Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Budúce príležitosti

Budúce príležitosti

Tieto informácie sú orientačné. Úrad EPSO si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť uverejnené informácie a pravidelne uverejňovať aktualizácie.

 

Pracovné zaradenie Trieda Miesto(-a) Inštitúcia/agentúra Druh zmluvy Začiatok obdobia podávania žiadostí
Administrátori pre politiku v oblasti chemických látok AD 6 Brusel (Belgicko) Európska komisia Stáli zamestnanci 11/03/2021
Inšpektori jadrovej bezpečnosti AST 3 Luxemburg (Luxembursko) Európska komisia Stáli zamestnanci 18/03/2021
Odborníci na technickú podporu štrukturálnych reforiem členských štátov a odborníci na schengenské acquis AD 7 Brusel (Belgicko) Európska komisia Stáli zamestnanci 08/04/2021