Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Προσεχείς ευκαιρίες (θέσεις) εργασίας

Προσεχείς ευκαιρίες (θέσεις) εργασίας

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

 

Ονομασία θέσης Βαθμός Τόπος/οι: Όργανο/οργανισμός Είδος σύμβασης Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων
Γλωσσομαθείς νομικοί βουλγαρικής γλώσσας (BG) AD 7 Βρυξέλλες (Βέλγιο), Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο), Στρασβούργο (Γαλλία) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Μόνιμος υπάλληλος 1/2021(ενδεικτική ημερομηνία)
Γλωσσομαθείς νομικοί πολωνικής γλώσσας (PL) AD 7 Βρυξέλλες (Βέλγιο), Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο), Στρασβούργο (Γαλλία) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Μόνιμος υπάλληλος 1/2021(ενδεικτική ημερομηνία)
Γλωσσομαθείς νομικοί ουγγρικής γλώσσας (HU) AD 7 Βρυξέλλες (Βέλγιο), Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο), Στρασβούργο (Γαλλία) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Μόνιμος υπάλληλος 1/2021(ενδεικτική ημερομηνία)
Γλωσσομαθείς νομικοί ιρλανδικής (GA) AD 7 Βρυξέλλες (Βέλγιο), Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο), Στρασβούργο (Γαλλία) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Μόνιμος υπάλληλος 1/2021(ενδεικτική ημερομηνία)
Γλωσσομαθείς νομικοί γαλλικής γλώσσας (FR) AD 7 Βρυξέλλες (Βέλγιο), Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο), Στρασβούργο (Γαλλία) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Μόνιμος υπάλληλος 1/2021(ενδεικτική ημερομηνία)
Γλωσσομαθείς νομικοί τσεχικής γλώσσας (CS) AD 7 Βρυξέλλες (Βέλγιο), Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο), Στρασβούργο (Γαλλία) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Μόνιμος υπάλληλος 1/2021(ενδεικτική ημερομηνία)
Μεταφραστές φινλανδικής γλώσσας AD 5 Βρυξέλλες (Βέλγιο), Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο) Ευρωπαϊκή Επιτροπή Έκτακτος υπάλληλος 1/2021(ενδεικτική ημερομηνία)
Μεταφραστές γερμανικής γλώσσας AD 5 Βρυξέλλες (Βέλγιο), Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο) Ευρωπαϊκή Επιτροπή Έκτακτος υπάλληλος 1/2021(ενδεικτική ημερομηνία)
Μεταφραστές δανικής γλώσσας AD 5 Βρυξέλλες (Βέλγιο), Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο) Ευρωπαϊκή Επιτροπή Έκτακτος υπάλληλος 1/2021(ενδεικτική ημερομηνία)
Μεταφραστές σουηδικής γλώσσας AD 5 Βρυξέλλες (Βέλγιο), Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο) Ευρωπαϊκή Επιτροπή Έκτακτος υπάλληλος 1/2021(ενδεικτική ημερομηνία)
Διορθωτές τυπογραφικών δοκιμίων/γλωσσικοί επιμελητές - Ιρλανδικά (GA) AST 3 Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο) Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Μόνιμος υπάλληλος 1ο τρίμηνο 2021(ενδεικτική ημερομηνία)
Διορθωτές τυπογραφικών δοκιμίων/γλωσσικοί επιμελητές - Ελληνικά (EL) AST 3 Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο) Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Μόνιμος υπάλληλος 1ο τρίμηνο 2021(ενδεικτική ημερομηνία)
Διορθωτές τυπογραφικών δοκιμίων/γλωσσικοί επιμελητές - Ισπανικά (ES) AST 3 Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο) Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Μόνιμος υπάλληλος 1ο τρίμηνο 2021(ενδεικτική ημερομηνία)
Διορθωτές τυπογραφικών δοκιμίων/γλωσσικοί επιμελητές - Εσθονικά (ET) AST 3 Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο) Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Μόνιμος υπάλληλος 1ο τρίμηνο 2021(ενδεικτική ημερομηνία)
Διορθωτές τυπογραφικών δοκιμίων/γλωσσικοί επιμελητές - Πορτογαλικά (PT) AST 3 Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο) Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Μόνιμος υπάλληλος 1ο τρίμηνο 2021(ενδεικτική ημερομηνία)
Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της πολιτικής για τα χημικά προϊόντα AD 6 Βρυξέλλες (Βέλγιο) Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μόνιμος υπάλληλος 1ο τρίμηνο 2021(ενδεικτική ημερομηνία)
Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης AD 6 Βρυξέλλες (Βέλγιο) Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μόνιμος υπάλληλος 1ο τρίμηνο 2021(ενδεικτική ημερομηνία)
Διορθωτές τυπογραφικών δοκιμίων/γλωσσικοί επιμελητές - Ιταλικά (IT) AST 3 Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο) Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Μόνιμος υπάλληλος 1ο τρίμηνο 2021(ενδεικτική ημερομηνία)
Ειδικοί τεχνικής υποστήριξης σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις κρατών μελών AD 7 Βρυξέλλες (Βέλγιο) Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μόνιμος υπάλληλος 1ο τρίμηνο 2021(ενδεικτική ημερομηνία)
Πυρηνικοί επιθεωρητές AST 3 Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο) Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μόνιμος υπάλληλος 1ο τρίμηνο 2021(ενδεικτική ημερομηνία)