Stages

Wil je wel eens proeven van een carrière bij de EU, dan kun je je opgeven voor een stage.

Jaarlijks krijgen meer dan 1.900 jongeren de kans om via een stage beroepservaring op te doen, hun talenten te ontwikkelen en hun kennis van de EU te vergroten. De meeste EU-instellingen organiseren stages voor afgestudeerde jongeren, die gewoonlijk drie tot vijf maanden duren.

Er zijn stages op allerlei gebieden, die een goed beeld geven van wat werken bij de EU inhoudt. Het werk is sterk afhankelijk van de dienst waarbij je stage gaat lopen. Het kan bijvoorbeeld gaan om mededingingsrecht of personeelszaken, maar ook om milieubeleid of communicatie, om maar een paar voorbeelden te noemen.

De EU-instellingen en -agentschappen hebben allemaal hun eigen selectieprocedure voor stagiairs. Hieronder vind je een paar verschillende stagemogelijkheden. Het kan zijn dat niet alle beschikbare stagemogelijkheden op deze website staan.

 


Schumanstages

Standplaatsen: Brussel (België), Luxemburg (Luxemburg), Andere plaatsen in de EU, Straatsburg (Frankrijk)
Instelling/Agentschap: Europees Parlement
Dienstverband: Trainee

Het doel van de Schumanstages is een bijdrage te leveren aan de Europese opleiding van EU-burgers en meer inzicht te geven in de werkzaamheden van het Europees Parlement.

Voor wie? Academici van 18 jaar en ouder. Kandidaten moeten een grondige kennis hebben van twee van de officiële EU-talen en mogen nog niet meer dan twee maanden ononderbroken bij een EU-instelling of -orgaan hebben gewerkt.

Hoe lang? 5 maanden

Betaald? Ja, ongeveer 1 300 euro per maand

Begindata: 1 maart of 1 oktober

Meer informatie: https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage


Raad van de Europese Unie – Betaalde stages

Standplaatsen: Brussel (België)
Instelling/Agentschap: Raad van de Europese Unie
Dienstverband: Trainee

Stagiairs worden, afhankelijk van de behoeften van de dienst, belast met taken die vergelijkbaar zijn met die van jonge beleidsmedewerkers aan het begin van hun carrière bijv.: vergaderingen voorbereiden, notuleren, vergaderingen van het Coreper en van voorbereidingsgroepen van de Raad bijwonen, projectonderzoek doen, documenten vertalen, documentatie verzamelen, rapporten opstellen. Stagiairs worden ook uitgenodigd voor een studieprogramma dat bestaat uit werkbezoeken en conferenties bij andere EU-instellingen in Brussel, Luxemburg en Straatsburg.

Voor wie? EU-burgers die vóór de uiterste datum voor het indienen van sollicitaties ten minste het eerste deel van hun universitaire studie hebben afgerond en daarvan een diploma of gelijkwaardig attest kunnen voorleggen.

Hoe lang? 5 maanden

Betaald? Ja: 1 220,78 euro per maand plus reiskostenvergoeding en kortingskaart voor het restaurant van het secretariaat-generaal van de Raad.

Begindata:

 • 1 februari (sollicitatietermijn augustus/september - informeer tegen die tijd naar de definitieve data).
 • 1 september (sollicitatietermijn februari/maart - informeer tegen die tijd naar de definitieve data).

Meer informatie: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/

Raad van de Europese Unie – Verplichte onbetaalde stages

Standplaatsen: Brussel (België)
Instelling/Agentschap: Raad van de Europese Unie
Dienstverband: Trainee

Stagiairs worden, afhankelijk van de behoeften van de dienst, belast met taken die vergelijkbaar zijn met die van jonge beleidsmedewerkers aan het begin van hun carrière bijv.: vergaderingen voorbereiden, notuleren, vergaderingen van het Coreper en van voorbereidingsgroepen van de Raad bijwonen, projectonderzoek doen, documenten vertalen, documentatie verzamelen, rapporten opstellen. Stagiairs worden ook uitgenodigd voor een studieprogramma dat bestaat uit werkbezoeken en conferenties bij andere EU-instellingen in Brussel, Luxemburg en Straatsburg.

Voor wie? Deze stages zijn bedoeld voor universiteitsstudenten in het derde, vierde of vijfde jaar van hun studie die de nationaliteit hebben van een EU-land en die verplicht stage moeten lopen.

Hoe lang? 2 tot 5 maanden 

Betaald? Nee, wel reiskostenvergoeding. Kortingskaart voor het restaurant van het secretariaat-generaal van de Raad. Ziektekosten- en ongevallenverzekering.

Begindata:

 • 1 februari (sollicitatietermijn september/oktober - informeer tegen die tijd naar de definitieve data).
 • 1 september (sollicitatietermijn februari/maart - informeer tegen die tijd naar de definitieve data).

Meer informatie: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/

Raad van de Europese Unie – Programma voor positieve actie voor stagiairs met een handicap

Standplaatsen: Brussel (België)
Instelling/Agentschap: Raad van de Europese Unie
Dienstverband: Trainee

 

Stagiairs worden, afhankelijk van de behoeften van de dienst, belast met taken die vergelijkbaar zijn met die van jonge beleidsmedewerkers aan het begin van hun carrière, bijv. vergaderingen voorbereiden, notuleren, vergaderingen van het Coreper en van voorbereidingsgroepen van de Raad bijwonen, projectonderzoek doen, documenten vertalen, documentatie verzamelen, rapporten opstellen. Stagiairs worden ook uitgenodigd voor een studieprogramma dat bestaat uit werkbezoeken en conferenties bij andere EU-instellingen in Brussel, Luxemburg en Straatsburg.

Voor wie? Deze stages zijn bedoeld voor afgestudeerden en universiteitsstudenten in het derde, vierde of vijfde jaar van hun studie die de nationaliteit hebben van een EU-land en die een erkende handicap hebben.

Hoe lang? 5 maanden 

Betaald? Ja: 1 220,78 euro per maand plus reiskostenvergoeding en kortingskaart voor het restaurant van het secretariaat-generaal van de Raad. Stagiairs met een handicap kunnen in aanmerking komen voor een aanvullende vergoeding tot 50% van de stagevergoeding indien daar gegronde redenen voor zijn.

Begindata:

 • 1 februari (sollicitatietermijn september/oktober - informeer tegen die tijd naar de definitieve data).
 • 1 september (sollicitatietermijn februari/maart - informeer tegen die tijd naar de definitieve data).

