Uiséirí parlaiminte

Etusivu > Uiséirí parlaiminte

An bhfuil taithí agat ar rialacha prótacail a chur i bhfeidhm sa chleachtas? An bhfuil tú in ann teagmháil a dhéanamh go furasta le grúpaí éagsúla amhail Feisirí Eorpacha, Coimisinéirí de chuid an Aontais, cuairteoirí ar na hinstitiúidí agus oifigigh de chuid an Aontais? Tá an tAontas Eorpach ag lorg uiséirí parlaiminte (grúpa feidhme AST-SC) faoi láthair le bheith ag obair go príomha i bParlaimint na hEorpa.

Ar na cúraimí atá i gceist tá cúnamh a thabhairt d'Fheisirí Pharlaimint na hEorpa agus do dhaoine mór le rá eile le linn seisiúin iomlánacha, cruinnithe de chomhlachtaí parlaiminteacha, agus imeachtaí eile a reáchtáiltear in áitreabh Pharlaimint na hEorpa. Is ar na huiséirí is mó atá sé de chúram na seomraí cruinnithe a ullmhú go praiticiúil, fáilte a chur roimh chuairteoirí mór le rá agus iad a thionlacan, eolas a thabhairt do chuairteoirí agus cúraimí riaracháin a dhéanamh. Chun na cúraimí sin a dhéanamh, ní mór d'uiséirí a bheith solúbtha i dtaobh uaireanta oibre agus a bheith in ann taisteal idir trí ionad oibre na Parlaiminte: an Bhruiséil, Lucsamburg agus Strasbourg, agus áiteanna eile.

Cuireann institiúidí agus gníomhaireachtaí an Aontais pobal saineolais ar fáil dá bhfostaithe maille le mórán deiseanna ar tuilleadh foghlama a fháil, scileanna a fheabhsú agus gairmréim a thabhairt chun cinn. Tá meas ar an éagsúlacht chultúrtha agus cur chun cinn comhdheiseanna ar phrionsabail bhunaitheacha an Aontais, agus bíonn an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne ar a dícheall beartas comhdheiseanna a chur i bhfeidhm, is é sin caitheamh le gach iarrthóir sa tslí chéanna agus an rochtain chéanna a thabhairt dóibh ar fad. Tá tuilleadh eolais ar an leathanach Comhdheiseanna faoinár mbeartas comhdheiseanna agus faoin gcaoi ar féidir socruithe speisialta a iarraidh i dtaca leis na trialacha roghnúcháin.

Ná caill an deis ghairme iontach seo – ar an 11 Iúil a osclóidh an tréimhse chlárúcháin!

 

An bhfuil mianach uiséara ionat?

Ní mór duit a bheith i do shaoránach den Aontas Eorpach agus 3 cinn ar a laghad de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh a bheith agat, an Béarla nó an Fhraincis ar cheann acu.

Chomh maith leis sin, ní mór duit dioplóma oideachais meánscoile a bheith agat agus 3 bliana ar a laghad de thaithí oibre a fuair tú ina dhiaidh sin agus a bhaineann go díreach le dualgais an phoist; nó oiliúint ghairmiúil agus 3 bliana ar a laghad de thaithí oibre a fuair tú ina dhiaidh sin agus a bhaineann go díreach le dualgais an phoist; nó 8 mbliana ar a laghad de thaithí oibre a bhaineann go díreach le dualgais an phoist. I gcás ghrád SC2, atá níos airde, ní mór 4 bliana ar a laghad de thaithí oibre sa bhreis air sin a bheith agat a bhaineann go díreach le dualgais an phoist. 

Tá eolas mionsonraithe ar na riachtanais le fáil san Fhógra Comórtais a fhoilseofar an 11 Iúil 2019.

 

Forléargas ar an bpróiseas roghnúcháin: 

An t-iarratas

Trialacha ar ríomhaire

Scagthóir buanna/Talent screener

Ionad Measúnaithe

Painéal