorlati tapasztalatot szerezzenek az európai ombudsman munkájáról, és hogy kamatoztathassák a tanulmányaik alatt megszerzett tudást és készségeket. Az adott szakmai gyakorlat típusától függően a gyakornokok többek között részt vehetnek panaszok kivizsgálásában, médiaügyi és kommunikációs feladatokat láthatnak el, IT-projekteken dolgozhatnak vagy kutatómunkát végezhetnek az ombudsman hatáskörébe tartozó kérdésekkel kapcsolatban stb. A gyakornokok az európai ombudsman hivatalánál dolgozó munkatárs vagy tisztviselő (általában egységvezető vagy vele egyenrangú személy) közvetlen felügyelete alá tartoznak.

Kik jelentkezhetnek? Uniós tagállam vagy hivatalos tagjelölt ország állampolgárai, akik legalább hároméves tanulmányoknak megfelelő végzettséggel vagy oklevéllel rendelkeznek a felhívásban rögzített területek valamelyikén.

Időtartam: Legfeljebb 1 év (teljesítménytől függően)

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Igen. A fizetés Brüsszelben havonta kb. 1300 euró, Strasbourgban havonta kb. 1600 euró.

Mikor lehet kezdeni? Minden év január 1-jén és szeptember 1-jén.

További információk: https://www.ombudsman.europa.eu/en/office/careers


Európai adatvédelmi biztos

Munkavégzés helye(i): Brüsszel (Belgium)
Intézmény / Ügynökség: Európai adatvédelmi biztos
A szerződés típusa: Gyakornokok

Az európai adatvédelmi biztos lehetőséget nyújt frissen végzett diplomásoknak, hogy a gyakorlatban alkalmazzák az egyetemi tanulmányaik során megszerzett tudásukat, különösen a hivatal tevékenységi körébe tartozó területeken. A gyakornokok megtapasztalhatják, milyen a napi munka az európai adatvédelmi biztos hivatalában, és hogy mit is jelent az adatvédelem a gyakorlatban.

Kik jelentkezhetnek? Uniós tagállamok állampolgárai, akik elvégezték felsőfokú tanulmányaik első ciklusát (azaz az első három évet), és rendelkeznek a fokozatot igazoló oklevéllel vagy azzal egyenértékű okirattal.

Időtartam: 5 hónap 

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Igen. A fizetés havonta kb. 950 euró.

Mikor lehet kezdeni? Minden évben március 1-jén és október 1-jén.

További információk: https://edps.europa.eu/about-edps/recruitment_en#traineeship


FRONTEX

Munkavégzés helye(i): Warsaw (Poland)
A szerződés típusa: Gyakornokok

A Frontex olyan motivált, különböző végzettséggel és szakmai háttérrel rendelkező személyek jelentkezését várja, akik tapasztalatuknak és érdeklődési körüknek megfelelően hozzá tudnak járulni az ügynökség munkájához. A Frontex gyakornoki programjának célja, hogy a résztvevők gyakorlati munkatapasztalatot szerezzenek az Európai Unió külső határaival kapcsolatos együttműködés területén, megismerjék az Európai Uniót, annak intézményeit és tevékenységeit, és a gyakorlatban alkalmazzák a tanulmányaik vagy munkájuk során megszerzett tudást.

Kik jelentkezhetnek? Az uniós tagállamok és a schengeni társult országok állampolgárai, akik a Frontex tevékenységi területeinek valamelyikén végezték el felsőfokú tanulmányaik első ciklusát (egyetemi vagy főiskolai tanulmányok), és rendelkeznek a fokozatot igazoló oklevéllel vagy azzal egyenértékű okirattal (azaz legalább alapszintű diplomával).

Időtartam: 3–12 hónap

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Igen. A fizetés havonta kb. 720 euró.

Mikor lehet kezdeni? Bármikor.

További információk: https://frontex.europa.eu/careers/traineeships/about/


Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (EASA)

Munkavégzés helye(i): Cologne (Germany)
A szerződés típusa: Gyakornokok

Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége a hatáskörébe tartozó területeken nyújt gyakornoki lehetőségeket felsőoktatási hallgatóknak és friss diplomásoknak. A szakmai gyakorlatok célja, hogy a résztvevők megtapasztalják, milyen munkát végez az ügynökség és hogyan járul hozzá az Európai Unió tevékenységéhez.

Kik jelentkezhetnek? Az EASA tagországainak állampolgárai vagy olyan ország állampolgárai, amely megfigyelői státusszal rendelkezik az EASA Igazgatótanácsában. Feltétel továbbá, hogy a jelentkezők az ügynökség tevékenységével kapcsolatos háttérrel rendelkezzenek.

Időtartam: 12 hónap 

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Igen.

Mikor lehet kezdeni? Bármikor.

További információk: https://www.easa.europa.eu/the-agency/careers-working-for-us/traineeships-and-st...


Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC)

Munkavégzés helye(i): Stockholm (Svédország)
A szerződés típusa: Gyakornokok

A gyakornoki program célja, hogy a résztvevők megtapasztalják, milyen munkát végez a központ és hogyan járul hozzá az EU tevékenységéhez, valamint hogy gyakorlati tudást és szakmai tapasztalatot szerezzenek.

Kik jelentkezhetnek? Az uniós tagállamok, Norvégia, Izland vagy Liechtenstein állampolgárai, akik elvégezték felsőfokú tanulmányaikat, és rendelkeznek a fokozatot igazoló oklevéllel.

Időtartam: 3–9 hónap 

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Igen. A fizetés havonta kb. 1505 euró.

Mikor lehet kezdeni? Bármikor.

További információk: https://ecdc.europa.eu/en/about-us/work-us/traineeships


Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop)

Munkavégzés helye(i): Thessaloniki (Greece)
A szerződés típusa: Gyakornokok

A Cedefop gyakornoki programjának célja, hogy a frissen végzett diplomások első kézből szerezzenek egyedülálló tapasztalatot egyrészt a Cedefop, másrészt pedig az uniós intézmények működéséről. A gyakornokok emellett megismerhetik az uniós integrációs folyamatnak és az EU szakpolitikáinak a célkitűzéseit is.

Kik jelentkezhetnek? Az uniós tagállamok és a tagjelölt országok állampolgárai, akik elvégezték felsőfokú tanulmányaik első ciklusát (egyetemi vagy főiskolai tanulmányok), és rendelkeznek a fokozatot igazoló oklevéllel vagy azzal egyenértékű okirattal.

Időtartam: 9 hónap

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Igen. A fizetés havonta 919,40 euró azoknak a gyakornokoknak, akik külföldről vagy Görögország más városaiból költöznek Szalonikibe a szakmai gyakorlat időtartamára. Azok a gyakornokok, akik már a szakmai gyakorlat előtt is Szalonikiben éltek, 689,50 euró fizetést kapnak.

Mikor lehet kezdeni? Minden évben október 1-jén.

További információk: http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/traineeships


Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA)

Munkavégzés helye(i): Helsinki (Finnország)
Intézmény / Ügynökség: (ECHA) Az Európai Vegyianyag-ügynökség
A szerződés típusa: Gyakornokok

Az ügynökség évi mintegy 20 szakmai gyakorlati lehetőséget biztosít olyan tudományterületeken, mint a kémia, a toxikológia, a biológia, a környezettudomány és környezettechnológia, továbbá az igazgatási feladatok ellátására a jog, a kommunikáció, a pénzügyek, a humánerőforrás-gazdálkodás és az információs és kommunikációs technológiák területén.

Kik jelentkezhetnek? Az EU és az Európai Gazdasági Térség (Norvégia, Izland, Liechtenstein) tagállamainak felsőfokú végzettséggel rendelkező állampolgárai.

Időtartam: 3–6 hónap 

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Igen. A fizetés havonta kb. 1300 euró.

Mikor lehet kezdeni? Minden év márciusában és szeptemberében.

 

További információk: https://echa.europa.eu/about-us/jobs/traineeships


Szakmai gyakorlat

Munkavégzés helye(i): Parma (Italy)
A szerződés típusa: Gyakornokok

Az EFSA fizetett szakmai gyakorlatot kínál tehetséges, magasan képzett, a pályafutásuk elején álló fiatal szakembereknek az általuk választott területen.

Kik jelentkezhetnek? Az EU-tagállamok vagy harmadik országok egyetemi végzettséggel rendelkező és az angol nyelvet B2 szinten ismerő állampolgárai

A szakmai gyakorlat időtartama: 12 hónap 

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Igen, a havi juttatás 1150 euró.

Mikor lehet kezdeni? Novemberben vagy februárban (változó, kérjük, olvassa el a pályázati felhívást)

További információk: http://www.efsa.europa.eu/en/careers/youngprofessionals


Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound)

Munkavégzés helye(i): Dublin (Írország)
A szerződés típusa: Gyakornokok

Az Eurofound gyakornoki programjának céljai közé tartozik, hogy a frissen végzett diplomások első kézből szerezzenek egyedülálló tapasztalatot az Eurofound működéséről tágabb európai és intézményi kontextusban, miközben megtapasztalhatják az alapítványnál végzett mindennapi munkát is.

Kik jelentkezhetnek? Az uniós tagállamok és a tagjelölt országok állampolgárai, akik elvégezték felsőfokú tanulmányaik első ciklusát (egyetemi vagy főiskolai tanulmányok), és rendelkeznek a fokozatot igazoló oklevéllel vagy azzal egyenértékű okirattal. 

Időtartam: 6 hónap (ami további 6 hónappal meghosszabbítható)

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Igen. A fizetés kb. 1410 euró.

Mikor lehet kezdeni? Bármikor.

További információk: https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/vacancies/information-on-trainee...