Meer informatie: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/


Stages

Standplaatsen: Brussel (België), Grange (Ierland), Luxemburg (Luxemburg)
Instelling/Agentschap: Europese Commissie
Dienstverband: Trainee

De stageplaatsen bij de Europese Commissie staan open voor academici uit de hele wereld.

Er zijn stages op allerlei gebieden, die een goed beeld geven van wat werken bij de EU inhoudt. Het werk is afhankelijk van de dienst waarbij je stage gaat lopen. Je zult je bijvoorbeeld moeten bezighouden met mededingingsrecht, personeelszaken, milieubeleid, communicatie enz.

Stagiairs krijgen hetzelfde soort werk als degenen die pas in dienst zijn genomen. In de praktijk betekent bijvoorbeeld dat je deelneemt aan werkgroepen, informatie en documentatie verzamelt, verslagen opstelt, vragen beantwoordt en deelneemt aan vergaderingen en evenementen. Sommige taken zijn specifiek voor de afdeling waarbij je werkt. Zo doet een jurist bij de Commissie heel ander werk dan een econoom bij de Rekenkamer of een generalist bij het Parlement.

Voor wie? Het maakt niet uit wat je gestudeerd hebt, als je maar een universitair diploma hebt (en als het nog niet officieel is uitgereikt, kunt je meestal wel al een verklaring krijgen). Anders dan voor een vaste baan, hoef je voor een stage geen EU-burger te zijn (een klein aantal plaatsen is gereserveerd voor mensen van buiten de EU). Je moet wel twee EU-talen spreken. Werkervaring en een postdoctorale opleiding zijn een pre, maar geen must.

Hoe lang? 5 maanden

Betaald? Ja, 1 176,83 euro per maand (maart 2018) plus reiskostenvergoeding.

Begindata: 1 maart of 1 oktober 

Meer informatie: https://ec.europa.eu/stages/


Tokenstages Hof van Justitie van de Europese Unie

Standplaatsen: Luxemburg (Luxemburg)
Instelling/Agentschap: Hof van Justitie van de Europese Unie
Dienstverband: Trainee

Tolkenstages zijn voornamelijk gericht op pas afgestudeerde conferentietolken waarvan de talencombinatie nuttig is voor het directoraat Tolken. Zo kunnen zij onder begeleiding hun vaardigheden als tolk perfectioneren, vooral op het gebied van juridisch tolken. Het gaat daarbij onder meer om het voorbereiden van dossiers, terminologisch onderzoek en praktische oefeningen in een "stomme cabine".

Voor wie? Pas afgestudeerde conferentietolken die Frans kunnen lezen.

Hoe lang? 10-12 weken

Meer informatie: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/

Stages

Standplaatsen: Luxemburg (Luxemburg)
Instelling/Agentschap: Hof van Justitie van de Europese Unie
Dienstverband: Trainee

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft jaarlijks een beperkt aantal betaalde stageplaatsen. Deze stages zijn over het algemeen bij de directies Vertaling, Onderzoek en Documentatie, Communicatie, en Protocol en Bezoeken, de Juridisch adviseur administratieve zaken, de Griffie van het Gerecht en de directie Tolken.

Voor wie? Afgestudeerde juristen of politicologen (voornamelijk juridische onderwerpen) met kennis van het Frans.

Hoe lang? 5 maanden

Betaald? Ja, ongeveer 1 120 euro per maand. 

Begindata: 1 maart en 1 oktober 

Meer informatie: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/en/


Europese Centrale Bank

Standplaatsen: Frankfurt (Germany)
Instelling/Agentschap: Europese Centrale Bank
Dienstverband: Trainee

Het stageprogramma van de ECB biedt je de mogelijkheid om de tijdens je studie verworven kennis in praktijk te brengen en beter te begrijpen wat werken voor Europa inhoudt. Als stagiair krijg je inzicht in wat de ECB doet en kan je zelf je steentje bijdragen. Je wordt als stagiair goed begeleid en je werk hangt af van de eenheid waar je deel van uitmaakt. Het kan daarbij onder meer gaan om onderzoek, het opstellen van verslagen of statistische gegevens, operationele taken en ad-hocstudies.

Voor wie? Onderdanen van een EU-lidstaat of een toetredend land die ten minste de eerste studiecyclus (bachelor) hebben voltooid

Hoe lang? 3-6 maanden (kan eenmalig worden verlengd tot maximaal 12 maanden)

Betaald? Ja, ongeveer 1 050 euro per maand

Wanneer? Doorlopend

Meer informatie: http://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.en.html


Stages

Huidige sollicitatiemogelijkheden: 01/05/2021 - 00:01
Solliciteer voor: 30/06/2021 - 23:59(Brusselse tijd)
Standplaatsen: Luxemburg (Luxemburg)
Instelling/Agentschap: Rekenkamer
Dienstverband: Trainee

De Europese Rekenkamer organiseert drie stageperiodes per jaar.

Voor wie? Universitair afgestudeerden en universiteitsstudenten die al minstens vier semesters een voor de Rekenkamer relevante studie volgen (financiële controle, begroting en accountancy, administratie en personeel, vertaling, communicatie en internationale betrekkingen, rechten)

Hoe lang? 3, 4 of 5 maanden.

Betaald? Ja, ongeveer 1350 euro (afhankelijk van het beschikbare budget).

Begindata: elk jaar op 1 februari, 1 mei en 1 september

Meer informatie: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx


Europese Dienst voor extern optreden

Standplaatsen: Plaatsen buiten de EU
Instelling/Agentschap: Europese Dienst voor extern optreden
Dienstverband: Trainee

De EU biedt al sinds jaar en dag stages in EU-delegaties overal ter wereld. Deze stages zijn hoofdzakelijk bedoeld voor studenten en jonge afgestudeerden, en leiden niet tot een overeenkomst met of baan bij de delegatie.

Voor wie? Stages bij EU-delegaties staan open voor EU-burgers, onderdanen van kandidaat-lidstaten waarmee de toetredingsonderhandelingen zijn afgerond, en onderdanen van het gastland. Wie voor een betaalde stage in aanmerking wilt komen, moet afgestudeerd zijn aan een universiteit of gelijkwaardige instelling voor hoger onderwijs en minimaal een bachelor-niveau hebben behaald. Verplichte stages voor 3e, 4e en 5e-jaars studenten van universiteiten en andere instellingen voor hoger onderwijs zijn onbezoldigd. Kandidaten moeten de werktaal van de EU-delegatie beheersen, kennis van de taal van het gastland is een pluspunt.

Hoe lang? Maximaal 6 maanden

Betaald? Ja, voor jonge afgestudeerden met minder dan een jaar beroepservaring.
Nee, als het gaat om een verplichte stage voor studenten die al in het gastland wonen en er studeren.

