Förstasida > Jobb och praktik > Kommande urvalsförfaranden

Kommande urvalsförfaranden

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

 

Befattning Grad Tjänsteorter Institution/ byrå Anställningsform Första ansökningsdag
Handläggare – EU-lagstiftning AD 5 Bryssel (Belgien), Luxemburg (Luxemburg) EU-institutionerna Fast anställd 30/07/2020
Polskspråkiga juristlingvister (PL) AD 7 Bryssel (Belgien), Luxemburg (Luxemburg), Strasbourg (Frankrike) Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, Europaparlamentet Fast anställd Sommaren 2020(preliminärt)
Ungerskspråkiga juristlingvister (HU) AD 7 Bryssel (Belgien), Luxemburg (Luxemburg), Strasbourg (Frankrike) Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, Europaparlamentet Fast anställd Sommaren 2020(preliminärt)
Iriskspråkiga juristlingvister (GA) AD 7 Bryssel (Belgien), Luxemburg (Luxemburg), Strasbourg (Frankrike) Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, Europaparlamentet Fast anställd Sommaren 2020(preliminärt)
Franskspråkiga juristlingvister (FR) AD 7 Bryssel (Belgien), Luxemburg (Luxemburg), Strasbourg (Frankrike) Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, Europaparlamentet Fast anställd Sommaren 2020(preliminärt)
Tjeckiskspråkiga juristlingvister (CS) AD 7 Bryssel (Belgien), Luxemburg (Luxemburg), Strasbourg (Frankrike) Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, Europaparlamentet Fast anställd Sommaren 2020(preliminärt)
Bulgariskspråkiga juristlingvister (BG) AD 7 Bryssel (Belgien), Luxemburg (Luxemburg), Strasbourg (Frankrike) Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, Europaparlamentet Fast anställd Sommaren 2020(preliminärt)
Handläggare – yttre förbindelser AD 5, AD 7 Europeiska utrikestjänsten Fast anställd Sommaren 2020(preliminärt)
Korrekturläsare/språkgranskare – italienska (IT) AST 3 Luxemburg (Luxemburg) EU-domstolen, Europaparlamentet Fast anställd Hösten 2020(preliminärt)
Korrekturläsare/språkgranskare – portugisiska (PT) AST 3 Luxemburg (Luxemburg) EU-domstolen, Europaparlamentet Fast anställd Hösten 2020(preliminärt)
Korrekturläsare/språkgranskare – iriska (GA) AST 3 Luxemburg (Luxemburg) EU-domstolen, Europaparlamentet Fast anställd Hösten 2020(preliminärt)
Korrekturläsare/språkgranskare – estniska (ET) AST 3 Luxemburg (Luxemburg) EU-domstolen, Europaparlamentet Fast anställd Hösten 2020(preliminärt)
Korrekturläsare/språkgranskare – spanska (ES) AST 3 Luxemburg (Luxemburg) EU-domstolen, Europaparlamentet Fast anställd Hösten 2020(preliminärt)
Korrekturläsare/språkgranskare – grekiska (EL) AST 3 Luxemburg (Luxemburg) EU-domstolen, Europaparlamentet Fast anställd Hösten 2020(preliminärt)
Handläggare inom hållbart jordbruk och landsbygdsutveckling AD 6 Bryssel (Belgien) Europeiska kommissionen Fast anställd Hösten 2020(preliminärt)