Szakmai gyakorlatok

Munkavégzés helye(i): Vilnius (Lithuania)
A szerződés típusa: Gyakornokok

A szakmai gyakorlat célja, hogy: munkatapasztalatot nyújtson az intézet főbb tevékenységi területein, lehetőséget adjon a tanulmányok során vagy a munkában szerzett tudás bővítésére és alkalmazására, gyakorlati ismereteket nyújtson az uniós ügynökségekkel és intézményekkel kapcsolatban, a gyakornokok munkatapasztalatot szerezzenek egy uniós intézetben.

Kik jelentkezhetnek? EU-tagállam vagy EFTA-ország vagy egy, az Előcsatlakozási Támogatási Eszközre (IPA) jogosult ország felsőfokú végzettséggel rendelkező állampolgárai.

Időtartam: Max. 6 hónap.

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Igen. A fizetés havonta kb. 750 euró.

Mikor lehet kezdeni? Bármikor.

További információk: http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment


Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (Fusion for Energy)

Munkavégzés helye(i): Barcelona (Spain), Cadarache (France), Garching (Germany)
A szerződés típusa: Gyakornokok

A Fusion for Energy gyakornoki programja azt hivatott elősegíteni, hogy a résztvevők megismerjék és megértsék, milyen szerepet tölt be a közös vállalkozás az ITER projektben és a tágabb európai kontextusban. A felsőoktatási végzettséggel rendelkező gyakornokok képzést kapnak a nukleáris energetika, fizika, adminisztráció és kommunikáció területén.

Kik jelentkezhetnek? Valamelyik uniós tagállam vagy Svájc állampolgárai, akik legalább hároméves tanulmányokat lezáró (azaz legalább alapszintű) diplomával vagy oklevéllel rendelkeznek, és nagyon jól tudnak angolul.

Időtartam: 4–9 hónap

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Igen. A fizetés havonta kb. 1000 euró, plusz az utazási költséget is térítjük.

Mikor lehet kezdeni? Minden év októberében.

 

További információk: https://fusionforenergy.europa.eu/traineeships/


Szakmai gyakorlatok

Munkavégzés helye(i): Lisszabon (Portugália)
A szerződés típusa: Gyakornokok

A gyakornoki program célja, hogy a résztvevők tapasztalatot szerezzenek a tengerészeti biztonsággal kapcsolatos jogi szabályozás, a tengerszennyezés elleni küzdelem és a tengeri tevékenységek biztonságával kapcsolatos tagállami együttműködés területén. A gyakornokok feladataik elvégzése során munkatapasztalatot szerezhetnek és a gyakorlatban alkalmazhatják egyetemi tanulmányaik vagy pályafutásuk során megszerzett tudásukat a tengerészeti biztonság, a kommunikáció vagy az adminisztráció területén.

Kik jelentkezhetnek? Az EU-országok, Izland, Norvégia, valamint az előcsatlakozási stratégia keretében támogatásban részesülő tagjelölt országok állampolgárai, akik elvégezték felsőfokú tanulmányaik első ciklusát, és rendelkeznek a fokozatot igazoló oklevéllel vagy azzal egyenértékű okirattal. Feltétel továbbá a jó angol nyelvtudás.

Időtartam: 3–6 hónap

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Igen. Az összeg nagyságát eseti alapon döntjük el.

Mikor lehet kezdeni? Minden évben március 1-jén és szeptember 1-jén.

További információk: http://emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies.html


Európai Gyógyszerügynökség (EMA)

Munkavégzés helye(i): Amsterdam (The Netherlands)
Intézmény / Ügynökség: (EMA) Európai Gyógyszerügynökség
A szerződés típusa: Gyakornokok

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) szakmai gyakorlatot kínál diplomásoknak. A gyakornokok értékes szakmai képzésben részesülnek, és betekintést kapnak abba, hogy milyen feladatokat lát el az EMA, és hogyan járul hozzá az EU és az európai gyógyszerszabályozási hálózat munkájához.

Kik jelentkezhetnek? Az EU vagy az EGT tagállamainak azon állampolgárai, akik nemrég végezték el mester- vagy doktori képzésüket, vagy akik jelenleg végzik felsőfokú tanulmányaikat és Erasmus+ vagy más hasonló programban vesznek részt.

Időtartam: 10 hónap 

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Igen. A fizetés megegyezik az AD5-ös besorolású tisztviselők havi alapilletményének (1. fizetési fokozat) 25%-ával, a Hollandiára vonatkozó korrekciós együttható alkalmazásával.

Mikor lehet kezdeni? Októberben

További információk: https://careers.ema.europa.eu/content/Traineeship/?locale=en_GB


A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA)

Munkavégzés helye(i): Lisszabon (Portugália)
A szerződés típusa: Gyakornokok

A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontjánál végezhető szakmai gyakorlatok célja, hogy a résztvevők belekóstoljanak egy európai ügynökség munkájába.

