Parlamenta tehniskie darbinieki

Sākumlapa > Parlamenta tehniskie darbinieki

Jums ir pieredze protokola noteikumu praktiskajā piemērošanā? Vai spējat viegli atrast kopēju valodu ar dažādām grupām, piemēram, Parlamenta deputātiem, ES komisāriem, iestāžu apmeklētājiem un ES ierēdņiem? Eiropas Savienība pašlaik meklē Parlamenta tehniskos darbiniekus (funkciju grupa AST–SC) darbam galvenokārt Eiropas Parlamentā.

Starp pienākumiem ir, piemēram, palīdzības sniegšana Eiropas Parlamenta deputātiem un citām amatpersonām, kas piedalās plenārsēdēs, Parlamenta struktūru sanāksmēs un citos Eiropas Parlamenta telpās notiekošos pasākumos. Tehniskie darbinieki galvenokārt ir atbildīgi par sanāksmju telpu praktisko sagatavošanu un augsta līmeņa apmeklētāju pavadīšanu, informācijas sniegšanu apmeklētājiem, kā arī administratīvu pienākumu veikšanu. Viņiem jābūt elastīgiem darba laika ziņā un jāspēj ceļot uz Parlamenta trijām regulārajām darba vietām: Briseli, Luksemburgu un Strasbūru, kā arī citur.

ES iestādes un aģentūras kā darba devējas piedāvā darbu speciālistu komandā ar plašām iespējām papildināt zināšanas, izkopt prasmes un veidot karjeru. Cieņa pret kultūru daudzveidību un vienlīdzīgu iespēju veicināšana ir ES pamatprincipi. Tāpēc Eiropas Personāla atlases birojs īsteno principu, ka visiem kandidātiem ir vienādas iespējas un pret visiem ir vienāda attieksme. Plašāku informāciju par iespēju vienlīdzības politiku un to, kā lūgt īpašus atlases testu pielāgojumus, meklējiet lapā, kurā runāts tieši par šiem jautājumiem.

Nepalaidiet garām šo lielisko karjeras iespēju — pieteikumu iesniegšanas periods sākas 11. jūlijā!

 

Vai esat piemērots?

Jums ir jābūt ES pilsonim un jāzina vismaz trīs ES oficiālās valodas, no kurām vienai ir jābūt angļu vai franču valodai.

Jums ir arī jābūt ieguvušam vidējo izglītību, pēc kuras iegūta vismaz 3 gadus ilga ar attiecīgajiem darba pienākumiem saistīta darba pieredze. Alternatīva ir tāda, ka jums jābūt izgājušam profesionālo apmācību, pēc kuras iegūta vismaz 3 gadus ilga ar attiecīgajiem darba pienākumiem tieši saistīta darba pieredze, vai arī jābūt ieguvušam vismaz 8 gadus ilgu darba pieredzi, kas tieši saistīta ar veicamajiem pienākumiem. Lai varētu pieteikties uz augstāku pakāpi SC2, jums jābūt ieguvušam vismaz 4 gadus ilgu papildu darba pieredzi, kas tieši saistīta ar veicamajiem pienākumiem. 

Sīkāku informāciju par prasībām meklējiet paziņojumā par konkursu, kas publicēts 2019. gada 11. jūlijā.

 

Atlases procedūras pārskats: 

Pieteikums

Datorizētie testi

Talantu vērtētājs/Talent screener

Vērtēšanas centrs

Rezerves saraksts