Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Planowane procedury naboru

Planowane procedury naboru

Te informacje mają charakter orientacyjny. EPSO zastrzega sobie prawo do modyfikowania tych informacji w dowolnie wybranym momencie i regularnie publikuje aktualizacje.

 

Nazwa stanowiska Grupa zaszeregowania Lokalizacja Instytucja/agencja Typ umowy o pracę Aktualne procedury naboru
Prawnicy lingwiści języka bułgarskiego (BG) AD 7 Bruksela (Belgia), Luksemburg (Luksemburg), Strasburg (Francja) Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Parlament Europejski Urzędnik (zatrudniony na stałe) 1/2021(orientacyjnie)
Prawnicy lingwiści języka polskiego (PL) AD 7 Bruksela (Belgia), Luksemburg (Luksemburg), Strasburg (Francja) Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Parlament Europejski Urzędnik (zatrudniony na stałe) 1/2021(orientacyjnie)
Prawnicy lingwiści języka węgierskiego (HU) AD 7 Bruksela (Belgia), Luksemburg (Luksemburg), Strasburg (Francja) Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Parlament Europejski Urzędnik (zatrudniony na stałe) 1/2021(orientacyjnie)
Prawnicy lingwiści języka irlandzkiego (GA) AD 7 Bruksela (Belgia), Luksemburg (Luksemburg), Strasburg (Francja) Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Parlament Europejski Urzędnik (zatrudniony na stałe) 1/2021(orientacyjnie)
Prawnicy lingwiści języka francuskiego (FR) AD 7 Bruksela (Belgia), Luksemburg (Luksemburg), Strasburg (Francja) Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Parlament Europejski Urzędnik (zatrudniony na stałe) 1/2021(orientacyjnie)
Prawnicy lingwiści języka czeskiego (CS) AD 7 Bruksela (Belgia), Luksemburg (Luksemburg), Strasburg (Francja) Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Parlament Europejski Urzędnik (zatrudniony na stałe) 1/2021(orientacyjnie)
Tłumacze pisemni języka fińskiego AD 5 Bruksela (Belgia), Luksemburg (Luksemburg) Komisja Europejska Pracownik zatrudniony na czas określony 1/2021(orientacyjnie)
Tłumacze pisemni – język niemiecki AD 5 Bruksela (Belgia), Luksemburg (Luksemburg) Komisja Europejska Pracownik zatrudniony na czas określony 1/2021(orientacyjnie)
Tłumacze pisemni języka duńskiego AD 5 Bruksela (Belgia), Luksemburg (Luksemburg) Komisja Europejska Pracownik zatrudniony na czas określony 1/2021(orientacyjnie)
Tłumacze pisemni języka szwedzkiego AD 5 Bruksela (Belgia), Luksemburg (Luksemburg) Komisja Europejska Pracownik zatrudniony na czas określony 1/2021(orientacyjnie)
Korektorzy tekstów / redaktorzy językowi – język irlandzki (GA) AST 3 Luksemburg (Luksemburg) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Parlament Europejski Urzędnik (zatrudniony na stałe) I kwartał 2021(orientacyjnie)
Korektorzy tekstów / redaktorzy językowi – język grecki (EL) AST 3 Luksemburg (Luksemburg) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Parlament Europejski Urzędnik (zatrudniony na stałe) I kwartał 2021(orientacyjnie)
Korektorzy tekstów / redaktorzy językowi – język hiszpański (ES) AST 3 Luksemburg (Luksemburg) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Parlament Europejski Urzędnik (zatrudniony na stałe) I kwartał 2021(orientacyjnie)
Korektorzy tekstów / redaktorzy językowi – język estoński (ET) AST 3 Luksemburg (Luksemburg) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Parlament Europejski Urzędnik (zatrudniony na stałe) I kwartał 2021(orientacyjnie)
Korektorzy tekstów / redaktorzy językowi – język portugalski (PT) AST 3 Luksemburg (Luksemburg) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Parlament Europejski Urzędnik (zatrudniony na stałe) I kwartał 2021(orientacyjnie)
Administratorzy w dziedzinie polityki w zakresie substancji chemicznych AD 6 Bruksela (Belgia) Komisja Europejska Urzędnik (zatrudniony na stałe) I kwartał 2021(orientacyjnie)
Administratorzy w dziedzinie zrównoważonego rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich AD 6 Bruksela (Belgia) Komisja Europejska Urzędnik (zatrudniony na stałe) I kwartał 2021(orientacyjnie)
Korektorzy tekstów / redaktorzy językowi – język włoski (IT) AST 3 Luksemburg (Luksemburg) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Parlament Europejski Urzędnik (zatrudniony na stałe) I kwartał 2021(orientacyjnie)
Eksperci w dziedzinie wsparcia technicznego dla reform strukturalnych państw członkowskich AD 7 Bruksela (Belgia) Komisja Europejska Urzędnik (zatrudniony na stałe) I kwartał 2021(orientacyjnie)
Inspektorzy nadzoru nuklearnego AST 3 Luksemburg (Luksemburg) Komisja Europejska Urzędnik (zatrudniony na stałe) I kwartał 2021(orientacyjnie)