Stagii

Vreți să descoperiți direct ce înseamnă o carieră în instituțiile UE? Înscrieți-vă la un stagiu.

În fiecare an, aproximativ 1 900 de tineri au posibilitatea de a dobândi noi competențe profesionale, de a-și dezvolta calitățile personale și de a-și lărgi cunoștințele despre UE prin intermediul stagiilor în instituțiile europene. Majoritatea instituțiilor UE organizează stagii pentru tinerii absolvenți de învățământ superior. Stagiile durează, în mod normal, între 3 și 5 luni.

Ele permit cunoașterea, din interior, a activității instituțiilor europene. Natura atribuțiilor depinde de departamentul în care veți lucra. Domeniile sunt foarte variate, de la dreptul concurenței, resurse umane și politica de mediu, până la comunicare, traducere etc.

Procedura de selecție a stagiarilor este gestionată de fiecare instituție și agenție UE în parte. Mai jos puteți vedea câteva dintre oportunitățile disponibile. Atenție, este posibil să fie disponibile și alte oportunități decât cele afișate pe acest site.

 


Stagiile Robert Schuman

Locații: Bruxelles (Belgia), Luxemburg (Luxemburg), Alte orașe din UE, Strasbourg (Franța)
Instituție/Agenție: Parlamentul European
Tip de contract: Stagiar

Prin stagiile Robert Schuman, dorim să susținem educația și formarea profesională a cetățenilor UE și să le arătăm cum lucrează Parlamentul European.

Candidați eligibili: absolvenți universitari cu vârsta de cel puțin18 ani. Candidații trebuie să cunoască bine două limbi oficiale ale Uniunii Europene și să nu fi lucrat mai mult de două luni consecutive în instituțiile/organismele UE.

Durata: 5 luni

Plătit: Da. Circa 1 300 EUR

Datele de începere: 1 martie și 1 octombrie

Mai multe informații: https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage


Stagii remunerate la Consiliul Uniunii Europene

Locații: Bruxelles (Belgia)
Instituție/Agenție: Consiliul Uniunii Europene
Tip de contract: Stagiar

În funcție de nevoile serviciului, atribuțiile stagiarilor sunt în general echivalente cu cele ale funcționarilor debutanți cu gradul de administrator. De exemplu: pregătirea reuniunilor și redactarea proceselor-verbale, participarea la reuniunile Coreper și ale grupurilor de pregătire ale Consiliului, muncă de cercetare legată de un anumit proiect, traducerea unor documente, întocmirea de documentație și rapoarte etc. Stagiarii vor fi invitați, de asemenea, să participe la un program de studiu care include vizite și conferințe la alte instituții ale UE din Bruxelles, Luxemburg și Strasbourg.

Candidați eligibili: Cetățeni ai UE care au absolvit cursuri universitare sau postuniversitare și au obținut o diplomă de licență (sau echivalentă) până la termenul-limită de depunere a candidaturilor.

Durata: 5 luni.

Plătit: Da. 1 220,78 EUR pe lună, rambursarea cheltuielilor de călătorie și card de reducere la restaurantul GSC.

Data de începere:

 • 1 februarie (depunerea candidaturilor se face de obicei în august/septembrie – verificați datele finale în perioada premergătoare).
 • 1 septembrie (depunerea candidaturilor se face de obicei în februarie/martie – verificați datele finale în perioada premergătoare).

Mai multe informații: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/

Stagii obligatorii neremunerate la Consiliul Uniunii Europene

Locații: Bruxelles (Belgia)
Instituție/Agenție: Consiliul Uniunii Europene
Tip de contract: Stagiar

În funcție de nevoile serviciului, atribuțiile stagiarilor sunt în general echivalente cu cele ale funcționarilor debutanți cu gradul de administrator. De exemplu: pregătirea reuniunilor și redactarea proceselor-verbale, participarea la reuniunile Coreper și ale grupurilor de pregătire ale Consiliului, muncă de cercetare legată de un anumit proiect, traducerea unor documente, întocmirea de documentație și rapoarte etc. Stagiarii vor fi invitați, de asemenea, să participe la un program de studiu care include vizite și conferințe la alte instituții ale UE din Bruxelles, Luxemburg și Strasbourg.

Candidați eligibili: Acest tip de stagiu se adresează doar studenților (cetățeni europeni) din anii III, IV și V care trebuie să efectueze o perioadă obligatorie de formare ca parte din programa de studiu.

Durata: 2 - 5 luni 

Plătit: Nu. Se rambursează cheltuielile de deplasare. Card de reducere la restaurantul GSC. Asigurare de sănătate/în caz de accident.

Date de începere:

 • 1 februarie (depunerea candidaturilor se face de obicei în septembrie/octombrie – verificați datele finale în perioada premergătoare).
 • 1 septembrie (depunerea candidaturilor se face de obicei în februarie/martie – verificați datele finale în perioada premergătoare).

Mai multe informații: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/

Consiliul Uniunii Europene – Programul de acțiune pozitivă pentru stagiarii cu handicap

Locații: Bruxelles (Belgia)
Instituție/Agenție: Consiliul Uniunii Europene
Tip de contract: Stagiar

 

În funcție de nevoile serviciului, atribuțiile stagiarilor sunt în general echivalente cu cele ale funcționarilor debutanți cu gradul de administrator. De exemplu: pregătirea reuniunilor și redactarea proceselor-verbale, participarea la reuniunile Coreper și ale grupurilor de pregătire ale Consiliului, muncă de cercetare legată de un anumit proiect, traducerea unor documente, întocmirea de documentație și rapoarte etc. Stagiarii vor fi invitați, de asemenea, să participe la un program de studiu care include vizite și conferințe la alte instituții ale UE din Bruxelles, Luxemburg și Strasbourg.

Candidați eligibili: Cetățeni UE cu un handicap recunoscut care au diplomă de licență sau se află în anul III, IV sau V de facultate.

Durata: 5 luni 

Plătit: Da. 1 220,78 EUR pe lună, rambursarea cheltuielilor de călătorie și card de reducere la restaurantul GSC. Dacă prezintă justificări, stagiarii cu handicap pot primi o sumă în plus față de alocația de stagiu.

Date de începere:

 • 1 februarie (depunerea candidaturilor se face, în general, în septembrie/octombrie – verificați datele exacte în perioada premergătoare).
 • 1 septembrie (depunerea candidaturilor se face, în general, în februarie/martie – verificați datele exacte în perioada premergătoare).

