Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Προσεχείς ευκαιρίες εργασίας

Προσεχείς ευκαιρίες εργασίας

Ονομασία θέσης Βαθμός Τόπος/οι: Όργανο/οργανισμός Είδος σύμβασης Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων
Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας AD 7 Βρυξέλλες (Βέλγιο) Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μόνιμος υπάλληλος 16/06/2022
Εμπειρογνώμονες στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας AD 9 Βρυξέλλες (Βέλγιο) Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μόνιμος υπάλληλος 16/06/2022
Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα του διαστήματος AD 7 Βρυξέλλες (Βέλγιο) Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μόνιμος υπάλληλος 16/06/2022
Εμπειρογνώμονες στον τομέα του διαστήματος AD 9 Βρυξέλλες (Βέλγιο) Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μόνιμος υπάλληλος 16/06/2022
Προϊστάμενοι διοίκησης σε αντιπροσωπείες της ΕΕ AST 4 Πόλεις εκτός ΕΕ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης Μόνιμος υπάλληλος 14/07/2022

Η EPSO προετοιμάζει επί του παρόντος διαδικασίες επιλογής προσωπικού στους ακόλουθους τομείς, σε στενή συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τις υπηρεσίες πρόσληψης. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα παρακάτω προφίλ σταδιοδρομίας θα δημοσιευτούν μόλις είναι διαθέσιμες.

  • Βοηθοί στους ακόλουθους τομείς: οικονομικά, λογιστική και επικοινωνία