Начало > Възможности за работа > Предстоящи възможности

Предстоящи възможности

Длъжност Степен Местоположение (-я) Институция/агенция Вид на договора Начало на процедурата за кандидатстване
Администратори в областта на отбранителната промишленост AD 7 Брюксел (Белгия) Европейска комисия Постоянен служител 16/06/2022
Експерти в областта на отбранителната промишленост AD 9 Брюксел (Белгия) Европейска комисия Постоянен служител 16/06/2022
Администратори в областта на космическото пространство AD 7 Брюксел (Белгия) Европейска комисия Постоянен служител 16/06/2022
Експерти в областта на космическото пространство AD 9 Брюксел (Белгия) Европейска комисия Постоянен служител 16/06/2022
Административни ръководители в делегации на ЕС AST 4 Градове извън ЕС Европейска служба за външна дейност Постоянен служител 14/07/2022

В тясно сътрудничество с институциите на ЕС и техните служби за наемане на работа EPSO подготвя процедури за подбор в изброените по-долу области. Допълнителни подробности за посочените професионални профили ще бъдат публикувани веднага щом бъдат налични.

  • Асистенти в следните области: финанси, счетоводство, комуникация