Mai multe informații: http://www.consilium.europa.eu/en/trainee/


Stagii

Locații: Bruxelles (Belgia), Grange (Irlanda), Luxemburg (Luxemburg)
Instituție/Agenție: Comisia Europeană
Tip de contract: Stagiar

Programul de stagii al Comisiei Europene este deschis tuturor absolvenților de studii universitare din Europa, dar și din restul lumii.

Stagiile permit cunoașterea, din interior, a activității instituțiilor europene. Natura atribuțiilor depinde de departamentul în care veți fi repartizat. Domeniile sunt foarte variate, de la dreptul concurenței, resurse umane și politica de mediu, până la comunicare, traducere etc.

Stagiarii au același tip de sarcini ca și absolvenții nou recrutați. De exemplu, organizează grupuri de lucru și reuniuni, compilează informații și documentație, pregătesc rapoarte, răspund la cererile de informații și participă la ședințe de unitate și la alte activități. În funcție de departament, pot avea și sarcini mai speciale. Juriștii care lucrează la Comisie nu vor face același lucru ca economiștii de la Curtea de Conturi sau generaliștii de la Parlament.

Candidați eligibili: Absolvenți de studii universitare din orice domeniu (dacă diploma nu a fost încă eliberată, dovada absolvirii se poate face cu ajutorul foii matricole). Deși nu este obligatoriu să fiți cetățean al UE (un număr redus de locuri este de altfel rezervat cetățenilor din țări terțe), trebuie în general să cunoașteți două limbi oficiale ale UE. Experiența profesională și studiile postuniversitare constituie un avantaj, fără a fi însă obligatorii.

Durata: 5 luni

Plătit: Da. 1 176,83 EUR începând de la 1 martie 2018 și rambursarea costurilor de deplasare.

Date de începere: 1 martie și 1 octombrie 

Mai multe informații: https://ec.europa.eu/stages/


Stagii de interpretare la Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Locații: Luxemburg (Luxemburg)
Tip de contract: Stagiar

Stagiile de interpretare se adresează în primul rând interpreților de conferință aflați la început de carieră și a căror combinație lingvistică prezintă interes pentru Direcția de interpretare. Stagiarii beneficiază de îndrumare pentru perfecționare profesională în ceea ce privește interpretarea juridică mai ales, care presupune atât pregătirea dosarelor și efectuarea de cercetări terminologice, cât și exerciții practice în „cabină închisă".

Candidați eligibili: Interpreți de conferință aflați la început de carieră, care au absolvit studii în acest domeniu și cunosc limba franceză

Durata: 10-12 săptămâni

Mai multe informații: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/

Stagii

Locații: Luxemburg (Luxemburg)
Tip de contract: Stagiar

Curtea de Justiție a Uniunii Europene oferă în fiecare an un număr limitat de stagii remunerate, cu o durată de cinci luni. Stagiile se efectuează în principal la Direcțiile de traducere juridică, la Direcția cercetare și documentare, la Direcția comunicare, la Direcția protocol și vizite, pe lângă Consilierul juridic pentru probleme administrative, la Grefa Tribunalului și la Direcția de interpretare.

Candidați eligibili: Titulari ai unei diplome universitare în drept sau în științe politice (cu specializare în drept) care cunosc limba franceză.

Durata: 5 luni

Plătit: Da. Circa 1 120 EUR pe lună 

Date de începere: 1 martie și 1 octombrie 

Mai multe informații: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/en/


Banca Centrală Europeană (BCE)

Locații: Frankfurt (Germany)
Instituție/Agenție: Banca Centrală Europeană
Tip de contract: Stagiar

Programul de stagii al BCE permite punerea în practică a cunoștințelor acumulate în timpul studiilor și o mai bună înțelegere a ceea ce înseamnă să lucrezi pentru Europa. Stagiarii învață despre activitățile BCE și contribuie la misiunea acesteia. Sarcinile încredințate stagiarilor sunt supervizate și variază în funcție de unitatea cărora le sunt repartizați. Poate fi vorba de documentare, întocmirea de proiecte de raport, culegerea de date statistice, executarea unor sarcini operaționale și participarea la studii ad hoc.

Candidați eligibili: Cetățenii unui stat membru al UE sau ai unei țări în curs de aderare , care au terminat cel puțin primul ciclu de studii superioare (au obținut diploma de licență)

Durata: 3-6 luni (se poate prelungi o singură dată, până la maximum 12 luni)

Plătit: Da. Circa 1 050 EUR pe lună

Data de începere: În derulare

Mai multe informații: http://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/traineeship/html/index.en.html


Stagii

Înscrieri începând cu: 01/05/2021 - 00:01
Termen limită: 30/06/2021 - 23:59(ora Bruxelles-ului)
Locații: Luxemburg (Luxemburg)
Instituție/Agenție: Curtea de Conturi
Tip de contract: Stagiar

Curtea de Conturi Europeană organizează anual trei sesiuni de stagii practice de formare în domeniile aferente activității sale.

Candidați eligibili:cetățeni ai UE care fie au o diplomă de nivel universitar, fie au urmat cel puțin patru semestre de studii universitare într-un domeniu relevant pentru Curtea de Conturi (audit, buget, contabilitate, administrație, resurse umane, traducere, comunicare, relații internaționale, drept).

Durata: 3, 4 sau 5 luni.

Plătit: Da. Aproximativ 1 350 EUR (în funcție de disponibilitățile bugetare)

Date de începere: 1 februarie, 1 mai și 1 septembrie, în fiecare an.

Mai multe informații: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/traineeshipcomplet.aspx


Serviciul European de Acțiune Externă

Locații: Orașe din afara UE
Tip de contract: Stagiar

Stagiile în delegațiile UE de pretutindeni se bucură de o îndelungată tradiție. Aceste oportunități se oferă în principal studenților și tinerilor absolvenți. Este vorba de un proiect educațional care nu prevede contracte sau raporturi de muncă cu delegația.

Candidați eligibili: În funcție de pilonul avut în vedere, pot efectua stagii în delegațiile UE cetățeni europeni, cetățeni ai țărilor candidate care au încheiat negocierile de aderare la UE și resortisanți ai țării gazdă. Pentru stagiile plătite, candidații trebuie să fie absolvenți de studii superioare (să aibă cel puțin titlul de licențiat); pentru stagiile obligatorii fără plată, solicitanții trebuie să fie studenți în anul 3, 4 sau 5 la o universitate sau altă instituție de învățământ superior. Candidații trebuie să fie capabili să vorbească în limba de lucru a delegației UE respective. Cunoașterea limbii oficiale a țării gazdă constituie un avantaj.

