DARBA IESPĒJAS

Vēlaties strādāt ES iestādēs vai aģentūrās?

Mūsu datubāzē varat meklēt pastāvīga un pagaidu darba vakances,
tostarp līgumdarbinieku, stažieru un norīkoto ekspertu vakances. 

Pagaidu darbinieku atlasi parasti organizē pašas iestādes un aģentūras, nevis Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO). Ja jūs interesē darbs konkrētā iestādē vai aģentūrā, mēs iesakām arī regulāri apmeklēt attiecīgās iestādes vai aģentūras tīmekļa vietni.  

Lūdzam ņemt vērā, ka šajā tīmekļa vietnē ir atrodamas ne visas brīvās vakances, turklāt daži amati var būt pieejami tikai kandidātiem, kuri veiksmīgi nokārtojuši  līgumdarbinieku atlases (CAST) procedūras.