Home > Job opportunities > Kommande urvalsförfaranden

Kommande urvalsförfaranden

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

 

Befattning Grad Tjänsteorter Institution/ byrå Anställningsform Första ansökningsdag
Sekreterare AST-SC 1, AST-SC 2 Bryssel (Belgien), Luxemburg (Luxemburg) EU-institutionerna Fast anställd Våren 2020(preliminärt)
Handläggare – EU-lagstiftning AD 5 Bryssel (Belgien), Luxemburg (Luxemburg) EU-institutionerna Fast anställd Våren 2020(preliminärt)
Handläggare – yttre förbindelser AD 5, AD 7 Europeiska utrikestjänsten Fast anställd Våren 2020(preliminärt)