Durata: Maximum 6 luni

Plătit: pentru absolvenți de universitate cu mai puțin de un an de experiență profesională.
Neplătit (ca stagiu obligatoriu): pentru studenții care locuiesc și studiază deja în țara gazdă.

Mai multe informații: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39144/traineeship-eu-d...


Stagii

Locații: Bruxelles (Belgia)
Tip de contract: Stagiar

Comitetul Economic și Social European le oferă absolvenților de studii superioare posibilitatea de a efectua stagii, de două ori pe an. Pe durata acestora, stagiarii învață despre rolurile și activitățile CESE și dobândesc experiență profesională într-un mediu multicultural.

Candidați eligibili: Absolvenți universitari cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene.

Durata: 5 luni

Plătit: Da. Circa 1 190 EUR pe lună

Date de începere: 16 februarie și 16 septembrie

Mai multe informații: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/long-term-traineeships

Stagii pe termen scurt la Comitetul Economic și Social European

Locații: Bruxelles (Belgia)
Tip de contract: Stagiar

Ocazional, sunt disponibile stagii neremunerate pe perioade scurte de timp, fără limită de vârstă.                     

Candidați eligibili: Studenți și absolvenți recenți

Durata: 1 -3 luni

Plătit: Nu.

Date de începere: În derulare

Mai multe informații: https://www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/traineeships/short-term-traineeships


Stagii

Locații: Bruxelles (Belgia)
Instituție/Agenție: Comitetul European al Regiunilor
Tip de contract: Stagiar

Urmând un stagiu la Comitetul Regiunilor vă veți confrunta direct cu dinamica unei adunări politice. Vă veți familiariza cu obiectivele și activitatea Comitetului Regiunilor destinate integrării europene. Fiecare stagiar merge într-un anumit departament al Comitetului. Tipul de activitate depinde în mare parte de unitate. Unele unități sunt mai orientate politic, altele sunt mai administrative. În general, tipul de activitate este echivalent cu cel al funcționarilor debutanți cu gradul AD5.

Candidați eligibili: Absolvenți de studii superioare dintr-o țară membră a UE sau dintr-o țară candidată la aderare, care cunosc foarte bine una din limbile oficiale ale Uniunii și o altă limbă de lucru (franceză sau engleză) la un nivel satisfăcător

Durata: 5 luni

Plătit: Da. Circa 1 000 EUR pe lună

Date de începere: 16 februarie și 16 septembrie

Mai multe informații: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Stagii la Comitetul Regiunilor pentru funcționari guvernamentali

Locații: Bruxelles (Belgia)
Instituție/Agenție: Comitetul European al Regiunilor
Tip de contract: Stagiar

Aceste stagii își propun să le ofere participanților posibilitatea de a dobândi experiență și cunoștințe în legătură procesele de decizie politică ale Comitetului Regiunilor și să le furnizeze autorităților locale și regionale informații practice și feedback cu privire la activitatea Comitetului. Stagiarii își vor face o imagine de ansamblu despre obiectivele cooperării și integrării europene prin activitatea Comitetului Regiunilor și vor avea posibilitatea să lucreze într-un mediu multicultural și multilingv.

Candidați eligibili: Funcționari ai administrațiilor locale, regionale sau naționale din statele membre sau din țări candidate la aderare. Candidații trebuie să dețină un post cu responsabilități similare celui de administrator european.

Durata: 1-4 luni (se poate prelungi până la 6 luni)

Plătit: Nu. Plata se face de către instituția de origine.

Date de începere: În derulare

Mai multe informații: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx

Vizite scurte de studiu la Comitetul Regiunilor

Locații: Bruxelles (Belgia)
Instituție/Agenție: Comitetul European al Regiunilor
Tip de contract: Stagiar

Perioadele de studiu la Comitetul Regiunilor le permit beneficiarilor să finalizeze un proiect concret și să experimenteze direct cum funcționează Comitetul Regiunilor. Stagiarii dobândesc experiență și cunoștințe practice în legătură cu activitatea de zi cu zi a serviciilor Comitetului și au posibilitatea de a lucra într-un mediu multicultural și multilingv.

Candidați eligibili: Cetățeni ai UE sau ai unui stat candidat la aderare, care au cel puțin diplomă de licență.

Durata: 1-4 luni (în funcție de resursele disponibile, poate fi prelungită până la 6 luni)

Plătit: Nu.

Mai multe informații: https://cor.europa.eu/en/about/Pages/traineeships.aspx


Stagii

Locații: Luxemburg (Luxemburg)
Tip de contract: Stagiar

BEI oferă un număr limitat de stagii pentru studenți și absolvenți de studii superioare care doresc să înțeleagă activitatea băncii sau să dobândească experiență în domeniul pe care îl studiază.Există 4 programe de stagii: BEI, FEMIP, EPTATF și ACP.

Candidați eligibili: Cetățeni ai statelor membre ale UE și ai țărilor candidate (în prezent: Turcia, Serbia și Muntenegru) cu sub un an de experiență profesională.

Durata: 1-5 luni (6 luni, dacă stagiul e solicitat de universitate).

Plătit: Da.

Date de începere: 1 februarie/1 martie, 1 septembrie/1 octombrie

Mai multe informații: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/index.htm

FEMIP (Facilitatea euro-mediteraneeană de investiții și parteneriat)

Locații: Luxemburg (Luxemburg)
Tip de contract: Stagiar

Candidați eligibili: Cetățeni din Algeria, Egipt, Palestina*, Israel, Iordania, Liban, Maroc și Tunisia.

Durată:6 luni (până la 1 an).

Plătit: Da.

Date de începere: 1 septembrie/1 octombrie

*Această denumire nu trebuie interpretată ca o recunoaștere a statului Palestina și nu aduce atingere pozițiilor individuale ale statelor membre cu privire la acest subiect.

Mai multe informații: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/femip.htm

EPTATF (Fondul fiduciar de asistență tehnică al Parteneriatului estic)

Locații: Luxemburg (Luxemburg)
Tip de contract: Stagiar

Candidați eligibili: Cetățeni din Azerbaidjan (obiectul unui acord-cadru semnat), Armenia, Georgia, Moldova și Ucraina.

Durată: 6 luni (până la 1 an).

Plătit: Da.

Date de începere: 1 septembrie/1 octombrie.