Meer informatie: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39144/traineeship-eu-d...


Stages

Standplaatsen: Brussel (België)
Dienstverband: Trainee

Het Europees Economisch en Sociaal Comité biedt twee keer per jaar stages voor universitair afgestudeerden aan. Zo krijgen afgestudeerden de kans meer te weten te komen over de rol en de activiteiten van het EESC en in een multiculturele omgeving beroepservaring op te doen.

Voor wie? Universitair afgestudeerden die EU-burger zijn.

Hoe lang? 5 maanden

Betaald? Ja, ongeveer 1 190 euro per maand.

Begindata: 16 februari en 16 september

Meer informatie: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/long-term-traineeships

Korte stages bij het Europees Economisch en Sociaal Comité

Standplaatsen: Brussel (België)
Dienstverband: Trainee

Soms zijn er onbetaalde korte stages zonder leeftijdsgrens beschikbaar.

Voor wie? Universitair studenten en pas afgestudeerden

Hoe lang? 1 tot 3 maanden

Betaald? Nee

Begindata: doorlopend

Meer informatie: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/short-term-traineeships


Stages

Standplaatsen: Brussel (België)
Instelling/Agentschap: Europees Comité van de Regio’s
Dienstverband: Trainee

Stages bij het Comité van de Regio's vinden plaats in het hart van een dynamische politieke assemblee. Je kunt kennismaken met de werkzaamheden en doelstellingen van het CvdR en werken aan Europese integratie. Elke stagiair wordt toegewezen aan een specifieke afdeling van het CvdR. De werkinhoud hangt grotendeels af van de afdeling. Sommige zijn meer op politiek gericht, andere meer op administratie. De aard van het werk komt overeen met de taken van een beginnend ambtenaar (graad AD 5).

Voor wie? Universitair afgestudeerden uit een EU-land of uit een kandidaat-lidstaat, met grondige kennis van een van de officiële EU-talen en redelijke kennis van een andere werktaal van de EU (Frans of Engels).

Hoe lang? 5 maanden

Betaald? Ja, ongeveer 1 000 euro per maand.

Begindata: 16 februari en 16 september

Meer informatie: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Stages voor nationale ambtenaren bij het Comité van de Regio’s

Standplaatsen: Brussel (België)
Instelling/Agentschap: Europees Comité van de Regio’s
Dienstverband: Trainee

Deze stages zijn bedoeld om kennis en ervaring van belanghebbenden mee te nemen in het beleid van het CvdR en informatie over het functioneren van het CvdR te geven aan de lokale en regionale organisaties. Stagiairs krijgen via hun werk bij het CvdR een algemeen beeld van de doelstellingen van Europese samenwerking en integratie en de mogelijkheid om in een multiculturele en meertalige omgeving te werken.

Voor wie? Ambtenaren van lokale, regionale en nationale autoriteiten in een EU-land of een kandidaat-lidstaat. Kandidaten moeten werken op een niveau dat overeenkomt met dat van een administrateur bij de EU-instellingen.

Hoe lang? 1 tot 4 maanden (kan worden verlengd tot 6 maanden)

Betaald? Nee, de ambtenaar ontvangt wel een salaris van de autoriteit die hem of haar uitzendt.

Begindata: doorlopend

Meer informatie: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Korte studiebezoeken bij het Comité van de Regio’s

Standplaatsen: Brussel (België)
Instelling/Agentschap: Europees Comité van de Regio’s
Dienstverband: Trainee

Tijdens een studieperiode bij het Comité van de Regio's kun je een concreet project afronden en ervaren hoe het CvdR functioneert. Je krijgt de mogelijkheid praktische kennis en ervaring op te doen in een multiculturele en meertalige omgeving bij een van de afdelingen van het Comité.

Voor wie? EU-burgers of onderdanen van een kandidaat-lidstaat met minstens een bachelordiploma.

Hoe lang? 1 tot 4 maanden (kan soms worden verlengd tot 6 maanden, afhankelijk van de beschikbare middelen)

Betaald? Nee

Meer informatie: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx


Stages

Standplaatsen: Luxemburg (Luxemburg)
Instelling/Agentschap: (EIB) Europese Investeringsbank
Dienstverband: Trainee

De EIB biedt een beperkt aantal stages aan universitair studenten en academici aan die inzicht willen krijgen in de werkzaamheden van de bank of die ervaring willen opdoen op hun studiegebied. Er zijn vier verschillende stageprogramma's: EIB, FEMIP, EPTATF en ACP.

Voor wie? Onderdanen van de EU-lidstaten en kandidaat-lidstaten (Turkije, Servië en Montenegro) met minder dan één jaar werkervaring.

Hoe lang? Eén tot vijf maanden (zes maanden op verzoek van de universiteit)

Betaald? Ja

Wanneer? De stages beginnen op 1 februari / 1 maart of op 1 september / 1 oktober

Meer informatie: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/index.htm

FEMIP (Europees-mediterrane investerings- en partnerschapsfaciliteit)

Standplaatsen: Luxemburg (Luxemburg)
Instelling/Agentschap: (EIB) Europese Investeringsbank
Dienstverband: Trainee

Voor wie? Onderdanen van Algerije, Egypte, Palestina*, Israël, Jordanië, Libanon, Marokko en Tunesië.

Hoe lang? 6 maanden (tot maximaal 1 jaar).

Betaald? Ja.

Vanaf wanneer? De stages beginnen op 1 september of 1 oktober.

* Deze benaming mag niet worden uitgelegd als een erkenning van de staat Palestina en laat de afzonderlijke standpunten van de lidstaten ter zake onverlet.

Meer informatie: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/femip.htm

EPTATF (Trustfonds voor technische bijstand aan het Oostelijk Partnerschap)

Standplaatsen: Luxemburg (Luxemburg)
Instelling/Agentschap: (EIB) Europese Investeringsbank
Dienstverband: Trainee

Voor wie? Onderdanen van Azerbeidzjan (voor zover er een kaderovereenkomst is gesloten), Armenië, Georgië, Moldavië en Oekraïne.

Hoe lang? 6 maanden (tot maximaal 1 jaar).

Betaald? Ja.

Vanaf wanneer? De stages beginnen op 1 september of 1 oktober.

