Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Προσεχείς ευκαιρίες εργασίας

Προσεχείς ευκαιρίες εργασίας

Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Η EPSO διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τις αναγραφόμενες πληροφορίες, και δημοσιεύει τακτικά επικαιροποιήσεις.

 

Ονομασία θέσης Βαθμός Τόπος/οι: Όργανο/οργανισμός Είδος σύμβασης Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων
Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της προστασίας δεδομένων AD 6 Βρυξέλλες (Βέλγιο), Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο) Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Μόνιμος υπάλληλος 09/09/2021
Τεχνικοί οπτικοακουστικών μέσων και συνεδριάσεων AST 3 Βρυξέλλες (Βέλγιο), Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο) Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Μόνιμος υπάλληλος 23/09/2021
Τεχνικοί κτιρίων AST 3 Βρυξέλλες (Βέλγιο), Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο) Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Μόνιμος υπάλληλος 23/09/2021
Τεχνικοί εργαστηρίου AST 3 Geel (Belgium), Ίσπρα (Ιταλία), Καρλσρούη (Γερμανία), Petten (The Netherlands) Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Μόνιμος υπάλληλος 23/09/2021
Βοηθοί εργαστηρίου AST-SC 1 Geel (Belgium), Ίσπρα (Ιταλία), Καρλσρούη (Γερμανία), Petten (The Netherlands) Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Μόνιμος υπάλληλος 23/09/2021
Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της ψηφιακής εγκληματολογίας AD 7 Βρυξέλλες (Βέλγιο) Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μόνιμος υπάλληλος 07/10/2021
Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της επιχειρησιακής και στρατηγικής ανάλυσης AD 7 Βρυξέλλες (Βέλγιο) Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μόνιμος υπάλληλος 07/10/2021
Ερευνητές – Έρευνες και επιχειρήσεις στον τομέα των δαπανών της ΕΕ και της καταπολέμησης της διαφθοράς AD 7 Βρυξέλλες (Βέλγιο) Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μόνιμος υπάλληλος 07/10/2021
Ερευνητές – Έρευνες και επιχειρήσεις στον τομέα των τελωνείων και του εμπορίου, του καπνού και των προϊόντων παραποίησης/απομίμησης AD 7 Βρυξέλλες (Βέλγιο) Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μόνιμος υπάλληλος 07/10/2021
Εμπειρογνώμονες – Έρευνες και επιχειρήσεις στον τομέα των δαπανών της ΕΕ και της καταπολέμησης της διαφθοράς AD 9 Βρυξέλλες (Βέλγιο) Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μόνιμος υπάλληλος 07/10/2021
Εμπειρογνώμονες – Έρευνες και επιχειρήσεις στον τομέα των τελωνείων και του εμπορίου, του καπνού και των προϊόντων παραποίησης/απομίμησης AD 9 Βρυξέλλες (Βέλγιο) Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μόνιμος υπάλληλος 07/10/2021

Η EPSO προετοιμάζει επί του παρόντος διαδικασίες επιλογής προσωπικού, σε στενή συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τις υπηρεσίες πρόσληψης. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα παρακάτω προφίλ σταδιοδρομίας θα δημοσιευτούν μόλις είναι διαθέσιμες.

  • Θαλάσσια Πολιτική και Αλιεία
  • Βοηθοί γλωσσικών καθηκόντων σε διάφορες γλώσσες
  • Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)
  • Γλωσσομαθείς νομικοί ιρλανδικής γλώσσας (Δικαστήριο)
  • Διάστημα και Άμυνα