Mai multe informații: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/eptatf.htm

ACP (Africa, zona Caraibilor și Pacific)

Locații: Luxemburg (Luxemburg)
Tip de contract: Stagiar

Candidați eligibili: Cetățeni din Angola - Antigua și Barbuda - Belize - Capul Verde - Comore - Bahamas - Barbados - Benin - Botswana - Burkina Faso - Burundi - Camerun - Republica Centrafricană - Ciad - Republica Democratică Congo - Republica Congo - Insulele Cook - Côte d'Ivoire - Djibouti - Dominica - Republica Dominicană - Eritreea - Etiopia - Fiji - Gabon - Gambia - Ghana - Grenada - Republica Guineea - Guineea-Bissau - Guyana - Haiti - Jamaica - Kenya - Kiribati - Lesotho - Liberia - Madagascar - Malawi - Mali - Insulele Marshall - Mauritania - Mauritius - Micronezia - Mozambic - Namibia - Nauru - Niger - Nigeria - Niue - Palau - Papua-Noua Guinee - Rwanda - Saint Kitts și Nevis - Santa Lucia - Saint Vincent și Grenadinele - Insulele Solomon - Samoa - São Tomé și Principe - Senegal - Seychelles - Sierra Leone - Somalia - Suriname - Swaziland - Tanzania - Timorul de Est - Togo - Tonga - Trinidad și Tobago - Tuvalu - Uganda - Vanuatu - Zambia - Zimbabwe

Durată: 6 luni (până la 1 an).

Plătit: Da.

Date de începere: 1 septembrie/1 octombrie.

Mai multe informații: https://www.eib.org/en/about/jobs/work-with-us/internships/acp.htm


Stagii

Locații: Bruxelles (Belgia), Strasbourg (Franța)
Instituție/Agenție: Ombudsmanul European
Tip de contract: Stagiar

Ombudsmanul European organizează stagii pentru absolvenții de studii superioare interesați de administrația publică europeană și, în special, de cum se raportează aceasta la cetățeni.

Stagiile sunt menite să le ofere tinerilor absolvenți experiență practică în legătură cu activitatea Ombudsmanului European și să le permită să își dezvolte cunoștințele și aptitudinile dobândite pe parcursul studiilor. În funcție de obiective, stagiarii vor avea ca sarcini, de exemplu, să ajute la investigațiile lansate în urma plângerilor, să lucreze în domeniul mass-mediei și comunicării sau să participe la proiecte IT ori la analize relevante pentru activitatea Ombudsmanului. Stagiarii lucrează sub supravegherea directă a unui funcționar sau agent din cadrul Ombudsmanului European, de obicei un șef de unitate sau echivalentul său.

Candidați eligibili: Cetățeni ai unui stat membru al UE sau ai unei țări candidate la aderarea la UE, cu o diplomă de licență sau o diplomă de studii de cel puțin 3 ani într-una din disciplinele enumerate în anunțul de stagiu.

Durata: Maximum 1 an (în funcție de rezultate).

Plătit: Da. Circa 1 300 EUR pe lună la Bruxelles și circa 1 600 EUR pe lună la Strasbourg.

Date de începere: 1 ianuarie și 1 septembrie.

Mai multe informații: https://www.ombudsman.europa.eu/en/office/careers


Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)

Locații: Bruxelles (Belgia)
Tip de contract: Stagiar

AEPD le oferă proaspeților absolvenți de studii superioare posibilitatea punerii în practică a cunoștințelor dobândite pe parcursul studiilor, în special în domeniile lor de competență. Stagiarii învață despre activitățile desfășurate concret de AEPD și despre protecția datelor.

Candidați eligibili: Cetățeni ai statelor membre ale UE care au absolvit primul ciclu de studii superioare (3 ani de facultate) și au obținut diploma sau alt înscris echivalent

Durata: 5 luni 

Plătit: Da. Circa 950 EUR pe lună

Datele de începere: 1 martie și 1 octombrie

Mai multe informații: https://edps.europa.eu/about-edps/recruitment_en#traineeship


Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex)

Locații: Warsaw (Poland)
Tip de contract: Stagiar

Frontex încurajează participarea la stagii a persoanelor foarte motivate provenind din diferite medii educaționale și profesionale, care pot contribui la activitatea agenției în concordanță cu experiența și punctele lor de interes. Programul de stagii al Frontex oferă oportunitatea dobândirii de experiență practică de lucru legat de ceea ce înseamnă cooperare în domeniul frontierelor externe ale Uniunii Europene. Stagiarii pot afla mai multe despre Uniunea Europeană, despre instituțiile și activitățile acesteia și pot pune în practică cunoștințele dobândite pe parcursul studiilor sau în cadrul activității lor profesionale.

Candidați eligibili: Cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene sau ai țărilor asociate la spațiul Schengen, care au absolvit primul ciclu de studii superioare (facultate, studii echivalente sau în domeniul aplicării legii) și au obținut diploma sau echivalentul acesteia (diplomă de cel puțin 3 ani de studiu - minimum diplomă de licență) într-un domeniu relevant pentru activitatea Frontex.

Durata: 3-12 luni

Plătit: Da. Circa 720 EUR/lună.

Date de începere: În derulare

Mai multe informații: https://frontex.europa.eu/careers/traineeships/about/


Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (AESA)

Locații: Cologne (Germany)
Tip de contract: Stagiar

Agenția oferă oportunități atât pentru studenți, cât și pentru proaspeți absolvenți de studii superioare, în toate domeniile sale de activitate. Aceștia au posibilitatea de a înțelege mai bine cum funcționează și ce rol joacă AESA în cadrul activităților Uniunii Europene.

Candidați eligibili: Cetățeni ai unui stat membru al AESA sau ai unei țări cu statut de observator în Consiliul de administrației al Agenției, al căror parcurs este relevant pentru activitățile sale

Durata: 12luni 

Plătit: Da.

Date de începere: În derulare

Mai multe informații: https://www.easa.europa.eu/the-agency/careers-working-for-us/traineeships-and-st...


Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)

Locații: Thessaloniki (Greece)
Tip de contract: Stagiar

Stagiile propuse de Cedefop urmăresc să le ofere absolvenților de studii universitare și doctoranzilor o experiență unică și directă în ceea ce privește activitățile desfășurate de Cedefop, în special, și de instituțiile UE, în general. În plus, au ca obiectiv să asigure înțelegerea obiectivelor proceselor și politicilor europene de integrare.

Candidați eligibili: Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene și ai țărilor candidate la aderare, care au absolvit primul ciclu de studii superioare (facultatea) și au obținut diploma sau echivalentul acesteia.

Durata: 9 luni

Plătit: Da. 919,4 EUR/lună pentru stagiarii din străinătate, precum și pentru cei care au reședința în Grecia și trebuie să se mute la Salonic pe durata stagiului și 689,5/lună pentru stagiarii care locuiesc deja în Salonic.

