Парламентарни разпоредители

Начало > Парламентарни разпоредители

Имате ли опит в прилагането на протоколни правила на практика? Контактувате ли с лекота с различни групи хора, например членове на Европейския парламент, комисари, посетители на институциите на ЕС и служители на ЕС? Европейският съюз търси парламентарни разпоредители (функционална група AST-SC), които ще работят предимно в Европейския парламент.

Техните задачи включват оказване на помощ на членове на Европейския парламент и други високопоставени лица по време на парламентарни сесии, заседания на парламентарни органи и при различни прояви, които се провеждат в сградите на Европейския парламент. Разпоредителите отговарят основно за подготовката на заседателните зали, посрещането и придружаването на високопоставени посетители и предоставянето на информация на посетителите, а освен това изпълняват административни задачи. Задълженията им изискват гъвкавост по отношение на работното време и възможност да пътуват до трите обичайни места на работа на Парламента: Брюксел, Люксембург и Страсбург, както и другаде.

Като работодател институциите и агенциите на ЕС предлагат широка гама от експертни знания и опит, както и множество възможности за разширяване на кръгозора, усъвършенстване на уменията и кариерно развитие. Зачитането на културното многообразие и насърчаването на равните възможности са основополагащи принципи на ЕС и Европейската служба за подбор на персонал се стреми да осигурява равни възможности, равно третиране и равен достъп на всички кандидати. Можете да научите повече за нашата политика на равни възможности и как да поискате специални мерки по време на тестовете за подбор на нашата страница за равните възможности.

Не пропускайте тази страхотна възможност за кариера — периодът за кандидатстване започва на 11 юли!

 

Отговаряте ли на условията за кандидатстване?

Трябва да сте гражданин на ЕС и да владеете поне три официални езика на ЕС, като един от тях трябва да бъде английски или френски.

Освен това трябва да имате диплома за завършено средно образование и последващ професионален опит от поне 3 години, пряко свързан със служебните задължения; или професионално обучение, последвано от професионален опит от поне 3 години, пряко свързан със служебните задължения; или професионален опит от минимум 8 години, пряко свързан със служебните задължения. За по-високата степен SC2 ще са ви нужни поне 4 години допълнителен професионален опит, пряко свързан със служебните задължения. 

За подробна информация относно изискванията, моля, прочетете обявлението за конкурса, публикувано на 11 юли 2019 г.

 

Преглед на процедурата за подбор: 

Кандидатура

Тестове на компютър (CBT)

Филтър на квалификациите/Talent screener

Център за оценяване

Списък на издържалите конкурса