Kik jelentkezhetnek? Az uniós tagállamok, Norvégia és Törökország felsőfokú végzettségű állampolgárai

Időtartam: 3–8 hónap 

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Ez a költségvetéstől függ.

Mikor lehet kezdeni? Bármikor.

További információk: http://www.emcdda.europa.eu/about/jobs


Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség (ENISA)

Munkavégzés helye(i): Athén (Görögország)
A szerződés típusa: Gyakornokok

Az ENISA-nál gyakornokként dolgozó, lelkes diplomások új szemléletmódjukkal és naprakész elméleti tudásukkal gazdagíthatják az ügynökség napi munkáját.

Kik jelentkezhetnek? Az uniós tagállamok, Norvégia, Izland vagy Liechtenstein állampolgárai, akik elvégezték felsőfokú tanulmányaik első ciklusát, és rendelkeznek a fokozatot igazoló oklevéllel vagy azzal egyenértékű okirattal

Időtartam: 3–12 hónap 

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Igen. A fizetés havonta kb. 1000 euró.

Mikor lehet kezdeni? Bármikor.

További információk: https://www.enisa.europa.eu/recruitment/working-for-enisa/traineeship


Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA)

Munkavégzés helye(i): Valenciennes (Franciaország)
Intézmény / Ügynökség: Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA)
A szerződés típusa: Gyakornokok

Az ERA fontos szerepet játszik az egységes európai vasúti térség létrehozásában. Ambiciózus célkitűzéseink megvalósításához Önre is számítunk! Gyakornokaink a végzettségüknek megfelelő, valódi projekteken dolgozhatnak motiváló, befogadó munkakörnyezetben. Munkájukban nagy szakértelmű, tapasztalt munkatársaink segítik őket.

Kik jelentkezhetnek? Legalább hároméves (főiskolai vagy egyetemi) tanulmányokat lezáró oklevéllel rendelkező személyek, akik nagyon jól tudnak angolul és magas szinten ismernek egy másik nyelvet is (uniós állampolgárok esetén a második nyelvnek egy hivatalos uniós nyelvnek kell lennie).

Időtartam: 3–5 hónap 

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Igen. A fizetés havonta kb. 1200 euró.

Mikor lehet kezdeni? Minden évben március 1-jén és október 1-jén.

További információk: http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Traineeship.aspx


Szakmai gyakorlatok

Munkavégzés helye(i): Torino (Olaszország)
Intézmény / Ügynökség: (ETF) Európai Képzési Alapítvány
A szerződés típusa: Gyakornokok

A gyakornoki program célja, hogy a résztvevők tapasztalatot szerezzenek az oktatás és a képzés területén folytatott együttműködés adminisztratív vetületeiről, betekintést nyerjenek az alapítvány célkitűzéseibe és tevékenységébe, valamint a gyakorlatban alkalmazzák a tanultakat.

Kik jelentkezhetnek? Az uniós tagállamok és az alapítvány partnerországaink állampolgárai.

Időtartam: 3–6 hónap

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Igen.

Mikor lehet kezdeni? Bármikor.

További információk: https://www.etf.europa.eu/en/about/recruitment


Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége

Munkavégzés helye(i): Bécs (Ausztria)
A szerződés típusa: Gyakornokok

Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének gyakornokai hozzájárulhatnak az ügynökség küldetésének megvalósításához, azaz ahhoz, hogy EU-szerte mindenki élhessen az őt megillető alapvető jogokkal.

Kik jelentkezhetnek? Az EU tagállamainak, a tagjelölt országoknak (Albánia, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró, Szerbia, Törökország) vagy a potenciális tagjelölt országoknak (Bosznia-Hercegovina és Koszovó) állampolgárai, akik a jelentkezési időszak záró dátumáig elvégezték a felsőfokú tanulmányaik első ciklusát (egyetemi vagy főiskolai tanulmányok), és rendelkeznek a fokozatot igazoló oklevéllel vagy azzal egyenértékű okirattal.

Időtartam: 9 hónap

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Igen.

Mikor lehet kezdeni? Minden évben október 1-jén.

További információk: http://fra.europa.eu/en/about-fra/recruitment/traineeship


A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol)

Munkavégzés helye(i): The Hague (The Netherlands)
A szerződés típusa: Gyakornokok

Az Europol értékes tanulási lehetőséget biztosít pályakezdőknek és szakmabelieknek egyaránt. Gyakornokaink egy multikulturális csapat tagjaként belekóstolhatnak az Europol munkájába. Az Europol minden évben bizonyos számú gyakornokot alkalmaz, akik betekinthetnek az ügynökség munkájába és az Europol céljait előmozdítva tudásukat és készségeiket a gyakorlatban alkalmazhatják.

Kik jelentkezhetnek? Az EU tagállamainak állampolgárai, akik az Europol tevékenységi területein szereztek vagy szereznek felsőfokú végzettséget vagy szakképzettséget, és akik nagyon jól ismernek legalább két európai uniós nyelvet (melyek közül az egyik az angol). 

