Parlamendi saaliteenindajad

Avaleht > Parlamendi saaliteenindajad

On Teil kogemusi protokollireeglite praktikas kohaldamisega? Suudate hõlpsasti erinevate inimestega kontakti luua? Parlamendi saaliteenindajana puutute kokku muu hulgas parlamendiliikmete, ELi volinike, institutsioonide külastajate ja ELi ametnikega. Euroopa Liit otsib saaliteenindajaid (AST-SC tegevusüksus), kes hakkaksid töötama peamiselt Euroopa Parlamendis.

Ametiülesannete hulka kuulub Euroopa Parlamendi liikmete ja muude parlamenti kutsutud kõrgel positsioonil isikute abistamine täiskogu istungitel, parlamendiorganite koosolekutel ja Euroopa Parlamendi ruumides toimuvatel üritustel. Saaliteenindajad vastutavad peamiselt koosolekuruumide praktilise ettevalmistamise, kõrgel tasemel külaliste vastuvõtmise ja abistamise, külastajatele teabe jagamise ja haldusülesannete täitmise eest. Ametikoht eeldab paindlikkust tööaegades ja reisimist parlamendi kolme alalise tööpaiga – Brüssel, Luxembourg, Strasbourg – vahel, aga ka mujale.

Tööandjana pakuvad ELi institutsioonid ja ametid asjatundlikkust ja hulgaliselt võimalusi avardada teadmisi, täiustada oskusi ning arendada karjääri. Kultuurilise mitmekesisuse austamine ja võrdsete võimaluste edendamine on ELi aluspõhimõtted ning Euroopa Personalivaliku Amet püüab tagada võrdsed võimalused, võrdse kohtlemise ja juurdepääsu kõigile kandidaatidele. Lisateavet võrdsete võimaluste poliitika ja valikumenetluse jaoks eritingimuste taotlemise kohta saab selleteemaliselt veebilehelt.

Ärge laske seda suurepärast karjäärivõimalust käest – kandideerimisavaldusi saab esitada alates 11. juulist!

 

Kas olete sobiv kandidaat?

Kandidaat peab olema ELi kodanik ja oskama vähemalt kolme ELi ametlikku keelt, millest üks peab olema inglise või prantsuse keel.

Kandideerimiseks on vaja ka lõputunnistusega tõendatud keskharidust ning selle omandamisele järgnenud vähemalt kolmeaastast erialast töökogemust ametiülesannetega otseselt seotud valdkonnas või erialast koolitust ning sellele järgnenud vähemalt kolmeaastast erialast töökogemust ametiülesannetega otseselt seotud valdkonnas või vähemalt kaheksa-aastast erialast töökogemust ametiülesannetega otseselt seotud valdkonnas. Kõrgema palgaastme (SC 2) konkursil kandideerimiseks on vaja vähemalt nelja-aastast täiendavat erialast töökogemust ametiülesannetega otseselt seotud valdkonnas. 

Üksikasjalikku teavet kandideerimiskriteeriumite kohta leiate 11. juulil 2019 avaldatud konkursiteatest.

 

Ülevaade valikumenetlusest: 

Kandideerimisavaldus

Arvutipõhised testid

Kvalifikatsiooni hindamine/Talent Screener

Hindamiskeskus

Reservnimekiri