Parlamentní zřízenci

Úvod > Parlamentní zřízenci

Máte zkušenosti s uplatňováním protokolárních pravidel v praxi? Zprostředkováváte kontakt s různými skupinami, jako jsou poslanci EP, komisaři EU, návštěvníci orgánů a institucí EU a úředníci EU? Evropská unie v současné době hledá parlamentní zřízence (funkční skupina AST-SC), kteří budou pracovat především v Evropském parlamentu.

K úkolům parlamentních zřízenců patří pomoc poslancům Evropského parlamentu a dalším hodnostářům během plenárních zasedání a schůzí parlamentních orgánů a při různých akcích v prostorách Evropského parlamentu. Zřízenci odpovídají především za praktickou přípravu zasedacích místností, přijímání a doprovázení návštěv na vysoké úrovni, poskytování informací návštěvníkům a plnění administrativních úkolů. Daná náplň práce vyžaduje flexibilitu z hlediska pracovní doby a ochotu přesouvat se mezi třemi místy výkonu zaměstnání v Evropském parlamentu: Bruselem, Lucemburkem a Štrasburkem, jakož i dalšími místy.

Orgány, instituce a agentury EU nabízejí svým zaměstnancům profesionální prostředí s celou řadou možností vzdělávání, prohlubování dovedností a rozvoje kariéry. K základním zásadám Evropské unie patří respektování kulturní rozmanitosti a podpora rovných příležitostí, a proto Evropský úřad pro výběr personálu vždy usiluje o dodržování těchto zásad a o stejné zacházení se všemi uchazeči. Další informace o politice rovných příležitostí a o tom, jak požádat o asistenci při výběrových testech, najdete na našich internetových stránkách.

Nenechte si tuto skvělou pracovní příležitost ujít! Přihlášky lze podávat od 11. června.

 

Máte k této práci předpoklady?

Musíte být občanem EU a mít znalost alespoň tří úředních jazyků EU, z nichž jedním musí být angličtina nebo francouzština.

Chcete-li se přihlásit, musíte mít středoškolské vzdělání doložené diplomem a následně nejméně tři roky odborné praxe přímo související s náplní práce; nebo musíte absolvovat odbornou přípravu a následně mít nejméně tři roky odborné praxe přímo související s náplní práce; nebo musíte mít nejméně osm let odborné praxe přímo související s náplní práce. K zařazení do vyšší platové třídy SC2 se vyžadují nejméně čtyři roky další odborné praxe přímo související s náplní práce. 

Podrobné informace o požadavcích najdete v oznámení o výběrovém řízení zveřejněném 11. července 2019.

 

Přehled fází výběrového řízení: 

Přihláška

Testy na počítači

Hodnocení zkušeností/Talent screener

Hodnotící centrum

Rezervní seznam