Parlamentsbetjente

Forside > Parlamentsbetjente

Har du erfaring med at anvende protokollens bestemmelser i praksis? Har du let ved at etablere kontakt til forskellige grupper såsom medlemmer af Europa-Parlamentet, EU-kommissærer, besøgende fra institutionerne og EU-tjenestemænd? EU søger i øjeblikket parlamentsbetjente (ansættelsesgruppe AST-SC) — hovedsagligt til ansættelse i Europa-Parlamentet.

Opgaverne omfatter at assistere medlemmer af Europa-Parlamentet og andre betydningsfulde personer i forbindelse med plenarforsamlingerne, møder i Parlamentets organer og forskellige begivenheder i Europa-Parlamentets lokaler. Betjentene er overvejende ansvarlige for den praktiske forberedelse af mødelokaler, modtagelse og ledsagelse af højtstående besøgende, levering af information til besøgende samt udførelse af administrative opgaver. Opgaverne kræver fleksibilitet med hensyn til arbejdstid og indebærer rejser mellem Parlamentets tre faste arbejdssteder: Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg samt til andre destinationer.

Som arbejdsgiver tilbyder EU's institutioner og agenturer et ekspertfællesskab med en lang række muligheder for at øge sin viden, forbedre sine kvalifikationer og udvikle sin karriere. Respekt for kulturel mangfoldighed og fremme af lige muligheder hører til EU's grundlæggende principper, og Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor bestræber sig på at tilbyde lige muligheder, samme behandling og lige adgang til alle ansøgere. På vores særlige side om emnet kan du læse mere om vores politik for lige muligheder og om, hvordan du anmoder om særlig tilpasning af udvælgelsesprøverne.

Gå ikke glip af denne fantastiske karrieremulighed – ansøgningsperioden starter den 11. juli!

 

Har du det, der skal til?

Du skal være EU-borger og have kendskab til mindst 3 officielle EU-sprog,hvoraf det ene skal være engelsk eller fransk.

Derudover skal du have en ungdomsuddannelse, som skal være afsluttet med erhvervelsen af et eksamensbevis, efterfulgt af mindst 3 års erhvervserfaring med direkte relation til arbejdsopgaverne eller en erhvervsuddannelse, efterfulgt af mindst 3 års erhvervserfaring med direkte relation til arbejdsopgaverne ellermindst 8 års erhvervserfaring med direkte relation til arbejdsopgaverne. Til den højere lønklasse, SC2, kræves mindst fire års yderligere erhvervserfaring med direkte relation til arbejdsopgavernes karakter. 

Du kan læse nærmere om kravene i meddelelsen om udvælgelsesprøven, som offentliggøres den 11. juli 2019.

 

Overblik over udvælgelsesproceduren: 

Ansøgning

Computerbaserede prøver

Talent screener

Assessmentcenter

Reserveliste