Date de începere: 1 octombrie

Mai multe informații: http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/traineeships


Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA)

Locații: Helsinki (Finlanda)
Tip de contract: Stagiar

În fiecare an, există până la 20 de oportunități de stagii pentru absolvenți în diferite domenii științifice precum chimie, toxicologie, biologie, știința și tehnologia mediului și în servicii administrative ca de exemplu serviciul juridic, comunicații, finanțe, resurse umane și TIC.

Candidați eligibili: Absolvenți de studii superioare care sunt cetățeni ai unui stat membru al UE sau ai Spațiului Economic European (Norvegia, Islanda, Liechtenstein).

Durata: 3-6 luni 

Plătit: Da. Circa 1 300 EUR pe lună

Date de începere: Martie și septembrie

 

Mai multe informații: https://echa.europa.eu/about-us/jobs/traineeships


Stagii

Locații: Parma (Italy)
Tip de contract: Stagiar

EFSA oferă stagii remunerate tinerilor talentați și înalt calificați, aflați la începutul carierei, într-un domeniu la alegere.

Candidați eligibili:Absolvenți de studii universitare care cunosc limba engleză la nivel minim B2. Pot fi cetățeni ai țărilor UE, dar și resortisanți ai țărilor terțe.

Durata: 12 luni

Plătit: Da, cu un grant de 1 150 EUR pe lună.

Date de începere: Noiembrie / februarie (poate varia, vă rugăm să citiți cererea de candidaturi).

Mai multe informații: http://www.efsa.europa.eu/en/careers/youngprofessionals


Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Muncă și Viață (EUROFOUND)

Locații: Dublin (Irlanda)
Tip de contract: Stagiar

Printre obiectivele stagiilor propuse de Eurofound se numără acela de a le oferi proaspeților absolvenți de studii universitare o experiență unică și directă în ceea ce privește activitatea Eurofound privită în context european și instituțional.

Candidați eligibili: Cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene și ai țărilor candidate, care au absolvit primul ciclu de studii superioare (universitare) și au obținut diploma sau alt înscris echivalent. 

Durata: 6 luni (se poate prelungi cu încă 6 luni).

Plătit: Da.  Circa 1 410 EUR.

Date de începere: În derulare

Mai multe informații: https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/vacancies/information-on-trainee...


Stagii

Locații: Vilnius (Lithuania)
Tip de contract: Stagiar

Stagiile au ca obiectiv principal: să ofere posibilitatea dobândirii de experiență la locul de muncă, în domenii cheie ale activității Institutului; să multiplice cunoștințele acumulate în timpul studiilor sau în câmpul muncii; să ofere, concret, posibilitatea familiarizării cu mediul de lucru din agențiile și instituțiile UE; să le permită stagiarilor să dobândească experiență de lucru într-o agenție a UE.

Candidați eligibili: Absolvenți de studii universitare care sunt cetățeni ai unui stat membru al UE, ai unei țări AELS, sau ai unei țări care se califică pentru IPA.

Durata: până la 6 luni

Plătit: Da. Circa 750 EUR pe lună

Date de începere: În derulare

Mai multe informații: http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment


Întreprinderea comună europeană pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune (F4E)

Locații: Barcelona (Spain), Cadarache (France), Garching (Germany)
Tip de contract: Stagiar

Programul de stagii propus de F4E urmărește să promoveze cunoașterea și înțelegerea rolului F4E în cadrul proiectului ITER și în context european, precum și să aprofundeze cunoștințele absolvenților de studii superioare în domeniul ingineriei nucleare, fizicii, administrației și comunicării.

Candidați eligibili: Cetățeni ai statelor membre sau cetățeni elvețieni care au obținut cel puțin diploma de licență (3 ani de studii) și sunt foarte buni cunoscători ai limbii engleze.

Durata: 4-9 luni

Plătit: Da. Circa 1000 EUR pe lună și rambursarea cheltuielilor de deplasare

Data de începere: Octombrie

 

Mai multe informații: https://fusionforenergy.europa.eu/traineeships/


Stagii

Locații: Lisabona (Portugalia)
Tip de contract: Stagiar

Programul de stagii urmărește să le ofere stagiarilor experiență în domeniul legislației în materie de siguranță maritimă, al intervenției în caz de poluare a mării și al cooperării dintre statele membre pe chestiuni legate de siguranța maritimă. Stagiile permit dobândirea unei experiențe practice, punerea în practică a cunoștințelor acumulate în anii de studii sau pe parcursul carierelor în domeniul siguranței, comunicării sau administrației maritime.

Candidați eligibili: Cetățeni din statele membre ale UE, Islanda, Norvegia și din țările candidate candidate care beneficiază de o strategie de preaderare, buni cunoscători ai limbii engleze. Candidații trebuie să fi terminat primul ciclu de studii superioare (studiile universitare) și să fi obținut diploma de absolvire.

Durata: 3-6 luni

Plătit: Da. Se stabilește de la caz la caz.

Date de începere: 1 martie și 1 septembrie

Mai multe informații: http://emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies.html


Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA)

Locații: Amsterdam (The Netherlands)
Tip de contract: Stagiar

Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) derulează un program de stagii destinat absolvenților de studii superioare. Programul le oferă stagiarilor posibilitatea de a se familiariza cu activitățile și rolul EMA în cadrul UE și al Rețelei europene de reglementare în domeniul medicamentelor și de a dobândi o experiență profesională valoroasă.

Candidați eligibili: Cetățeni ai unui stat membru al UE sau al SEE, care au absolvit studii superioare sau un program de cercetare sau care sunt studenți Erasmus+ ori participă la un program similar.

Durata: 10 luni 

Plătit: Da. 25 % din salariul pentru AD5, eșalonul 1 plus coeficientul de corecție pentru Țările de Jos.

Date de începere: Octombrie

Mai multe informații: https://careers.ema.europa.eu/content/Traineeship/?locale=en_GB


Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT)

Locații: Lisabona (Portugalia)
Tip de contract: Stagiar

Stagiile în cadrul OEDT sunt menite să le ofere stagiarilor cunoștințe practice cu privire la activitatea unei agenții europene.

Candidați eligibili: Absolvenți de studii superioare care sunt cetățeni ai statelor membre ale UE, Norvegiei sau Turciei

Durata: 3-8 luni 

Plătit: În funcție de buget

Date de începere: În derulare

Mai multe informații: http://www.emcdda.europa.eu/about/jobs


Agenția UE pentru Securitate Cibernetică (ENISA)

Locații: Atena (Grecia)
Tip de contract: Stagiar

Prin sistemul său de stagii, ENISA beneficiază de opiniile și de entuziasmul absolvenților, care pot veni cu un nou punct de vedere și cu cele mai recente cunoștințe, contribuind astfel la activitatea de zi cu zi a Agenției.

