Tá comórtas 2017 do Rúnaithe agus Cléirigh ar oscailt anois!

Etusivu > Tá comórtas 2017 do Rúnaithe agus Cléirigh ar oscailt anois!

An bhfuil gairm bheatha rúnaíochta de shaghas úr uait? Tá institiúidí an Aontais Eorpaigh ag earcú baill foirne ardspreagtha le bheith ina rúnaithe agus ina gcléirigh chun breis agus 300 folúntas a líonadh sa Bhruiséil agus i Lucsamburg. Is iontach an deis é seo a bheith ag obair i dtimpeallacht oibre fuinniúil ilteangach, i ranna uile institiúidí an Aontais Eorpaigh. Is obair í a bhfuil scóip leathan ag gabháil léi ó thaobh forbairt agus fás gairme.

Má mheasann tú go bhfuil tú inniúil ar a bheith ag obair leat féin agus mar bhall foirne araon, agus cúraimí de mórchuid saghsanna ort, cuir i gcás riarachán ginearálta, cumarsáid, cúrsaí airgeadais, má mheasann tú sin, is ceart duit do dhorn a dhúnadh ar an deis seo! Féadfar iarratas a dhéanamh ar an gcomórtas ón 9 Samhain 2017.

Daoine ina suí thart ar bhord.

An bhfuil an mianach ceart ionat?

Sula ndéanfaidh tú iarratas, is ceart duit do dhianmhachnamh a dhéanamh ar a oiriúnaí a bheadh post in institiúidí an Aontais Eorpaigh duitse. Bíonn géariomaíocht sa phróiseas roghnúcháin agus ní leor an pasmharc a ghnóthú sna trialacha. Is iad na daoine a ghnóthóidh na marcanna is airde, agus iad sin amháin, a ghabhfaidh ar aghaidh ó chéim go céim den phróiseas roghnúcháin. Tá ceistneoir agus uirlis féinmheasúnaithe ann ar a dtugtar "Gairm domsa gairm san Aontas Eorpach?" agus ba cheart go dtabharfadh sé léargas maith duit ar a dhóiche atá sé go mbainfidh tú amach an t-ardchaighdeán is gá sa chomórtas.

 

Forléargas ar chomórtas 2017 do Rúnaithe agus CléirighAn t-iarratas

CUID 1

A dheimhniú go bhfuil tú incháilithe; gach ceann de theangacha oifigiúla an Aontais atá agat a dhearbhú

An t-iarratas

CUID 2

Teanga 1 agus Teanga 2 a roghnú; an fhoirm iarratais a líonadh isteach

Trialacha ar ríomhaire

Réasúnaíocht (i dteanga 1) agus scileanna gairmiúla (i dteanga 2), in ionaid trialacha ar fud an domhain

Céim an mheasúnaithe

Triail an inbhosca ríomhphoist, agallamh agus dhá thriail a bhaineann go sonrach leis an réimse i dteanga 2 sa Bhruiséil

Painéal

Painéal ar a bhfuil an líon seo iarrthóirí ar éirigh leo: 333

 

Tabhair do d'aire go bhfuil mionathrú déanta i mbliana ar an bpróiseas iarratais do chomórtais don ghrád AST-SC. Tá gach eolas le fáil ach cliceáil ar na naisc thíos. Tá liosta de cheisteanna coitianta anseo.

Eolas faoin ngrád AST-SC1

Eolas faoin ngrád AST-SC2