Időtartam: 3–6 hónap

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Igen. A fizetés havonta kb. 790 euró.

Mikor lehet kezdeni? Bármikor.

További információk: https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/internships


EUIPO – A „Pan-European Seal” program

Munkavégzés helye(i): Alicante (Spanyolország)
A szerződés típusa: Gyakornokok

A programban részt vevő fiatal diplomások első kézből szerezhetnek egyedülálló tapasztatot az Európai Unió és különösképpen a hivatal működéséről. A gyakornokoknak lehetőségük nyílik arra, hogy a gyakorlatban alkalmazzák az egyetemi tanulmányaik során megszerzett tudásukat, különösen a hivatal tevékenységi körébe tartozó területeken. Megismerhetik az európai uniós védjegy és a közösségi formatervezési rendszer célkitűzéseit és a kapcsolódó eljárásokat, valamint a szellemitulajdon-jogok megsértésével és érvényesítésével összefüggő kérdéseket.

Kik jelentkezhetnek? Uniós és nem uniós tagállamok állampolgárai, akik elvégezték felsőfokú tanulmányaiknak legalább az első ciklusát, és rendelkeznek a fokozatot igazoló, az intézmény által kibocsátott hivatalos dokumentummal, valamint képesek dolgozni a hivatal öt munkanyelvének (angol, francia, német, olasz és spanyol) valamelyikén.

Időtartam: 12 hónap

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Igen.

Mikor lehet kezdeni? Bármikor.

További információk: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO – Fiatal szakemberek

Munkavégzés helye(i): Alicante (Spanyolország)
A szerződés típusa: Gyakornokok

A szakmai gyakorlat célja, hogy a fiatal szakemberek gyakorlati tapasztalatot szerezzenek az Európai Unió és különösképpen a EUIPO működéséről, és alkalmazni tudják a tanulmányaik és első szakmai tapasztalataik során a szakterületükön megszerzett tudásukat.

Kik jelentkezhetnek? Uniós és nem uniós tagállamok állampolgárai, akik elvégezték felsőfokú tanulmányaiknak legalább az első ciklusát, és rendelkeznek a fokozatot igazoló, az intézmény által kibocsátott hivatalos dokumentummal, valamint képesek dolgozni a hivatal öt munkanyelvének (angol, francia, német, olasz és spanyol) valamelyikén.

Időtartam: 12 hónap és 2 hét

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Igen.

Mikor lehet kezdeni? Minden év szeptember 1-jén és október 15-én.

További információk: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO – Pályakezdő munkatársak a szellemitulajdon-jog területén

Munkavégzés helye(i): Alicante (Spanyolország)
A szerződés típusa: Gyakornokok

Az EUIPO országos és nemzetközi iparjogvédelmi hivatalok pályakezdő munkatársainak pénzügyi támogatást és szakmai gyakorlatot biztosít. A gyakornokok technikai képzést kapnak az iparjogvédelemmel kapcsolatos ügyintézés területén, különös tekintettel a védjegyekre és a formatervezési rendszerekre. Lehetőségük nyílik arra, hogy megismerjék az EUIPO elektronikus bejegyzési szolgáltatásait, betekintést nyerjenek a kezelési technikákba és stratégiákba, valamint megértsék az EUIPO adatbázisait és szakmai rendszerét. A gyakornokok más konkrét szakterületen is dolgoznak, úgymint a humánerőforrás és a kommunikációs és információs technológiák területén.

Kik jelentkezhetnek? Uniós és nem uniós tagállamok állampolgárai, akik elvégezték felsőfokú tanulmányaiknak legalább az első ciklusát, és rendelkeznek a fokozatot igazoló, az intézmény által kibocsátott hivatalos dokumentummal, valamint képesek dolgozni a hivatal öt munkanyelvének (angol, francia, német, olasz és spanyol) valamelyikén.

Időtartam: 5 hónap

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Igen.

Mikor lehet kezdeni? Bármikor.

További információk: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO – Fizetés nélküli szakmai gyakorlatok

Munkavégzés helye(i): Alicante (Spanyolország)
A szerződés típusa: Gyakornokok

Ez a szakmai gyakorlat azoknak a felsőfokú végzettséggel rendelkező személyeknek szól, akik tanulmányaik során vagy más módon már szereztek valamennyi tapasztalatot a hivatal tevékenységi területein.

Kik jelentkezhetnek? Uniós és nem uniós tagállamok állampolgárai, akik elvégezték felsőfokú tanulmányaiknak legalább az első ciklusát, és rendelkeznek a fokozatot igazoló, az intézmény által kibocsátott hivatalos dokumentummal, valamint képesek dolgozni a hivatal öt munkanyelvének (angol, francia, német, olasz és spanyol) valamelyikén.

Időtartam: 2–6 hónap

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Nem.

Mikor lehet kezdeni? Bármikor.