Candidați eligibili: Cetățeni ai statelor membre ale UE sau ai Norvegiei, Islandei sau Liechtensteinului, care au absolvit primul ciclul de studii superioare și au obținut diploma sau alt înscris echivalent

Durata: 3-12 luni 

Plătit: Da. Circa 1 000 EUR pe lună

Date de începere: În curs

Mai multe informații: https://www.enisa.europa.eu/recruitment/working-for-enisa/traineeship


Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA)

Locații: Valenciennes (Franța)
Tip de contract: Stagiar

ERA joacă un rol important în dezvoltarea spațiului feroviar unic european. Vă invităm să contribuiți la îndeplinirea scopurilor ambițioase pe care ni le-am propus. Veți lua parte la proiecte reale legate de experiența dvs. specifică și veți lucra cu cei mai buni specialiști într-un mediu de lucru stimulativ.

Candidați eligibili: Absolvenți de studii superioare (cu durata de minimum 3 ani), care vorbesc foarte bine limba engleză și o a doua limbă (în cazul cetățenilor UE, trebuie să fie o limbă oficială a UE)

Durata: 3-5 luni 

Plătit: Da. Circa 1 200 EUR pe lună

Date de începere: 1 martie și 1 octombrie

Mai multe informații: http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Traineeship.aspx


Stagii

Locații: Torino (Italia)
Tip de contract: Stagiar

Stagiile urmăresc să le ofere stagiarilor experiență în administrarea cooperării în domeniul educației și formării, să îi ajute să se familiarizeze cu obiectivele și activitățile ETF și să le permită să își pună cunoștințele acumulate în practică.

Candidați eligibili: Cetățenii statelor membre ale UE și ai țărilor partenere ETF.

Durata: 3-6 luni

Plătit: Da

Date de începere: În derulare

Mai multe informații: https://www.etf.europa.eu/en/about/recruitment


Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)

Locații: Viena (Austria)
Tip de contract: Stagiar

Unul dintre obiectivele stagiilor oferite de FRA este de a le permite stagiarilor să contribuie la misiunea Agenției de a ajuta la transformarea drepturilor fundamentale într-o realitate pentru toți locuitorii Uniunii Europene.

Candidați eligibili: Absolvenți ai primului ciclu de studii superioare cel puțin (studii universitare), care au obținut diploma sau echivalentul acesteia până la data-limită de înscriere. Stagiarii pot fi cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene și candidate la aderare (Albania, Fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru, Serbia și Turcia) sau potențial candidate (Bosnia și Herțegovina și Kosovo).

Durata: 9 luni

Plătit: Da.

Date de începere: 1 octombrie

Mai multe informații: http://fra.europa.eu/en/about-fra/recruitment/traineeship


Agenția Uniunii Europene pentru cooperare și formare în materie de aplicare a legii (Europol)

Locații: The Hague (The Netherlands)
Tip de contract: Stagiar

Europol oferă oportunități de învățare valoroase pentru absolvenți și profesioniști. Stagiile le oferă posibilitatea să ia contact cu activitatea Europol și facă parte dintr-o echipă multiculturală. Europol oferă, anual, un număr de stagii care le dau oamenilor posibilitatea de a învăța mai multe despre activitățile agenției și de a-și pune în practică competențele și cunoștințele contribuind la misiunea Europol.

Candidați eligibili: Cetățenii unui stat membru al Uniunii Europene, care au un nivel de educație ce corespunde studiilor universitare finalizate sau în curs sau unui curs de formare profesională relevant pentru sarcinile Europol  și cunosc cel puțin două limbi europene (din care una trebuie să fie engleza). 

Durata: 3-6 luni

Plătit: Da. Circa 790 EUR pe lună

Date de începere: În derulare

Mai multe informații: https://www.europol.europa.eu/careers-procurement/internships


EUIPO - Programul paneuropean în domeniul mărcilor

Locații: Alicante (Spania)
Tip de contract: Stagiar

Acest program le oferă tinerilor absolvenți de universitate posibilitatea de a face cunoștință direct cu activitățile Uniunii Europene, în general și cu cele ale Oficiului, în special. Aceștia au ocazia de a pune cunoștințele dobândite pe parcursul studiilor în practică, în special în domeniul lor de competență. În plus, îi ajută să înțeleagă obiectivele și procedurile care se aplică mărcii Uniunii Europene și sistemului desenelor și modelelor comunitare, precum și ce trebuie făcut în cazul încălcării proprietății industriale sau pentru a asigura respectarea acesteia.

Candidați eligibili: Cetățeni ai țărilor din interiorul și din afara UE, care au absolvit cel puțin primul ciclu de studii superioare obținând un document oficial din partea universității și care pot lucra într-una din cele cinci limbi de lucru ale Oficiului (engleză, franceză, germană, italiană și spaniolă).

Durata: 12 luni

Plătit: Da.

Date de începere: În derulare

Mai multe informații: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO - Personal debutant

Locații: Alicante (Spania)
Tip de contract: Stagiar

Programul de stagii este menit să le ofere tinerilor angajați experiență practică legată de Uniunea Europeană, în general, și de EUIPO, în special. De asemenea, le permite să aplice cunoștințele acumulate pe parcursul studiilor și la locul de muncă, în special în domeniul lor de competență.

Candidați eligibili: Cetățeni ai țărilor din interiorul și din afara UE, care au absolvit cel puțin primul ciclu de studii superioare obținând un document oficial din partea universității și care pot lucra într-una din cele cinci limbi de lucru ale Oficiului (engleză, franceză, germană, italiană și spaniolă).

Durata: 12 luni și 2 săptămâni.

Plătit: Da.

Date de începere: Între 1 septembrie și 15 octombrie.

Mai multe informații: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO - Personal debutant în domeniul proprietății industriale

Locații: Alicante (Spania)
Tip de contract: Stagiar

EUIPO propune stagii subvenționate personalului debutant al oficiilor naționale și internaționale de proprietate industrială. Stagiile oferă pregătire tehnică în domenii specifice ale administrării proprietății industriale, în special în ceea ce privește mărcile, desenele și modelele industriale. De asemenea, le dau stagiarilor posibilitatea de a învăța despre serviciile EUIPO de înregistrare electronică, despre tehnicile și strategiile de management și despre bazele sale de date, precum și de a-și însuși cunoștințe tehnice. Stagiarii pot lucra și în alte domenii, precum resursele umane sau tehnologia informației și comunicațiilor.

