Avaleht > Töövõimalused > Tulevased töövõimalused

Tulevased töövõimalused

Ametinimetus Palgaaste Asukoht(asukohad) Institutsioon/amet Lepingu liik Avaldamise kuupäev
Iiri (GA) õiguskeele eksperdid AD 7 Luxembourg (Luksemburg) Euroopa Kohus Alaline ametnik 18/11/2021
Merendus- ja kalandusasjade valdkonna administraatorid AD 6 Brüssel (Belgia) Euroopa Komisjon Alaline ametnik 09/12/2021

Tihedas koostöös ELi institutsioonide ja nende värbamistalitustega valmistab EPSO järgmistes valdkondades ette valikumenetlusi. Lisateave järgmiste karjäärivalikute kohta avaldatakse niipea, kui see on kättesaadav.

 • Keeletalituse assistendid – eri keeled


 • Kosmos ja kaitse


 • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) assistendid järgmistes valdkondades:
  • IKT turvalisus;
  • IKT-taristud, pilveteenused, võrgud ja vahevara;
  • digitaalne töökoht, bürooautomaatika ja mobiilne andmetöötlus;
  • IT-rakenduste ja pakettlahenduste arendamine, konfigureerimine, testimine, käitamine ja hooldus; andmehaldus, andmeanalüüs ja tehisintellekt. • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) eksperdid järgmistes valdkondades:
  • IKT-taristud, pilveteenused, võrgud ja vahevara;
  • digitaalne töökoht, bürooautomaatika ja mobiilne andmetöötlus;
  • IT-juhtimine, projektijuhtimise büroo (PMO), projekti-, portfelli- ja programmijuhtimine; testimine; äri- ja ettevõtlusarhitektuur;
  • IT-rakenduste ja pakettlahenduste kavandamine, konfigureerimine ja juhtimine; andmehaldus, andmeanalüüs ja tehisintellekt;
  • IKT turvalisus.