Home > Job opportunities > DEISEANNA FOSTAÍOCHTA

DEISEANNA FOSTAÍOCHTA

An bhfuil post á lorg agat in institiúidí nó gníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh?

Má tá, is féidir leat cuardach a dhéanamh sa bhunachar deiseanna fostaíochta atá againn. Fógraítear ann idir phoist bhuana agus shealadacha, poist do ghníomhairí ar conradh, tréimhsí oiliúna agus tréimhsí ar iasacht.

De ghnáth, is iad na hinstitiúidí agus na gníomhaireachtaí féin, seachas EPSO, a eagraíonn na próisis roghnúcháin do ghníomhairí sealadacha.

Molaimid duit freisin breathnú go rialta ar shuíomh gréasáin na n‑eagraíochtaí is mó a bhfuil suim agat iontu féachaint an bhfuil aon fholúntas ann. Níl EPSO freagrach as a bhfuil ar shuíomhanna gréasáin na ngníomhaireachtaí, na fógraí folúntais san áireamh.

Tabhair do d'aire nach bhfoilsítear gach folúntas ar an suíomh seo, agus d'fhéadfadh sé nach féidir ach le hiarrthóirí ar éirigh leo i bpróiseas roghnúcháin do ghníomhairí ar conradh (CAST) iarratas a dhéanamh ar phoist áirithe.

Type of Contract
Grád
Áit(eanna)
Institutions/Agency