Pradžia > Darbo galimybės

Darbo galimybės

Ieškote darbo ES institucijose ar agentūrose?

Mūsų duomenų bazėje rasite informacijos apie laisvas darbo pagal nuolatines ir laikinąsias sutartis vietas, taip pat apie galimybes dirbti sutartininku, atlikti stažuotę ar tapti deleguotuoju ekspertu. 

Laikinųjų darbuotojų atranką paprastai atlieka pačios institucijos iragentūros, o ne Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO). 

Apsilankykite specialiame mūsų puslapyje – jame rasite institucijų interneto svetaines, kuriose skelbiama apie laisvas darbo vietas. Už agentūrų interneto svetainių turinį ir jose skelbiamus pranešimus apie laisvas darbo vietas EPSO neatsako.

Prašytume atkreipti dėmesį į tai, kad šioje interneto svetainėje nėra skelbiama informacija apie visas laisvas darbo vietas. Be to, kai kurias darbo vietas gali užimti tik tie kandidatai, kurie laimėjo sutartininkų atrankos procedūrą (CAST).