Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Budúce príležitosti

Budúce príležitosti

Tieto informácie sú orientačné. Úrad EPSO si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť uverejnené informácie a pravidelne uverejňovať aktualizácie.

 

Pracovné zaradenie Trieda Miesto(-a) Inštitúcia/agentúra Druh zmluvy Začiatok obdobia podávania žiadostí
Právnici lingvisti pre bulharský jazyk (BG) AD 7 Brusel (Belgicko), Luxemburg (Luxembursko), Štrasburg (Francúzsko) Rada Európskej únie, Európska komisia, Európsky parlament Stáli zamestnanci 21/01/2021
Právnici lingvisti pre český jazyk (CS) AD 7 Brusel (Belgicko), Luxemburg (Luxembursko), Štrasburg (Francúzsko) Rada Európskej únie, Európska komisia, Európsky parlament Stáli zamestnanci 21/01/2021
Právnici lingvisti pre francúzsky jazyk (FR) AD 7 Brusel (Belgicko), Luxemburg (Luxembursko), Štrasburg (Francúzsko) Rada Európskej únie, Európska komisia, Európsky parlament Stáli zamestnanci 21/01/2021
Právnici lingvisti pre írsky jazyk (GA) AD 7 Brusel (Belgicko), Luxemburg (Luxembursko), Štrasburg (Francúzsko) Rada Európskej únie, Európska komisia, Európsky parlament Stáli zamestnanci 21/01/2021
Právnici lingvisti pre maďarský jazyk (HU) AD 7 Brusel (Belgicko), Luxemburg (Luxembursko), Štrasburg (Francúzsko) Rada Európskej únie, Európska komisia, Európsky parlament Stáli zamestnanci 21/01/2021
Právnici lingvisti pre poľský jazyk (PL) AD 7 Brusel (Belgicko), Luxemburg (Luxembursko), Štrasburg (Francúzsko) Rada Európskej únie, Európska komisia, Európsky parlament Stáli zamestnanci 21/01/2021
Administrátori v oblasti udržateľného poľnohospodárstva a rozvoja vidieka AD 6 Brusel (Belgicko) Európska komisia Stáli zamestnanci 04/02/2021
Korektori/jazykoví redaktori – taliančina (IT) AST 3 Luxemburg (Luxembursko) Súdny dvor Európskej únie, Európsky parlament Stáli zamestnanci 18/02/2021
Korektori/jazykoví redaktori – portugalčina (PT) AST 3 Luxemburg (Luxembursko) Súdny dvor Európskej únie, Európsky parlament Stáli zamestnanci 18/02/2021
Korektori/jazykoví redaktori – írčina (GA) AST 3 Luxemburg (Luxembursko) Súdny dvor Európskej únie, Európsky parlament Stáli zamestnanci 18/02/2021
Korektori/jazykoví redaktori – estónčina (ET) AST 3 Luxemburg (Luxembursko) Súdny dvor Európskej únie, Európsky parlament Stáli zamestnanci 18/02/2021
Korektori/jazykoví redaktori – španielčina (ES) AST 3 Luxemburg (Luxembursko) Súdny dvor Európskej únie, Európsky parlament Stáli zamestnanci 18/02/2021
Korektori/jazykoví redaktori – gréčtina (EL) AST 3 Luxemburg (Luxembursko) Súdny dvor Európskej únie, Európsky parlament Stáli zamestnanci 18/02/2021
Administrátori pre politiku v oblasti chemických látok AD 6 Brusel (Belgicko) Európska komisia Stáli zamestnanci 1. štvrťrok 2021(orientačne)
Odborníci na technickú podporu štrukturálnych reforiem členských štátov AD 7 Brusel (Belgicko) Európska komisia Stáli zamestnanci 1. štvrťrok 2021(orientačne)
Inšpektori jadrovej bezpečnosti AST 3 Luxemburg (Luxembursko) Európska komisia Stáli zamestnanci 1. štvrťrok 2021(orientačne)