Sākumlapa > Darba iespējas > Gaidāmie piedāvājumi

Gaidāmie piedāvājumi

Amata nosaukums Pakāpe Vieta(-as) Iestāde/aģentūra Līguma veids Pieteikšanās procedūras sākums
Administratori datu aizsardzības jomā AD 6 Brisele (Beļģija), Luksemburga (Luksemburga) Eiropas Savienības Tiesa, Eiropas Savienības Padome, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, Eiropas Komisija, Eiropas Parlaments Pastāvīgie ierēdņi 09/09/2021
Audiovizuālās jomas un konferenču tehniķi AST 3 Brisele (Beļģija), Luksemburga (Luksemburga) Eiropas Savienības Tiesa, Eiropas Reģionu komiteja, Eiropas Savienības Padome, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, Eiropas Komisija, Eiropas Parlaments Pastāvīgie ierēdņi 23/09/2021
Ēku tehniķi AST 3 Brisele (Beļģija), Luksemburga (Luksemburga) Eiropas Savienības Tiesa, Eiropas Reģionu komiteja, Eiropas Savienības Padome, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, Eiropas Komisija, Eiropas Parlaments Pastāvīgie ierēdņi 23/09/2021
Laboratoriju tehniķi AST 3 Geel (Belgium), Ispra (Itālija), Karlsrūe (Vācija), Petten (The Netherlands) Eiropas Savienības Tiesa, Eiropas Reģionu komiteja, Eiropas Savienības Padome, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, Eiropas Komisija, Eiropas Parlaments Pastāvīgie ierēdņi 23/09/2021
Laboratoriju palīgdarbinieki AST-SC 1 Geel (Belgium), Ispra (Itālija), Karlsrūe (Vācija), Petten (The Netherlands) Eiropas Savienības Tiesa, Eiropas Reģionu komiteja, Eiropas Savienības Padome, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, Eiropas Komisija, Eiropas Parlaments Pastāvīgie ierēdņi 23/09/2021
Administratori digitālās kriminālistikas jomā AD 7 Brisele (Beļģija) Eiropas Komisija Pastāvīgie ierēdņi 07/10/2021
Administratori operatīvās un stratēģiskās analīzes jomā AD 7 Brisele (Beļģija) Eiropas Komisija Pastāvīgie ierēdņi 07/10/2021
Izmeklētāji – Krāpšanas apkarošanas izmeklēšana un darbības ES izdevumu jomā un korupcijas apkarošanas jomā AD 7 Brisele (Beļģija) Eiropas Komisija Pastāvīgie ierēdņi 07/10/2021
Izmeklētāji – Krāpšanas apkarošanas izmeklēšana un darbības muitas un tirdzniecības, tabakas un viltotu preču jomā AD 7 Brisele (Beļģija) Eiropas Komisija Pastāvīgie ierēdņi 07/10/2021
Eksperti – Krāpšanas apkarošanas izmeklēšana un darbības ES izdevumu jomā un korupcijas apkarošanas jomā AD 9 Brisele (Beļģija) Eiropas Komisija Pastāvīgie ierēdņi 07/10/2021
Eksperti – Krāpšanas apkarošanas izmeklēšana un darbības muitas un tirdzniecības, tabakas un viltotu preču jomā AD 9 Brisele (Beļģija) Eiropas Komisija Pastāvīgie ierēdņi 07/10/2021

EPSO ciešā sadarbībā ar ES iestādēm un to darbā pieņemšanas dienestiem pašreiz gatavo atlases procedūras šādās jomās. Sīkāka informācija par pieprasītajiem profiliem tiks publicēta, tiklīdz tā būs pieejama.

  • Jūrlietas un zivsaimniecība
  • Asistenti valodas jomā dažādām valodām
  • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT)
  • Īru valodas juristi lingvisti (Tiesa)
  • Kosmoss un aizsardzība