További információk: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships


Az Európai Unió Műholdközpontja (SatCen)

Munkavégzés helye(i): Torrejon de Ardoz (Spain)
Intézmény / Ügynökség: (SatCen) Az Európai Unió Műholdközpontja
A szerződés típusa: Gyakornokok

A SatCen hatáskörébe tartozó feladatokat végző gyakornokok megtapasztalhatják, milyen a napi munka az Európai Unió Műholdközpontjánál. A szakmai gyakorlat során a fiatal pályakezdők naprakész elméleti tudásukkal járulhatnak hozzá az ügynökség munkájához.

Kik jelentkezhetnek? Uniós tagországok állampolgárai vagy olyan nem uniós országok állampolgárai, amelyek aláírták a harmadik államoknak a SatCen által folytatott tevékenységekhez történő társulásáról szóló rendelkezésekről szóló mellékletet.

Időtartam: 2–6 hónap (ami összesen 12 hónapra meghosszabbítható)

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Igen. A fizetés havonta kb. 1000 euró.

Mikor lehet kezdeni? Bármikor.

További információk: https://www.satcen.europa.eu/recruitment/traineeship_programmes


Közös Kutatóközpont

Munkavégzés helye(i): Geel (Belgium), Ispra (Olaszország), Karlsruhe (Németország), Petten (The Netherlands), Seville (Spain)
Intézmény / Ügynökség: Joint Research Centre
A szerződés típusa: Gyakornokok

A Közös Kutatóközpont ösztönző, multikulturális és több szakterületet is érintő kutatási környezetet nyújt gyakornokai számára. A központ a következő két szakmai gyakorlati programot működteti:

1) szakdolgozat vagy doktori disszertáció elkészítéséhez kapcsolódó gyakorlat;

2) egyetemi vagy azzal egyenértékű felsőfokú végzettség megszerzése után végezhető szakmai gyakorlat (az utolsó egyetemi oklevél megszerzésétől számított 5 évben).

Kik jelentkezhetnek? Az uniós tagállamok, az előcsatlakozási stratégia keretében támogatásban részesülő tagjelölt országok és más, a keretprogram finanszírozásához hozzájáruló országok állampolgárai.

Időtartam: 3–5 hónap 

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Igen. A fizetés függ a felvett gyakornok állandó lakóhelyétől.

Mikor lehet kezdeni? Bármikor.

További információk: https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/temporary-positions/jrc-trainee...


Az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége (Eurojust)

Munkavégzés helye(i): The Hague (The Netherlands)
A szerződés típusa: Gyakornokok

Az Eurojust az év során bizonyos számú gyakornokot alkalmaz, akik betekinthetnek az ügynökség munkájába és az Eurojust céljait előmozdítva tudásukat és készségeiket a gyakorlatban alkalmazhatják. 

Kik jelentkezhetnek? Az EU tagállamainak és a tagjelölt országoknak az állampolgárai, akik az Eurojust gyakornoki programjának tevékenységi területein szereztek vagy szereznek felsőfokú végzettséget vagy szakképzettséget, vagy akik olyan szakmai tapasztalattal rendelkeznek, amelyet hasznosan tudnak kamatoztatni az ügynökségnél.

Időtartam: 3–6 hónap

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Nem.

Mikor lehet kezdeni? Bármikor.

További információk: http://www.eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx


Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja

Munkavégzés helye(i): Luxembourg (Luxemburg)
A szerződés típusa: Gyakornokok

A fordítóközpont gyakornoki helyeket kínál azon tagállamokbeli egyetemi és főiskolai hallgatóknak és a tagjelölt országok azon állampolgárainak, akik szeretnék megismerni a központ tevékenységi területeit, valamint személyes tapasztalatra kívánnak szert tenni egy multikulturális, többnyelvű környezetben. A szakmai gyakorlat lehetőséget nyújt kapcsolatszerzésre is.

Kik jelentkezhetnek? A jelentkezőknek legalább 4 lezárt egyetemi/főiskolai szemesztert kell maguk mögött tudniuk vagy ezzel egyenértékű végzettséggel kell rendelkezniük a központ érdeklődésére számot tartó területek valamelyikén, valamint tapasztalatot kellett szerezniük a központ valamelyik tevékenységi területén is. A jelentkezőknek alaposan ismerniük kell az EU hivatalos nyelveinek egyikét, és kielégítően kell ismerniük egy másik hivatalos uniós nyelvet. 

Időtartam: 3–6 hónap

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Igen. A fizetés megegyezik az AD5-ös besorolású ideiglenes alkalmazottak havi alapilletményének (1. fizetési fokozat) 25%-ával.

Mikor lehet kezdeni? Bármikor.