Meer informatie: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/eptatf.htm

ACS (Afrika, Caribisch gebied en Stille Oceaan)

Standplaatsen: Luxemburg (Luxemburg)
Instelling/Agentschap: (EIB) Europese Investeringsbank
Dienstverband: Trainee

Voor wie? Onderdanen van Angola, Antigua en Barbuda, de Bahama's, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, de Centraal-Afrikaanse Republiek, de Comoren, Congo, de Cookeilanden, de Democratische Republiek Congo, Djibouti, Dominica, de Dominicaanse Republiek, Eritrea, Ethiopië, Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guinee, Guinee-Bissau, Guyana, Haïti, Ivoorkust, Jamaica, Kaapverdië, Kameroen, Kenia, Kiribati, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, de Marshalleilanden, Mauritanië, Mauritius, Micronesia, Mozambique, Namibië, Nauru, Niger, Nigeria, Niue, Oost-Timor, Palau, Papoea-Nieuw-Guinea, Rwanda, Saint Kitts en Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent en de Grenadines, de Salomonseilanden, Samoa, Sao Tomé en Principe, Senegal, de Seychellen, Sierra Leone, Somalië, Suriname, Swaziland, Tanzania, Togo, Tonga, Trinidad en Tobago, Tsjaad, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambia, Zimbabwe.

Hoe lang? 6 maanden (tot maximaal 1 jaar).

Betaald? Ja.

Vanaf wanneer? De stages beginnen op 1 september of 1 oktober.

Meer informatie: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/acp.htm


Stages

Standplaatsen: Brussel (België), Straatsburg (Frankrijk)
Instelling/Agentschap: Europese Ombudsman
Dienstverband: Trainee

De Europese ombudsman biedt stageplaatsen aan voor afgestudeerden van een universiteit of hogeschool die belangstelling hebben voor het bestuur van de Europese Unie en met name voor de relatie tussen dat bestuur en de burger.

De stages bieden pas afgestudeerden de mogelijkheid praktisch kennis te maken met de werkzaamheden van de Europese ombudsman en hun kennis en vaardigheden uit te breiden. Stagiairs kunnen o.a. werken op het gebied van klachten, media en communicatie, IT-projecten of studies die relevant zijn voor het werk van de ombudsman. Stagiairs werken onder direct toezicht van een ambtenaar of personeelslid van de Europese Ombudsman, meestal een eenheidshoofd of equivalent.

Voor wie? EU-burgers of onderdanen van een kandidaat-lidstaat met een diploma van een universitaire opleiding of opleiding hoger onderwijs van minstens 3 jaar op een van de vakgebieden die vermeld staan in de oproep.

Hoe lang? Maximaal 1 jaar (afhankelijk van de prestaties).

Betaald? Ja, ongeveer 1 300 euro per maand in Brussel en ongeveer 1 600 euro in Straatsburg.

Begindata: 1 januari en 1 september.

Meer informatie: https://www.ombudsman.europa.eu/en/office/careers


Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS)

Standplaatsen: Brussel (België)
Dienstverband: Trainee

De EDPS biedt universitair afgestudeerden de kans om de kennis die zij tijdens hun studie hebben opgedaan, met name in hun specialisatie, in de praktijk te brengen. Als stagiair bij de EDPS doe je ervaring op met het dagelijks werk en leer je meer over gegevensbescherming.

Voor wie? EU-burgers die de eerste cyclus van het hoger onderwijs (drie jaar universiteit) hebben afgesloten met een volwaardig diploma (of een gelijkwaardige titel).

Hoe lang? 5 maanden 

Betaald? Ja, ongeveer 950 euro per maand.

Vanaf wanneer? 1 maart of 1 oktober

Meer informatie: https://edps.europa.eu/about-edps/recruitment_en#traineeship


FRONTEX

Standplaatsen: Warsaw (Poland)
Dienstverband: Trainee

Frontex organiseert stages voor gemotiveerde kandidaten met diverse educatieve en professionele achtergronden die op het gebied van hun deskundigheid en interesses willen bijdragen tot de werkzaamheden van het agentschap. Het stageprogramma van Frontex biedt een kans om werkervaring op te doen op het gebied van de buitengrenzen van de Europese Unie, kennis op te doen over de Europese Unie, haar instellingen en activiteiten en om geleerde theorie in de praktijk te brengen.

Voor wie? Onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie en van geassocieerde Schengen-landen, die de eerste cyclus van een voor Frontex relevante hogere opleiding van minimaal drie jaar hebben afgerond en een bachelordiploma of een gelijkwaardige kwalificatie hebben behaald aan een universiteit of gelijkwaardig, of die een andere studie op het gebied van rechtshandhaving hebben afgerond.

Hoe lang? 3-12 maanden

Betaald? Ja, ongeveer 720 euro per maand.

Wanneer? Doorlopend

Meer informatie: https://frontex.europa.eu/careers/traineeships/about/


(EASA) Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart

Standplaatsen: Cologne (Germany)
Dienstverband: Trainee

Het EASA heeft stageplaatsen voor pas afgestudeerden en universiteitsstudenten. Stagiair kunnen zo inzicht krijgen in het agentschap en zijn rol binnen de EU.

Voor wie? Onderdanen van een van de lidstaten van het EASA of een land met de status van waarnemer in de raad van beheer. Zij moeten een achtergrond hebben die relevant is voor de activiteiten van het agentschap.

Hoe lang? 12 maanden 

Betaald? Ja

Wanneer? Doorlopend

Meer informatie: https://www.easa.europa.eu/the-agency/careers-working-for-us/traineeships-and-st...


(ECDC) Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding

Standplaatsen: Stockholm (Zweden)
Dienstverband: Trainee

Het stageprogramma van het ECDC wil stagiairs inzicht geven in het centrum en zijn rol binnen de EU, en de mogelijkheid bieden om praktische kennis en beroepservaring op te doen.

Voor wie? Universitair afgestudeerden die onderdaan zijn van een EU-land, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein.

Hoe lang? 3-9 maanden 

Betaald? Ja, ongeveer 1 500 euro per maand.

Wanneer? Doorlopend

Meer informatie: https://ecdc.europa.eu/en/about-us/work-us/traineeships


Cedefop: Europees Centrum voor ontwikkeling van de beroepsopleiding

Standplaatsen: Thessaloniki (Greece)
Dienstverband: Trainee

De stages bij het Cedefop bieden studenten in een master- of doctoraatsopleiding een unieke kans om meer te weten te komen over de werkzaamheden van het Cedefop en de EU-instellingen. Daarbij krijgen zij meer inzicht in de doelstellingen van het EU-integratieproces en het EU-beleid.

Voor wie? Onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie en van kandidaat-lidstaten, die de eerste cyclus van een hogere (academische) opleiding hebben afgerond en een bachelordiploma of een gelijkwaardige kwalificatie hebben behaald.

