Начало > Възможности за работа > Предстоящи възможности

Предстоящи възможности

Длъжност Степен Местоположение (-я) Институция/агенция Вид на договора Начало на процедурата за кандидатстване
Администратори в областта на морското дело и рибарството AD 6 Брюксел (Белгия) Европейска комисия Постоянен служител 09/12/2021

В тясно сътрудничество с институциите на ЕС и техните служби за наемане на работа EPSO подготвя процедури за подбор в изброените по-долу области. Допълнителни подробности за посочените професионални профили ще бъдат публикувани веднага щом бъдат налични.

 • Езикови асистенти за различни езици


 • Космическо пространство и отбрана


 • Асистенти в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в следните области:
  • ИКТ инфраструктури, компютърни услуги в облак, мрежи и мидълуер
  • Виртуални работни места, автоматизация на офиса и мобилни компютърни технологии
  • Разработване, конфигуриране, изпитване, експлоатация и поддръжка на ИТ приложения и готови решения; Управление на данни, анализ на данни и изкуствен интелект
  • Сигурност на ИКТ • Експерти в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в следните области:
  • ИКТ инфраструктури, компютърни услуги в облак, мрежи и мидълуер
  • Виртуални работни места, автоматизация на офиса и мобилни компютърни технологии
  • Управление на ИТ и данни, управление на програми/портфейли и проекти, служба за управление на проекти (PMO), бизнес архитектура и архитектура на предприятия
  • Проектиране, разработване, конфигуриране, изпитване, експлоатация и поддръжка на ИТ приложения и готови решения; Управление на данни, анализ на данни и изкуствен интелект
  • Сигурност на ИКТ