További információk: https://cdt.europa.eu/en/traineeships


Szakmai gyakorlat

Munkavégzés helye(i): Bilbao (Spain), Brüsszel (Belgium)
A szerződés típusa: Gyakornokok

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) gyakornoki programjának célja, hogy a gyakornokok betekintést nyerjenek az ügynökség tevékenységeibe, gyakorlati tapasztalatot és ismereteket szerezzenek az ügynökség napi munkájáról, és megismerjék az ügynökség céljait. A gyakornokok sokszínű, multikulturális és többnyelvű környezetben végzik munkájukat, amellyel hozzájárulnak a kölcsönös megértés, a bizalom és a tolerancia térnyeréséhez.

Kik jelentkezhetnek? Az uniós tagállamok, illetve Izland, Norvégia vagy Liechtenstein felsőfokú végzettséggel rendelkező állampolgárai. Feltétel továbbá, hogy a jelentkezők alaposan ismerjenek két hivatalos uniós nyelvet.

Időtartam: 6 hónap (amely további 6 hónappal meghosszabbítható)

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Igen. A fizetés havonta kb. 1190 euró.

Mikor lehet kezdeni? Szeptember 1-jén.

További információk: https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/careers/euoshatr2001-traineeships-202020...


Szakmai gyakorlat

Munkavégzés helye(i): Frankfurt (Germany)
A szerződés típusa: Gyakornokok

 

Kik jelentkezhetnek? A gyakornokokat az EU-tagállamok, valamint Izland, Liechtenstein, Norvégia és az uniós csatlakozásukkor a tagjelölt országok állampolgárai közül választják ki. A jelentkezőknek egyetemi/főiskolai végzettséggel kell rendelkezniük, vagy egyetemi/főiskolai tanulmányokat kell folytatniuk. A szakmai gyakorlaton való részvételre vonatkozóan nincs előírva minimális egyetemi/főiskolai szint.

Időtartam: 1–6 hónap

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Igen. A havi fizetés kb. 1300 euró.

Mikor lehet kezdeni? Változó, az adott szakmai gyakorlattól függ.

További információk: https://eiopa.europa.eu/about-eiopa/careers


Szakmai gyakorlat

Jelentkezési időszak kezdete: 29/04/2019 - 00:00
Határidő: nincs
Munkavégzés helye(i): Ljubljana (Szlovénia)
A szerződés típusa: Gyakornokok

 

A gyakornoki program főként a fiatal diplomásokat célozza meg, de részt vehetnek benne olyan személyek is, akik az egész életen át tartó tanulás keretében a közelmúltban szereztek egyetemi/főiskolai diplomát, és egy új szakmai karrier előtt állnak. 

Kik jelentkezhetnek? 

 • Az uniós tagállamok 18. életévüket betöltött állampolgárai.
 • A jelentkezőknek oklevéllel igazolt, legalább hároméves, befejezett felsőfokú tanulmányoknak megfelelő végzettséggel kell rendelkezniük. (Kizárólag az uniós tagállamokban kiállított, illetve a tagállami hatóságok által egyenértékűnek elismert diplomák és bizonyítványok vehetők figyelembe.)
 • Csak azon személyek jelentkezését bíráljuk el, akik még soha nem álltak alkalmazásban (sem gyakornokként, sem alkalmazottként) európai uniós intézménynél vagy szervnél.

Időtartam: 6 hónap

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Igen. A fizetés mellett, mely 600 euró/hónap, a gyakornokok 350 euró lakhatási támogatást is kapnak.

Mikor lehet kezdeni? Szeptember 1-jén vagy március 1-jén.

További információk: https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancie...


Szakmai gyakorlatok (adminisztratív munkakörök)

Munkavégzés helye(i): Paris (France)
Intézmény / Ügynökség: (EBA) Európai Bankhatóság
A szerződés típusa: Gyakornokok

Az EBH (Európai Bankhatóság) pályázati felhívást tesz közzé különböző gyakornoki pozíciók betöltésére. A gyakornoki program célja, hogy a friss diplomások egyedülálló és közvetlen tapasztalatot szerezzenek a bankhatóság munkájáról, megértsék a pénzügyi szabályozás célkitűzéseit, és betekintést nyerjenek az EBH általános küldetésébe és konkrét feladataiba.

Kik jelentkezhetnek? Frissdiplomások

Időtartam: Hat hónap, amely további hat hónappal meghosszabbítható (így a maximális időtartam összesen 12 hónap)

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Az Európai Bankhatóság szakmai gyakorlatról szóló határozatáta szerint (lásd az EBH honlapján)

Mikor lehet kezdeni? Különböző időpontokban

További információk: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships

Szakmai gyakorlatok (specializált munkakörök)

Munkavégzés helye(i): Paris (France)
Intézmény / Ügynökség: (EBA) Európai Bankhatóság
A szerződés típusa: Gyakornokok

Az EBH (Európai Bankhatóság) pályázati felhívást tesz közzé gyakornoki pozíciók betöltésére, különböző specializált munkakörökben az alábbi szervezeti egységekben:

 1. Gazdasági Elemzési és Statisztikai Osztály
 2. Prudenciális Szabályozási és Felügyeletpolitikai Osztály és Szakpolitika-koordinációs Osztály
 3. Bankpiaci, Innovációs és Fogyasztóügyi osztály
 4. Jogi Osztály

A gyakornoki program célja, hogy a frissdiplomások egyedülálló és közvetlen tapasztalatot szerezzenek a bankhatóság mindennapi munkájáról, és megértsék a pénzügyi szabályozás célkitűzéseit.

