Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Planowane procedury naboru

Planowane procedury naboru

Te informacje mają charakter orientacyjny. EPSO zastrzega sobie prawo do modyfikowania tych informacji w dowolnie wybranym momencie i regularnie publikuje aktualizacje.

 

Nazwa stanowiska Grupa zaszeregowania Lokalizacja Instytucja/agencja Typ umowy o pracę Aktualne procedury naboru
Administratorzy w dziedzinie ochrony danych AD 6 Bruksela (Belgia), Luksemburg (Luksemburg) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Rada Unii Europejskiej, Europejski Inspektor Ochrony Danych, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komisja Europejska, Parlament Europejski Urzędnik (zatrudniony na stałe) 09/09/2021
Technicy konferencyjni i urządzeń audiowizualnych AST 3 Bruksela (Belgia), Luksemburg (Luksemburg) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejski Komitet Regionów, Rada Unii Europejskiej, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komisja Europejska, Parlament Europejski Urzędnik (zatrudniony na stałe) 23/09/2021
Technicy budowlani AST 3 Bruksela (Belgia), Luksemburg (Luksemburg) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejski Komitet Regionów, Rada Unii Europejskiej, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komisja Europejska, Parlament Europejski Urzędnik (zatrudniony na stałe) 23/09/2021
Technicy infrastruktury laboratoryjnej AST 3 Geel (Belgium), Ispra (Włochy), Karlsruhe (Niemcy), Petten (The Netherlands) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejski Komitet Regionów, Rada Unii Europejskiej, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komisja Europejska, Parlament Europejski Urzędnik (zatrudniony na stałe) 23/09/2021
Pracownicy wsparcia technicznego laboratorium AST-SC 1 Geel (Belgium), Ispra (Włochy), Karlsruhe (Niemcy), Petten (The Netherlands) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejski Komitet Regionów, Rada Unii Europejskiej, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komisja Europejska, Parlament Europejski Urzędnik (zatrudniony na stałe) 23/09/2021
Administratorzy w dziedzinie kryminalistyki cyfrowej AD 7 Bruksela (Belgia) Komisja Europejska Urzędnik (zatrudniony na stałe) 07/10/2021
Administratorzy w dziedzinie analizy operacyjnej i strategicznej AD 7 Bruksela (Belgia) Komisja Europejska Urzędnik (zatrudniony na stałe) 07/10/2021
Prowadzący dochodzenia i operacje w dziedzinie wydatków unijnych i zwalczania korupcji AD 7 Bruksela (Belgia) Komisja Europejska Urzędnik (zatrudniony na stałe) 07/10/2021
Prowadzący dochodzenia i operacje w dziedzinie ceł i handlu oraz dotyczące tytoniu i towarów podrobionych AD 7 Bruksela (Belgia) Komisja Europejska Urzędnik (zatrudniony na stałe) 07/10/2021
Eksperci – dochodzenia i operacje w dziedzinie wydatków unijnych i zwalczania korupcji AD 9 Bruksela (Belgia) Komisja Europejska Urzędnik (zatrudniony na stałe) 07/10/2021
Eksperci – dochodzenia i operacje w dziedzinie ceł i handlu oraz dotyczące tytoniu i towarów podrobionych AD 9 Bruksela (Belgia) Komisja Europejska Urzędnik (zatrudniony na stałe) 07/10/2021

EPSO przygotowuje obecnie, w ścisłej współpracy z instytucjami UE i ich służbami odpowiedzialnymi za rekrutację, procedury naboru pracowników wymienione poniżej. Wkrótce opublikujemy więcej informacji na ich temat.

  • Gospodarka morska i rybołówstwo
  • Asystenci językowi (różne języki)
  • Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
  • Prawnicy lingwiści języka irlandzkiego (Trybunał Sprawiedliwości)
  • Przestrzeń kosmiczna i obrona