Tá comórtas AD5 2017 do riarthóirí a bhfuil céim acu ar oscailt anois!

Etusivu > Tá comórtas AD5 2017 do riarthóirí a bhfuil céim acu ar oscailt anois!

Difear a dhéanamh don Eoraip

I ndiaidh céim a bhaint amach? Ag iarraidh tosú ar ghairmréim iontach? Tá institiúidí an Aontais Eorpaigh ag earcú céimithe nua fuinniúla dícheallacha faoi láthair chun breis agus 100 post a líonadh le haghaidh riarthóirí a bhfuil céim acu. Is deis iad na poist sin tosú ar ghairmréim spreagthach ilchineálach inar féidir leat bheith ag obair ar shaincheisteanna an lae agus fíordhifear a dhéanamh don Eoraip. Is gá bheith cliste, díbhirceach agus ilteangach agus ardspéis a bheith agat i saol nua i gcathracha bríomhara na Bruiséile nó Lucsamburg. Beidh tú ag obair i dtimpeallacht oibre faoi ardghluaiseacht ina mbeidh comhghleacaithe ilteangacha i do thimpeall agus tabharfar an iomad deiseanna oiliúna duit chun do scileanna gairme a fheabhsú. Ná caill an deis ghairme iontach seo – osclófar an clárú an 30 Márta 2017.

Daoine ina suí thart ar bhord.

An bhfuil an mianach ceart ionat?

Sula ndéanfaidh tú iarratas, is fearr machnamh a dhéanamh ar an oirfeadh gairmréim san Aontas duit. Léargas beag: rinne breis agus 31,000 duine iarratas in 2015 ach níor tugadh cuireadh ach do 5% díobh chun an dara céim. Tá an próiseas roghnúcháin an-iomaíoch ar fad ós rud é nach bhfuil ach thart ar 124 áit ar an bpainéal. Bíodh a fhios agat nach leor an pasmharc a ghnóthú sna trialacha. Is iad na daoine a ghnóthóidh na marcanna is airde, agus iad sin amháin, a rachaidh ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile den phróiseas roghnúcháin. Tabharfaidh an ceistneoir "Gairm domsa gairm san Aontas Eorpach?" léargas maith duit ar a dhóiche atá sé go mbainfidh tú amach na hardchaighdeáin is gá chun go n-éireoidh an comórtas leat.

 

Achoimre ar "Riarthóirí a bhfuil céim acu 2017"

An t-iarratas - CUID 1 D'incháilitheacht a dhearbhú; liosta de na teangacha de chuid an Aontais atá agat
An t-iarratas - CUID 2 Dearbhaigh cé na teangacha atá roghnaithe agat mar theanga 1 agus teanga 2; an fhoirm iarratais a líonadh isteach
Trialacha ar Ríomhaire - Trialacha réasúnaíochta briathartha, uimhriúla agus teibí i dteanga 1; ionaid trialacha ar fud an domhain
An t-inbhosca ríomhphoist - I dteanga 2; ionaid mheasúnaithe sna Ballstáit
An t-ionad measúnaithe - I dteanga 2 cás-staidéar (sna Ballstáit); cur i láthair ó bhéal, agallamh ar bhonn inniúlachtaí, cleachtadh grúpa (sa Bhruiséil)
Foilsiú an phainéil - Tuairim agus 124 iarrthóir ar éirigh leo

 

Tabhair do d'aire go mbíonn mionathruithe sa phróiseas ó bhliain go bliain. Tá an t-eolas, na mionsonraí agus na Ceisteanna Coitianta le fáil anseo.

Tús a chur leis