Kik jelentkezhetnek? Frissdiplomások

Időtartam: Hat hónap, amely további hat hónappal meghosszabbítható (így a maximális időtartam összesen 12 hónap)

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Az Európai Bankhatóság szakmai gyakorlatról szóló határozata szerint (lásd az EBH honlapján)

Mikor lehet kezdeni? Különböző időpontokban

További információk: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships


Szakmai gyakorlat

Munkavégzés helye(i): Prága (Cseh Köztársaság)
Intézmény / Ügynökség: (GSA) Európai GNSS Ügynökség
A szerződés típusa: Gyakornokok

Az Európai GNSS Ügynökség (GSA) fizetett szakmai gyakorlatot kínál szervezeti egységeibe.

Kik jelentkezhetnek? 

 • Uniós tagállamok felsőfokú végzettséggel rendelkező állampolgárai. 
 • A jelentkezőknek alaposan ismerniük kell két hivatalos uniós nyelvet.
 • Csak olyan személyek jelentkezhetnek, akik korábban még nem végeztek szakmai gyakorlatot a GSA-nál.

A szerződés időtartama: 6 hónap

A szerződés megújítható-e? Igen

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Igen. A fizetés havonta 1000 euró.

További információk: https://www.gsa.europa.eu/traineeship-listing


Szakmai gyakorlat

Munkavégzés helye(i): Brüsszel (Belgium)
Intézmény / Ügynökség: (EDA) Európai Védelmi Ügynökség
A szerződés típusa: Gyakornokok

Az Európai Védelmi Ügynökség egyéves szakmai gyakorlatot kínál frissen végzett diplomásoknak, hogy az európai védelmi együttműködés központjában kezdjenek megismerkedni a munka világával.

Az Európai Védelmi Ügynökségnél végzett szakmai gyakorlat során Ön:

 • egyedülálló betekintést kap az európai védelmi képességek fejlesztését célzó szakpolitikákba és folyamatokba;
 • lehetőséget kap a tanulmányai során szerzett ismeretek alkalmazására;
 • multikulturális és dinamikus szakmai környezetben dolgozhat.

Kik jelentkezhetnek? Friss egyetemi végzettséggel rendelkezők, akik korábban nem végeztek hat hétnél hosszabb, fizetett vagy fizetés nélküli szakmai gyakorlatot vagy munkát európai intézménynél vagy szervnél. Ahhoz, hogy pályázatuk elbírálható legyen, a pályázóknak a jelentkezés időpontjában meg kell felelniük a felhívásban meghatározott alkalmassági feltételeknek.

Időtartam: Egy év

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Igen, a fizetés 1229,32 euró/hónap (2021)

Mikor lehet kezdeni? Évente egyszer, szeptember 1-jén vagy 16-án

További információk: https://eda.europa.eu/careers/current-vacancies


Szakmai gyakorlat (különböző profilok)

Jelentkezési időszak kezdete: 29/03/2021 - 12:00
Határidő: nincs
Munkavégzés helye(i): Paris (France)
Intézmény / Ügynökség: (ESMA) Európai Értékpapír-piaci Hatóság
A szerződés típusa: Gyakornokok

Az ESMA konkrét jelentkezési határidő megjelölése nélkül általános pályázati felhívásokat szervez az alábbi profiloknak megfelelő gyakornoki pozíciók betöltésére:

 • Transzverzális kompetenciák
 • Jogi kompetenciák
 • Pénzügyi piaci kompetenciák

A gyakornoki programok célja, hogy a végzett /alapképzésben részt vevő hallgatók egyedülálló és első kézből származó tapasztalatokat szerezzenek az ESMA működéséről. A szakmai gyakorlatok 6–12 hónapos alkalmazott képzést nyújtanak a piacelemzés, a statisztika vagy az adatkezelés területén. Emellett betekintést adnak a pénzügyi piacok működésével és integrációjával, valamint az Európai Unión belüli szabályozással, felügyelettel és végrehajtással összefüggő elvi és gyakorlati kérdésekbe. További információkért látogasson el az ESMA munkaerő-felvételi portáljára.

Kik jelentkezhetnek? Végzett és alapképzésben részt vevő hallgatók

Időtartam: Hat hónap, amely további hat hónappal meghosszabbítható (így a maximális időtartam összesen 12 hónap)

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? 1185,07 EUR (alapképzésben részt vevő gyakornokok) / 1777,60 EUR (végzett gyakornokok)

Mikor lehet kezdeni? Különböző időpontokban.

További információk: https://esmacareers.adequasys.com