Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Budúce príležitosti

Budúce príležitosti

Pracovné zaradenie Trieda Miesto(-a) Inštitúcia/agentúra Druh zmluvy Začiatok obdobia podávania žiadostí
Vedúci administratívnych útvarov delegácií EÚ AST 4 Mestá mimo EÚ Európska služba pre vonkajšiu činnosť Stáli zamestnanci 14/07/2022
Asistenti – finančné riadenie AST 3 Brusel (Belgicko), Luxemburg (Luxembursko), Štrasburg (Francúzsko) Inštitúcie EÚ Stáli zamestnanci 22/09/2022
Asistenti – účtovníctvo a pokladnica AST 3 Brusel (Belgicko), Luxemburg (Luxembursko), Štrasburg (Francúzsko) Inštitúcie EÚ Stáli zamestnanci 22/09/2022
Asistenti – verejné obstarávanie AST 3 Brusel (Belgicko), Luxemburg (Luxembursko), Štrasburg (Francúzsko) Inštitúcie EÚ Stáli zamestnanci 22/09/2022
Asistenti – grafický dizajn a tvorba vizuálneho obsahu AST 3 Brusel (Belgicko), Luxemburg (Luxembursko), Štrasburg (Francúzsko) Inštitúcie EÚ Stáli zamestnanci 22/09/2022
Asistenti – sociálne a digitálne médiá AST 3 Brusel (Belgicko), Luxemburg (Luxembursko), Štrasburg (Francúzsko) Inštitúcie EÚ Stáli zamestnanci 22/09/2022
Asistenti – správca webových stránok AST 3 Brusel (Belgicko), Luxemburg (Luxembursko), Štrasburg (Francúzsko) Inštitúcie EÚ Stáli zamestnanci 22/09/2022

Úrad EPSO pripravuje v úzkej spolupráci s inštitúciami EÚ a ich náborovými útvarmi výberové konania v ďalej uvedených oblastiach. Ďalšie podrobnosti o týchto kariérnych profiloch budú uverejnené hneď, ako budú k dispozícii.

  • Administrátori v týchto oblastiach: energetika, klíma, životné prostredie (október 2022)
  • Asistenti v oblasti bezpečnosti (november 2022)