Начало > Възможности за работа > Предстоящи възможности

Предстоящи възможности

Тази информация е ориентировъчна. EPSO си запазва правото да променя показваната информация по всяко време и редовно публикува актуализации.

 

Длъжност Степен Местоположение (-я) Институция/агенция Вид на договора Начало на процедурата за кандидатстване
Секретари AST-SC 1 Брюксел (Белгия), Люксембург (Люксембург) Институции на ЕС Постоянен служител лято 2020(ориентировъчно)
Секретари AST-SC 2 Брюксел (Белгия), Люксембург (Люксембург) Институции на ЕС Постоянен служител лято 2020(ориентировъчно)
Администратори в областта на европейското право AD 5 Брюксел (Белгия), Люксембург (Люксембург) Институции на ЕС Постоянен служител лято 2020(ориентировъчно)
Администратори в областта на външните отношения AD 5, AD 7 Европейска служба за външна дейност Постоянен служител лято 2020(ориентировъчно)