Hoe lang? 9 maanden

Betaald? Ja, 919,40 euro per maand voor stagiairs uit het buitenland en voor stagiairs die in Griekenland wonen en die voor de duur van de stage naar Thessaloniki moeten verhuizen, en 689,50 euro per maand voor stagiairs die al in Thessaloniki wonen.

Wanneer? Vanaf 1 oktober

Meer informatie: http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/traineeships


(ECHA) Europees Agentschap voor chemische stoffen

Standplaatsen: Helsinki (Finland)
Dienstverband: Trainee

Het ECHA heeft jaarlijks tot 20 stageplaatsen op wetenschappelijke terreinen zoals chemie, toxicologie, biologie, milieuwetenschappen en -technologie, en op administratieve terreinen zoals recht, communicatie, financiën, HR en ICT.

Voor wie? Universitair afgestudeerden die onderdaan zijn van een EU-land of een EER-land (Noorwegen, IJsland, Liechtenstein)

Hoe lang? 3-6 maanden 

Betaald? Ja, ongeveer 1 300 euro per maand.

Wanneer? Vanaf maart en september

 

Meer informatie: https://echa.europa.eu/about-us/jobs/traineeships


Stages

Standplaatsen: Parma (Italy)
Dienstverband: Trainee

De EFSA biedt getalenteerde, hooggekwalificeerde jonge professionals aan het begin van hun loopbaan betaalde stages aan op een werkterrein naar keuze.

Voor wie? Universitair afgestudeerden uit de hele wereld met niveau B2 voor Engels.

Hoe lang? 12 maanden 

Betaald? Ja, een beurs van 1150 euro per maand.

Wanneer? De stages beginnen in november of februari (afhankelijk van de oproep)

Meer informatie: http://www.efsa.europa.eu/en/careers/youngprofessionals


Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)

Standplaatsen: Dublin (Ierland)
Dienstverband: Trainee

De stages bij Eurofound hebben onder andere als doel pas afgestudeerden met een universitair diploma een unieke ervaring uit de eerste hand te bieden. Ze krijgen inzicht in de werking van Eurofound binnen een bredere Europese en institutionele context en kunnen bovendien praktijkervaring en kennis opdoen.

Voor wie? Onderdanen van de EU- en kandidaat-lidstaten die de eerste cyclus van een universitaire opleiding hebben afgerond en een volwaardig diploma of een equivalent daarvan hebben behaald 

Hoe lang? 6 maanden (kan met nog eens 6 maanden worden verlengd)

Betaald? Ja, ongeveer 1410 euro

Wanneer? Doorlopend

Meer informatie: https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/vacancies/information-on-trainee...


Stages

Standplaatsen: Vilnius (Lithuania)
Dienstverband: Trainee

De stages vooral zijn bedoeld om: opleidingservaring aan te bieden op de belangrijkste werkgebieden van dit instituut; kennis vanuit studies of het beroepsleven uit te breiden en toe te passen; praktische kennis van EU-agentschappen en -instellingen aan te bieden; stagiairs in staat te stellen werkervaring op te doen in de context van een EU-agentschap.

Voor wie? Universitair afgestudeerden die onderdaan zijn van een EU-lidstaat, EVA-land, of van landen die in aanmerking komen voor pretoetredingssteun.

Hoe lang? Maximaal 6 maanden

Betaald? Ja, ongeveer 750 euro per maand.

Wanneer? Doorlopend

Meer informatie: http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment


Fusion for Energy (F4E)

Standplaatsen: Barcelona (Spain), Cadarache (France), Garching (Germany)
Dienstverband: Trainee

F4E is de "Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie". Het stageprogramma van F4E is bedoeld om universitair afgestudeerden op het gebied van nucleaire technologie (maar ook natuurkunde, bestuur of communicatie) meer inzicht te geven in de rol van F4E en het ITER-project binnen de Europese context.

Voor wie? Onderdanen van een EU-land of Zwitserland met een universitair diploma na een opleiding van minstens 3 jaar (bachelor of hoger) en een zeer goede kennis van het Engels.

Hoe lang? 4 tot 9 maanden

Betaald? Ja, ongeveer 1000 euro per maand plus een reiskostenvergoeding.

Vanaf wanneer? Oktober

 

Meer informatie: https://fusionforenergy.europa.eu/traineeships/


Stages

Standplaatsen: Lissabon (Portugal)
Dienstverband: Trainee

Het stageprogramma is bedoeld om stagiairs werkervaring aan te bieden op het gebied van maritieme veiligheidswetgeving, de bestrijding van zeevervuiling en de samenwerking tussen lidstaten omtrent veiligheid op zee. Stagiairs kunnen werkervaring opdoen en de kennis van hun studie of beroepsloopbaan op het gebied van maritieme veiligheid, communicatie of administratie in praktijk brengen.

Voor wie? Onderdanen van EU-lidstaten, IJsland, Noorwegen en landen die in aanmerking komen voor pretoetredingssteun, met een goede kennis van het Engels. Kandidaten moeten de eerste cyclus van het hoger onderwijs (universitaire opleiding) met een volwaardig diploma hebben afgerond.

Hoe lang? 3-6 maanden

Betaald? Ja, maar dat wordt per geval bepaald.

Wanneer? Vanaf 1 maart of 1 september

Meer informatie: http://emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies.html


Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)

Standplaatsen: Amsterdam (The Netherlands)
Instelling/Agentschap: (EMA) Europees Geneesmiddelenbureau
Dienstverband: Trainee

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft een stageprogramma voor universitair afgestudeerden. Het programma geeft stagiaires inzicht in het EMA en de rol die het bureau speelt binnen de EU en het Europese regelgevingsnetwerk voor geneesmiddelen. Verder is het een waardevolle professionele opleiding.

Voor wie? Onderdanen van EU- of EER-landen die onlangs een universitair- of onderzoeksdiploma hebben behaald of die deelnemen aan het Erasmus+- of vergelijkbaar programma.

Hoe lang? 10 maanden 

Betaald? Ja, 25% van het loon voor rang AD5, stap 1 (correctiecoëfficiënt voor Nederland).

Wanneer beginnen? Oktober

Meer informatie: https://careers.ema.europa.eu/content/Traineeship/?locale=en_GB


(EWDD) Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving

Standplaatsen: Lissabon (Portugal)
Dienstverband: Trainee

Stages binnen het EWDD zijn bedoeld om stagiairs praktische kennis over de werkzaamheden van een Europees agentschap te laten opdoen.

