Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Budúce príležitosti

Budúce príležitosti

Pracovné zaradenie Trieda Miesto(-a) Inštitúcia/agentúra Druh zmluvy Začiatok obdobia podávania žiadostí
Právnici lingvisti pre írsky jazyk (GA) AD 7 Luxemburg (Luxembursko) Súdny dvor Európskej únie Stáli zamestnanci 18/11/2021
Administrátori v oblasti námorných záležitostí a rybárstva AD 6 Brusel (Belgicko) Európska komisia Stáli zamestnanci 09/12/2021

Úrad EPSO pripravuje v úzkej spolupráci s inštitúciami EÚ a ich náborovými útvarmi výberové konania v ďalej uvedených oblastiach. Ďalšie podrobnosti o týchto kariérnych profiloch budú uverejnené hneď, ako budú k dispozícii.

  • Námorné záležitosti a rybárstvo
  • Jazykoví asistenti v rôznych jazykoch
  • Informačné a komunikačné technológie (IKT)
  • Právnici lingvisti pre írsky jazyk (Súdny dvor)
  • Vesmír a obrana