Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Budúce príležitosti

Budúce príležitosti

Tieto informácie sú orientačné. Úrad EPSO si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť uverejnené informácie a pravidelne uverejňovať aktualizácie.

 

Pracovné zaradenie Trieda Miesto(-a) Inštitúcia/agentúra Druh zmluvy Začiatok obdobia podávania žiadostí
Administrátori v oblasti ochrany údajov AD 6 Brusel (Belgicko), Luxemburg (Luxembursko) Súdny dvor Európskej únie, Rada Európskej únie, Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, Európsky hospodársky a sociálny výbor, Európska komisia, Európsky parlament Stáli zamestnanci 09/09/2021
Audiovizuálni a konferenční technici AST 3 Brusel (Belgicko), Luxemburg (Luxembursko) Súdny dvor Európskej únie, Európsky výbor regiónov, Rada Európskej únie, Európsky hospodársky a sociálny výbor, Európska komisia, Európsky parlament Stáli zamestnanci 23/09/2021
Stavební technici AST 3 Brusel (Belgicko), Luxemburg (Luxembursko) Súdny dvor Európskej únie, Európsky výbor regiónov, Rada Európskej únie, Európsky hospodársky a sociálny výbor, Európska komisia, Európsky parlament Stáli zamestnanci 23/09/2021
Laboratórni technici AST 3 Geel (Belgium), Ispra (Taliansko), Karlsruhe (Nemecko), Petten (The Netherlands) Súdny dvor Európskej únie, Európsky výbor regiónov, Rada Európskej únie, Európsky hospodársky a sociálny výbor, Európska komisia, Európsky parlament Stáli zamestnanci 23/09/2021
Pomocní laboratórni pracovníci AST-SC 1 Geel (Belgium), Ispra (Taliansko), Karlsruhe (Nemecko), Petten (The Netherlands) Súdny dvor Európskej únie, Európsky výbor regiónov, Rada Európskej únie, Európsky hospodársky a sociálny výbor, Európska komisia, Európsky parlament Stáli zamestnanci 23/09/2021
Administrátori v oblasti digitálnej forenznej analýzy AD 7 Brusel (Belgicko) Európska komisia Stáli zamestnanci 07/10/2021
Administrátori v oblasti operačnej a strategickej analýzy AD 7 Brusel (Belgicko) Európska komisia Stáli zamestnanci 07/10/2021
Vyšetrovatelia – vyšetrovanie a operácie v oblasti výdavkov EÚ a boja proti korupcii AD 7 Brusel (Belgicko) Európska komisia Stáli zamestnanci 07/10/2021
Vyšetrovatelia – vyšetrovanie a operácie v oblasti colných a obchodných záležitostí, tabaku a falšovaného tovaru AD 7 Brusel (Belgicko) Európska komisia Stáli zamestnanci 07/10/2021
Experti – vyšetrovanie a operácie v oblasti výdavkov EÚ a boja proti korupcii AD 9 Brusel (Belgicko) Európska komisia Stáli zamestnanci 07/10/2021
Experti – vyšetrovanie a operácie v oblasti colných a obchodných záležitostí, tabaku a falšovaného tovaru AD 9 Brusel (Belgicko) Európska komisia Stáli zamestnanci 07/10/2021

Úrad EPSO pripravuje výberové konania v úzkej spolupráci s inštitúciami EÚ a ich náborovými útvarmi. Ďalšie podrobnosti o týchto kariérnych profiloch budú uverejnené hneď, ako budú k dispozícii.

  • Námorné záležitosti a rybárstvo
  • Jazykoví asistenti v rôznych jazykoch
  • Informačné a komunikačné technológie (IKT)
  • Právnici lingvisti pre írsky jazyk (Súdny dvor)
  • Vesmír a obrana