2017. aasta konkurss AD5 kõrgkooli lõpetanutele on alanud!

Avaleht > 2017. aasta konkurss AD5 kõrgkooli lõpetanutele on alanud!

Tehke midagi Euroopa heaks

Kas olete äsja ülikooli lõpetanud? Soovite alustada uut põnevat karjääri? ELi institutsioonid on värbamas dünaamilisi ja pühendunud äsja kõrghariduse omandanuid, et täita üle 100 uue administraatori ametikoha. Administraatori ametikoht on suurepärane hüppelaud stimuleeriva ja mitmekesise karjääri alustamiseks. Saate võimaluse töötada päevakajaliste küsimustega ning tõepoolest teha midagi Euroopa heaks. Peate olema arukas, motiveeritud ja mitmekeelne ning soovima alustada uut elu põnevates linnades − Brüsselis või Luxembourgis. Ümbritsetuna eri rahvusest kolleegidest, saate töötada tempokas töökeskkonnas, kus teile pakutakse oma kutseoskuste täiendamiseks arvukalt koolitusvõimalusi. Ärge laske seda fantastilist karjäärivõimalust käest – registreerimine algab 30. märtsil 2017.

Inimesed laua ääres.

Kas olete sobiv kandidaat?

Enne kandideerimist soovitame teil järele mõelda, kas töökoht ELi institutsioonides on teie jaoks õige valik. Näiteks oli 2015. aastal kandidaate üle 31 000, kuid neist vähem kui 5% sai kutse teise etappi. Valikumenetlus on väga konkurentsitihe, sest reservnimekirjas on vaid ligikaudu 124 ametikohta. Oluline on meeles pidada, et minimaalsest nõutavast punktisummast konkursi läbitegemiseks ei piisa. Valikumenetluse eri etappidest pääsevad edasi ainult parimate tulemustega kandidaadid. Küsimustik „Minu karjäär ELis“ ja enesehindamistest annavad teile reaalse pildi sellest, kui suur on tõenäosus, et vastate konkursil esitatavatele kõrgetele nõudmistele.

 

Ülevaade – kõrgharidusega administraatorid 2017

Kandideerimisavaldus – 1. OSA Kinnitage, et täidate konkursil osalemise tingimused; loetlege oma ELi ametlike keelte oskus.
Kandideerimisavaldus – 2. OSA Kinnitage oma 1. ja 2. keel; täitke kandideerimisavaldus lõpuni.
Arvutipõhised eelvalikutestid – Verbaalse, matemaatilise ja abstraktse mõtlemise testid 1. keeles; eri riikides asuvates testimiskeskustes.
E-dokumentide haldus (e-tray) – 2. keeles; ELi liikmesriikides asuvates testimiskeskustes.
Hindamiskeskus – 2. keeles; juhtumianalüüs (ELi liikmesriikides); suuline ettekanne, pädevuspõhine intervjuu, rühmatöö (Brüsselis).
Reservnimekirja avaldamine – Ligikaudu 124 edukat kandidaati

 

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleval aastal on kandideerimine veidi erinev. Kogu teabe, üksikasjad ja korduma kippuvad küsimused leiate siit.

Alusta