Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Προσεχείς ευκαιρίες εργασίας

Προσεχείς ευκαιρίες εργασίας

Ονομασία θέσης Βαθμός Τόπος/οι: Όργανο/οργανισμός Είδος σύμβασης Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων
Γλωσσομαθείς νομικοί ιρλανδικής (GA) AD 7 Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο) Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μόνιμος υπάλληλος 18/11/2021
Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της θαλάσσιας πολιτικής και της αλιείας AD 6 Βρυξέλλες (Βέλγιο) Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μόνιμος υπάλληλος 09/12/2021

Η EPSO προετοιμάζει επί του παρόντος διαδικασίες επιλογής προσωπικού στους ακόλουθους τομείς, σε στενή συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τις υπηρεσίες πρόσληψης. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα παρακάτω προφίλ σταδιοδρομίας θα δημοσιευτούν μόλις είναι διαθέσιμες.

 • Βοηθοί γλωσσικών καθηκόντων σε διάφορες γλώσσες


 • Διάστημα και άμυνα


 • Βοηθοί στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους ακόλουθους τομείς:
  • ασφάλεια ΤΠΕ
  • υποδομές ΤΠΕ, υπολογιστικό νέφος, δίκτυα και ενδιάμεσο λογισμικό
  • ψηφιακός χώρος εργασίας, μηχανοργάνωση γραφείου και κινητή υπολογιστική
  • ανάπτυξη, διαμόρφωση, δοκιμή, λειτουργία και συντήρηση εφαρμογών ΤΠ και συνδυαστικές λύσεις· διαχείριση δεδομένων, ανάλυση δεδομένων και τεχνητή νοημοσύνη • Ειδικοί στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους ακόλουθους τομείς:
  • υποδομές ΤΠΕ, υπολογιστικό νέφος, δίκτυα και ενδιάμεσο λογισμικό
  • ψηφιακός χώρος εργασίας, μηχανοργάνωση γραφείου και κινητή υπολογιστική
  • διακυβέρνηση ΤΠ, γραφείο διαχείρισης έργου (ΓΔΕ), διαχείριση έργων, χαρτοφυλακίων και προγραμμάτων· δοκιμές· επιχειρηματική και επιχειρησιακή αρχιτεκτονική
  • σχεδιασμός, διαμόρφωση και διαχείριση εφαρμογών ΤΠ και συνδυαστικές λύσεις· διαχείριση δεδομένων, ανάλυση δεδομένων και τεχνητή νοημοσύνη
  • ασφάλεια ΤΠΕ