Candidați eligibili: Cetățeni ai țărilor din interiorul și din afara UE, care au absolvit cel puțin primul ciclu de studii superioare obținând un document oficial din partea universității și care pot lucra într-una din cele cinci limbi de lucru ale Oficiului (engleză, franceză, germană, italiană și spaniolă).

Durata: 5 luni

Plătit: Da.

Date de începere: În derulare

Mai multe informații: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) - Stagii neplătite

Locații: Alicante (Spania)
Tip de contract: Stagiar

Programul de stagii este destinat absolvenților de universitate care au dobândit, prin intermediul studiilor sau în alt mod, o experiență de bază în domeniul de activitate al Oficiului.

Candidați eligibili: Cetățeni ai țărilor din interiorul și din afara UE, care au absolvit cel puțin primul ciclu de studii superioare obținând un document oficial din partea universității și care pot lucra într-una din cele cinci limbi de lucru ale Oficiului (engleză, franceză, germană, italiană și spaniolă).

Durata: 2-6 luni

Plătit: Da.

Date de începere: În derulare

Mai multe informații: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships


Centrul Satelitar al Uniunii Europene (SatCen)

Locații: Torrejon de Ardoz (Spain)
Tip de contract: Stagiar

Stagiile în cadrul SatCen le permit stagiarilor să dobândească experiență practică și cunoștințe cu privire la activitatea desfășurată zilnic de SatCen. Proaspeții absolvenți au ocazia să îndeplinească sarcini specifice și utile pentru SatCen, care beneficiază, la rândul său, de informațiile la zi din mediul academic cu care vin aceștia.

Candidați eligibili: Cetățeni ai statelor membre ale UE sau ai țărilor terțe care au semnat anexa conținând dispozițiile privind asocierea statelor terțe la activitățile SatCen

Durata: 2-6 luni (se poate prelungi până la 12 luni)

Plătit: Da. Circa 1 000 EUR pe lună

Date de începere: În derulare

Mai multe informații: https://www.satcen.europa.eu/recruitment/traineeship_programmes


Centrul Comun de Cercetare (JRC)

Locații: Geel (Belgium), Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Petten (The Netherlands), Seville (Spain)
Instituție/Agenție: Joint Research Centre
Tip de contract: Stagiar

JRC le oferă stagiarilor un mediu de cercetare stimulant, multicultural și multidisciplinar. Se propun două tipuri de stagii:

1. stagii legate de pregătirea lucrării de licență/disertație;

2. stagii după finalizarea studiilor universitare (sau echivalente), într-un interval de 5 ani de la obținerea ultimei diplome.

Candidați eligibili: Cetățeni ai statelor membre ale UE, țărilor candidate care beneficiază de o strategie de preaderare și ai altor țări care contribuie financiar la programul-cadru.

Durata: 3-5 luni

Plătit: Da. În funcție de locul recrutării.

Data de începere: În derulare

Mai multe informații: https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/temporary-positions/jrc-trainee...


Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară (EUROJUST)

Locații: The Hague (The Netherlands)
Tip de contract: Stagiar

Eurojust oferă, pe parcursul anului, un număr de stagii care le dau oamenilor posibilitatea de a învăța mai multe despre activitățile organizației și de a-și pune în practică competențele și cunoștințele contribuind la misiunea Eurojust. 

Candidați eligibili: Cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene și ai țărilor candidate care au absolvit sau urmează, în prezent, un nivel de educație care corespunde studiilor universitare sau formării profesionale relevante pentru sarcinile pe care le presupune stagiul la Eurojust sau care au o experiență profesională potențial utilă în cazul urmării stagiului.

Durata: 3-6 luni

Plătit: Nu.

Date de începere: În derulare

Mai multe informații: http://www.eurojust.europa.eu/careers/Pages/Internships.aspx


Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT)

Locații: Luxemburg (Luxemburg)
Tip de contract: Stagiar

Centrul de Traduceri oferă stagii, în special studenților din statele membre ale Uniunii Europene și cetățenilor din țările candidate care doresc să înțeleagă activitatea Centrului și să dobândească experiență personală într-un mediu multicultural și multilingv prin crearea de relații sociale.

Candidați eligibili: candidații care au terminat cel puțin patru semestre de studii universitare sau studii echivalente într-un domeniu de interes pentru Centru și care au o experiență de bază într-unul din domeniile de activitate ale Centrului. Candidații trebuie să cunoască bine una din limbile oficiale ale Uniunii Europene și o a doua limbă, la un nivel satisfăcător. 

Durata: 3-6 luni

Plătit: Da. 25 % din salariul de bază lunar al unui angajat temporar cu gradul AD5, eșalonul 1.

Date de începere: În derulare

Mai multe informații: https://cdt.europa.eu/en/traineeships


Stagii

Locații: Praga (Republica Cehă)
Instituție/Agenție: (GSA) Agenția GNSS European
Tip de contract: Stagiar

Agenția GNSS European oferă stagii remunerate în diferite departamente.

Candidați eligibili: 

 • Absolvenți universitari cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene. 
 • Candidații trebuie să cunoască bine două limbi oficiale ale Uniunii Europene.
 • De asemenea, trebuie să nu fi efectuat anterior un stagiu la Agenția GNSS European.

Durata contractului: 6 luni

Posibilitate de reînnoire: da

Plătit: da. 1000 EUR (grant lunar)

Mai multe informații: https://www.gsa.europa.eu/traineeship-listing


Stagii

Locații: Bruxelles (Belgia)
Tip de contract: Stagiar

AEA derulează anual un program de stagii cu durata de 1 an destinat proaspeților absolvenți de universitate care doresc să intre pe piața muncii în cadrul unei organizații aflate în centrul cooperării pentru apărare din Europa.

Un stagiu în cadrul AEA vă va oferi:

 • o perspectivă unică asupra politicilor și proceselor de dezvoltare a capabilităților europene de apărare
 • posibilitatea de a vă pune în practică cunoștințele dobândite în timpul studiilor
 • un mediu profesional multicultural și dinamic

Candidați eligibili: Proaspeți absolvenți de universitate care nu au lucrat pe o durată de peste șase săptămâni ca stagiari remunerați sau neremunerați sau ca angajați într-o altă instituție europeană sau într-un alt organism al UE. Pentru a fi considerați eligibili, candidații trebuie să îndeplinească, până la data-limită de depunere a candidaturilor, criteriile de eligibilitate specificate în anunțul de post vacant.

