Конкурсът за администратори на степен AD5 за 2017 г. вече започна!

Начало > Конкурсът за администратори на степен AD5 за 2017 г. вече започна!

Променете Европа

Току-що сте завършили образованието си? Искате да започнете вълнуваща кариера? Точно сега институциите на ЕС набират динамични и всеотдайни наскоро дипломирани висшисти за повече от 100 нови длъжности за администратори. Тези длъжности представляват идеален трамплин към стимулираща и разнообразна кариера, която ще ви даде възможност да работите по темите на деня и действително да допринесете за промените в Европа. Трябва да сте интелигентни, мотивирани, да владеете няколко езика и да сте готови да започнете нов живот в бликащи от енергия градове като Брюксел или Люксембург. Ще работите в динамична работна среда, сред колеги от различни националности и ще имате многобройни възможности за обучение, за да подобрите професионалните си умения. Не пропускайте тази страхотна възможност за кариера — регистрацията започва на 30 март 2017 г.

Хора седят около маса.

Притежавате ли това, което е необходимо?

Преди да кандидатствате, бихме желали да обмислите внимателно дали кариерата в институциите на ЕС е правилният избор за вас. Например през 2015 г. повече от 31 000 души кандидатстваха, но по-малко от 5 % от тях бяха поканени на втория етап. Процесът на подбор е силно конкурентен, тъй като одобрените кандидати ще бъдат само около 124. Трябва да знаете, че не е достатъчно да постигнете изисквания минимум на тестовете. Единствено постигналите най-високите резултати преминават на следващия етап от процедурата за подбор. Въпросникът „Кариера в институциите на ЕС — дали това е за мен?“ и тестът за самооценка ще ви дадат реалистична идея дали е вероятно да отговорите на високите стандарти, необходими за успех.

 

Обзор на конкурса за администратори — 2017 г.

Кандидатстване — ЧАСТ 1. Потвърдете, че отговаряте на условията за допустимост, избройте езиците на ЕС, които владеете.
Кандидатстване — ЧАСТ 2. Потвърдете вашия първи и втори език, попълнете формуляра за кандидатстване.
Компютърни тестове — тестове за словесно-логическо, за математико-логическо и за абстрактно мислене на език 1 в изпитни центрове по света.
Тест „e-tray“ („организация на текущата работа“) — на език 2 в изпитни центрове в държавите от ЕС.
Тест по модела „Център за оценяване“ — на език 2, работа по казус (в държавите от ЕС). Устна презентация, интервю относно компетенциите и упражнение в група (в Брюксел).
Публикуване на списък с успешно издържалите конкурса кандидати — около 124 души.

 

Моля, имайте предвид, че процесът на кандидатстване се различава леко през тази година. Пълна информация, подробности и често задавани въпроси могат да бъдат намерени тук.

Начало