Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Budúce príležitosti

Budúce príležitosti

Pracovné zaradenie Trieda Miesto(-a) Inštitúcia/agentúra Druh zmluvy Začiatok obdobia podávania žiadostí
Administrátori – infraštruktúra, cloud, siete a midlvér IKT AD 7 Brusel (Belgicko), Luxemburg (Luxembursko), Štrasburg (Francúzsko) Inštitúcie EÚ Stáli zamestnanci 17/02/2022
Administrátori – Digitálne pracovisko, automatizácia administratívy a mobilné výpočtové technológie AD 7 Brusel (Belgicko), Luxemburg (Luxembursko), Štrasburg (Francúzsko) Inštitúcie EÚ Stáli zamestnanci 17/02/2022
Administrátori – správa IT a dát, riadenie programov/portfólia a projektov, kancelária projektového riadenia (PMO), obchodná a podniková architektúra. AD 7 Brusel (Belgicko), Luxemburg (Luxembursko), Štrasburg (Francúzsko) Inštitúcie EÚ Stáli zamestnanci 17/02/2022
Administrátori – návrh, vývoj/konfigurácia, testovanie, prevádzka a údržba aplikácií IT a hotových riešení; správa údajov, analýza údajov a umelá inteligencia AD 7 Brusel (Belgicko), Luxemburg (Luxembursko), Štrasburg (Francúzsko) Inštitúcie EÚ Stáli zamestnanci 17/02/2022
Administrátori – Bezpečnosť IKT AD 8 Brusel (Belgicko), Luxemburg (Luxembursko), Štrasburg (Francúzsko) Inštitúcie EÚ Stáli zamestnanci 17/02/2022
Asistenti – infraštruktúra, cloud, siete a midlvér IKT AST 4 Brusel (Belgicko), Luxemburg (Luxembursko), Štrasburg (Francúzsko) Inštitúcie EÚ Stáli zamestnanci 17/02/2022
Asistenti – Digitálne pracovisko, automatizácia administratívy a mobilné výpočtové technológie AST 4 Brusel (Belgicko), Luxemburg (Luxembursko), Štrasburg (Francúzsko) Inštitúcie EÚ Stáli zamestnanci 17/02/2022
Asistenti – vývoj/konfigurácia, testovanie, prevádzka a údržba aplikácií IT a štandardných riešení; správa údajov, analýza údajov a umelá inteligencia AST 4 Brusel (Belgicko), Luxemburg (Luxembursko), Štrasburg (Francúzsko) Inštitúcie EÚ Stáli zamestnanci 17/02/2022
Asistenti – Bezpečnosť IKT AST 4 Brusel (Belgicko), Luxemburg (Luxembursko), Štrasburg (Francúzsko) Inštitúcie EÚ Stáli zamestnanci 17/02/2022
Administrátori v oblasti auditu AD 7 Luxemburg (Luxembursko) Európsky dvor audítorov Stáli zamestnanci 10/03/2022

Úrad EPSO pripravuje v úzkej spolupráci s inštitúciami EÚ a ich náborovými útvarmi výberové konania v ďalej uvedených oblastiach. Ďalšie podrobnosti o týchto kariérnych profiloch budú uverejnené hneď, ako budú k dispozícii.

  • Administrátori v oblasti auditu
  • Asistenti v týchto oblastiach: financie, účtovníctvo, komunikácia
  • Jazykoví asistenti v rôznych jazykoch
  • Vesmír a obrana