Förstasida > Jobb och praktik > Kommande urvalsförfaranden

Kommande urvalsförfaranden

Den här informationen är bara vägledande. Epso förbehåller sig rätten att när som helst ändra informationen. Uppgifterna uppdateras regelbundet.

 

Befattning Grad Tjänsteorter Institution/ byrå Anställningsform Första ansökningsdag
Handläggare inom hälsofrågor – policy och lagstiftning AD 7 Bryssel (Belgien), Luxemburg (Luxemburg) Europeiska kommissionen Fast anställd 20/05/2021
Handläggare inom livsmedelssäkerhet – policy och lagstiftning AD 7 Bryssel (Belgien), Luxemburg (Luxemburg) Europeiska kommissionen Fast anställd 20/05/2021
Handläggare inom hälsa och livsmedelssäkerhet – revision, inspektion och utvärdering AD 7 Grange (Irland) Europeiska kommissionen Fast anställd 20/05/2021