Voor wie? Universitair afgestudeerden die onderdaan zijn van een EU-land, Noorwegen of Turkije

Hoe lang? 3-8 maanden 

Betaald? Afhankelijk van het budget

Wanneer? Doorlopend

Meer informatie: http://www.emcdda.europa.eu/about/jobs


ENISA: Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging

Standplaatsen: Athene (Griekenland)
Dienstverband: Trainee

Het Enisa heeft baat bij de frisse blik en recente academische kennis van enthousiaste, pas afgestudeerde stagiairs. Daarmee hebben zij een positieve inbreng in de dagelijkse werkzaamheden van het Enisa.

Voor wie? Onderdanen van een EU-land, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein, die de eerste fase van het universitair onderwijs hebben afgerond met een volwaardig diploma of het equivalent daarvan.

Hoe lang? 3 tot 12 maanden 

Betaald? Ja, ongeveer 1 000 euro per maand

Wanneer? Doorlopend

Meer informatie: https://www.enisa.europa.eu/recruitment/working-for-enisa/traineeship


Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA)

Standplaatsen: Valenciennes (Frankrijk)
Dienstverband: Trainee

Het ERA speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van een eengemaakte Europese spoorwegruimte (SERA). We nodigen jou uit om ons te helpen ons ambitieuze doel te bereiken. Je zal samen met de beste professionals meewerken aan projecten die aansluiten bij jouw kennis, en dat in een uitnodigende en stimulerende omgeving.

Voor wie? Universitair afgestudeerden (minimaal driejarige opleiding) met een zeer goede kennis van het Engels en een tweede taal (voor EU-burgers moet dit een officiële EU-taal zijn)

Hoe lang? 3-5 maanden 

Betaald? Ja, ongeveer 1100 euro per maand.

Wanneer? Vanaf 1 maart of 1 oktober

Meer informatie: http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Traineeship.aspx


Stages

Standplaatsen: Turijn (Italië)
Dienstverband: Trainee

De stages zijn in de eerste plaats bedoeld om werkervaring op te doen met het beheer van samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding. Verder krijgen stagairs inzicht in de doelstellingen en activiteiten van de ETF en kunnen ze hun kennis in de praktijk brengen.

Voor wie? Onderdanen van de EU-lidstaten en de partnerlanden van de ETF

Hoe lang? 3-6 maanden

Betaald? Ja

Wanneer? Doorlopend

Meer informatie: https://www.etf.europa.eu/en/about/recruitment


Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)

Standplaatsen: Wenen (Oostenrijk)
Dienstverband: Trainee

De stage bij het FRA heeft onder andere als doel stagiairs de kans te geven bij te dragen aan de missie van het Bureau, namelijk helpen de grondrechten werkelijkheid te maken voor iedereen in de EU.

Voor wie? Afgestudeerden die voor de uiterste sollicitatiedatum ten minste de eerste cyclus van een universitaire opleiding hebben afgerond, d.w.z. een volwaardig diploma of equivalent daarvan hebben behaald. Stagiairs moeten de nationaliteit hebben van een van de EU-lidstaten, kandidaat-lidstaten (Albanië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro, Servië en Turkije) of potentiële kandidaat-lidstaten (Bosnië en Herzegovina en Kosovo).

Hoe lang? 9 maanden

Betaald? Ja

Wanneer? 1 oktober

Meer informatie: http://fra.europa.eu/en/about-fra/recruitment/traineeship


Europol (Europees agentschap voor rechtshandhaving)

Standplaatsen: The Hague (The Netherlands)
Dienstverband: Trainee

Europol biedt waardevolle leermogelijkheden aan voor pas afgestudeerden en professionals. De stages zijn een kans om van het werk bij Europol te proeven en deel uit te maken van een multicultureel team. Elk jaar biedt Europol een aantal stages aan met de mogelijkheid om meer te weten te komen over de activiteiten van het agentschap en om kennis en vaardigheden in praktijk te brengen en bij te dragen aan de missie van Europol.

Voor wie? Onderdanen van EU-lidstaten met een universitaire opleiding (afgerond of lopend), of een beroepsopleiding die relevant is voor het werk bij Europol. Verder moeten stagairs een zeer goede kennis hebben van ten minste twee EU-talen (waarvan Engels er één moet zijn). 

Hoe lang? 3-6 maanden

Betaald? Ja, ongeveer 790 euro per maand.

Wanneer? Doorlopend

Meer informatie: https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/internships


EUIPO - Programma Pan-European Seal

Standplaatsen: Alicante (Spanje)
Dienstverband: Trainee

Deelnemers aan het Pan-European Seal Professional Traineeship-programma kunnen werkervaring opdoen op het gebied van de Europese Unie in het algemeen en het EUIPO in het bijzonder. Zij kunnen de kennis die zij tijdens hun studie hebben opgedaan in de praktijk brengen, met name op hun specifieke competentiegebied. Daarnaast krijgen zij meer inzicht in de doelstellingen en procedures met betrekking tot het Uniemerk, het stelsel van gemeenschapsmodellen, IE-inbreuken en handhavingskwesties.

Voor wie? Onderdanen van EU-lidstaten en van landen buiten de EU die ten minste de eerste cyclus van een hogere opleiding hebben afgemaakt en een bachelordiploma hebben behaald en die minstens een van de vijf werktalen van het bureau beheersen (Engels, Frans, Duits, Italiaans en Spaans).

Hoe lang? 12 maanden

Betaald? Ja

Wanneer? Doorlopend

Meer informatie: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO - Beginnende professionals

Standplaatsen: Alicante (Spanje)
Dienstverband: Trainee

Dit stageprogramma is bedoeld om beginnende professionals werkervaring te laten opdoen op het gebied van de Europese Unie in het algemeen en het EUIPO in het bijzonder. Zij kunnen de kennis die zij tijdens hun studie hebben opgedaan en hun eerste indrukken als professionals in de praktijk brengen, met name op hun specifieke competentiegebied.

Voor wie? Onderdanen van EU-lidstaten en van landen buiten de EU die ten minste de eerste cyclus van een hogere opleiding hebben afgemaakt en een bachelordiploma hebben behaald en die minstens een van de vijf werktalen van het bureau beheersen (Engels, Frans, Duits, Italiaans en Spaans).

Hoe lang? 12 maanden en 2 weken

Betaald? Ja

Wanneer? Tussen 1 september en 15 oktober

Meer informatie: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO - Junior IP-medewerkers

Standplaatsen: Alicante (Spanje)
Dienstverband: Trainee

Het EUIPO (het EU-Bureau voor intellectuele eigendom) organiseert betaalde stages voor beginnende personeelsleden van nationale en internationale bureaus voor industrieel eigendom. Zij krijgen een technische opleiding op het gebied van IP-beheer, met speciale aandacht voor handelsmerken en ontwerpen. Ook leren zij meer over e-registratie door het EUIPO, beheerstechnieken en -strategieën en over de EUIPO-databases en technische zaken. Stagiairs kunnen ook werken op andere specifieke expertiseterreinen zoals HR, communicatie en IT.

