Αρχική σελίδα > Θεσεισ εργασιασ

Θεσεισ εργασιασ

Σας ενδιαφέρει η εργασία στα θεσμικά όργανα ή τους οργανισμούς της ΕΕ;

Στη βάση δεδομένων μας μπορείτε να βρείτε ευκαιρίες για μόνιμες και προσωρινές θέσεις εργασίας, όπως και για θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων, πρακτικές ασκήσεις και αποσπάσεις.  

Οι διαδικασίες επιλογής έκτακτων υπαλλήλων οργανώνονται συνήθως από τα ίδια τα θεσμικά όργανα καιοργανισμούς, και όχι από την EPSO. 

Σας συμβουλεύουμε επίσης να επισκέπτεστε τακτικά τον δικτυακό τόπο του/των οργανισμού(ών) της προτίμησής σας εάν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε σ’ αυτούς. Το περιεχόμενο των ιστοτόπων των οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των προκηρύξεων κενών θέσεων, δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της EPSO.

Σημειωτέον ότι στον δικτυακό τόπο δεν εμφανίζονται όλες οι κενές θέσεις και ότι ορισμένες θέσεις μπορεί να προορίζονται μόνο για τους επιτυχόντες υποψήφιους των διαδικασιών  επιλογής συμβασιούχων υπαλλήλων (Contract Agent Selection) (CAST) .

Type of Contract
Βαθμός
Τόπος/οι:
Institutions/Agency