Начало > Възможности за работа > Предстоящи възможности

Предстоящи възможности

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

 

Длъжност Степен Местоположение (-я) Институция/агенция Вид на договора Начало на процедурата за кандидатстване
Администратори в областта на защитата на данните AD 6 Брюксел (Белгия), Люксембург (Люксембург) Съд на Европейския съюз, Съвет на Европейския съюз, Европейски надзорен орган по защита на данните, Европейски икономически и социален комитет, Европейска комисия, Европейски парламент Постоянен служител 09/09/2021
Техници по аудио-визуална техника и конферентно оборудване AST 3 Брюксел (Белгия), Люксембург (Люксембург) Съд на Европейския съюз, Европейски комитет на регионите, Съвет на Европейския съюз, Европейски икономически и социален комитет, Европейска комисия, Европейски парламент Постоянен служител 23/09/2021
Техници по сградите AST 3 Брюксел (Белгия), Люксембург (Люксембург) Съд на Европейския съюз, Европейски комитет на регионите, Съвет на Европейския съюз, Европейски икономически и социален комитет, Европейска комисия, Европейски парламент Постоянен служител 23/09/2021
Лабораторни техници AST 3 Geel (Belgium), Испра (Италия), Карлсруе (Германия), Petten (The Netherlands) Съд на Европейския съюз, Европейски комитет на регионите, Съвет на Европейския съюз, Европейски икономически и социален комитет, Европейска комисия, Европейски парламент Постоянен служител 23/09/2021
Помощни работници в лаборатория AST-SC 1 Geel (Belgium), Испра (Италия), Карлсруе (Германия), Petten (The Netherlands) Съд на Европейския съюз, Европейски комитет на регионите, Съвет на Европейския съюз, Европейски икономически и социален комитет, Европейска комисия, Европейски парламент Постоянен служител 23/09/2021
Администратори по цифрова криминалистика AD 7 Брюксел (Белгия) Европейска комисия Постоянен служител 07/10/2021
Администратори по оперативен и стратегически анализ AD 7 Брюксел (Белгия) Европейска комисия Постоянен служител 07/10/2021
Разследващи служители — Разследвания и операции за борба с измамите във връзка с разходите на ЕС и борбата с корупцията AD 7 Брюксел (Белгия) Европейска комисия Постоянен служител 07/10/2021
Разследващи служители — Разследвания и операции за борба с измамите в областта на митниците и търговията, тютюневите изделия и фалшифицираните стоки AD 7 Брюксел (Белгия) Европейска комисия Постоянен служител 07/10/2021
Експерти — Разследвания и операции за борба с измамите във връзка с разходите на ЕС и борбата с корупцията AD 9 Брюксел (Белгия) Европейска комисия Постоянен служител 07/10/2021
Експерти — Разследвания и операции за борба с измамите в областта на митниците и търговията, тютюневите изделия и фалшифицираните стоки AD 9 Брюксел (Белгия) Европейска комисия Постоянен служител 07/10/2021

EPSO подготвя процедури за подбор в тясно сътрудничество с институциите на ЕС и техните служби за наемане на работа. Допълнителни подробности за посочените професионални профили ще бъдат публикувани веднага щом бъдат налични.

  • Рибарство и морско дело
  • Езикови асистенти за различни езици
  • Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)
  • Юрист-лингвисти с ирландски език (Съд на ЕС)
  • Космическо пространство и отбрана