Voor wie? Onderdanen van EU-lidstaten en van landen buiten de EU die ten minste de eerste cyclus van een hogere opleiding hebben afgemaakt en een bachelordiploma hebben behaald en die minstens een van de vijf werktalen van het bureau beheersen (Engels, Frans, Duits, Italiaans en Spaans).

Hoe lang? 5 maanden

Betaald? Ja.

Wanneer? Doorlopend

Meer informatie: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO - onbetaalde stages

Standplaatsen: Alicante (Spanje)
Dienstverband: Trainee

Dit stageprogramma is bedoeld voor bachelors die in het kader van hun studie of op een andere manier al wat ervaring hebben met de werkterreinen van het Bureau.

Voor wie? Onderdanen van EU-lidstaten en van landen buiten de EU die ten minste de eerste cyclus van een hogere opleiding hebben afgemaakt en een bachelordiploma hebben behaald en die minstens een van de vijf werktalen van het bureau beheersen (Engels, Frans, Duits, Italiaans en Spaans).

Hoe lang? 2-6 maanden

Betaald? Nee.

Wanneer? Doorlopend

Meer informatie: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships


(SatCen) Satellietcentrum van de Europese Unie

Standplaatsen: Torrejon de Ardoz (Spain)
Dienstverband: Trainee

Stages bij het Satcen hebben tot doel om stagiairs kennis van en praktische ervaring met het dagelijks werk van het SatCen te laten opdoen. Bovendien voeren de stagiairs taken uit voor het SatCen en geven zij input op grond van recente academische kennis.

Voor wie? Onderdanen van een EU-land of een land dat de bijlage betreffende de bepalingen inzake de associatie van derde landen bij de activiteiten van het SatCen heeft ondertekend.

Hoe lang? 2-6 maanden (kan worden verlengd tot 12 maanden)

Betaald? Ja, ongeveer 1 000 euro per maand.

Wanneer? Doorlopend

Meer informatie: https://www.satcen.europa.eu/recruitment/traineeship_programmes


Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC)

Standplaatsen: Geel (Belgium), Ispra (Italië), Karlsruhe (Duitsland), Petten (The Netherlands), Seville (Spain)
Instelling/Agentschap: Joint Research Centre
Dienstverband: Trainee

Bij het JRC kunnen stagiairs onderzoek doen in een stimulerende, multiculturele en multidisciplinaire omgeving. Er zijn twee soorten stages:

1. stages ter voorbereiding van een masterscriptie/masterthesis

2. stages na een universitaire graad (maximaal 5 jaar na het behalen van het laatste universitaire (of gelijkwaardige) diploma)

Voor wie? Onderdanen van EU-landen, kandidaat-lidstaten die onder een pretoetredingsstrategie vallen, en andere landen die financieel bijdragen aan het Kaderprogramma.

Hoe lang? 3 tot 5 maanden 

Betaald? Ja, de vergoedingen variëren per standplaats.

Vanaf wanneer? Permanent

Meer informatie: https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/temporary-positions/jrc-trainee...


Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust)

Standplaatsen: The Hague (The Netherlands)
Dienstverband: Trainee

Eurojust biedt het hele jaar door verschillende stages aan om mensen de kans te geven meer te weten te komen over de activiteiten van de organisatie. Zo kunnen ze ook hun kennis en vaardigheden in de praktijk brengen door bij te dragen aan de missie van Eurojust. 

Voor wie? Onderdanen van de EU- en kandidaat-lidstaten met een universitaire of beroepsopleiding (afgerond of nog lopend) die relevant is voor de stage bij Eurojust, of mensen met relevante beroepservaring die nuttig kan zijn voor de stage

Hoe lang? 3-6 maanden

Betaald? Nee

Wanneer? Doorlopend

Meer informatie: http://www.eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx


Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CDT)

Standplaatsen: Luxemburg (Luxemburg)
Dienstverband: Trainee

Het Vertaalbureau biedt stages aan, specifiek voor universiteitsstudenten uit de EU-lidstaten en kandidaat-lidstaten die een goed beeld willen krijgen van het werk van het bureau en persoonlijke ervaring willen opdoen in een multiculturele en meertalige omgeving, met de mogelijkheid om te netwerken.

Voor wie? Kandidaten die ten minste vier semesters van een universitaire studie of gelijkwaardig onderwijs op een voor het bureau relevant vakgebied hebben afgerond en die al enige ervaring hebben op een van de werkterreinen van het bureau. Kandidaten moeten een grondige kennis hebben van één van de officiële EU-talen en moeten een tweede EU-taal voldoende beheersen. 

Hoe lang? 3-6 maanden

Betaald? Ja, 25% van het maandelijkse basissalaris van een tijdelijk personeelslid in rang AD5, salaristrap 1.

Wanneer? Doorlopend

Meer informatie: https://cdt.europa.eu/en/traineeships


Stages

Standplaatsen: Bilbao (Spain), Brussel (België)
Dienstverband: Trainee

Een stage bij EU-OSHA geeft je inzicht in de doelstellingen en activiteiten van het Agentschap. Je krijgt de mogelijkheid om praktische kennis en ervaring op te doen over de dagelijkse werkzaamheden van EU-OSHA in een diverse, multiculturele, en meertalige omgeving, waardoor je meer wederzijds begrip, vertrouwen en tolerantie ontwikkelt.

Voor wie? Universitair afgestudeerden die onderdaan zijn van een EU-land of van IJsland, Noorwegen of Liechtenstein (partijen bij de EER-Overeenkomst). Je moet beschikken over een grondige kennis van ten minste twee officiële talen van de Europese Unie.

Hoe lang? 6 maanden (kan worden verlengd met zes maanden).

Betaald? Ja. Ongeveer 1 190 euro per maand.

Wanneer? Vanaf 1 september.

Meer informatie: https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/careers/euoshatr2001-traineeships-202020...


Stages

Standplaatsen: Frankfurt (Germany)
Dienstverband: Trainee

 

Voor wie? Om stagiair te worden moet je de nationaliteit hebben van een EU-land, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen, of van een kandidaat-lidstaat vlak voor toetreding. Je moet ook ingeschreven staan voor een universitaire studie of een universitaire studie hebben afgerond. Er worden geen eisen gesteld aan het niveau van die universitaire opleiding.

Hoe lang? 1 tot 6 maanden

Betaald? Ja, ongeveer 1300 euro per maand.

Wanneer? Dat varieert.

