Начало > Възможности за работа > Предстоящи възможности

Предстоящи възможности

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

 

Длъжност Степен Местоположение (-я) Институция/агенция Вид на договора Начало на процедурата за кандидатстване
Юрист-лингвисти с български език (BG) AD 7 Брюксел (Белгия), Люксембург (Люксембург), Страсбург (Франция) Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия, Европейски парламент Постоянен служител 21/01/2021
Юрист-лингвисти с чешки език (CS) AD 7 Брюксел (Белгия), Люксембург (Люксембург), Страсбург (Франция) Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия, Европейски парламент Постоянен служител 21/01/2021
Юрист-лингвисти с френски език (FR) AD 7 Брюксел (Белгия), Люксембург (Люксембург), Страсбург (Франция) Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия, Европейски парламент Постоянен служител 21/01/2021
Юрист-лингвисти с ирландски език (GA) AD 7 Брюксел (Белгия), Люксембург (Люксембург), Страсбург (Франция) Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия, Европейски парламент Постоянен служител 21/01/2021
Юрист-лингвисти с унгарски език (HU) AD 7 Брюксел (Белгия), Люксембург (Люксембург), Страсбург (Франция) Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия, Европейски парламент Постоянен служител 21/01/2021
Юрист-лингвисти с полски език (PL) AD 7 Брюксел (Белгия), Люксембург (Люксембург), Страсбург (Франция) Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия, Европейски парламент Постоянен служител 21/01/2021
Администратори в областта на устойчивото селско стопанство и развитието на селските райони AD 6 Брюксел (Белгия) Европейска комисия Постоянен служител 04/02/2021
Коректори/езикови редактори – италиански (IT) AST 3 Люксембург (Люксембург) Съд на Европейския съюз, Европейски парламент Постоянен служител 18/02/2021
Коректори/езикови редактори – португалски (PT) AST 3 Люксембург (Люксембург) Съд на Европейския съюз, Европейски парламент Постоянен служител 18/02/2021
Коректори/езикови редактори – ирландски (GA) AST 3 Люксембург (Люксембург) Съд на Европейския съюз, Европейски парламент Постоянен служител 18/02/2021
Коректори/езикови редактори – естонски (ET) AST 3 Люксембург (Люксембург) Съд на Европейския съюз, Европейски парламент Постоянен служител 18/02/2021
Коректори/езикови редактори – испански (ES) AST 3 Люксембург (Люксембург) Съд на Европейския съюз, Европейски парламент Постоянен служител 18/02/2021
Коректори/езикови редактори – гръцки (EL) AST 3 Люксембург (Люксембург) Съд на Европейския съюз, Европейски парламент Постоянен служител 18/02/2021
Администратори в областта на политиката относно химикалите AD 6 Брюксел (Белгия) Европейска комисия Постоянен служител 1-во тримесечие 2021(ориентировъчно)
Експерти по техническа подкрепа за структурните реформи на държавите членки AD 7 Брюксел (Белгия) Европейска комисия Постоянен служител 1-во тримесечие 2021(ориентировъчно)
Ядрени инспектори AST 3 Люксембург (Люксембург) Европейска комисия Постоянен служител 1-во тримесечие 2021(ориентировъчно)