Конкурсът за секретари и деловодители за 2017 г. вече е отворен за участие!

Начало > Конкурсът за секретари и деловодители за 2017 г. вече е отворен за участие!

Търсите интересна кариера в областта на секретарството? Институциите на ЕС наемат силно мотивирани служители със секретарски и деловодителски функции за повече от 300 позиции в Брюксел или Люксембург. Това е чудесен шанс да станете част от динамичната и многоезична работна среда на едно от ведомствата на европейските институции и да получите множество възможности за растеж и развитие по време на вашата кариера.

Ако смятате, че можете да работите както самостоятелно, така и в екип, изпълнявайки широк набор от дейности — от обща администрация до комуникационни и финансови задачи, това би могло да бъде вашият шанс! Процедурата за подбор започва на 9 ноември 2017 г.

Хора седят около маса.

Притежавате ли това, което е необходимо?

Преди да кандидатствате, следва да обмислите внимателно дали кариерата в институциите на ЕС е правилният избор за вас. Процесът на подбор е силно конкурентен и не е достатъчно да получите само изисквания минимум на тестовете. Единствено кандидатите, получили най-високи резултати, преминават на следващия етап от процедурата за подбор. Въпросникът „Подходяща ли е за мен работата в институциите на ЕС?“ и тестът за самооценка ще ви помогнат да разберете дали има вероятност да отговорите на високите стандарти, необходими за успех.

 

Секретари/Деловодители 2017 — прегледКандидатура

ЧАСТ 1

Потвърдете, че отговаряте на условията за допустимост; декларирайте езиците на ЕС, които владеете

Кандидатура

ЧАСТ 2

Изберете вашите езици 1 и 2, попълнете формуляра за кандидатстване

Тестове на компютър (CBT)

Тестове за логическо мислене (на език 1) и за професионални умения (на език 2) в изпитни центрове по света

Етап на оценяване

Упражнение e-tray („организация на текущата работа“), интервю, два теста относно областта на конкурса, провеждани на език 2 в Брюксел

Списък на издържалите конкурса

Списък с 333 успешни кандидати

 

Моля, имайте предвид, че тази година процесът на кандидатстване за функционална група AST-SC се различава леко. Подробна информация ще намерите посредством връзките по-долу. Често задавани въпроси

Към процедурата за степен AST-SC1

Към процедурата за степен AST-SC2