Meer informatie: https://eiopa.europa.eu/about-eiopa/careers


Stages

Huidige sollicitatiemogelijkheden: 29/04/2019 - 00:00
Solliciteer voor: Geen uiterste termijn
Standplaatsen: Ljubljana Slovenië)
Dienstverband: Trainee

 

De stages zijn vooral bestemd voor jonge afgestudeerden, maar staan ook open voor ouderen die in het kader van hun permanente educatie onlangs een universitair diploma hebben behaald en aan het begin van een nieuwe carrière staan. 

Voor wie? 

 • Onderdanen van een lidstaat van de Europese Unie die 18 jaar of ouder zijn.
 • Kandidaten moeten beschikken over het diploma van een universitaire opleiding met een nominale duur van minstens drie jaar (of over een door de autoriteiten van een lidstaat afgegeven gelijkwaardigheidscertificaat).
 • Ze mogen niet al eerder stage gelopen of gewerkt hebben bij een instelling of orgaan van de Europese Unie.

Hoe lang? 6 maanden

Betaald? Ja. Een stagevergoeding van 600 euro per maand en een tegemoetkoming in de verblijfkosten van 350 euro per maand.

Vanaf wanneer? De stages beginnen op 1 september en op 1 maart.

Meer informatie: https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancie...


Stages (administratieve profielen)

Standplaatsen: Paris (France)
Instelling/Agentschap: (EBA) Europese Bankautoriteit
Dienstverband: Trainee

Bij de Europese Bankautoriteit (EBA) biedt diverse stages aan waarvoor belangstellenden zich kunnen opgeven. Het stageprogramma biedt pas afgestudeerden een unieke mogelijkheid om zelf ervaring op te doen met het werk van de EBA en om inzicht te verwerven in de doelstellingen van financiële regelgeving en financieel toezicht in het algemeen en die van de EBA in het bijzonder.

Voor wie? Pas afgestudeerden

Hoe lang? 6 maanden, met mogelijkheid tot verlenging met nog eens 6 maanden (in totaal maximaal 12 maanden)

Betaald? Ja, overeenkomstig het EBA-stagebesluit (zie de EBA-website)

Startdata: verschillend

Meer informatie: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships

Stages (technische profielen)

Standplaatsen: Paris (France)
Instelling/Agentschap: (EBA) Europese Bankautoriteit
Dienstverband: Trainee

De Europese Bankautoriteit (EBA) biedt stages aan voor pas afgestudeerden met verschillende technische profielen bij:

 1. de afdeling Economische analyse en statistiek (EAS);
 2. de afdeling Prudentiële regelgeving en toezichtbeleid (PRSP) en de eenheid Beleidscoördinatie (PAC);
 3. de afdeling Bankenmarkten, innovatie en consumenten (BMIC);
 4. de eenheid Juridische zaken.

Het stageprogramma biedt pas afgestudeerden een unieke mogelijkheid om zelf ervaring op te doen met het werk van de EBA en om inzicht te verwerven in de doelstellingen van financiële regelgeving en financieel toezicht.

Voor wie? Pas afgestudeerden

Hoe lang? 6 maanden, met mogelijkheid tot verlenging met nog eens 6 maanden (in totaal maximaal 12 maanden)

Betaald? Ja, overeenkomstig het EBA-stagebesluit (zie de EBA-website)

Startdata: verschillend

Meer informatie: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships


Stages

Standplaatsen: Praag (Tsjechië)
Dienstverband: Trainee

GSA biedt betaalde stages in verschillende afdelingen aan

Voor wie? 

 • Universitair afgestudeerden met de nationaliteit van een EU-land. 
 • Je moet beschikken over een grondige kennis van ten minste twee officiële talen van de Europese Unie.
 • Je mag niet eerder stage hebben gelopen bij het GSA.

Hoelang? 6 maanden

Verlenging mogelijk? Ja

Betaald? Ja: 1000 euro per maand

Meer informatie: https://www.gsa.europa.eu/traineeship-listing


Stages

Standplaatsen: Brussel (België)
Instelling/Agentschap: (EDA) Europees Defensieagentschap
Dienstverband: Trainee

Elk jaar geeft het EDA pas afgestudeerden die met de arbeidsmarkt willen kennismaken de kans om een jaar stage te lopen bij een organisatie die met beide voeten in de Europese samenwerking op defensiegebied staat.

Een stage bij het EDA biedt je :

 • een unieke inkijk in het beleid en de processen in verband met de ontwikkeling van de Europese defensiecapaciteit
 • de mogelijkheid om de tijdens je studie opgedane kennis in de praktijk te gebruiken
 • de kans om te ontdekken wat werken in een dynamische, multiculturele omgeving inhoudt

Voor wie? Pas afgestudeerden die niet eerder, in het kader van een betaalde of onbetaalde stage of baan, langer dan zes weken bij een andere Europese instelling of ander Europees orgaan hebben gewerkt. Je komt alleen in aanmerking als je bij de sluiting van de sollicitatietermijn aan alle in de vacature vermelde toelatingsvoorwaarden voldoet.

Duur: 1 jaar

Betaald? Ja, 1229,32 euro per maand (2021)

Startdata: Eenmaal per jaar, op 1 of 16 september.

Meer informatie: https://eda.europa.eu/careers/current-vacancies


Stages (diverse profielen)

Huidige sollicitatiemogelijkheden: 29/03/2021 - 12:00
Solliciteer voor: Geen uiterste termijn
Standplaatsen: Paris (France)
Dienstverband: Trainee

ESMA nodigt belangstellenden uit om zich in te schrijven (geen sluitingsdatum) voor een stage op een van de volgende gebieden:

 • multidisciplinair
 • juridisch
 • financiële markten

Met deze stages biedt ESMA afgestudeerden en bijna afgestudeerden een unieke kans om zelf te ontdekken wat de activiteiten van ESMA inhouden. Gedurende zes tot twaalf maanden wordt de stagiair getraind in marktanalyse, statistiek of gegevensbeheer. Hij of zij verwerft ook meer inzicht in conceptuele en empirische vraagstukken in verband met de werking en integratie van de financiële markten, en maakt zich vertrouwd met regelgeving, toezicht en handhaving in de Europese Unie. Meer informatie is te vinden in de advertenties op de vacaturepagina van ESMA.

Voor wie? Afgestudeerden en afstuderenden

Hoe lang? Zes maanden, met mogelijkheid tot verlenging met nog eens zes maanden (in totaal niet langer dan twaalf maanden)

Betaald? 1185,07 euro (studerenden) / 1777,60 (afgestudeerden)

Startdata: variëren

Meer informatie: https://esmacareers.adequasys.com