Förstasida > Jobb och praktik > Kommande urvalsförfaranden

Kommande urvalsförfaranden

Befattning Grad Tjänsteorter Institution/ byrå Anställningsform Första ansökningsdag
Handläggare – försvarsindustrin AD 7 Bryssel (Belgien) Europeiska kommissionen Fast anställd 16/06/2022
Experter – försvarsindustrin AD 9 Bryssel (Belgien) Europeiska kommissionen Fast anställd 16/06/2022
Handläggare – rymdfrågor AD 7 Bryssel (Belgien) Europeiska kommissionen Fast anställd 16/06/2022
Experter – rymdfrågor AD 9 Bryssel (Belgien) Europeiska kommissionen Fast anställd 16/06/2022
Administrativa chefer vid EU-delegationer AST 4 Orter utanför EU Europeiska utrikestjänsten Fast anställd 14/07/2022

I nära samarbete med EU-institutionerna och deras rekryterande avdelningar förbereder Epso urvalsförfaranden på följande områden. Vi kommer inom kort att lägga ut mer information om de olika profilerna.

  • Assistenter inom följande områden: finans, redovisning och kommunikation