Förstasida > Jobb och praktik > Kommande urvalsförfaranden

Upcoming opportunities

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

 

Befattning Grad Tjänsteorter Institution/ byrå Anställningsform Första ansökningsdag
Bulgariskspråkiga juristlingvister (BG) AD 7 Bryssel (Belgien), Luxemburg (Luxemburg), Strasbourg (Frankrike) Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, Europaparlamentet Fast anställd 1/2021(preliminärt)
Polskspråkiga juristlingvister (PL) AD 7 Bryssel (Belgien), Luxemburg (Luxemburg), Strasbourg (Frankrike) Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, Europaparlamentet Fast anställd 1/2021(preliminärt)
Ungerskspråkiga juristlingvister (HU) AD 7 Bryssel (Belgien), Luxemburg (Luxemburg), Strasbourg (Frankrike) Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, Europaparlamentet Fast anställd 1/2021(preliminärt)
Iriskspråkiga juristlingvister (GA) AD 7 Bryssel (Belgien), Luxemburg (Luxemburg), Strasbourg (Frankrike) Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, Europaparlamentet Fast anställd 1/2021(preliminärt)
Franskspråkiga juristlingvister (FR) AD 7 Bryssel (Belgien), Luxemburg (Luxemburg), Strasbourg (Frankrike) Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, Europaparlamentet Fast anställd 1/2021(preliminärt)
Tjeckiskspråkiga juristlingvister (CS) AD 7 Bryssel (Belgien), Luxemburg (Luxemburg), Strasbourg (Frankrike) Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, Europaparlamentet Fast anställd 1/2021(preliminärt)
Finskspråkiga översättare AD 5 Bryssel (Belgien), Luxemburg (Luxemburg) Europeiska kommissionen Tillfälligt anställd 1/2021(preliminärt)
Tyskspråkiga översättare AD 5 Bryssel (Belgien), Luxemburg (Luxemburg) Europeiska kommissionen Tillfälligt anställd 1/2021(preliminärt)
Danskspråkiga översättare AD 5 Bryssel (Belgien), Luxemburg (Luxemburg) Europeiska kommissionen Tillfälligt anställd 1/2021(preliminärt)
Svenskspråkiga översättare AD 5 Bryssel (Belgien), Luxemburg (Luxemburg) Europeiska kommissionen Tillfälligt anställd 1/2021(preliminärt)
Korrekturläsare/språkgranskare – iriska (GA) AST 3 Luxemburg (Luxemburg) EU-domstolen, Europaparlamentet Fast anställd Första kvartalet 2021(preliminärt)
Korrekturläsare/språkgranskare – grekiska (EL) AST 3 Luxemburg (Luxemburg) EU-domstolen, Europaparlamentet Fast anställd Första kvartalet 2021(preliminärt)
Korrekturläsare/språkgranskare – spanska (ES) AST 3 Luxemburg (Luxemburg) EU-domstolen, Europaparlamentet Fast anställd Första kvartalet 2021(preliminärt)
Korrekturläsare/språkgranskare – estniska (ET) AST 3 Luxemburg (Luxemburg) EU-domstolen, Europaparlamentet Fast anställd Första kvartalet 2021(preliminärt)
Korrekturläsare/språkgranskare – portugisiska (PT) AST 3 Luxemburg (Luxemburg) EU-domstolen, Europaparlamentet Fast anställd Första kvartalet 2021(preliminärt)
Handläggare – kemikaliepolitik AD 6 Bryssel (Belgien) Europeiska kommissionen Fast anställd Första kvartalet 2021(preliminärt)
Handläggare inom hållbart jordbruk och landsbygdsutveckling AD 6 Bryssel (Belgien) Europeiska kommissionen Fast anställd Första kvartalet 2021(preliminärt)
Korrekturläsare/språkgranskare – italienska (IT) AST 3 Luxemburg (Luxemburg) EU-domstolen, Europaparlamentet Fast anställd Första kvartalet 2021(preliminärt)
Experter på tekniskt stöd till EU-ländernas strukturreformer AD 7 Bryssel (Belgien) Europeiska kommissionen Fast anställd Första kvartalet 2021(preliminärt)
Kärnkraftsinspektörer AST 3 Luxemburg (Luxemburg) Europeiska kommissionen Fast anställd Första kvartalet 2021(preliminärt)