Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Planowane procedury naboru

Planowane procedury naboru

Nazwa stanowiska Grupa zaszeregowania Lokalizacja Instytucja/agencja Typ umowy o pracę Aktualne procedury naboru
Prawnicy lingwiści języka irlandzkiego (GA) AD 7 Luksemburg (Luksemburg) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Urzędnik (zatrudniony na stałe) 18/11/2021
Administratorzy w dziedzinie gospodarki morskiej i rybołówstwa AD 6 Bruksela (Belgia) Komisja Europejska Urzędnik (zatrudniony na stałe) 09/12/2021

EPSO przygotowuje obecnie, w ścisłej współpracy z instytucjami UE i ich służbami odpowiedzialnymi za rekrutację, procedury naboru pracowników w dziedzinach wymienionych poniżej. Wkrótce opublikujemy więcej informacji na ten temat.

 • Asystenci językowi (różne języki)


 • Przestrzeń kosmiczna i obrona


 • Asystenci w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w następujących obszarach:
  • bezpieczeństwo ICT
  • infrastruktura ICT, chmura, sieci i oprogramowanie pośredniczące
  • cyfrowe miejsce pracy, automatyzacja prac biurowych i technologia mobilna
  • tworzenie, konfiguracja, testowanie, obsługa i utrzymanie aplikacji informatycznych i rozwiązań pakietowych; zarządzanie danymi, analiza danych i sztuczna inteligencja • Eksperci w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w następujących obszarach:
  • infrastruktura ICT, chmura, sieci i oprogramowanie pośredniczące
  • cyfrowe miejsce pracy, automatyzacja prac biurowych i technologia mobilna
  • ład informatyczny, biuro ds. zarządzania projektami, zarządzanie projektami, portfolio i programami; testowanie; architektura biznesowa i korporacyjna,
  • projektowanie i konfiguracja aplikacji informatycznych i rozwiązań pakietowych oraz zarządzanie nimi; zarządzanie danymi, analiza danych i sztuczna inteligencja
  • bezpieczeństwo ICT