Durata: 1 an

Plătit: Da. 1 229,32 EUR/lună (2021)

Date de începere: O dată pe an, 1 sau 16 septembrie.

Mai multe informații: https://eda.europa.eu/careers/current-vacancies


Stagii (diverse profiluri)

Înscrieri începând cu: 29/03/2021 - 12:00
Termen limită: Niciun termen pentru prezentarea candidaturii
Locații: Paris (France)
Tip de contract: Stagiar

ESMA a organizat cereri generale de exprimare a interesului pentru posturi de stagiari, fără un termen dat pentru depunerea candidaturilor, pentru următoarele profiluri:

 • Transversal
 • Juridic
 • Piețe financiare

Scopul programelor noastre de stagii este de a le oferi absolvenților/studenților o experiență unică și directă legată de funcționarea ESMA. Stagiile permit formarea practică, pe durata a 6-12 luni, în domeniul analizei pieței, al statisticii sau al gestionării datelor. De asemenea, permit asimilarea de cunoștințe despre aspectele conceptuale și empirice ale funcționării și integrării pieței financiare, precum și despre reglementare, supraveghere și asigurarea aplicării normelor în Uniunea Europeană. Pentru detalii, consultați anunțurile de posturi vacante disponibile pe portalul de recrutare al ESMA.

Candidați eligibili: Absolvenți și studenți

Durată: 6 luni, cu posibilitate de prelungire cu încă 6 luni (în total, maximum 12 luni)

Plătit: 1185 ,07 EUR (studenți)/1777,60 EUR (absolvenți universitari)

Date de începere: diferite.

Mai multe informații: https://esmacareers.adequasys.com


Stagii

Locații: Bilbao (Spain), Bruxelles (Belgia)
Tip de contract: Stagiar

Stagiile propuse de EU-OSHA le oferă participanților posibilitatea de a înțelege obiectivele și activitățile Agenției, de a dobândi experiență și cunoștințe practice cu privire la activitatea de zi cu zi a acesteia și de a lucra într-un mediu divers, multicultural și multilingv, contribuind astfel la dezvoltarea înțelegerii reciproce, a încrederii și toleranței.

Candidați eligibili: Absolvenți de universitate care provin dintr-un stat membru al UE sau din Islanda, Norvegia ori Liechtenstein (părți la acordul SEE). Candidații trebuie să cunoască bine două limbi oficiale ale Uniunii Europene.

Durată: 6 luni (cu posibilitate de prelungire cu încă 6 luni).

Plătit: Da. Aproximativ 1 190 EUR pe lună.

Data de începere: 1 septembrie.

Mai multe informații: https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/careers/euoshatr2001-traineeships-202020...


Stagii

Locații: Frankfurt (Germany)
Tip de contract: Stagiar

 

Candidați eligibili:Cetățeni din statele membre ale UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia și țările candidate (din momentul aderării). Candidații trebuie să fie înscriși într-un program universitar sau să fi obținut o diplomă universitară. Nu există un nivel minim de studii universitare necesare pentru a intra în programul de stagii.

Durată: 1-6 luni.

Plătit: Da. Aproximativ 1 300 EUR pe lună.

Data de începere: variabilă.

Mai multe informații: https://eiopa.europa.eu/about-eiopa/careers


Stagii

Înscrieri începând cu: 29/04/2019 - 00:00
Termen limită: Niciun termen pentru prezentarea candidaturii
Locații: Ljubljana (Slovenia)
Tip de contract: Stagiar

 

Programul de stagii îi vizează în principal pe tinerii absolvenți de universitate, fără a-i exclude însă pe adulții care, în cadrul învățării pe tot parcursul vieții, au obținut recent o diplomă universitară și se află la începutul unei noi cariere.

Candidați eligibili:

 • Cetățenii majori (de cel puțin 18 ani) ai oricărui stat membru al Uniunii Europene.
 • Candidații trebuie să aibă un nivel de studii corespunzător unui ciclu complet de studii universitare de cel puțin trei ani, absolvit cu diplomă (eliberată în statele membre ale UE sau care face obiectul certificatelor de echivalență eliberate de autoritățile statelor membre).
 • Candidații nu trebuie să fi beneficiat deja sau să beneficieze de niciun tip de stagiu în cadrul unei instituții sau al unui organism al Uniunii Europene. De asemenea, nu trebuie să fi lucrat sau să lucreze într-o instituție sau organism al Uniunii Europene.

Durată: 6 luni

Plătit: Da. 600 EUR (bursă lunară) și 350 EUR (indemnizație de cazare).

Date de începere: 1 septembrie sau 1 martie.

Mai multe informații: https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancie...


Stagii (profiluri administrative)

Locații: Paris (France)
Tip de contract: Stagiar

ABE organizează o cerere de exprimare a interesului pentru diverse posturi de stagiari. Scopul programului de stagii este să le ofere absolvenților o experiență unică și directă cu privire la funcționarea ABE și o înțelegere a obiectivelor și țintelor reglementării financiare și ale supravegherii în general și, în special, a obiectivelor ABE.

Candidați eligibili: Proaspeți absolvenți

Durata: 6 luni, cu posibilitate de prelungire cu încă 6 luni (în total, maximum 12 luni)

Plătit: În conformitate cu Decizia ABE privind stagiile, disponibilă pe site-ul ABE

Date de începere: diferite

Mai multe informații: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships

Stagii (profiluri tehnice)

Locații: Paris (France)
Tip de contract: Stagiar

ABE organizează o cerere de exprimare a interesului pentru diverse posturi de stagiari cu profil tehnic în următoarele unități/departamente:

 1. Departamentul de analiză economică și statistică (EAS);
 2. Departamentul pentru reglementare prudențială și politica de supraveghere (PRSP) și Unitatea de coordonare a politicilor (PAC);
 3. Departamentul pentru piețe bancare, inovare și consumatori (BMIC);
 4. Unitatea juridică.

Scopul programului de stagii este de le a oferi proaspeților absolvenți o experiență unică și directă, șansa de a participa la activitatea de zi cu zi a ABE și de a înțelege scopul și obiectivele reglementărilor financiare.

Candidați eligibili: Proaspăt absolvenți

Durata: 6 luni, cu posibilitatea unei prelungiri de 6 luni (pentru o perioadă maximă totală de 12 luni)

Plătit: În conformitate cu Decizia ABE privind stagiile (disponibilă pe site-ul ABE)

Date de începere: Diverse

Mai multe informații: https://eba.europa.eu/about-us/careers/traineeships