Ο διαγωνισμός «Γραμματείς/Βοηθοί γραφείου 2017» έχει ανοίξει!

Αρχική σελίδα > Ο διαγωνισμός «Γραμματείς/Βοηθοί γραφείου 2017» έχει ανοίξει!

Αναζητάτε μια διαφορετική σταδιοδρομία γραμματειακών καθηκόντων; Τα όργανα της ΕΕ προσλαμβάνουν γραμματείς και βοηθούς γραφείου υψηλών προσόντων για να καλύψουν πάνω από 300 θέσεις στις Βρυξέλλες ή στο Λουξεμβούργο. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία να εργαστείτε σε ένα δυναμικό και πολυγλωσσικό περιβάλλον, σε υπηρεσίες των ευρωπαϊκών οργάνων, όπου σας παρέχονται πολυάριθμες δυνατότητες να βελτιώσετε και να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας καθ΄ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας σας.

Αν θεωρείτε ότι έχετε το απαιτούμενο προφίλ για να εργάζεστε είτε αυτόνομα είτε ως μέρος μιας ομάδας διεκπεραιώνοντας ποικίλα καθήκοντα, όπως, γενικής διοίκησης, επικοινωνίας ή οικονομικής διαχείρισης, τότε ίσως αυτή είναι η ευκαιρία σας! Η υποβολή υποψηφιοτήτων ξεκινά στις 9 Νοεμβρίου 2017.

Άτομα που κάθονται γύρω από ένα τραπέζι.

Έχετε τα απαιτούμενα προσόντα;

Προτού υποβάλετε αίτηση, θα θέλαμε να σκεφθείτε προσεκτικά κατά πόσο μια σταδιοδρομία στην ΕΕ είναι η σωστή επιλογή για εσάς. Η διαδικασία επιλογής είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική και δεν αρκεί να επιτύχετε την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία στις δοκιμασίες. Μόνον όσοι επιτύχουν την υψηλότερη βαθμολογία θα περάσουν στο επόμενο στάδιο επιλογής. Το ερωτηματολόγιο «Σταδιοδρομία στην ΕΕ: είναι για μένα;» και το τεστ αυτοαξιολόγησης θα σας βοηθήσουν να διαπιστώσετε κατά πόσο είστε πράγματι σε θέση να ανταποκριθείτε με επιτυχία στις υψηλές απαιτήσεις του διαγωνισμού.

 

Διαγωνισμός «Γραμματείς/Βοηθοί γραφείου 2017»Υποψηφιότητα

ΜΕΡΟΣ 1

Επιβεβαιώστε την επιλεξιμότητά σας· δηλώστε όλες τις γλώσσες της ΕΕ που γνωρίζετε

Υποψηφιότητα

ΜΕΡΟΣ 2

Επιλέξτε γλώσσα 1 και γλώσσα 2, συμπληρώστε την αίτηση

Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με χρήση υπολογιστή (CBT)

Δοκιμασίες κατανόησης (στη γλώσσα 1) και επαγγελματικών δεξιοτήτων (στη γλώσσα 2), σε εξεταστικά κέντρα σε όλον τον κόσμο.

Στάδιο αξιολόγησης

Δοκιμασία e-tray, συνέντευξη, δύο δοκιμασίες ειδικές για τον τομέα, στη γλώσσα 2, στις Βρυξέλλες

Εφεδρικός κατάλογος

Κατάλογος με 333 επιτυχόντες υποψηφίους

 

Έχετε υπόψη σας ότι η φετινή διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τον διαγωνισμό AST-SC έχει αλλάξει λίγο. Θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τις λεπτομέρειες στους παρακάτω συνδέσμους. Εδώ μπορείτε να δείτε τις συχνές ερωτήσεις.

Ξεκινήστε με βαθμό AST-SC1

Ξεκινήστε με βαθμό AST-SC2